ОРЖИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ′Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Версія для друкуВерсія для друку

ОРЖИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ′Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Контакти:
вул. Центральна, 24, кім 30, смт Оржиця, 37700, тел (+38 05357) 9-16-11

  Е-mail: org-rcsssdm@ukr.net,

Адміністративний персонал:

Директор: Проценко Людмила костянтинівна

Бухгалтер: Деребера Світлана Миколаївна

Відділ соціальної роботи:

Начальник відділу: Кобзар Юлія Віталіївна

Педагог соціальний/фахівець із соціальної роботи: Безхлібна Тетяна Володимирівна

Практичний психолог/психолог: Деркач Таміла Сергіївна

Фахівець із соціальної роботи (с.Лазірки): Крикуненко Ніна Іванівна

         Оржицький  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – центр) – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Найменування повне – ОРЖИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ,

скорочене – ОРЖИЦЬКИЙ РЦСССДМ.

Центр належить до мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Міністерства соціальної політики України.

          Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами Полтавського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також Положенням про Оржицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

          Основними принципами діяльності центру є:

- законність;

- соціальна справедливість;

- доступність та відкритість;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

        Основними завданнями центру є:

1) проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

2) виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

3) здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

4) забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

5)організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей.

           Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

 виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

 контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

 соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

 соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

 інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

 2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

             3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

 соціального супроводу;

 консультування;

соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

 соціальної інтеграції та реінтеграції;

 соціальної адаптації;

 соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

 кризового та екстреного втручання;

 представництва інтересів;

 посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу міської ради;

 5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

 6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

 8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

 

 

Наверх ↑