ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2019-2021 РОКИ

Версія для друкуВерсія для друку

  ПЛАН

 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ

НА 2019-2021 РОКИ

 

Оржиччина-100%

 

 

 

 

 

 

 

ОРЖИЦЯ  2018 РІК

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ …………………………………………………………………………

3

Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку …………….

4

Досягнення Оржицького району за 2014-2018 роки  ………………….

5

Шляхи підвищення конкурентоспроможності Оржицького району та досягнення збалансованого розвитку на 2019-2021 роки:  ………..

 

7

1. Розвиток місцевого самоврядування та децентралізація влади …….

7

2. Фінансова самодостатність ……………………………………………

7

3. Агропромисловий комплекс …………………………………………..

7

4. Будівельна активність та житлова політика ………………………….

9

5. Розвиток інфраструктури ……………………………………………...

10

6. Розширення мережі ЦНАП та покращення якості надання адміністративних послуг ……………………………………………………

 

11

7. Охорона здоров’я ………………………………………………………

11

8. Освіта  …………………………………………………………………..

13

9.  Культура ………………………………………………………………

15

10. Соціальний захист населення  ……………………………………….

16

11. Реформування житлово-комунального господарства  ……………..

18

12. Пенсійне забезпечення ……………………………………………….

19

 

 

ДОДАТКИ :

 

1. Перелік об’єктів  Оржицького району, що реалізовані в 2014-2018 роках  …………………………………………………………………………

 

22

2. Перелік об’єктів  Оржицького району, що планується реалізувати в 2019-2021 роках ……………………………………………………………

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Законодавчою та методичною основою розробки Плану перспективного розвитку Оржицького району на 2019-2021 роки (далі – План на 2019-2021 роки) є Указ Президента України від 6 грудня 2018 року № 412 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади» та рішення обласної Ради регіонального розвитку від 27 листопада 2018 року.

В основу Плану на 2019-2021 роки покладені ключові положення передвиборчої Програми Президента України П.Порошенка, Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затверджена рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16.01.2015 року.

Основною метою Плану на 2019-2021 роки є забезпечення підвищення добробуту населення району за рахунок розв’язання існуючих першочергових проблем соціально-економічного розвитку району, з урахуванням наявних матеріальних, фінансових, інтелектуальних ресурсів району.

­Основними завданнями Плану на 2019-2021 роки є:

- сприяння  налагодженню  ефективної  взаємодії  місцевих  органів  виконавчої  влади з  органами  місцевого­ самоврядування  щодо  удосконалення  державного  будівництва,­ напрацювання­ новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;

-­ вироблення  узгодженої  позиції  щодо  соціально-економічного  та­ гуманітарного  розвитку  району,­ механізмів  подолання  диспропорцій  розвитку­ територій,­ ефективного  використання  економічного  потенціалу  району, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;­

-­ підготовка  пропозицій  щодо  напрямів,­ пріоритетів  та  механізмів­ проведення адміністративно-територіальної реформи,­ формування ефективного­ місцевого  самоврядування  та  територіальної  організації  влади  з  урахуванням­ стандартів  Європейської  хартії  місцевого  самоврядування,­ реалізації­ регіональної  державної  політики  у  сфері  кадрового  забезпечення  державного ­управління в районі та законодавчого врегулювання цих питань;­

-­ напрацювання  оптимальних  шляхів  дальшого  розвитку  політично  і­ економічно дієздатного місцевого самоврядування;­

-­ підготовка пропозицій щодо  визначення першочергових заходів щодо впровадження  європейських  демократичних стандартів  у  сфері  територіальної­ організації  місцевого  самоврядування,­ оптимізації  співпраці  територіальних­ громад  з  державою,­ а  також  забезпечення  їх  взаємної  відповідальності  за­ комплексний розвиток територій;­

- сприяння  врахуванню  інтересів  населених  пунктів  і  специфіки­ розвитку  окремих  адміністративно-територіальних  одиниць  у  проектах­ ­нормативно-правових  актів  з  питань  регіональної  політики,  проектах­ загальнодержавних  та  інших  державних  цільових  програм  економічного, науково-технічного, соціального, ­ національно-культурного  розвитку  та­ охорони довкілля;­

-­ моніторинг  стану  виконання  актів  Президента  України  з  питань­ державної  регіональної  політики  та  соціально-економічного розвитку територій;­

-­ аналіз  законодавства  України  з  питань  регіонального  розвитку, місцевого  самоврядування  та  територіальної  організації  влади,  підготовка пропозицій щодо його удосконалення.­

План на 2019-2021 роки розроблений на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, суб’єктів господарювання та із врахуванням пропозицій сільських (селищних) рад, прогнозних тенденцій на 2019-2020 роки.

 

Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку

 

Цілями та завданнями Плану перспективного розвитку району на 2019-2021 роки є створення в середньостроковій перспективі підґрунтя для:

- досягнення стабільності у реальному секторі економіки та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;

- пожвавлення інноваційних (інвестиційних ) процесів;

- забезпечення недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності;

- сприяння забезпеченню зростання доходів працездатного населення, у тому числі шляхом збереження та створення нових робочих місць та сприяння продуктивній зайнятості;

- посилення адресної соціальної допомоги соціально-незахищеним верствам населення;

- формування оптимальної мережі навчальних закладів з метою приведення у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей району;

- продовження реформування первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, в тому числі на селі та реформування медичної служби в районі;

- здійснення заходів направлених на відродження української національної культури, забезпечення ефективного функціонування культурно-освітніх закладів;

- сприяння розвитку фізичної культури та спорту, пропаганді серед громадян здорового способу життя.

Пріоритетні галузі розвитку району:

- освіта;

- охорона здоров’я;

- соціальний захист населення.

Першочергові кроки для покращення соціально-економічного благополуччя населення:

- капітальні ремонти закладів освіти та охорони здоров’я;

- забезпечення якісною питною водою населення району;

- покращення стану автомобільних доріг місцевого, районного та обласного значення;

- відновлення автобусного сполучення між населеними пунктами району.

Досягнення Оржицького району за 2014-2018 роки

За 2014-2018 роки спільними зусиллями органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання в районі  проведено значну  роботу. Наводимо одні із найбільших та вагомих для району проектів, що реалізовані в даний період:

1. Посилено роботу на забезпечення енергонезалежності країни. Щороку зростає кількість реалізованих проектів в сфері енергозбереження та енергоефективності. Відповідно зріс і обсяг  залучених в дану галузь коштів. Так в 2014 році на заходи з енергозбереження  залучено 1,5 млн.грн., а в 2018 вже 8,6 млн.грн. За 2014-2018 роки інвестовано в галузь енергозбереження 23,5 млн.грн. (2014 – 1,5млн.грн., 2015 – 3,9 млн.грн., 2016 – 5,1 млн.грн., 2017 – 4,4. млн..грн., 2018 – 8,6 млн.грн.). У 2015 році два навчальних заклади переведено на опалення альтернативними видами палива. Протягом 2017 року в 6 сільських будинки культури придбано електричні системи опалення. Найбільше енергоефективних заходів реалізовано в загальноосвітніх та дошкільних закладах.

2. В даний час Оржицький район залишається лідером в реалізації культурно-масових заходів на теренах Полтавської області. Наш район один з небагатьох який щорічно проводить творчі звіти колективів художньої самодіяльності територіальних громад. До масових заходів залучаються 19 територіальних громад району з 21. Загальна кількість учасників залучених до даного дійства близько 1000 осіб.  Головним творчим майданчиком району є сцена Оржицького РБК. З метою забезпечення гідних умов для виступів колективів протягом 2015-2017 років проводилися роботи по ремонту районного будинку культури на що залучено 3 млн.грн. з різних джерел фінансування. Етапи реалізації проекту: капітально відремонтовано та утеплено фасад приміщення; проведено капітальний ремонт глядацького залу (380 посадкових місць); замінено віконні блоки на енергозберігаючі; проведено капітальний ремонт фойє; відремонтовано систему опалення; додатково встановлено електричне опалення; закуплено секції театральних крісел; придбано одяг сцени.

3. На протязі 2015-2018 років проводилися роботи по приведенню Оржицької  ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.Я.Франка до норм, які б відповідали вимогам опорного закладу.  В освітньому закладі навчається 450 учнів, працює 40 педагогічних працівників та 18 обслуговуючого персоналу, а у філії «Онішківська ЗОШ І-ІІ ст.» - 9 педпрацівників та 4 обслуговуючого персоналу. Протягом 2014-2018 років в Оржицькій  ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.Я.Франка проведено: заміну 102 віконних блоки на суму 806,7 тис.грн.; капітально відремонтовано спортивний зал – 552,3 тис.грн.; проведено капітальний ремонт каналізаційної системи – 808,4 тис.грн.; відремонтовано санвузли – 148,6 тис.грн.; придбано техніку для забезпечення навчального процесу (інтерактивні дошки, лабораторії, інше) – 659,8 тис.грн.; проведено капітальний ремонт площі ім. І.Я.Франка (площа перед центральним входом до школи)  - 275 тис.грн. Загальна сума коштів залучених в даний об’єкт становить 3,3 млн.грн.

4. З метою запровадження новітніх технологій обробітку землі, сільськогосподарськими підприємствами щорічно поновлюється парк землеоброблювальної техніки. За 2014-2018 роки господарствами придбано 61 одиницю техніки на загальну суму 90,1 млн.грн. (2014 р. – 4 одиниці/1,9 млн.грн.; 2015 – 8 одиниць/6,5 млн.грн.; 2016 – 14 одиниць/22,6 млн.грн.; 2017 – 12 одиниць/17,7 млн.грн.; 2018 – 24 одиниці/41,1 млн.грн.).

