АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Версія для друкуВерсія для друку

 

 
 

 

 

 

 


ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

14.03.2019

м. Полтава

№ 184

 

 

Про                         затвердження

Антикорупційної          програми

Полтавської обласної державної

адміністрації  на 2019-2020 роки

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Закону України ,,Про запобігання корупції”,  Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31:

1. Затвердити Антикорупційну програму Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки (далі – Програма), що додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації та районним державним адміністраціям забезпечити розроблення та затвердження внутрішніх планів щодо запобігання та виявлення корупції.

3. Районним державним адміністраціям провести оцінку корупційних ризиків в діяльності райдержадміністрацій та включити їх до внутрішніх планів щодо запобігання та виявлення корупції.

4. Відповідальним виконавцям Програми про проведену роботу інформувати відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації   до  5 числа кожного кварталу звітного року для подальшого узагальнення та інформування Національного агентства з питань запобігання корупції до 15 числа кожного кварталу звітного року.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 15.03.2018 № 204 ,,Про затвердження антикорупційної програми Полтавської області на 2018 рік”. 

6.   Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Виконувач обов`язків

голови  обласної державної      

          адміністрації                                                                            А. ПІСОЦЬКИЙ

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного агентства

з питань запобігання корупції

_____________2019 р. №_____

Розпорядження голови

Полтавської обласної

державної адміністрації

 

14.03.2019   № 184

 

 

 

 

 

 

 

Антикорупційна програма

Полтавської обласної державної адміністрації

 на 2019-2020 роки

 

І. Засади  загальної відомчої політики щодо

запобігання та протидії корупції у відповідній сфері,

заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної

стратегії та державної  антикорупційної програми

 

Антикорупційна програма Полтавської обласної держаної адміністрації  на 2019-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог статей 2, 25 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Закону України ,,Про запобігання корупції”, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Метою Програми є:

впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та виявлення корупції в обласній державній адміністрації;

планування та координація діяльності обласної державної адміністрації в процесі реалізації антикорупційної реформи;

здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських і практичних заходів, спрямованих на ефективне запобігання корупції.

Основними завданнями Програми є:

визначення засад загальної відомчої політики щодо забезпечення та виявлення корупції в обласній державній адміністрації, заходи з їх реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, визначення причин що їх породжують та умови, що їм сприяють;

визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

забезпечення підвищення рівня правової обізнаності державних службовців шляхом проведення відповідних заходів навчального спрямування;

здійснення моніторингу ефективності реалізації в обласній державній адміністрації антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми;

визначення інших заходів, спрямованих на запобігання корупційним та пов`язаним з корупцією правопорушенням.

Полтавська обласна  державна  адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. У  межах своїх  повноважень вона здійснює    виконавчу     владу    на    території   області, а також реалізує повноваження, делеговані їй Полтавською обласною радою.

Загальна відомча політика Полтавської обласної державної адміністрації полягає у запровадженні ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності чинному законодавству, виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань обласної державної адміністрації, забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації викладені у таблиці (додаток 1).

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади,

причин, що їх породжують та умови, що їм сприяють

 

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації                                        від 09.01.2019 № 12 ,,Про проведення оцінки корупційних ризиків в обласній державній адміністрації” до 20 лютого 2019 року проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.11.2017     № 760 ,,Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації” створено Комісію та затверджено її склад і Положення про неї.

З метою залучення громадськості та експертів до проведення роботи з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, 14 січня 2019 року на офіційному сайті облдержадміністрації  розміщено оголошення про проведення такої оцінки.

До складу комісії включено представників юридичного відділу, господарсько-фінансового відділу, відділу управління персоналом та головного спеціаліста, на якого покладено обов`язки з питань внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації, а також представники департаментів, управлінь і служб облдержадміністрації.

Всього до складу комісії увійшло 20 фахівців.

Також до роботи комісії залучались представники громадськості.

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації складено звіт, затверджений виконувачем обов`язків голови облдержадміністрації, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси) (додаток 2).

 

ІІІ. Заходи, щодо усунення виявлених корупційних

ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання,

строки та необхідні ресурси

 

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у                    діяльності облдержадміністрації запропоновано пропозиції щодо заходів із                                  усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або                    мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків. Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси наведено у таблиці                                                               (додаток 2 до Звіту).

