ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики з важливих питань державного і суспільного життя та актуальних місцевих питань у 2020 році

Версія для друкуВерсія для друку

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики

з важливих питань державного і суспільного життя та актуальних місцевих питань у 2020 році

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Орієнтовний план консультацій з громадськістю структурними підрозділами райдержадміністрації у 2020 році (далі – План) підготовлено на  виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» .

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами та вирішенні питань місцевого значення, доступу громадськості до інформації  про діяльність органів  виконавчої  влади, а також забезпечення  гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

3. Консультації  з  громадськістю  проводяться  з питань,  що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та району, реалізації та захисту прав і свобод  громадян, задоволення  їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Результати   проведення   консультацій з  громадськістю враховуються органом  виконавчої  влади під час прийняття управлінських рішень або в його подальшій роботі.

4. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником  проекту нормативно-правового акта або готує  пропозиції  щодо  реалізації на місцевому рівні державної  політики у відповідній сфері державного і суспільного життя. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення із залученням  громадської ради при райдержадміністрації та вивчення громадської думки.

5. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо проектів нормативно-правових  актів, що мають важливе суспільне  значення  і стосуються  конституційних  прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також  актів, якими передбачається  надання  пільг чи встановлення  обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення  повноважень  місцевого  самоврядування,  делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; проектів регуляторних актів; проектів державних і регіональних  програм економічного, соціального і культурного  розвитку,  рішень стосовно стану їх виконання; звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

 

 

             

ІІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

Заходи які заплановані в рамках консультацій

Строк проведення консультацій

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні данні структурного підрозділу (працівника), відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

1.

Про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2019 рік

Громадські слуха-ння (розширене засідання колегії райдержадміністрації)

Січень

Представники громадськості району, члени Громадської ради,

Ванцак В.В.  -  начальник відділу економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

(05357) 91-1-36

2.

Звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік

Громадські слухання

Лютий

Сільські,селищні голови, депутати місцевих рад, громадськість.

Бабенко О.В. – начальник фінансового управління райдержадміністрації

(05357) 91-3-39

3.

Про виконання заходів антикорупційної програми у 2019 році

 

Громадські слухання(розширене засідання колегії райдержадміністрації

Березень

Представники громадськості району

Бугрій І.М. – головний спеціаліст з мобілізаційної, режимно - секретної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

(05357) 91-5-07

4.

Про надання послуг Оржицькою районної філією Полтавського обласного центру зайнятості протягом 2019 року

Громадські слухання

Квітень

Представники громадськості району

Кирпань В.В. – начальник Оржицької районної філії Полтавського обласного центру зайнятості

(05357)91-7-83

5.

Про організацію активного дозвілля молоді.

Громадські слухання

Травень

Представники громадськості району

Рябець В.І. – начальник відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації

(05357) 91-3-30

6.

Процедура надання медичних послуг жителям  Оржицького району

Громадське обговорення

Червень

Представники громадськості району,  голови сільських, селищних рад.

Ковтун Н.І. – директор КНП «Оржицька ЦРЛ»

(05357) 91-4-74

Ворона Г.В. – головний лікар КНП «Оржицький ЦПМСД»

(05357) 91-3-74

7.

Розвиток сімейних форм виховання.

Зустріч з громадськістю

Липень

Представники громадськості

Алексеюк Л.В. – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації

(05357) 91-7-95

 

8.

Реорганізація закладів освіти Оржицького району.

"Круглий стіл"

Серпень

Члени Громадської ради, представники громадськості району

Стасенко Н.І. – начальник відділу освіти райдержадміністрації

 (05357) 91337

9.

Про стан автомобільних доріг населених пунктів району

Зустріч з громадськістю

Вересень

Представники громадськості району

Сільченко С.Б. – завідувач сектору житлово – комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури райдержадміністрації

(05357) 91-9-43

10.

Про перспективний план розвитку Оржицького району.

Громадське обговорення

Жовтень

Представники громадськості району

Бабенко О.В. – начальник фінансового управління райдержадміністрації

(05357) 91-3-39

11.

Про організацію державних свят та культурно-масових заходів.

Громадське обговорення

Листопад

Члени Громадської ради, представники громадськості району

Рябець В.І. – начальник відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації

(05357) 91-3-30

12.

Про орієнтовний план кон-сультацій з громадськістю структурними підрозділами центральних органів виконавчої влади на 2021 рік

Засідання Громадської ради при райдержадміністрації

Грудень

Члени Громадської ради, представники громадськості району

Колеснік Ю.М. – завідувач сектору з питань правової роботи апарату райдержадміністрації

(05357) 91-3-36

13.

Про районний бюджет на 2021 рік

Розширене засідання колегії

Грудень

Представники громадськості району

Бабенко О.В. – начальник фінансового управління райдержадміністрації

(05357) 91-3-39

14.

Проведення консультацій з громадськістю в телефонному режимі

"Прямі" та "гарячі" телефонні лінії

Протягом року

Голова РДА, перший заступник голови РДА, керівник апарату, керівники структурних підрозділів

Петрик О.Г – головний спеціаліст сектору з питань правової роботи апарату райдержадміністрації

 (05357) 91-5-37

15.

Засідання Громадської ради при райдержадміністрації

 

Щоквартально

Члени ради

Колеснік Ю.М. – завідувач сектору з питань правової роботи апарату райдержадмі-ністрації (05357) 91-3-36

16.

Інформування населення про діяльність органів виконавчої влади

Інформування гро-мадськості через висвітлення на сай-ті райдержадмініст-рації та ЗМІ

Протягом року

Широкі верстви населення

Лошакова Т.О. – начальник архівного відділу райдержадміністрації

(05357) 91-5-95

17.

Заходи з відзначення державних та професійних свят

Обговорення

Протягом року

Керівники структурних підрозділів, представники громадськості району

Рябець В.І. – начальник відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації

(05357) 91-3-30

 

Наверх ↑