5. За    підтримки Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад» у 2016 році відкрито сімейну ферму Шаповаленка Юрія Івановича та Сергієнка  Олександра Володимировича. Підтримка благодійного фонду була у вигляді надання обладнання для систем поїння, освітлення, вентиляції та охолодження сировини. По обласній Програмі підтримки сільгоспвиробників сімейна ферма отримали 6 голів нетелів.  На момент створення сімейна ферма налічувала 9 голів корів.  Зараз на  фермі утримується 33 голови великої рогатої худоби, в тому числі 16 корів, 3 нетелі, 4 телиці парувального віку. На фермі працює 6 осіб. Валовий надій молока за 2017 рік склав в межах 107 тонн, надоєно близько 6700 кг молока на фуражну корову.   На сьогоднішній день середньодобовий надій на корову складає 22 кг. Власники ферми отримують молоко вищого ґатунку, середня жирність якого становить 4,2 %.  Закупівельна ціна на молочну сировину на 40 % вища, ніж ціна молока від домогосподарств  населення. Сімейна ферма є зразково-показовою, переймати досвід приїжджають з різних куточків області. Господарство співпрацює з місцевим молокопереробним підприємством – ТОВ «Оржицький молокозавод».

6. В 2014 розпочато будівництво молочнотоварної ферми СФГ «Світанок» в смт. Оржиця на 800 голів ВРХ. У липні 2017 року введено в дію приміщення для утримання 347 голів корів дійного стада з новим доїльним залом та  молочним блоком. Проектна потужність об’єкту - 2776 тонн молока в рік. Також побудовані приміщення для зберігання кормів та кормоцех. Вартість проекту склала 8 млн.грн. Залучалися власні кошти підприємства. Реалізація проекту дозволила створити 10 нових робочих місць. В поточному році розпочато будівництво другого приміщення для утримання корів. Соціальний ефект від реалізації проекту – створення додаткових 15 робочих місць.

7. У зв'язку із зниженням рівня води у річці Оржиця, наявним в останні роки підвищенням температури та збільшенням засушливого періоду регулярними стали випадки торф’яних пожеж. За останні 10 років з резервного фонду районного бюджету, місцевих бюджетів та коштів сільгосптоваровиробників на ліквідацію торф'яних пожеж витрачено майже 3,5 млн.грн. При вигоранні торфів втрачаються сільськогосподарські угіддя, що є осушеними сіножатями та пасовищами. У 2016 році райдержадміністрацією замовлена проектно-кошторисна документація «Будівництво водорегулюючих гідротехнічних споруд (перекатів) на р. Оржиця в с. Онішки Оржицького району Полтавської області». В тому ж році силами приватних підприємців району проведено роботи з будівництва перекатів – здійснено насипи зі щебня. Проведені роботи значно зменшили виникнення пожеж в болотистій місцевості в заплаві річки Оржиця.

Повний перелік проектів реалізованих в 2014-2018 роках наведено в Додатку 1.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності Оржицького району та досягнення збалансованого розвитку на 2019-2021 роки

 

1. Розвиток місцевого самоврядування та децентралізація влади

Пріоритетні напрямки розвитку

- проведення нарад, круглих столів та семінарів щодо створення об’єднаних територіальних громад;

- надання консультацій громадським організаціям, щодо проходження процедури об’єднання;

- визначення можливих бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ключові заходи  

- проведення нарад, круглих столів та семінарів з головами сільських та селищних рад, щодо створення об’єднаних територіальних громад – управління та відділи райдержадміністрації;

- визначення фінансових можливостей громади в разі її створення (доходи, видатки) – фінансове управління райдержадміністрації.

Показники успішності

- створення двох спроможних об’єднаних громад.

 

2. Фінансова самодостатність

Пріоритетні напрямки розвитку

- підвищення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування;

- впровадження середньострокового бюджетного планування, програмно-цільвого методу в бюджетному процесі.

Ключові заходи

- підготовка та направлення Міністерству фінансів України пропозицій щодо закріплення за місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування додаткових дохідних джерел – фінансове управління райдержадміністрації;

- планування видаткової частини бюджетів за програмно-цільовим методом,запровадження проведення моніторингу виконання бюджетних програм – фінансове управління райдержадміністрації.

Показники успішності

- збільшення інвестиційної складової частини місцевих бюджетів

- зменшення диспропорцій у ресурсній базі місцевих бюджетів;

- підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів

 

3. Агропромисловий комплекс

Основні цілі галузі

- залучення капітальних інвестицій у галузь тваринництва району шляхом запровадження державних та обласної програми підтримки агропромислового розвитку для аграрного бізнесу з різних джерел фінансування;

- розширення діяльності сільськогосподарських дорадчих служб, орієнтованих на безпосередню роботу з сільським населенням району, в тому числі у сфері сільськогосподарської діяльності домогосподарств, що сприятиме адаптації дрібних та середніх сільгосптоваровиробників до конкурентних умов господарювання;

- використання високоврожайних сортів і гібридів культур, їх своєчасне оновлення;

- подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку, створення умов для розвитку мережі обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів із заготівлі сільськогосподарської продукції;

- організація мережі збуту сільськогосподарської продукції від виробника до споживача, шляхом створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, з метою формування оптових партій продовольства та його реалізації через роздрібну торгівельну мережу, переробні підприємства та підприємства харчової промисловості, оптові ринки тощо;

- підвищення соціальної відповідальності аграрного бізнесу  шляхом запровадження прозорих механізмів  і застосування практики соціального партнерства між аграрним бізнесом та сільськими громадами з метою посилення позитивного впливу на створення робочих місць у сільській місцевості.

– налагодження взаємовигідних партнерських відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими операторами аграрного ринку.

Основні завдання та заходи

- заохочення, шляхом впровадження на території району державних та обласної програм підтримки агропромислового комплексу,  власників ОСГ, фермерських господарств до збереження існуючого поголів’я худоби та його нарощення - відділ  економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації;

- забезпечення формування та ефективного використання сортових ресурсів сільськогосподарських культур - відділ економічного  агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу;

- продовжити активну роботу по оновленню і укріпленню матеріально-технічної бази підприємств АПК, впровадженню новітніх технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва - відділ економічного  агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу;

- просування сільськогосподарської продукції особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний ринок - відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські (селищні) ради;

- сприяння залученню фермерських та особистих селянських господарств до участі в державних та місцевих цільових аграрних програмах з метою отримання фінансової підтримки для розвитку агропромислового виробництва - відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські (селищні) ради.

 

Показники успішності

- стабілізація обсягу виробництва валової продукції сільського господарства;

- доведення обсягів виробництва зернових культур  до 224 тис. тонн, олійних – 36,5 тис. тонн,  молока – 37,0 тис. тонн;

- встановлення розміру орендної плати на рівні не нижче 14 % від вартості земельного паю;

- створення кооперативів;

- організація реалізації виробництва тваринницької продукції через заготівельні та переробні підприємства району.

 

4. Будівельна активність та житлова політика

Пріоритетні напрямки розвитку

- збільшення обсягів уведення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, у тому числі за рахунок реконструкції та капітального ремонту наявного житлового фонду;

- залучення коштів громадян у житлове будівництво, як потенційних інвесторів, позабюджетних джерел, розвитку іпотечного кредитування;

- сприяння забезпеченню житлом соціально незахищених верств населення;

- забезпечення безбар’єрності середовища для осіб з інвалідністю;

- забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією.

Ключові заходи 

- забезпечити реалізацію Районної програми забезпечення безперешкодного доступу людей  з інвалідністю до об’єктів громадського призначення на 2018 – 2022 роки  – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації;

- продовжити контроль за врахуванням потреб маломобільних груп населення при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтах існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації;

- сприяти будівництву житла за певними житловими програмами, зокрема за програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі - відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації;

- сприяти збереженню об’єктів культурної спадщини у розрізі вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації;

- забезпечити реалізацію Програми розроблення містобудівної документації Оржицького  району  - відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації;

- продовжити роботу з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення населених пунктів містобудівною документацією (генеральними планами, планами зонування) - відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації;

- організувати роботу з розроблення детальних планів територій, в першу чергу тих, що передбачені для надання учасникам АТО - відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

Показники успішності

- здійснювати державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою «Власний дім» в межах виділених асигнувань;

- збільшення обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування;

- забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та молодих сімей, виходячи із отриманих державних коштів;

- виділення асигнувань на будівництво (придбання) житла для військово­службовців (в міру надходження заяв);

- виділення асигнувань на будівництво (придбання) житла для молодих спеціалістів-лікарів (в міру надходження заяв);

- забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО та військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції і яким встановлено І-ІІ групу інвалідності, за рахунок державних програм;

- затвердження 12 генеральних планів населених пунктів, плану зонування смт. Оржиця.

 

5. Розвиток інфраструктури

Пріоритетні напрямки розвитку 

- проведення робіт по ремонту та утриманню доріг в районі;

- створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;

- забезпечення споживачів безперебійним електропостачанням;

Ключові заходи

- підвищення рівня якості пасажирських перевезень -                                                        приватні та комунальні  перевізники;

- удосконалення маршрутної мережі району –  відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва          райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад;

- за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів продовжити роботи по ремонту та утриманню доріг місцевого значення, вулиць та доріг населених пунктів – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва          райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад;

- реалізація заходів районної Програми розвитку дорожнього господарства на 2017-2021 роки – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва          райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад;

- ремонт існуючого дорожнього покриття загального користування для збереження безперебійного руху автотранспорту – ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області»;

- видалення порослі та сухостійних дерев вздовж автомобільних доріг район  - ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської  області»;

-  проведення ремонтів автозупинок – сільські (селищні) ради;

- встановлення основних телефонних апаратів в першу чергу пільговим категоріям населення – цех телекомунікаційних послуг №;

- продовжити роботи по заміні повітряних абонентських ліній на підземні – цех телекомунікаційних послуг № 17;

- оновлення ліній проводового мовлення – цех телекомунікаційних послуг № 17.