 

IV. Навчання та заходи з поширення інформації

щодо програм антикорупційного спрямування

 

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2018 № 1128 ,,Про підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у 2019 році”, затверджено орієнтовний план-графік навчальних заходів з антикорупційної тематики за професійними програмами, програмами тематичних короткострокових семінарів, тренінгів, практичні заняття в рамках професійних програм.

Перелік заходів, категорії слухачів, форми проведення та обсяг навчальних годин подано у Додатку 3. Додаток 4 містить інформацію стосовно викладачів, які залучаються Центром до проведення занять з антикорупційної тематики. Питання на знання антикорупційного законодавства України включено до тестів вхідного та вихідного контролю знань слухачів. 

 

V. Процедури щодо моніторингу,

оцінки  виконання  та періодичного перегляду програм

 

          Координація та контроль виконання Програми здійснюється головою обласної державної адміністрації.

 1. Моніторинг та оцінку виконання Програми здійснює                               відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації (далі – відділ).
 2.  Виконавці програми до 5 числа кожного кварталу звітного року інформують про виконання відповідних заходів Програми відділ.
 3. Відділ:

 проводить моніторинг виконання Програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання);

          забезпечує узагальнення наданих виконавцями Програми інформацій;

         до 15 числа кожного кварталу звітного року інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Програми.

         у разі встановлення невиконання або неналежного виконання Програми інформує голову обласної державної адміністрації про такі факти для вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

4. Програма переглядається відділом за результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання, внесення змін до законодавства, у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо конкретизації (удосконалення) її положень,  а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження антикорупційної стратегії і державної програми.

         5. Рішення про внесення змін до Програми, за результатами її перегляду, приймає голова обласної державної адміністрації. 

 

 

VI. Інші спрямовані на запобігання корупційним

та пов`язаним з корупцією правопорушенням заходи.

 

 З метою отримання інформації про корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення на сайті облдержадміністрації в рубриці ,,Запобігання проявам корупції” розміщена адреса електронної пошти, на яку можна направити цю інформацію та телефони уповноважених осіб для повідомлень.           Також в адміністрації діє цілодобова безкоштовна ,,гаряча” лінія комунальної бюджетної установи ,,Обласний контактний центр” Полтавської обласної ради, номер телефону якої розміщено на головній сторінці сайту обласної державної адміністрації.

В області налагоджено роботу ,,гарячої” телефонної лінії (проходить щосереди за участю заступників голови облдержадміністрації), телефону ,,довіри” та телефону для громадян з обмеженими фізичними можливостями, постійно діючих прямих телефонних ліній. Номери вищезазначених телефонів розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці ,,Звернення громадян”.

На основі Програми районні державні адміністрації розробляють та затверджують відповідні плани заходів щодо запобігання та протидії корупції, з включенням оцінки виявлених корупційних ризиків, яка проводилась в усіх райдержадміністраціях.

Облдержадміністрацією систематично ведеться робота щодо  висвітлення в ефірі місцевих теле- та радіокомпаній, відео- та аудіороликів соціальної реклами антикорупційного спрямування, інформації про роботу державних органів у сфері запобігання корупції, виконання програм антикорупційного спрямування.

 

 

 

Керівник апарату

облдержадміністрації                                                          К.В. Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Додаток 1

до Антикорупційної програми 

Полтавської обласної

державної адміністрації

на 2019-2020 роки

(абзац 6 розділ І)

     

ЗАХОДИ

з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання

та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації

 

№ з/п

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики

Термін виконання

Виконавці

Очікувані результати

 

1

2

3

4

5

1

Здійснення контролю за дотриманням вимог закону України ,,Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів з питань запобігання проявам корупції.

Протягом 2019-2020 років

Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Контролюється виконання вимог антикорупційного законодавства

2

Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звітів про стан виконання антикорупційного законодавства.

Згідно зі строками визначених Національним агентством

Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Подано відповідну інформацію до Національного агентства

3

Забезпечення підготовки та затвердження Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки

до 01.05.2019

Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Програму на відповідний рік затверджено

4

Забезпечення підготовки та затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації

до 01.05.2019

Структурні підрозділи облдержадміністрації

Відповідні плани затверджено

5

Здійснення періодичного розгляду питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на засіданнях колегій, нарадах облдержадміністрації

Протягом 2019-2020 років, але не рідше 1 разу на рік

Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації

Інформування керівництва облдержадміністрації про стан виконання в області антикорупційного законодавства

6

Проведення моніторингу щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та                     перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

до 20.04.2019,

     20.04.2020

Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації

Перевірено своєчасність подання е-декларацій державних службовців облдержадміністрації

7

Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання е-декларацій

У разі необхідності

Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації

Направлено повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції

8

Сприяння врегулюванню конфліктів інтересів в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, в разі його виникнення або виявлення, відповідно до вимог чинного законодавства.

