Будівництво шлюза-регулятора на р.Сула

Версія для друкуВерсія для друку

                  ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                  

Заява про екологічні наслідки стосовно робочого проекта «Будівництво водорегулюючої споруди - шлюза-регулятора на р. Сула в районі с. Тарасівка Оржицького району»  є юридичним документом  про екологічні наслідки  та гарантії виконання заходів по забезпеченню екологічної безпеки технічних рішень проекта при їх реалізації

Документ складено Замовником – Оржицькою районною державною адміністрацією разом з Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом «Дніпродіпроводгосп»

         Будівництво гідроспоруди  передбачено «Регіональною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року».

          Необхідність будівництва гідроспоруди неодноразово наголошувалась перспективними планами розвитку району та області, так як в останні десятиріччя водність Сули та її приток значно зменшилась.

          У 80-ті роки річка була повноводнішою, а до м. Лубни судноплавною.

          Під впливом будівництва Кременчуцького водосховища  і природніх процесів зазнав негативних змін гідрологічний режим р. Сула.

          Будівництво гідроспоруди дасть можливість акумуляції та накопичити стік  ріки Сула вище села Тарасівка,  дозволить підняти рівень води в річці на 0.7м., з можливістю підняття до 2.0м, що покращить гідрологічний стан  заплави р. Сула, а підняття рівня води в свою чергу обводнить товщу торфяників і зменшить ризик їх загоряння.

          Крім того, реалізується можливість більш скороченого автомобільного сполучення між селами південно-західної  частини Оржицького,  Семенівського та Глобинського районів. В даний час переїзд  через р. Сула в районі сіл Тарасівка – Старий Калкаєв ускладнений і відбувається по паромній переправі.

        Для відновлення гідрологічного режиму р. Сула та вирішення вище наведених питань в районі с. Тарасівка даним  робочим проектом передбачено будівництво   гідроспоруди на р. Сула в складі:

-          водоскид у вигляді переливної підпірної стінки;

-          два шлюза-регулятора розміром 3.0 х 3.0м;

-          водопропускна споруда з з/б труб діаметром 2.0м в кількості 15шт х 2 труби;

-          підвідний канал довжиною 114м;

-          відвідний канал довжиною 216м;.

-          переливної кам'яно-накидної греблі в руслі р. Сула (на місці паромної переправи);

-          рибоводи на переливній стінці та кам'яно-накидній греблі;

-          гідрометричний пост на правому березі р. Сула в створі гідровузла;

 

Об’єктами впливу проектної діяльності є:

1.    Водне середовище:

-   площа водного дзеркала річки  зросте на 3,2 га ;

-   об’єм води  збільшиться на 80 тис. м3

-   середня глибина води зросте;

-   відсоток мілководь з глибинами до 2 м зменшиться;

2.    Геологічне середовище:

          - передбачено влаштування підвідного та відвідного каналу, гідроспоруди на площі 3.2 га з  виїмкою    151.8 тис. м3  ґрунтів середньою глибиною 5.0 – 6.0 м, які використовуються для рекультивації старих карєрних виробок.

          - устрій насипу переливної греблі  об’ємом 7268 м3;

3.    Охорона ґрунтів:

 - передбачено зрізання замулених супісків чорного кольору при будівництві підвідного-відвідного каналу, рибоходу та гідроспоруди  на площі 3,2 га з подальшим використанням при рекультивації існуючих кар'єрних виробок та землювання;

 

           4. Рослинний світ

          - відбудеться  знищення рослинності на площі 3.2 га під час будівництва підвідного та відвідного каналів та гідроспоруди. Після завершення будівельних робіт  на мілководдях вздовж берегів на ділянці підвідного та відвідного каналів, рибоходу  передбачається формування смуги зануреної та повітряно-водної рослинності на площі 0.165га

- внаслідок реалізації проекту територія заплави р. Сула у весняний період буде частково підтоплена, але це не вплине негативно на фізіологічний стан деревно-чагарникових видів, тому що повеневий процес є цілком природним для заплавних природних деревно-чагарникових насаджень. Домінуючі на території верби біологічно та екологічно адаптовані до періодичних весняних повеней в умовах заплавних ландшафтів.

 

 

         5.Тваринний світ

         Іхтіофауна

-  проведення запланованих гідротехнічних робіт при дотриманні умов створення безперервного сполучення між ділянками р. Сула (рибоходів) не причинить суттєвого екологічного збитку іхтіофауні. Після проведення комплексу гідротехнічних робіт і збільшенню водності на вище розташованій ділянці р. Сула прогнозується поліпшення умов перебування представників іхтіоценозу на всіх стадіях життєвого циклу (нерест, нагул, зимівля).

 

   Таким чином, передбачені проектні роботи по водо регулюючій споруді носять виражений екологічний та соціальний характер.

 

 

ДолученняРозмір
1_shema_baseynu.jpg267.62 КБ
2_serednor_vitrati.jpg294.16 КБ
3_maksimalni_vitrati.jpg361.07 КБ
4_seredn_bagatorichn_stik.jpg243.01 КБ
9_vrs_profil.jpg109.28 КБ
10_trubchat_pereezd.jpg108.2 КБ
11_konstrukc_dorogil.jpg107.94 КБ
12.jpg82.68 КБ
13_ribohidl.jpg115.71 КБ
14.jpg120.74 КБ
16_profil.jpg145.32 КБ
20_pokazateli.jpg116.8 КБ
Наверх ↑