Показники успішності

- забезпечення фінансування робіт по утриманню та ремонту доріг загального користування на території району;

- реалізація заходів районної Програми розвитку дорожнього господарства Оржицького району на 2017-2021 роки;

-   відкриття чотирьох внутрішньорайонних автобусних маршрутів;

- збільшення кількості встановлених телефонних апаратів на 20 одиниць.

 

6. Розширення мережі ЦНАП та покращення якості надання адміністративних послуг

Пріоритетні напрямки розвитку

- підвищення ефективності роботи центрів з надання адміністративних послуг;

- покращення якості та доступності надання адміністративних послуг.

Ключові заходи 

- сприяння ефективному функціонуванню центру з надання адміністративних послуг – відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

- оптимізація штатного розпису райдержадміністрації з метою збільшення кількості працівників Центру надання адміністративних послуг - відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

- вивчення питання збільшення кількості адміністративних послуг які надаються в центрі - відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Показники успішності

- збільшення кількості наданих адміністративних послуг доведення до 3000 в рік;

- відсутність скарг на суб’єктів надання адміністративних послуг;

- зменшення часу надання однієї адміністративної послуги.

 

7. Охорона здоров’я

Пріоритетні напрямки розвитку

- участь у спільному із Світовим банком проекті МОЗ України щодо «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», а саме у відповідності до Cубпроекту «Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавської області»;

- поліпшення медичного обслуговування населення району шляхом укомплектування посад завідувачів Вишневої АЗПСМ, Денисівської АЗПСМ, Чутівської АЗПСМ та Лукімської АЗПСМ, сімейного лікаря Оржицької АЗПСМ, та ряду лікарів Оржицької ЦРЛ (фтизіатр, інфекціоніст, отоларинголог, травматолог, та інші.);

- поліпшення надання лікувально-профілактичної допомоги населенню за рахунок придбання сучасного медичного обладнання;

- поліпшення надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим дітям та населенню похилого віку;

- посилення уваги за здоров’ям матері та дитини;

- забезпечити обсяг профілактичних щеплень дитячого населення не менше 95%;

- підтримка пільгових категорій населення;

- спрямування зусилля медичних працівників на виявлення захворювань на ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін та активізувати профілактичний напрям дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюванням населення на цукровий діабет, туберкульоз та СНІД;

- збереження та забезпечення подальшого розвитку мережі лікувально-профілактичних закладів, особливу увагу приділити розвитку амбулаторій загальної практики сімейної медицини;

- подальше зміцнення матеріально-технічної бази лікувально- профілактичних закладів.

Ключові заходи

- проведення капітального ремонту інфекційного відділення, житлового фонду ЦРЛ, поточного ремонту амбулаторій та ФАПів – КНП «Оржицька ЦРЛ», КНП «Оржицький ЦПМСД;

- придбання для ЦРЛ та ЦПМСД сучасного лікувально - діагностичного медичного обладнання  та житла для лікарів – КНП «Оржицька ЦРЛ», КНП «Оржицький ЦПМСД;

- забезпечення надання населенню району всіх вікових груп первинної лікувально-профілактичної допомоги. Збереження доступності отримання лікувально-профілактичної допомоги населення в повному обсязі на рівні первинної ланки – КНП «Оржицький ЦПМСД;

- забезпечення населення району кваліфікованою стаціонарною медичною допомогою  - КНП «Оржицька ЦРЛ»;

- кваліфікований медичний нагляд за перебігом вагітності, медична допомога при пологах, лікувально-профілактична допомога матерям та новонародженим дітям – КНП «Оржицька ЦРЛ», КНП «Оржицький ЦПМСД;

- забезпечення відповідно до законодавства виконання соціальних гарантій особам пільгових категорій населення – КНП «Оржицька ЦРЛ», КНП «Оржицький ЦПМСД;

- зниження рівня захворюваності населення району та збільшення тривалості його життя – КНП «Оржицька ЦРЛ», КНП «Оржицький ЦПМСД;

- заповнення вакантних посад поліклінічного відділення (лікаря отоларинголога, лікаря-травматолога, лікаря-фтизіатра, лікаря-ендокринолога, лікаря-інфекціоніста, лікарів загальної практики сімейної медицини) – КНП «Оржицька ЦРЛ», КНП «Оржицький ЦПМСД;

- протиепідемічна робота шляхом імунізації дитячого населення по календарю щеплень – КНП «Оржицька ЦРЛ», КНП «Оржицький ЦПМСД;

- забезпечення пільгового зубного протезування пільгових категорій населення - КНП «Оржицька ЦРЛ»;

- забезпечення відпуску безкоштовних ліків, в т.ч. ін'єкційних препаратів інсуліну пільговій категорії населення - КНП «Оржицька ЦРЛ»;

- капітальний ремонт житлового фонду ЦРЛ для забезпечення житлом молодих спеціалістів, інфекційного відділення - КНП «Оржицька ЦРЛ»;

- роботи з енергозбереження відділень, амбулаторій, ФАПів (заміна вікон, дверей, труб тепло та водо мережі, ремонт покрівель) – КНП «Оржицька ЦРЛ», КНП «Оржицький ЦПМСД.

Показники успішності

- зниження рівня смертності від гострого інфаркту міокарда та фатальних аритмій;

- підвищення рівня задоволеності пацієнтів наданими медичними послугами за рахунок якості та безпеки;

- відсутність материнської смертності та смертності дітей до 1 року;

- забезпечення рівня охоплення дітей профілактичними щепленнями 90%;

- забезпечення безкоштовного лікувального харчування дітей та оздоровлення дітей пільгової категорії на рік;

- зниження рівня захворювання населення на соціально-небезпечні хвороби, цукровий діабет, туберкульоз, грип, серцево-судинні, СНІД та інші захворювання;

- придбання витратного матеріалу для діагностики туберкульозу та туберкуліну;

- забезпечення пільгового зубного протезування пільгових категорій населення;

- забезпечення відпуску безкоштовних ліків, в т.ч. ін'єкційних припаратів інсуліну пільговій категорії населення;

- заповнення вакантних посад поліклінічного відділення (лікаря отоларинголога, лікаря-травматолога, лікаря-фтизіатра та вакантних посад лікарів ЗПСМ );

- підвищення якості обслуговування громадян шляхом покращення матеріально-технічної бази та забезпечення оснащення необхідним медичним обладнанням поліклінічного, хірургічного та стоматологічного відділень.

 

8. Освіта

Пріоритетні напрямки розвитку

- забезпечення функціонування опорних шкіл;

- забезпечення громадян рівним доступом до якісної освіти;

- проведення заходів з оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти;

- інноваційний розвиток освіти, профілізація у  старшій школі;

- забезпечення закладів загальної середньої освіти працівниками психологічної служби;

- розвиток інклюзивної освіти в районі;

- охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій  за рахунок місцевих бюджетів;

- забезпечення безперебійного підвезення учнів до місць навчання та додому за рахунок залучення коштів місцевих бюджетів;

- якісне підвищення професійного рівня педагогічних кадрів;

- впровадження нового Державного стандарту початкової школи;

- оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої  освіти.

Ключові заходи 

У загальній середній освіті

- продовження роботи з оптимізації мережі малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення функціонування освітніх округів - відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів;

- продовження роботи по впровадженню інклюзивної освіти для підтримки дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення підготовки педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзивного класу, формування в шкільному середовищі позитивного ставлення до людей з обмеженими можливостями - відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечення реалізації Програми «Шкільний автобус» з метою забезпечення  доступу до якісної освіти  - відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечення підвезення учнів і вчителів до місця навчання та роботи та в зворотному напрямі - відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів;

- здійснення цільової підтримки сільських шкіл – забезпечити участь шкіл у реалізації програми «Заклади освіти в Інтернеті», Всеукраїнському проекті «Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості» -  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів;

- впровадження заходів з енергозбереження в закладах освіти -  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів.

У дошкільній освіті:

- збереження мережі дошкільних закладів у сільській місцевості відповідно до потреб населення району - відділ освіти райдержадміністрації, завідувачі дошкільних навчальних закладів;

- забезпечення наступності між дошкільною освітою та початковою школою - відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів;

- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільну освіту - відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів;

- ремонти дошкільних закладів -  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів.

У позашкільній освіті:

- охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку до 32% - відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів;

- створення умов для роботи філій Будинків дитячої та юнацької творчості на базах загальноосвітніх навчальних закладів - відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів;

- забезпечити збереження мережі гуртків при закладах освіти - відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів;

- забезпечити участь вихованців Будинків дитячої та юнацької творчості у творчих конкурсах районного та обласного рівня - відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів.

Показники успішності

- показник охоплення дошкільною освітою дітей - 87 %;

- показник охоплення дошкільною освітою дітей 5 років  - 100 %;

- показник охоплення початковою освітою дітей 6-9 років - 99,9 %;

- показник охоплення  дітей  повною - загальною середньою освітою - 99,6 %;

- показник охоплення дітей позашкільною освітою – 30%;

- проведення поточних та капітальних ремонтів закладів загальної середньої освіти  та ДНЗ .

 

9.  Культура

Пріоритетні напрямки розвитку

- підвищення рівня надання культурно-мистецьких послуг  населенню району;

- проведення поточних та капітальних ремонтів будівель закладів культури;

- поновлення матеріально-технічної бази закладів культури;

- поповнення книжкового фонду бібліотек, в тому числі і книгами місцевих авторів;

- збільшення кількості осіб, залучених до культурно-мистецьких заходів.