Протягом 2019-2020 років

Апарат, структурні підрозділи облдержадміністрації

Проводиться моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів на основі результатів аналізу корупційних ризиків

9

Перевірка та візування проектів нормативно-правових актів, які видаються облдержадміністрацією, на предмет виявлення в них корупційних ризиків або порушень антикорупційного законодавства.

Протягом 2019-2020 років

Апарат, структурні підрозділи облдержадміністрації

Всі розпорядчі акти аналізуються на предмет відповідності їх до вимог Закону України ,,Про запобігання корупції”

10

Проведення аудиторських перевірок з метою попередження корупційних проявів, пов`язаних з фінансуванням у сферах підвищеного корупційного ризику.

Згідно з планом

Відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Проводяться аудиторські перевірки відповідно плану

11

Забезпечення, за участю громадськості, вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності облдержадміністрації

Протягом 2019-2020 років

Апарат, структурні підрозділи облдержадміністрації

Громадськість приймає участь у виявленні сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків.

12

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб - сторінок, а також доступ громадськості для ознайомлення та обговорення обласних програм та проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному сайті облдержадміністрації

Протягом 2019-2020 років

Апарат, структурні підрозділи облдержадміністрації

Сайт облдержадміністрації постійно оновлюється, інформація розміщується своєчасно

13

Забезпечення проведення тренінгів з питань антикорупційного законодавства для державних службовців та уповноважених осіб структурних підрозділів облдержадміністрації

Не рідше 2 разів на рік

Апарат, структурні підрозділи облдержадміністрації

Тренінги проводяться кожного кварталу

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Антикорупційної програми

Полтавської обласної державної

адміністрації на 2019-2020 роки

(абзац 8 розділ ІІ)

 

                                                  

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконувач обов`язків голови    Полтавської

                                                                                     облдержадміністрації

                                                                                                        А.А. Пісоцький

                      

          ,,___”______ 2019 р.

 

 

Звіт

за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у

діяльності обласної державної адміністрації

 

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації                                        від 09.01.2019 № 12 ,,Про проведення оцінки корупційних ризиків в обласній державній адміністрації” до 20 лютого 2019 року проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 06.11.2017 № 760 ,,Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації” створено Комісію та затверджено її склад і Положення про неї.

З метою залучення громадськості та експертів до проведення роботи з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, 14.01.2019 на офіційному сайті облдержадміністрації розміщено оголошення про проведення такої оцінки.

До складу комісії включено представників юридичного відділу, господарсько-фінансового відділу, відділу управління персоналом та головного спеціаліста, на якого покладено обов`язки з питань внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації, а також представники департаментів, управлінь і служб облдержадміністрації.

Всього до складу комісії увійшло 20 фахівців.

Також до роботи комісії залучались представники Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації.

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Шляхом дослідження ідентифікованих корупційних ризиків та їх оцінки, визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення, або правопорушення пов`язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).      

                                                                                             Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації 

 

Оформлення ідентифікованих корупційних ризиків, чинників

корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

№ ризику

Опис корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи  правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

 

1

2

3

1

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьким)

Незнання положень законодавства про заборону розголошення інформації про викривачів. Відсутність порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

2

Відсутність чітких систем (порядків) планування діяльності установи, контролю за їх виконанням та звітування про виконання планів, завдань і функції, оцінки досягнутих результатів зменшує ефективність заходів щодо запобігання фактам незаконного та неефективного використання бюджетних коштів

Відсутність інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю в Полтавській облдержадміністрації

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу

3

Неповідомлення членом комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення. Відсутність у складі комісії незалежних представників. Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

4

Наявність потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб, пов`язаного з використанням службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи із надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб

Наявність можливості надання ліцензіатами неправдивої інформації щодо матеріально-технічного або кадрового забезпечення закладу освіти при поданні документів на отримання ліцензії

Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

5

Можливий тиск або втручання третіх осіб у діяльність комісії з метою впливу на прийняття нею рішення на користь окремих учасників програми.

