Впровадження системи НАССР

Версія для друкуВерсія для друку

Впровадження системи НАССР

На противагу Гіппократу, батькові медицини, який казав: «Ми є те, що ми їмо», можна навести слова іншого древньогрецького філософа Сократа, який переконував своїх співвітчизників у тому, що «ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того,

щоб жити». Не секрет, що спожите людиною безпосередньо впливає на її здоров’я, фізичний і розумовий розвиток, на її психічний стан і працездатність, на тривалість і якість життя, на її зовнішність і настрій, і навіть на стосунки з оточенням.

Саме для забезпечення здоров’я населення в Україні в 2014 році набув чинності Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», так званий «харчовий закон». Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів і визначає порядок забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї.

Стаття 20 «харчового закону» зобов’язує операторів ринку харчових продуктів розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів. Іншими словами кажучи - вводити НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point).

НАССР передбачає заходи, які забезпечують необхідний рівень показників безпеки продукції в процесі її виробництва, причому саме в тих критичних точках технологічного процесу, де може виникнути загроза появи небезпечних чинників. Система дозволяє виділити всі потенційно небезпечні чинники у харчовому продукті та запобігти їх виникненню.

Відповідно до статті 21 нашого «харчового закону», усі оператори ринку (крім первинного виробництва, а саме: збору врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальства та збір врожаю диких рослин) розробляють, запроваджують та використовують постійно діючі процедури, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Яким чином запровадити НАССР на своєму підприємстві?

Українське законодавство  передбачає порядок запровадження НАССР, який детальним чином прописаний в Наказі Міністерства аграрної політики та продовольства № 590 від 01.10.2012 року «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)».

Наказом передбачено запровадження НАССР в два етапа. Перший етап запровадження програм - передумов. Що ж таке ця програма - передумова? А це підтримання гігієни виробничих та технологічних процесів пов’язаних з виробництвом харчових продуктів. Гігієна - це не що інше як чистота! Чистота поверхонь з якими контактує харчовий продукт, чистота рук обслуговуючого персоналу, чистота місць зберігання харчового продукту, чистота при будь-яких процесах на виробництві. Згідно наказу їх тринадцять, вони охоплюють усі виробничі процеси на підприємстві, починаючи від надходження сировини для виготовлення харчового продукту і закінчуючи реалізацією уже готового харчового продукту.

Другий етап впровадження НАССР - це безпосередньо застосування семи принципів НАССР. Але перед застосуванням є ще декілька кроків, які дають нам можливість зрозуміти з чим ми маємо справу. Отже саме перше що потрібно зробити, це описати харчовий продукт, для розуміння властивостей харчового продукту. Далі розробити блок схему виробничого процесу та перевірити її на виробництві. Блок схема нам потрібна для розуміння, які у нас процеси є на виробництві та які небезпечні фактори можуть вплинути на харчовий продукт на тому чи іншому етапі.

Перший принцип НАССР визначає провести аналіз небезпечних факторів. На сьогоднішній день нам відомі три види небезпечних факторів це: мікробіологічні (бактерії, віруси), хімічні (дезінфектанти, агрохімікати), фізичні (скло, метал). На кожному етапі виробництва проводиться аналіз небезпечних факторів за двома показниками: серйозність шкідливого впливу та ймовірність виникнення небезпечного фактору. На цьому етапі для значимих небезпечних факторів застосовують другий принцип НАССР.

Другий принцип НАССР полягає у визначенні критичних контрольних точок. Іншими словами, це той етап виробництва, на якому контроль за небезпечними факторами необхідний для виробництва безпечного харчового продукту.

Третій принцип НАССР полягає у встановлені критичних меж в критичних точках контролю. Це важливий етап в системі. Оскільки саме тут проводиться визначення показників та параметрів, за якими ми повинні слідкувати для випуску безпечного харчового продукту. Це в більшості випадків такі параметри, як час, температура та ін.

Четвертий принцип полягає у встановлені процедур моніторингу, тобто те, за чим ми, як виробники, повинні постійно спостерігати та вимірювати. Основне, що ми тут зобовязані  розуміти, що моніторинг повинен бути таким, щоб виробник не втратив момент випуску потенційно небезпечного продукту.

П′ятий принцип говорить, що виробники повинні розробити так звані коригувальні дії вразі, коли є можливість випуску потенційно небезпечного харчового продукту. Іншими словами кажучи що ми повинні зробити з небезпечним харчовим продуктом та встановити причини чому так сталось що ми випустили небезпечний харчовий продукт.

Шостий принцип включає процедури валідації та верифікації. Не дивлячись на нові визначення нічого нового вони не визначають. Валідація це підтвердження що наш НАССР є правильним та забезпечує випуск безпечного харчового продукту. Верифікація це перевірка того що  система працює правильно та ефективно.

Сьомий принцип включає процедури ведення записів та документації, що мають відповідати розміру потужності, особливостям технологічних процесів та давати змогу оператору ринку перевіряти впровадження та дієвість заходів з контролю, передбачених системою НАССР.

Який можна зробити висновок? Система НАССР базується на гігієні технологічних процесів, НАССР дає можливість випуску більш безпечного харчового продукту, система є доволі гнучкою та може бути впроваджена на різних потужностях.

Шановні оператори харчових продуктів! Забезпечення впровадження системи НАССР на свої потужностях –запорука вживання безпечної їжі.

Невиконання обов’язку щодо впровадження  системи НАССР тягне за собою адміністративну відповідальність в вигляді накладення штрафу на юридичних осіб – у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців – у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності.

 

Оржицьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

Наверх ↑