Ключові заходи 

- проведення поточних та капітальних ремонтів будівель та приміщень  закладів   культури – відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради;

- поновлення  матеріально-технічної  бази  закладів культури  району – відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради;

- проведення культурно-мистецьких заходів згідно плану роботи на 2019 рік – відділ культури і туризму райдержадміністрації;

- участь в регіональних  та  всеукраїнських оглядах-конкурсах, фестивалях,

виставках з метою вдосконалення виконавської майстерності та пропаганди кращих національних мистецьких традицій – відділ культури і туризму райдержадміністрації;

- організація та  проведення творчих звітів та оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності територіальних громад району –  відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради;

- організація в клубно-бібліотечних закладах району  та районному історичному музеї циклу заходів з національно-патріотичного виховання населення, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України – – відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради.

 

Показники успішності

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району;

- підвищення рівня надання культурно-освітніх послуг населенню району;

- залучення жителів населених пунктів району до участі в культурно-мистецькому житті району; 

- збільшення кількості  користувачів в бібліотеках району.

 

10. Соціальний захист населення

Пріоритетні  напрямки розвитку

- удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, підтримка найуразливіших верств населення, створення умов для реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з інвалідністю ;

- розвиток адресної допомоги та диференційованого підходу при запровадженні заходів соціального захисту;

- соціальна підтримка учасників антитерористичної операції /ООС та членів сімей загиблих (померлих)  осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть участь у антитерористичній операції в районах її проведення, учасників Революції Гідності  та внутрішньо переміщених осіб;

- забезпечення надання додаткових соціальних гарантій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо надання матеріальної допомоги, надання пільг на медичне забезпечення, забезпечення санаторно-курортними путівками в санаторії Полтавської обл.;

- соціальна підтримка населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги шляхом надання пільг, компенсацій , субсидій відповідно до норм чинного законодавства;

- забезпечення 100% охоплення соціальними послугами громадян похилого віку та осіб з інвалідністю відповідно до потреби;

- соціальне обслуговування осіб з психічними розладами вдома;

- надання особам похилого віку та особам з інвалідністю послуг «соціального таксі» спеціальним автомобілем.

Ключові заходи 

- забезпечення реалізації державних програм щодо надання громадянам житлових субсидій, пільг, компенсацій, державних соціальних допомог відповідно до вимог чинного законодавства -  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- забезпечення 100 % охоплення соціальними послугами громадян похилого віку та осіб з інвалідністю відповідно до потреби - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- звільнення від сплати за соціальне обслуговування громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, проте з певних об’єктивних причин не надають їм допомогу та яким встановлена диференційована плата відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) - Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- проведення реабілітації дітей з інвалідністю  у Лубенському міському  центрі  соціальної реабілітації дітей-інвалідів Полтавської обл. відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- забезпечення додатковими соціальними гарантіями громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в частині передбачення видатків на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дружинам (чоловікам) померлих  громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, сім’ям у складі яких є діти постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, допомоги на поховання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надання пільг на медичне забезпечення, оздоровлення  осіб віднесених до 2 категорії та дітей постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, видатки на відшкодування вартості проїзду постраждалим 1 та 2 категорії - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- забезпечення обліку внутрішньо переміщених осіб та внесення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відомостей про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у тому числі місце її фактичного перебування - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- забезпечення надання державних соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам відповідно до чинного законодавства - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- забезпечення  виконання державних програм  щодо соціальної,  психологічної   реабілітації та професійної адаптації  учасників антитерористичної операції (відповідно до повноважень) – управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

- забезпечення реалізації державних програм щодо забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до норм чинного законодавства -  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- забезпечення оформлення  компенсації вартості самостійного санаторно – курортного лікування учасникам бойових дій,  учасникам війни, особам, на яких поширюється  чинність  Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, зазначеним у статтях 6­1, 6­3  і 6­4  Закону  України "Про жертви нацистських переслідувань", та  ветеранам  праці  відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", яка  виплачується за  їх  бажанням у розмірі  вартості  самостійного санаторно­курортного лікування на час проведення оздоровлення, але не більше ніж середня вартість  санаторно­курортної путівки - управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

- організація санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, учасників АТО/ООС в межах повноважень відповідно до норм чинного законодавства - управління  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- забезпечення придбання життєво необхідних технічних засобів реабілітації для окремих категорій населення пунктом прокату Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг;

- надання матеріальної допомоги мешканцям Оржицького району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин – 220,0 тис.грн. – управління  соціального захисту населення.

Показники успішності

- забезпечення належного рівня соціальної підтримки населення Оржицького району  шляхом надання  житлових субсидій, пільг, компенсацій, державних соціальних допомог відповідно до вимог чинного законодавства;

- реалізація державних та місцевих програм щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності,  членів сімей загиблих (померлих)  учасників АТО /ООС, осіб , постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, інших пільгових категорій громадян;

- надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю  за місцем їх проживання;

- створення комфортних та безпечних умов проживання підопічних відділення стаціонарного догляду Оржицького РТЦСО в с. Козаче;

- забезпечення впровадження в роботі затверджених державних соціальних стандартів та інформування населення стосовно їх змісту щодо порядку та умов отримання соціальних послуг;

- застосування інноваційних соціальних технологій, розширення спектру соціальних послуг, відповідно до фактичної потреби;

- забезпечення належної та ефективної роботи управління соціального захисту населення Оржицької райдержадміністрації.

 

11. Реформування житлово-комунального господарства

Пріоритетні напрямки розвитку

-   покращення якості питної води;

-   поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг;

- проведення заходів у сфері поводження з твердими побутовими відходами на території району в рамках виконання «Комплексної Програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки»;

-  реалізація заходів у сфері енергозбереження та надання кредитів населенню на проведення енергозберігаючих заходів в рамках виконання районної «Програми часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Оржицького району та ОСББ (ЖБК) на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017-2021 роки.

Ключові заходи

- модернізація систем водопостачання - відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад;

- забезпечення підприємств житлово-комунального господарства машинами, механізмами та обладнанням - відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад;

- забезпечення формування економічно обґрунтованих тарифів на    житлово-комунальні послуги та широка роз’яснювальна робота щодо причин зміни тарифів - відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад, комунальними підприємствами;

- подальша реконструкція мереж вуличного освітлення - відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад;

- всебічне впровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій - відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва, відділ економі комічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад, комунальними підприємствами.

Показники успішності

- проведення капітального ремонту системи водопостачання в населених пунктах району;

- придбання та встановлення  контейнерів для збирання побутових відходів 200 шт;

- розробка та коригування схем санітарної очистки 15 населених пунктів району;

- придбання сміттєвоза;

- розроблення Паспортів місць видалення відходів 3 шт.;

- часткове відшкодування кредитів, взятих жителями Оржицького району та ОСББ (ЖБК) на впровадження енергозберігаючих заходів.

 

12. Пенсійне забезпечення

Пріоритетні напрямки розвитку

- підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного забезпечення, впровадження та надання електронних послуг;

- розширення мережі агентських пунктів;

- вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду;

- забезпечення інформаційно — роз'яснювальної роботи, пов'язаної із запровадженням накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з  2019 року;

- забезпечення скорочення строків розгляду заяв про призначення пенсій шляхом  використання централізованої підсистеми «Призначення та виплата    пенсій» Інтегрованої комплексної інформаційної системи ПФУ та оптимізації дій користувачів.

Ключові заходи

- з метою виявлення ознак тіньової зайнятості (оплата праці) на базі реєстру застрахованих осіб забезпечити щомісячний моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату, співставлення  її з визначеними індикативними показниками  та даними про фінансово — економічну діяльність роботодавців тощо -  Лубенське   об'єднане управління ПФУ;

- з метою зменшення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України      економічно — активними платниками приймати активну участь в роботі комісій з питань погашення заборгованості пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Подавати матеріали на   засідання робочої групи щодо дотримання законодавства про працю та підвищення рівня оплати праці та ініціювати розгляд  із залученням боржників - Лубенське   об'єднане управління ПФУ , райдержадміністрація;       

- використовувати превентивні заходи з метою попередження порушення вимог законодавства про оплату праці на ранніх етапах, у тому числі з використанням веб-технологій та засобів масової інформації -  Лубенське  об'єднане управління ПФУ;

- запровадження контролю призначення пенсій одночасно із впровадженням централізованої технології призначення пенсій (запобігання переплатам) - Лубенське  об'єднане управління ПФУ;

- обслуговування громадян з наданням адміністративних та соціальних послуг через веб — портал електронних послуг Пенсійного фонду України - Лубенське   об'єднане управління ПФУ.

Показники успішності

- впровадження заходів обслуговування громадян незалежно від місця їх реєстрації;

- вдосконалення впроваджених єдиних стандартів і сучасної технології обслуговування громадян за принципом «єдиного вікна» та забезпечення надання консультативної допомоги громадянам щодо умов призначення/перерахунку пенсій;

- впровадження електронних пенсійних справ і системи централізованого призначення/перерахунку та виплати пенсій на їх основі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

Перелік об’єктів  Оржицького району, що реалізовані в 2014-2018 роках

 

Область

Район

Населений пункт

Найменування об’єкту

Адреса

Полтавська

Оржицький

с. Круподеринці

Енергозберігаючі заходи в будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Круподеринці, вул. Леніна, 87 Оржицького району Полтавської області з виконанням капітального ремонту по заміні вікон на металопластикові

с. Круподеринці, вул. Леніна, 87

Полтавська

Оржицький

с. Яблуневе

Вдосконалення якості питної води, шляхом капітального ремонту системи водопостачання в с. Яблуневе

с. Яблуневе

Полтавська

Оржицький

с. Онішки

Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с. Онішки Оржицького району Полтавської області. Реконструкція з використанням відновлювальних джерел енергії (енергії сонця).