Наявність приватного інтересу членів комісій, обмежений доступ громадськості до процедури розгляду заявок претендентів на отримання бюджетних коштів, наявність прямого підпорядкування у членів комісії

Притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

6

При надходженні звернення, запиту громадянина працівники можуть не надати або надати запитувану інформацію не в поновному обсязі у зв`язку з втручанням третіх осіб у діяльність органу влади

Особиста зацікавленість, незнання вимог антикорупційного законодавства в частині правил етичної поведінки

Можливі втрата ділової репутації, судові процеси проти органу

7

Втручання у діяльність атестаційної комісії третіх осіб може призвести до прийняття незаконного рішення на користь окремих осіб. 

Не зазначення членом атестаційної комісії про неповний перелік (відсутність) документів атестаційної справи на атестацію

Можливі втрата Департаментом ділової репутації, судові процеси проти Департаменту

8

При розгляді пакету документів для присвоєння тренерських категорій, членом комісії може бути скрита відома йому інформація щодо недостовірності деяких документів, що може призвести до наданню переваг цій особі.

Незаконний вплив на членів комісії з боку посадових осіб. Отримання неправомірної вигоди.

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

9

Відсутність чіткої регламентації порядку використання коштів передбачених Обласною програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки.

Формалізованість та декларативність Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки.

Можливі фінансові втрати, втрата репутації, притягнення осіб до відповідальності

10

Можливість під час проведення закупівель товарів, робіт чи послуг лобіювання посадовими особами інтересів певних суб`єктів господарювання (учасників закупівель)

Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів та послуг

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

11

Відсутність чітко визначеної процедури роботи операторів з ЦБІ та контролю за їх роботою може спричинити корупційне чи пов`язане з корупцією правопорушення, що полягає у несвоєчасному внесенні даних або внесенні недостовірних відомостей до ЦБІ

Нормативно-правовими актами не встановлено механізм контролю за діяльністю операторів, які проводять внесення відомостей до ЦБІ, щодо своєчасності внесення даних та їх достовірності.

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

12

Невизначеність механізму погодження строків полювання вимагає витрачення заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами.  Це створює можливості для хабарництва та зловживання для прискорення одержання документів в цих установах. Існує велика вірогідність помилок зі сторони заявників, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов`язані з корупцією, в самій установі на етапі перевірки документів.

Підзаконними нормативно-правовими актами не встановлений механізм погодження строків полювання

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

13

Можливість посадової особи підрозділу технічного нагляду на власний розсуд підписувати акти виконаних робіт, в яких завищені об`єми цих робіт, та передавати їх на оплату. 

Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень, відсутність дієвого механізму перевірки скритих будівельних робіт після їх завершення

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності,  втрата репутації, судові процеси проти органу влади

14

Можливість посадових осіб органу влади приймати на посади державної служби категорії ,,В” за неправомірну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе у зв`язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно зазначеної категорії.

Відсутність  процедури внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов`язковим.

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації 

 

 

ТАБЛИЦЯ

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

№ ризика

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи) відповідальна (і)  за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

ризика

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

 

середня

Розробка та затвердження порядку організації в облдержадміністрації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.

 

Проведення роз`яснювальної роботу з відповідальними особами з питань запобігання корупції структурних підрозділів облдержадміністрації щодо роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними  викривачами

Діденко А.Е.

(відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації)

Травень 2019

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 2019

Не потребує

Порядок розроблено та затверджено.

 

 

 

 

 

Роз`яснювальну роботу проведено

2

Відсутність чітких систем (порядків) планування діяльності установи, контролю за їх виконанням та звітування про виконання планів, завдань і функції, оцінки досягнутих результатів.

середня

Розробка та затвердження інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю в Полтавській облдержадміністрації з визначенням чітких систем планування діяльності, контролю за їх виконанням та звітування про виконання планів, завдань і функцій, оцінки досягнутих результатів

Яременко О.С.

(відділ з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації)

Жовтень 2019

Не потребує

Інструкцію розроблено та затверджено

3

Ймовірність впливу на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

середня

Зазначати в протоколі всі деталі проведення процедури визначення переможця та мотивів, якими керувалися члени конкурсної комісії під час прийняття рішень

 

 

Ввести до складу конкурсної комісії незалежних представників.

 

 

 

На кожному засіданні конкурсної комісії оголошувати о наявності конфлікту інтересів з подальшим занесенням до протоколу.

