Нормативно правова база

Версія для друкуВерсія для друку

                         

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються

через центр надання адміністративних послуг

Оржицької районної державної адміністрації

                                            

1. Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування).

2. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

3. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування).

4. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування).

5. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

6. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи
(крім громадського формування).

7. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

8. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

9. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).

10. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

11. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

12. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

13. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування).

14. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

15. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем.

16. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

17. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

18. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

19. Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля.

20. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

21. Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця.

22. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

23. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

24. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

25. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

26. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

27. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

28. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

29. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

30. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно – територіальних одиниць.

31. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

32. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі з витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

33. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

34. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану).

35 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

36. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

37. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

38. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

39. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

40. Видача висновку про погодження документації із землеустрою.

41. Реєстрація декларації відповідності матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

42. Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів):

     1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

     2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

43. Видача експлуатаційного дозволу.

44. Видача (продовження терміну дії) посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЖИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

29.05.2019

смт Оржиця

№ 92

 

Про внесення змін до Положення

про центр надання адміністративних

послуг Оржицької районної

державної адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), статей 17, 31 Закону України «Про державну службу» (із змінами), частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (із змінами) та з метою приведення розпорядження голови районної державної адміністрації до норм чинного законодавства:

внести зміни до Положення про центр надання адміністративних послуг Оржицької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16.03.2016 року № 81, виклавши пункти 7 та 11 у такій редакції:

«7. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно з законодавством про державну службу.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою Оржицької районної державної адміністрації.»;

«11. Центр очолює керівник структурного підрозділу, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільнається з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з облдержадміністрацією в установленому законодавством порядку.».

 

 

 

Виконувач

обо’язків голови                                                              Сергій ПЕРЕТЯТЬКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження  голови

районної державної адміністрації

 

 16.03.2016                    №    81

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг

Оржицької районної державної адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг Оржицької районної державної адміністрації (далі - центр) - це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Для здійснення функцій організаційного забезпечення центру у структурі районної райдержадміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою Оржицької районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації та голови Оржицької районної державної адміністрації,  положенням про центр.

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається розпорядженням голови Оржицької районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Оржицької районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

7. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Оржицької районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою Оржицької районної державної адміністрації.

8. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

9. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

10. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

11. Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Оржицької районної державної адміністрації.

12. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

13. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

14. Час прийому суб’єктів звернень у центрі: понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 9-00 год. до 16-00 год., четвер з 9-00 год. до 20-00 год., без перерви на обід, вихідні дні – субота, неділя.

При необхідності за розпорядженням голови Оржицької районної державної адміністрації, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

15. Фінансування та матеріально - технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                               Л.І.Парасоцька

 

 

Наверх ↑