с. Онішки

Полтавська

Оржицький

с. Яблуневе

Капітальний ремонт покрівлі Яблунівської ЗОШ І –ІІІ ступенів Оржицького району Полтавської області

с. Яблуневе

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт будівлі Оржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка в смт Оржиця

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Новооржицьке

Капітальний ремонт будівлі Новооржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт Новооржицьке

смт Новооржицьке

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт районного будинку культури по вул. Леніна- 75 в смт Оржиця Полтавської області

смт Оржиця, вул. Леніна- 75

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання медичного обладнання для КЗ «Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги»

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання медичного обладнання для Оржицької центральної районної лікарні

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання медичного транспорту спеціального призначення для Оржицької центральної районної лікарні

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

с. Плехів

Енергозберігаючі заходи в будівлі Плехівської ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Леніна, 50 в с. Плехів Оржицького району Полтавської області з виконанням капітального ремонту по заміні вікон

с. Плехів по вул. Леніна, 50

Полтавська

Оржицький

с. Куйбишеве

Покращення медичних послуг ЛАЗПСМ по вул.. Першотравневій 21 в селі Куйбишеве, Оржицького району Полтавської області з виконанням капітального ремонту

с. Куйбишеве по вул.. Першотравневій 21

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт приміщення спортзалу Оржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт Оржиця Полтавської області

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт площі ім. І.Я. Франка в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Поточний ремонт ДНЗ «Дзвіночок» в смт Оржиця

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ «Дзвіночок» в смт Оржиця

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання комплектуючих для дитячого майданчика у смт Оржиця

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання модульної сцени

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Новооржицьке

Капітальний ремонт Новоржицького дошкільного навчального закладу «Дружба» (заміна вікон) в смт Новооржицьке Оржицького району Полтавської області.

смт Новооржицьке

Полтавська

Оржицький

с. Денисівка

Капітальний ремонт покрівлі та віконних заповнень приміщень спортзалу Денисівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Денисівка Оржицького району Полтавської області

с. Денисівка

Полтавська

Оржицький

с. Заріг

Капітальний ремонт Зарізької ЗОШ І-ІІІ ступенів  імені М.Т. Симонова (Номиса) (заміна вікон) в с. Заріг Оржицького району Полтавської області.

с. Заріг

Полтавська

Оржицький

с. Золотухи

Капітальний ремонт Золотухівської ЗОШ І-ІІ ступенів (заміна вікон) в с. Золотухи Оржицького району Полтавської області.

с. Золотухи

Полтавська

Оржицький

с. Круподеринці

Капітальний ремонт Круподеринськго дошкільного навчального закладу «Малятко» (заміна вікон) в с. Круподеринці Оржицького району Полтавської області.

с. Круподеринці

Полтавська

Оржицький

с. Вишневе

Капітальний ремонт Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області.

с. Вишневе

Полтавська

Оржицький

с. Лазірки

Капітальний ремонт Лазірківського дошкільного навчального закладу «Ромашка» (заміна вікон) в с. Лазірки Оржицького району Полтавської області.

с. Лазірки

Полтавська

Оржицький

с. Лукім´я

Капітальний ремонт Лукімської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) в с. Лукім´я Оржицького району Полтавської області

с. Лукім´я

Полтавська

Оржицький

с. Райозеро

Капітальний ремонт Райозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) в с. Райозеро Оржицького району Полтавської області.

с. Райозеро

Полтавська

Оржицький

с.Савинці

Капітальний ремонт Савинського дошкільного навчального закладу «Берізка» (заміна вікон) в с.Савинці Оржицького району Полтавської області.

с.Савинці

Полтавська

Оржицький

с. Велика Селецька

Капітальний ремонт Великоселецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) в с. Велика Селецька Оржицького району Полтавської області

 

с. Велика Селецька

Полтавська

Оржицький

с. Старий Іржавець

Капітальний ремонт Староіржавецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) в с. Старий Іржавець Оржицького району Полтавської області.

с. Старий Іржавець

Полтавська

Оржицький

с. Чевельча

Капітальний ремонт Чевельчанського дошкільного навчального закладу «Чебурашка» (заміна вікон) в с. Чевельча Оржицького району Полтавської області.

с. Чевельча

Полтавська

Оржицький

с. Чутівка

Капітальний ремонт Чутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) в с. Чутівка Оржицького району Полтавської області.

с. Чутівка

Полтавська

Оржицький

с. Яблуневе

Капітальний ремонт Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) в с. Яблуневе Оржицького району Полтавської області

с. Яблуневе

Полтавська

Оржицький

с. Ворониці

Капітальний ремонт Воронинцівської АЗПСМ (заміна вікон) в с. Ворониці Оржицького району Полтавської області

с. Ворониці

Полтавська

Оржицький

с. Онішки

Придбання обладнання для опалення Онішківського СБК в с. Онішки Оржицького району Оржицького району.

с. Онішки

Полтавська

Оржицький

с. Тарасівка

Капітальний ремонт Тарасівського ФАПу (заміна вікон) в с. Тарасівка Оржицького району Полтавської області.

с. Тарасівка

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання світлового обладнання для Оржицького РБК в смт Оржиця

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

с. Плехів

Енергозберігаючі заходи в будівлі Плехівської ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Леніна, 50 в с. Плехів Оржицького району Полтавської області з виконанням капітального ремонту по заміні вікон

с. Плехів по вул. Леніна, 50

Полтавська

Оржицький

с. Онішки

Енергозберігаючі заходи у селі Онішки Оржицького району Полтавської області з виконанням капітального ремонту вуличного освітлення

с. Онішки

Полтавська

Оржицький

с. Сазонівка 

Енергозберігаючі заходи у селі Сазонівка  Оржицького району Полтавської області з виконанням капітального ремонту вуличного освітлення

с. Сазонівка 

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання вакуумної асенізаційної машини для КП «Оржиця-водоканал»

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

с. Денисівка

Капітальний ремонт віконних заповнень Денисівського ДНЗ «Казка»

с. Денисівка

Полтавська

Оржицький

с. Козаче

Капітальний ремонт будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Миру, 4а у селі Козаче Оржицького району Полтавської області

 

с. Козаче по вул. Миру, 4а

Полтавська

Оржицький

с. Лукім´я

Капітальний ремонт покрівлі будинку культури у с. Лукім´я Оржицького району Полтавської області

 

с. Лукім´я

Полтавська

Оржицький

с. Лазірки

Реконструкція віконних заповнень із застосуванням енергозберігаючих технологій Лазірківської ЗОШ І-ІІІ, ім. В.О.Підпалого по вул. Центральна, 1, в с. Лазірки, Оржицького району

с. Лазірки по вул. Центральна, 1

Полтавська

Оржицький

с. Вишневе

Капітальний ремонт будинку культури по вул. Крупської, 30, в с селі Вишневе (Куйбишеве) Оржицького району Полтавської області

с. Вишневе по вул. Крупської, 30

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання автотранспорту для КЗ «Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги»

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт санвузлів та каналізаційної мережі Оржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка, що розташована за адресою вул. Центральна, 16, в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області

смт Оржиця за адресою вул. Центральна, 16

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання стерилізатора парового  для Оржицької центральної районної лікарні

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

с. Тарасенкове

Придбання дитячого майданчика для с. Тарасенкове Золотухинської сільської ради Оржицького району

с. Тарасенкове

Полтавська

Оржицький

с. Чевельча

Капітальний ремонт даху Чевельчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня, по вулиці Центральна, 31 в селі Чевельча Оржицького району Полтавської області

с. Чевельча по вулиці Центральна, 31

Полтавська

Оржицький

с. Тарасенкове

Капітальний ремонт будівлі будинку культури в с. Тарасенкове Оржицького району Потавської області

с. Тарасенкове

Полтавська

Оржицький

с. Тарасенкове, Золотухи, Маяківка

Придбання електровелосипедів КЗ «Оржицький ЦПМСД» для ФАПів у с. Тарасенкове, Золотухи, Маяківка  Оржицького району

с. Тарасенкове, Золотухи, Маяківка

Полтавська

Оржицький

с. Сазонівка

Придбання електрокардіографа КЗ «Оржицький ЦПМСД»  для Сазонівського ФАПу

с. Сазонівка

Полтавська

Оржицький

с. Заріг

Придбання дитячого майданчика для с. Заріг Зарізької  сільської ради Оржицького району

с. Заріг

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання операційного столу для Оржицької ЦРЛ

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

с. Сазонівка

Придбання газового котла для опалення приміщення Сазонівської сільської ради, де розташовані ДНЗ та ФАП у с. Сазонівка Оржицького району

с. Сазонівка

Полтавська

Оржицький

с. Заріг

Капітальний ремонт приміщення будинку культури по вулиці Миру 162/2 у с. Заріг Оржицького району Полтавської області

с. Заріг по вулиці Миру 162/2

Полтавська

Оржицький

с. Тарасівка

Капітальний ремонт сільського клубу у с. Тарасівка по вулиці Миру, 42 Оржицького району Потавської області

с. Тарасівка по вулиці Миру, 42

Полтавська

Оржицький

с. Лазірки 

Капітальний ремонт із заміною вікон КЗ «Оржицький ЦПМСД» у приміщені Лазірківської АЗПСМ у с. Лазірки  Оржицького району

 

с. Лазірки 

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання автотранспорту для Оржицької ЦРЛ

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання електровелосипедів КЗ «Оржицький ЦПМСД»  для АЗПСМ та ФАПів Оржицького району

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

с. Вишневе, Чутівка, Лукім´я та смт Оржиця

Придбання електрокардіографів КЗ «Оржицький ЦПМСД»  для АЗПСМ у с. Вишневе, Чутівка, Лукім´я та смт Оржиця Оржицького району

с. Вишневе, Чутівка, Лукім´я та смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

с. Круподеринці 

Капітальний ремонт віконних заповнень КЗ «Оржицький ЦПМСД» у приміщені АЗПСМ у с. Круподеринці  Оржицького району

с. Круподеринці 

Полтавська

Оржицький

смт. Новооржицьке

Капітальний ремонт віконних заповнень Новооржицького дошкільного навчального закладу «Дружба» по вулиці Освітня, 2 в селищі Новооржицьке Оржицького району

смт. Новооржицьке по вулиці Освітня, 2

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання автомобіля для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та похилого віку, облаштованого пандусом

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання сміттєзбиральної техніки

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт віконних заповнень Оржицького ДНЗ «Дзвіночок» по вулиці Центральна, 40 в смт. Оржиця Оржицького району Полтавської області

смт Оржиця по вулиці Центральна, 40

Полтавська

Оржицький

смт. Новооржицьке

Капітальний ремонт віконних заповнень із застосуванням енергозберігаючих технологій Новооржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Освітня, 3 в селищі Новооржицьке Оржицького району Полтавської області

смт. Новооржицьке по вулиці Освітня, 3

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт віконних заповнень Оржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка по вулиці Центральна, 16 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області.