Іщенко І.С.

(Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації)

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

з квітня 2019

 

 

 

 

 

При засіданні комісії

Не потребує

Детальні протоколи ведуться

 

 

 

 

До конкурсної комісії залучено представників громадськості.

 

 

До протоколу заноситься інформація про конфлікт інтересів

4

Ймовірність використання службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області

висока

Здійснювати вибіркову перевірку закладів освіти щодо виконання ними ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

 

Забезпечити дотримання термінів розгляду документів, поданих на отримання ліцензії

 

Забезпечити зберігання електронних копій ліцензійних справ

 

Публікувати на сайті Департаменту освіти і науки інформацію щодо видачі ліцензії закладам освіти

Харченко О.В.

(Департамент освіти і науки облдержадміністрації)

 

 

Не пізніше 3 місяців після надання ліцензії

 

 

 

Постійно

 

 

 

Постійно

 

 

 

Протягом 5 днів з моменту видачі ліцензії

Не потребує

Перевірки проводяться

 

 

 

 

 

Документи розглядаються  з дотриманням термінів

 

Електронні копії  зберігаються

 

Інформація публікується на сайті

5

Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння в отриманні бюджетних коштів конкретними фізичними або юридичними особами.

висока

При прийнятті рішень в ході засідання комісії проводити опитування членів комісії щодо наявності у них приватного інтересу, інформацію вносити до протоколу.

 

Забезпечення прямої трансляції засідань комісій по визначенню учасників програм та розподілу бюджетних коштів в соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці Департаменту

Фролов С.О.

(Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації)

При кожному засіданні

 

 

 

 

Листопад 2019

Не потребує

До протоколу заноситься інформація про конфлікт інтересів

 

 

Трансляція засідань ведеться

6

Ймовірність необґрунтованої відмови в наданні інформації на звернення або запит громадянина

середня

Реєстрація всіх документів, які надходять або створюються, у відповідних журналах визначеного зразка.

Безпосередня перевірка достовірності та повноти керівним складом  наданої інформації.

 

Проведення тренінгів та навчань для працівників, які ведуть зазначений напрямок роботи, щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання службових обов`язків

Пилипенко В.М.

(Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації),

Фоменко І.О.

(служба у справах дітей облдержадміністрації)

Постійно

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

Серпень-вересень

2019

Не потребує

Реєстрація ведеться

 

 

Перевірка проводиться

 

 

 

Тренінги та навчання проводяться

7

Можливий вплив з боку третіх осіб на атестаційну комісію з метою сприяння на результат атестації лікарів  по визначенню рівня професійної підготовки лікарів та можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення їх кваліфікації

середня

Перевірка всіма членами атестаційної комісії переліку документів при подачі атестаційної справи.

 

 

Об`єктивна та всебічна співбесіда з усіма членами комісії.

 

Повідомлення членами атестаційної комісії про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою прийняття рішення про результат атестації.

Лисак В.П.

(Департамент охорони здоров`я облдержадміністрації)

Перед кожним  засіданням атестаційної комісії

 

При кожному засіданні

 

У разі наявності

 

Не потребує

Перевірка проводиться

 

 

 

 

Співбесіда проводиться

 

 

У разі впливу повідомляється

8

Можливе надання неправомірних негативних висновків та відмов членами атестаційної комісії при розгляді подань на присвоєння тренерських категорій

низька

Забезпечення попередньої перевірки всіма членами комісії достовірності поданих документів на відповідність.

 

Забезпечення дотримання термінів розгляду.

 

Проведення перевірки за кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб.

Буцький О.В. (Управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації)

Не пізніше 5 робочих днів до засідання

 

Постійно

 

 

У разі надходження

Не потребує

Перевірка проводиться

 

 

 

Терміни дотримуються

 

Перевірки проводяться

 

9

Можливість неефективного використання бюджетних коштів передбачених в обласному бюджеті програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

середня

Прийняття розпорядження голови ОДА ,,Про затвердження порядку використання коштів передбачених в обласному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту”, в якому буде чітко регламентовано порядок використання коштів

Буцький О.В.

(Управління у справах сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації)

Листопад 2019

Не потребує

Порядок використання коштів передбачених в обласному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту затверджено.

10

Дискреційні повноваження щодо визначення постачальника товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель

середня

Проведення тренінгів з  посадовими особами, відповідальними за закупівлі, щодо вимог законодавства до публічних закупівель та відповідальність про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

 

Підвищення відсотку закупівель через систему електронних закупівель ,,Прозоро”.