смт Оржиця по вулиці Центральна, 16

Полтавська

Оржицький

с. Вишневе

Капітальний ремонт віконних заповнень із застосуванням енергозберігаючих технологій Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Шкільна, 4 в селі Вишневе Оржицького району Полтавської області.

с. Вишневе по вулиці Шкільна, 4

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт по заміні існуючих заповнень віконних блоків та дверей хірургічного корпусу Оржицької ЦРЛ селища Оржиця, вул. Центральна 3Г

смт Оржиця по вул. Центральна 3Г

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт по заміні існуючих заповнень віконних блоків та дверей клініко-діагностичної лабораторії Оржицької ЦРЛ селища Оржиця, вул. Центральна 1А.

смт Оржиця по вул. Центральна 1А.

Полтавська

Оржицький

с. Онішки

Капітальний ремонт Онішківського СБК по вулиці Центральній, 27 в с. Онішки Оржицького району Полтавської області

 

с. Онішки  по вулиці Центральній, 27

Полтавська

Оржицький

с. Плехів

Капітальний ремонт Плехівського СБК по вулиці Богдана Нестеренка, 56 в с. Плехів Оржицького району Полтавської області

с. Плехів  по вулиці Богдана Нестеренка, 56

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання спортивного майданчика, Оржицька сільська рада

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Новооржицьке

Придбання дитячого майданчика, Новооржицька сільська рада

смт Новооржицьке

Полтавська

Оржицький

смт Новооржицьке

Придбання електрообладнання, Новооржицька сільська рада

смт Новооржицьке

Полтавська

Оржицький

с. Воронинці

Придбання дитячого майданчика, Воронинцівська сільська рада

с. Воронинці

Полтавська

Оржицький

с. Денисівка

Придбання спортивного майданчика, Денисівська сільська рада

с. Денисівка

Полтавська

Оржицький

с. Денисівка

Придбання електрообладнання, Денисівська сільська рада

с. Денисівка

Полтавська

Оржицький

с. Заріг

Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Зарізька сільська рада

с. Заріг

Полтавська

Оржицький

с. Заріг

Придбання електрообладнання, Зарізька сільська рада

с. Заріг

Полтавська

Оржицький

с. Золотухи

Придбання дитячих майданчиків, Золотухинська сільська рада

с. Золотухи

Полтавська

Оржицький

с. Круподеринці

Придбання дитячого майданчика, Круподеринська сільська рада

с. Круподеринці

Полтавська

Оржицький

с. Вишневе

Придбання дитячих майданчиків, Вишнева сільська рада

с. Вишневе

Полтавська

Оржицький

с. Лазірки

Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Лазірківська сільська рада

с. Лазірки

Полтавська

Оржицький

с. Лукім’я

Придбання дитячого майданчика, Лукімська сільська рада

с. Лукім’я

Полтавська

Оржицький

с. Онішки

Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Онішківська сільська рада

с. Онішки

Полтавська

Оржицький

с. Плехів

Придбання спортивного майданчика, Плехівська сільська рада

с. Плехів

Полтавська

Оржицький

с. Райозеро

Придбання дитячого майданчика, Райозерська сільська рада

с. Райозеро

Полтавська

Оржицький

с. Савинці

Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Савинська сільська рада

с. Савинці

Полтавська

Оржицький

с. Сазонівка

Придбання дитячих (спортивних) майданчиків, Сазонівська сільська рада

с. Сазонівка

Полтавська

Оржицький

с. Сазонівка

Придбання електрообладнання, Сазонівська сільська рада

с. Сазонівка

Полтавська

Оржицький

с. Велика Селецька

Придбання дитячого майданчика, Селецька сільська рада

с. Велика Селецька

Полтавська

Оржицький

с. Старий Іржавець

Придбання дитячого майданчика, Староіржавецька сільська рада

с. Старий Іржавець

Полтавська

Оржицький

с. Чевельча

Придбання дитячого майданчика, Чевельчанська сільська рада

с. Чевельча

Полтавська

Оржицький

с. Чевельча

Придбання електрообладнання, Чевельчанська сільська рада

с. Чевельча

Полтавська

Оржицький

с. Черевки

Придбання дитячих майданчиків, Черевківська сільська рада

с. Черевки

Полтавська

Оржицький

с. Чутівка

Придбання дитячого майданчика, Чутівська сільська рада

с. Чутівка

Полтавська

Оржицький

с. Яблуневе

Придбання дитячого майданчика, Яблунівська сільська рада

с. Яблуневе

Полтавська

Оржицький

с. Старий Іржавець

Капітальний ремонт по заміні існуючих заповнень віконних та дверних блоків Староіржавецької ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Старий Іржавець Оржицького району

 

с. Старий Іржавець

Полтавська

Оржицький

с. Заріг

Капітальний ремонт по заміні існуючих заповнень віконних та дверних блоків Зарізької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М.Т. Симонова (Номиса) с. Заріг Оржицького району

с. Заріг

Полтавська

Оржицький

с. Тарасенкове

Капітальний ремонт по заміні існуючих заповнень віконних та дверних блоків Тарасенківської ЗОШ І-ІІ ступенів с. Тарасенкове Оржицького району

с. Тарасенкове

Полтавська

Оржицький

с. Круподеринці

Капітальний ремонт по заміні існуючих заповнень віконних та дверних блоків Круподеринського СБК с. Круподеринці Оржицького району.

с. Круподеринці

Полтавська

Оржицький

с. Хорошки

Придбання електрообладнання для Хорошківського СБК

с. Хорошки

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання холодильного та прального обладнання для Оржицької ЦРЛ

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання установок стоматологічних із кріслом стоматологічним для Оржицької ЦРЛ

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання рухомої підставки та зволожувача до апарату ШВЛ у палату інтенсивної терапії терапевтичного відділення Оржицької ЦРЛ

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання центрифуг лабораторних для КЗ «Оржицький ЦПМСД»

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця, смт Новооржицьке

Придбання електричного кухонного обладнання для Оржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів та Новооржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів

смт Оржиця, смт Новооржицьке

Полтавська

Оржицький

с. Вишневе

Придбання секцій театральних крісел для Вишневого СБК

с. Вишневе

Полтавська

Оржицький

с. Лазірки

Придбання кардіографа та прального обладнання для Лазірківської АЗПСМ

с. Лазірки

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт Оржицької центральної районної бібліотеки по вулиці Центральній, 38 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області

смт Оржиця по вулиці Центральній, 38

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Реконструкція районного стадіону „Колос”  за адресою: вул. Мічуріна, 2  в смт Оржиця Полтавської обл.

смт Оржиця по вул. Мічуріна, 2 

Полтавська

Оржицький

с. Вишневе

Капітальний ремонт будинку культури по вулиці Крупської, 30 в селі Вишневе (Куйбишеве) Оржицького району Полтавської області

с. Вишневе по вулиці Крупської, 30

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт санвузлів та каналізаційної мережі Оржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка по вулиці Центральна, 16 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області

смт Оржиця по вулиці Центральна, 16

Полтавська

Оржицький

с. Онішки

Капітальний ремонт Онішківського СБК по вулиці Центральній, 27 в с. Онішки Оржицького району Полтавської області

с. Онішки по вулиці Центральній, 27

Полтавська

Оржицький

смт. Оржиця

Капітальний ремонт віконних заповнень Оржицького ДНЗ «Дзвіночок» по вулиці Центральна, 40 в смт. Оржиця Оржицького району Полтавської області

смт. Оржиця по вулиці Центральна, 40

Полтавська

Оржицький

смт. Оржиця

Придбання медичного обладнання для Оржицької центральної районної лікарні

смт. Оржиця

Полтавська

Оржицький

смт. Оржиця

Капітальний ремонт покрівлі поліклініки Оржицької центральної районної лікарні в Полтавській області, Оржицького району, селище Оржиця вул. Центральна, 1 А

смт. Оржиця по вул. Центральна, 1 А

Полтавська

Оржицький

смт Новооржицьке

Амбулаторія по проспекту Миру в смт Новооржицьке Оржицького району - будівництво

смт Новооржицьке по проспекту Миру

Полтавська

Оржицький

с. Чайківщина

Придбання дитячого майданчика для с. Чайківщина Староіржавецької сільської ради

с. Чайківщина

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Дзвіночок» по вулиці Центральна, 40 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області

смт Оржиця по вулиці Центральна, 40

Полтавська

Оржицький

с.  Круподеринці

Капітальний ремонт системи опалення   із застосуванням енергозберігаючих технологій Круподеринської ЗОШ І-ІІІ ступенів  по вул. Центральна, 61  в селі Круподеринці Оржицького району

с.  Круподеринці по вул. Центральна, 61

Полтавська

Оржицький

с. Тарасенкове

Капітальний ремонт по заміні віконних  та дверних блоків Тарасенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів  по вулиці Шкільна, 17 а село Тарасенкове Оржицького району