Проведення ретельного аналізу комерційних пропозицій учасників закупівель.

Стеблянко В.М.

(Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації)

Грудень 2019

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 2019

 

Під час проведення закупівель

Не потребує

Тренінги проводяться

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток підвищено

 

Аналіз проведено

11

Можливість зловживання повноваженнями під час внесення відомостей до Центрального банку даних з проблем інвалідності

середня

Розробка та затвердження внутрішньої процедури щодо роботи працівників Департаменту, які є операторами, з Централізованим банком даних з проблем інвалідністю.

Корнієнко Л.В.

(Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації)

Липень 2019

Не потребує

Процедуру розроблено

12

Відсутність порядку погодження строків полювання, порядку його здійснення, а також норма добування мисливських тварин

середня

Звернутись до Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозицію клопотати перед законодавчими органами влади  про  прийняття підзаконних нормативно-правових актів, у яких би був прописаний порядок погодження строків полювання, порядок його здійснення,  а також норма добування мисливських тварин

 

До кінця ІІ кварталу 2019 року

Не потребує

Пропозиції до Національного агентства подано.

13

Ймовірність не доброчесної поведінки посадової особи під час підписання актів виконаних робіт, поставлених товарів та послуг

висока

Проведення постійних нарад на об`єктах будівництва.

 

Посилення авторського нагляду за процесом будівництва шляхом перевірки об`ємів виконаних робіт, зазначених в актах, на відповідність їх проектно-кошторисній документації

Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Не рідше 2 разів на місць

 

Після кожного надання акту

 

Не потребує

Наради проводяться

 

 

Нагляд посилено

14

Ймовірність прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв`язку з відсутністю законодавчого обов`язку проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які займають посади державної служби категорії ,,В”

низька

Запровадження обов`язкової перевірки достовірності поданих відносно себе відомостей кандидатами на посади державної служби категорії ,,В”, а також перевірка його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)

Марчишинець С.М.

(Управління інфраструктури облдержадміністрації)

При кожному прийнятті на посаду

Не потребує

Перевірка проводиться

 

 

 

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків

у діяльності обласної державної адміністрації,

керівник апарату облдержадміністрації                                                                                              К.В. Бойко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Антикорупційної програми

Полтавської обласної державної адміністрації

на 2019-2020 роки

(абзац 2 розділ IV)

 

ІНФОРМАЦІЯ

щодо проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики у  Полтавському обласному центрі

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій у 2019 році

 

з/п

 

Термін

навчання

(дата)

 

Найменування

посад

Кількість

осіб

Кількість

годин,

всього/

у т.ч.

аудиторних

 

Вид підвищення кваліфікації та назва програми

 

Примітка

 

Заняття в рамках професійних програм

 1.  

08.04.2019-11.04.2019

Державні службовці категорій, Б апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.

30

6/4

Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управлінняˮ в рамках професійної програми

(1 та 2 сесія).

Очна форма

 

13.05.2019-17.05.2019

 

 1.  

08.04.2019-11.04.2019

Державні службовці категорії Б апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації,  які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.

30

6/4

Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управлінняˮ в рамках професійної програми

(1 та 2 сесія).

Очна форма

 

27.05.2019-31.05.2019

 

 1.  

15.04.2019-18.04.2019

Державні службовці категорії В апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.

30

6/4

Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управлінняˮ в рамках професійної програми

(1 та 2 сесія).

Очна форма

 

20.05.2019-24.05.2019

 

 1.  

22.04.2019-25.04.2019

Державні службовці категорій Б апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.

30

6/4

Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управлінняˮ в рамках професійної програми

(1 та 2 сесія).

Очна форма

 

20.05.2019-24.05.2019

 

 1.  

16.09.2019-19.09.2019

Державні службовці категорії В апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.

30

6/4

Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управлінняˮ в рамках професійної програми

(1 та 2 сесія).

Очна форма

 

07.10.2019-11.10.2019

 

 1.  

15.10.2019-18.10.2019

Державні службовці апаратів та структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, вперше прийняті на державну службу.

30

6/4

Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управлінняˮ в рамках професійної програми

(1 та 2 сесія).

Очна форма

 

04.11.2019-07.11.2019

 

 1.  

15.10.2019-18.10.2019

Державні службовці апаратів та структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, вперше прийняті на державну службу.