с. Тарасенкове по вулиці Шкільна, 17

Полтавська

Оржицький

с. Заріг

Капітальний ремонт частини приміщення, заміна віконних блоків, вимощення  будинку культури в с. Заріг по вул. Миру 162/а, Оржицького району Полтавської області

с. Заріг по вул. Миру 162/а

Полтавська

Оржицький

с. Тарасенкове

Капітальний ремонт приміщення та вимощення будинку культури   в с. Тарасенкове   по вул. Шкільна, 15 б Оржицького району Полтавської області

с. Тарасенкове по вул. Шкільна, 15 б

Полтавська

Оржицький

смт Оржиця

Придбання автотранспорту для Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

смт Оржиця

Полтавська

Оржицький

с. Старий Іржавець

Капітальний ремонт  по заміні віконних та дверних блоків Староіржавецького ФАПу  по вул. Грушевського, 26 у с. Старий Іржавець Оржицького району

с. Старий Іржавець по вул. Грушевського, 26

Полтавська

Оржицький

с. Тарасівка

Капітальний ремонт Тарасівського ФАПу по вул. Миру, 51  у с. Тарасівка Оржицького району

 

с. Тарасівка по вул. Миру, 51 

Полтавська

Оржицький

с. Вишневе

Придбання обладнання для опалення спортивного оздоровчого комплексу у с. Вишневе Оржицького району

 

с. Вишневе

Полтавська

Оржицький

с. Денисівка

Капітальний ремонт покрівлі та віконних заповнень приміщення спортивного залу Денисівської ЗОШ I—III ступенів імені В.В. Лесевича по вул. Володимира Лесевича, 31 в селі Денисівка Оржицького району Полтавської області

с. Денисівка по вул. Володимира Лесевича, 31

Полтавська

Оржицький

смт Новооржицьке

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків Новооржицького ДНЗ «Дружба» по вул. Освітня, 2 в смт Новооржицьке Оржицького району Полтавської області

смт Новооржицьке по вул. Освітня, 2

Полтавська

Оржицький

смт. Оржиця

Реконструкція площі та скверу Незалежності в смт. Оржиця, Полтавської області

смт. Оржиця

Полтавська

Оржицький

с. Сазонівка

Поточний-середній  ремонт  автомобільної дороги О1717249 (Сазонівка-Савинці-Черевки), на ділянці від с. Сазонівка,  протяжністю 5 км, (окремими ділянками)

с. Сазонівка

Полтавська

Оржицький

с Лазірки

Поточний-середній  ремонт  автомобільної дороги О1717251 (/М-03/-Лазірки), на ділянці по селу Лазірки,  протяжністю 2,3 км, (окремими ділянками)

с Лазірки

Полтавська

Оржицький

 

Поточний-середній  ремонт  автомобільної дороги О1717361 (Оржиця-Хорол), по території Оржицького району,  протяжністю 14,8 км, (окремими ділянками)

 

Полтавська

Оржицький

 

Аварійний-ямковий  ремонт  автомобільної дороги О 1717243 (Оржиця-Круподеринці-Яблуневе), на відрізку від с. Круподеринці до с. Денисівка,  протяжністю 6,3 км

 

Полтавська

Оржицький

 

Аварійний-ямковий  ремонт  автомобільної дороги О 1717257 (Оржиця-Чутівка-Мохнач/Плехів), на відрізку до села Плехів,  протяжністю 2,8 км

 

Полтавська

Оржицький

 

Аварійний-ямковий  ремонт  автомобільної дороги О 1717244 (Оржиця-Чутівка-Мохнач), на відрізку від смт.Оржиця до села Чутівка  протяжністю 12,8 км

 

Полтавська

Оржицький

 

Аварійний-ямковий  ремонт  автомобільної дороги Т-24-17 «/Н-08/-Чорнобай-Хреститилеве-Оржиця-Лубни», на відрізку від с. Райозеро до села Старий – Іржавець (включно до мосту) протяжністю 22,7 км

 

Полтавська

Оржицький

 

Аварійний-ямковий  ремонт  автомобільної дороги О 1713176 (Вили - Воронинці),  на відрізку від смт Новооржицьке до залізничного переїзду  протяжністю 7,8 км

 

 

 

Додаток 2

Перелік об’єктів  Оржицького району, що планується реалізувати в 2019-2021 роках

 

№ п/п/

Населений пункт (пункти)

Назва заходу

Термін реалізації заходу

(з місць/рік по місяць/рік)

ОСВІТА

1.

с.Чутівка

Капітальний ремонт Чутівського дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» с. Чутівка Оржицького району Полтавської області

З травня 2019 по листопад 2019

2.

с. Вишневе

Капітальний  ремонт покрівлі Вишнівської ЗОШ в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області

Травень 2019 грудень 2019

3.

с. Плехів

Комп’ютерний клас для учнів початкових класів та дітей з особливими освітніми потребами Плехівської ЗОШ (придбання ноутбуків ASUS) с. Плехів Оржицького району Полтавської області

Травень 2019

4.

с.Тарасенкове

Заміна віконних блоків (технічна документація виготовлена) Тарасенківської ЗОШ  І-ІІ ст.

Січень – листопад 2019 року

5.

с.Тарасенкове

Придбання  комп»ютерної техніки в Тарасенківську ЗОШ І-ІІ ст. (8 шт.)

Січень-листопад 2019 року

6.

с.Тарасенкове

Придбання  шкільних меблів для Тарасенківської ЗОШ І-ІІ ст. (3 кл.)

Січень-листопад 2019 року

7.

с. Золотухи

Придбання  шкільних меблів для Золотухівської ЗОШ І-ІІ ст.

Січень-листопад 2019 року

8.

с. Золотухи

Придбання  комп»ютерної техніки в Золотухівську ЗОШ І-ІІ ст. ( 4шт.)

Січень-листопад 2019 року

9.

с.Тарасенкове

Капітальний ремонт покрівлі  та водовідведення Тарасенківського ДНЗ «Калинка»

Червень-вересень 2019 року

10.

с.Тарасенкове

Заміна  віконних блоків та дверей на 2 поверсі , заміна міжкімнатних дверей Тарасенківського ДНЗ « Калинка»

Червень-вересень 2019 року

11.

с.Тарасенкове

Капітальний ремонт опалення Тарасенківського ДНЗ «Калинка»

Травень-серпень 2019 року

12.

с.Тарасенкове

Капітальний ремонт відмостки і порогу приміщення (бруківка) Тарасенківського ДНЗ «Калинка»

Травень-серпень 2019 року

13.

с. Золотухи

Капітальний ремонт покрівлі та водовідведення Золотухівського ДНЗ «Веселка»

Травень-серпень 2019 року

14.

с. Золотухи

Капітальний ремонт відмостки і порогу приміщення (бруківка) Золотухівського ДНЗ «Веселка»

Травень-серпень 2019 року

15.

с. Золотухи

Косметичний ремонт приміщення, заміна міжкімнатних дверей Золотухівського ДНЗ «Веселка»

 

Травень-серпень 2019 року

16.

с.Тарасенкове

Капітальний ремонт відмостки  Тарасенківської ЗОШ І-ІІ ст.

Червень-серпень 2019 року

17.

с Яблуневе

Заміна вікон у Яблунівській ЗОШ І-ІІІ ст.

З серпня 2019р. по листопад 2019р.

18.

смт Новооржицьке

Опорний заклад «Новооржицька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів» Оржицької районної  ради Полтавської області – придбання шкільного автобуса

 Серпень 2019

19.

с.Лазірки

Лазірківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів імені В.О.Підпалого Оржицької районної  ради Полтавської області - капітальний ремонт покрівлі

З березня 2019

20.

смт Новооржицьке

Опорний заклад «Новооржицька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів» Оржицької районної  ради Полтавської області –  капітальний ремонт внутрішніх санвузлів  та каналізаційної мережі

Травень-листопад 2019

21.

с.Чевельча

Заміна вікон в Чевельчанській ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Чевельча Оржицького району Полтавської області

Серпень 2020 – серпень 2021

22.

с. Вишневе

Капітальний ремонт спортивного залу в Вишнівській ЗОШ в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області

З травня 2020 – листопад 2020

23.

смт Оржиця

Опорний заклад «Оржицька   загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка » Оржицької районної  ради Полтавської області – капітальний ремонт покрівлі

Березень-грудень 2020

24.

с. Вишневе

Придбання шкільного автобуса для Вишнівської ЗОШ

2020 рік

25.

с. Сазонівка

Заміна віконних блоків та дверей у веранді ДНЗ «Волошка» в с. Сазонівка Оржицького району Полтавської області

Червень 2020 – серпень 2020

26.

смт Оржиця

Опорний заклад «Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів імені І.Я.Франка» Оржицької районної  ради Полтавської області - придбання шкільного автобуса

 Серпень 2021

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

27.

смт Новооржицьке

Амбулаторія по проспекту Миру в смт Новооржицьке Оржицького району - будівництво

Січень 2019 -  червень 2019

28.

смт Оржиця

Придбання автоматичного гематологічного аналізатора крові на 20 параметрів для Комунального некомерційного підприємства «Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги»

Січень 2019 - березень 2019

29.

с.Чевельча

Придбання  автомобіля з надання медичної допомоги для Чевельчанської АЗПСМ, с. Чевельча Оржицького району Полтавської області

Січень 2019 - грудень 2019

30.

с.Чевельча

Проведення робіт з утеплення Чевельчанської АЗПСМ, с. Чевельча Оржицького району Полтавської області

Серпень 2019- грудень 2019

31.

с.Вороненці

Придбання автомобіля для надання медичної допомоги для Воронинцівської АЗПСМ, с. Воронинці Оржицького району Полтавської області

Січень 2019 - грудень 2019

32.

с. Золотухи

Придбання меблів  в ФАП с.Золотухи (Стіл , 4 стільці, шафи  для ліків  3 шт.,ширма-перегородка )

Січень-листопад 2019 року

33.