30

6/4

Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управлінняˮ в рамках професійної програми

(1 та 2 сесія).

Очна форма

 

04.11.2019-07.11.2019

 

 1.  

21.10.2019-24.10.2019

Державні службовці категорії В апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.

30

6/4

Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управлінняˮ в рамках професійної програми

(1 та 2 сесія).

Очна форма

 

11.11.2019-15.11.2019

 

 1.  

18.11.2019-21.11.2019

Державні службовці категорій Б апаратів та структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.

30

6/4

Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управлінняˮ в рамках професійної програми

(1 та 2 сесія).

Очна форма

 

09.12.2019-13.12.2019

 

Всього в рамках  професійних програм:

360

72/48

 

 

 

 Практичні заняття в рамках програм тематичних короткострокових семінарів, тренінгів

 1.  

Жовтень

Керівники апаратів районних державних адміністрацій.

25

2/2

Теми з антикорупційної політики в рамках семінару „Актуальні питання діяльності місцевих державних адміністраційˮ.

Очна форма

 

 1.  

Впродовж 2019 року

(на замовлення органів влади)

Державні службовці, працівники апаратів і структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій.

25

4/4

Теми з антикорупційної політики в рамках семінарів з актуальних питань публічного управління

Очна форма/

виїзне навчання

 

Всього в рамках програм тематичних короткострокових семінарів, тренінгів:

84

16/12

 

 

 

 Заняття в рамках програм тематичних постійно діючих семінарів

 1.  

4 квартал

Державні службовці апаратів районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, до повноважень яких належать питання надання адміністративних послуг, керівники та спеціалісти центрів надання адміністративних послуг.

30

2/2

Практичне заняття з антикорупційної тематики в рамках тематичного постійно діючого семінару „Державна політика та нормативне регулювання у сфері надання адміністративних послугˮ.

Очна форма

 

 1.  

щокварталу

Начальники, спеціалісти юридичних відділів, служб районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

30

2/2

Практичне заняття з антикорупційної тематики в рамках тематичного постійно діючого семінару „Правове забезпечення діяльності органів владиˮ.

Очна форма/

вебінар

 

Всього  в рамках тематичних постійно діючих семінарів:

60

4/4

 

 

 

 Заняття в рамках програм спеціалізованих короткострокових навчальних курсів

 1.  

2  квартал 

Державні службовці обласної та районних державних адміністрацій – учасники щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовецьˮ.

25

6/4

Модуль „Запобігання корупції у сфері публічного управлінняˮ в рамках програми спеціалізованого короткострокового навчального курсу „Актуальні питання розвитку державної службиˮ.

Очна форма/

вебінар

 

Всього  в рамках програм спеціалізованих короткострокових навчальних курсів:

25

6/4

 

 

 

Всього  в рамках усіх програм підвищення кваліфікації:

529

98/68

 

 

 

 

 

 

                                                             Додаток 4

                                                             до Антикорупційної програми 

                                                             Полтавської обласної державної

                                                             адміністрації на 2019-2020 роки            

                                                             (абзац 2 розділ IV)            

 

 

Інформація

щодо викладачів, які залучаються Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій до проведення занять з антикорупційної тематики

 

№ з/п

П.І.П.,

 посада, місце роботи викладача

Форма проведення та тема заняття

 1.  

Діденко Аліна Едуардівна,

головний спеціаліст відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

 

Практичне заняття.

Особливості електронного декларування. Заповнення електронних декларацій публічними службовцями.

Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі.

Організація роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.

Діяльність уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції.

Порядок повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

 1.  

Клименко Ігор Володимирович, заступник директора Регіонального центру надання БВПД

Запобігання та протидія корупції в органах публічної влади. Застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб.

 1.  

Лемешко Олександр Миколайович,

директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права», кандидат юридичних наук

 

Практичне заняття.

Характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

Корупційні ризики в діяльності публічних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Детінізація доходів та відносин у сфері зайнятості населення.

 

 1.  

Лаврик Галина Володимирівна, завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки « Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор наук

 Лобач Катерина Василівна,

доцент кафедри суспільних наук Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидат історичних наук,

 

Жалій Тамара Віталіївна,

провідний юрисконсульт, доцент кафедри правознавства Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, кандидат історичних наук

 

Практичне заняття, тренінг.

Антикорупційна політика держави.

Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень.

 

 

Наверх ↑