с.Тарасенкове

Придбання меблів  в ФАП с.Тарасенкове (Стіл , 4 стільці, шафи  для ліків  3 шт.,ширма-перегородка )

Січень-листопад 2019 року

34.

с.Тарасенкове

Придбання оргтехніки для ФАП с. Тарасенкове

Січень-грудень 2019 року

35.

с. Золотухи

Придбання оргтехніки для ФАП с. Золотухи

Січень- грудень 2019 року

36.

с. Козаче

Воронинцівська сільська амбулаторія – АЗПСМ проведення заходів з енергозбереження ( заміна вікон на металопластикові)

Жовтень 2019р.

Грудень 2019р.

37.

смт Оржиця

Дооснащення матеріально-технічної  бази підрозділів Оржицької ЦРЛ згідно табеля оснащення:

- придбання гістеропомпи до гістероскопа в хірургічне відділення,

- придбання інфузомата в терапевтичне відділення,

- придбання стоматустановки,

- придбання комп’ютерної техніки для лікарів підрозділів.

Січень 2019 року по грудень 2019 року

38.

смт Оржиця

Проведення заходів з енергозбереження - заміна вікон, дверей у терапевтичному, поліклінічному, адміністративному корпусах Оржицької ЦРЛ

червень2019 р.по вересень  2019 року

39.

смт Оржиця

Ремонт  інфекційного відділення, ремонт покрівель лікувальних корпусів.

липень 2019 по листопад 2019 року 

40.

смт Оржиця

Придбання автомобіля для Оржицької ЦРЛ

Листопад 2019 року

41.

с. Вишневе

Капітальний ремонт та утеплення фасаду в Вишнівській АЗПСМ, с. Вишневе Оржицького району Полтавської області

Березень 2021 – грудень 2021

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

42.

с. Заріг

Капітальний ремонт водних свердловин № 1 та № 3 с. Заріг Оржицького району Полтавської області

Червень 2019 – грудень 2019

43.

смт Новооржицьке

Капітальний ремонт водопровідної мережі в смт. Новооржицьке Оржицького району Полтавської області

Березень 2019-вересень 2019

44.

с. Вишневе

Ремонт системи водопостачання в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області

Березень 2019 – листопад 2021

45.

смт Оржиця

Буріння нової артезіанської свердловини в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області

Червень 2019 – жовтень 2020

46.

смт Оржиця

Капітальний ремонт централізованої водопровідної мережі по вул. Незалежності та вул.. Бумажкова в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області

Червень 2019 – жовтень 2020

47.

с. Сазонівка

Ремонт вуличного освітлення по КТП № 97 в с. Сазонівка Оржицького району Полтавської області

Травень 2019 – вересень 2019

48.

с. Лазірки

Придбання сміттєвоза для КП «Лазірки-добробут» с. Лазірки Оржицького району Полтавської області

Жовтень 2019

49.

с. Лазірки

Розроблення Паспорта місця  видалення відходів

Червень 2019

50.

с.Тарасенкове

Утеплення  адмінприміщення сільської ради

Травень-серпень 2019 року

51.

с. Золотухи

Придбання трактора МТЗ-80 для  потреб  територіальної громади

Січень-грудень 2019 року

52.

с.Онішки

Придбання трактора МТЗ-80 для покращення благоустрою с.Онішки

Жовтень 2019 року

53.

смт Оржиця

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Бумажкова в смт Оржиця

Вересень 2019

54.

Населені пункти району

Придбання та встановлення  контейнерів для збирання побутових відходів

Вересень 2019, вересень 2020, вересень 2021

55.

смт Оржиця

Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Черкаська в смт Оржиця

Квітень 2019 – вересень 2019

56.

с. Маяківка

Капітальний ремонт освітлення вул.Остапівської в с.Маяківка

Травень2019-серпень 2019

57.

с. Козаче

Реконструкція вуличного освітлення

КТП- 178,179,180

З березня 2019р. по листопад 2019р.

58.

с. Новоселівка

Реконструкція вуличного освітлення  КТП - 227

З березня 2019р. по грудень 2019

59.

с . Приймівщина

с. Котляревське

с. Новоселівка

Реконструкція вуличного освітлення  КТП – 181. 182,183

Реконструкція вуличного освітлення  КТП - 186

З березня 2019р. по грудень 2019

 

60.

с. Воронинці

с . Приймівщина

с. Козаче

с. Котляревське

с. Новоселівка

 

Поточні  ремонти системи водопостачання

2019- 2020 р.

61.

с. Вишневе

Капітальний ремонт приміщення сільської ради в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області

 

Березень 2020 – грудень 2020

62.

с.Онішки

Виготовлення технічної документації та будівництво тротуару (пішохідної доріжки)  в районі ставка  вздовж  дороги Оржиця-Хорол, яка з’єднає дві частини села: Новоселівка і центр села.

З квітня 2020 року по жовтень 2020 року

63.

смт Оржиця

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Онбиша та вул.Дробницького в смт Оржиця

Серпень 2020

64.

смт Оржиця

Капітальний ремонт водопроводу по вул.Гагаріна в смт Оржиця

Липень 2020

65.

с. Чайківщина

будівництво артезіанської глибиною 100м свердловини  у с. Чайківщина Оржицького району Полтавської області

Червень 2020 – грудень 2020

66.

с.Онішки

Виготовлення проекту та проведення робіт по захисту від поверхневих і талих вод в населеному пункті с. Онішки.

З квітня 2020 року по жовтень 2020 року

67.

с. Лазірки

Проведення капітального ремонту системи водопостачання в с. Лазірки  Оржицького району Полтавської області

Червень 2020 – грудень 2020

68.

с. Заріг

Капітальний ремонт системи водопостачання с. Заріг Оржицького району Полтавської області

Травень 2020 – листопад 2021

69.

с. Райозеро

Проведення капітального ремонту системи водопостачання в с. Райозеро Оржицького району Полтавської області

Червень 2021 – грудень 2021

70.

с. Сазонівка

Відновлення освітлення на  Алеї Слави в с. Сазонівка Оржицького району Полтавської області

Травень 2021 – вересень 2021

71.

смт Оржиця

Капітальний ремонт водопроводу по вул.97 стрілецької дивізії в смт Оржиця

Серпень 2021

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

72.

с.Чутівка

Будівництво житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних за адресою: вул. Широка, 33, с. Чутівка, Оржицького району, Полтавської області

Червень 2019 – жовтень 2019

73.

смт Оржиця

Реконструкція приміщення фізкабінету під відділення денного перебування Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Центральній, буд 3, у смт. Оржиця Оржицького району Полтавської області

 

Січень 2019 -  червень 2019

РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

74.

с. Сазонівка

Ремонт дорожнього покриття по вул. Комплексна в с. Сазонівка Оржицького району Полтавської області

 

Червень 2019 – жовтень 2019

75.

Населені пункти району

Першочерговий Поточний-середній  ремонт  автомобільної дороги        Т 17-22 (Гребінка-Оржиця) в межах району, по всій ділянці

Липень 2019 - листопад 2019

76.

Населені пункти району

Продовження Поточного-середнього  ремонту  автомобільної дороги О1717249 (Сазонівка-Савинці-Черевки) до с. Грабів, Савинської сільської ради

Липень 2019 - листопад 2019

77.

Населені пункти району

Завершення Поточного-середнього  ремонту  автомобільної дороги О1717251 (/М-03/-Лазірки) в межах с. Лазірки до залізничного переїзду

Липень 2019 - листопад 2019

78.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1717254 (Денисівка-Золотухи-/Т-24-17/), по всій ділянці

Липень 2019 - листопад 2019

79.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1717250 (Золотухи-/Гребінка - Оржиця/), по всій ділянці

Липень 2019 - листопад 2019

80.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1717248 (/Гребінка-Оржиця/ - Вишневе), по всій ділянці

Липень 2019 - листопад 2019

81.

с.Тарасенкове

Ремонт дороги Тарасенкове-Оржиця (9 км)

Травень-червень 2019року

82.

с.Тарасенкове

Ремонт дороги Тарасенкове-Золотухи-Маяківка-Онішки

Травень – серпень 2019 року

83.

с.Онішки

Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна в селі ОнішкиОржицького району, Полтавської області

Липень-серпень 2019 року

84.

смт Оржиця

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Лесі Українки

Червень 2019

85.

с. Новоселівка

Придбання та встановлення автобусної зупинки

Березень 2019р.

Листопад 2019р.

86.

с. Воронинці

Поточний ремонт дороги загального користування Вили – Воронинці « Агенства автодоріг у Полтавській області »

2019рік.

87.

Населені пункти району

Відновлення автобусного сполучення між населеними пунктами району – придбання автобусів для КП «Оржиця-водоканал»

Листопад 2019, листопад 2020, листопад 2021

88.

Населені пункти району

Завершення Поточного-середнього  ремонту  автомобільної дороги О1717249 (Сазонівка-Савинці-Черевки) до с. Черевки, Черевківської сільської ради

Липень 2020 - листопад 2020

89.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1717243 (Оржиця-Круподеринці-Яблуневе), по всій ділянці

Липень 2020 - листопад 2020

90.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1717247 (Яблуневе-Загребелля-Савинці), по всій ділянці

Липень 2020 - листопад 2020

91.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1713193 (Лубни-Вязівок-Мацківці-Лукім'я), по всій ділянці

 

Липень 2020 - листопад 2020

92.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1717253 (Старий Іржавець-Чутівка), по всій ділянці

Липень 2020 - листопад 2020

93.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги С 171703 (Тимки-Вишневе), по всій ділянці

Липень 2020 - листопад 2020

94.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги С 171711 (Тарасенкове-/Т-24-17/), по всій ділянці

Липень 2020 - листопад 2020

95.

смт Оржиця

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Садова

Червень 2020

96.

с.Маяківка

Поточний ремонт щебеневого покриття вул.Царинна в с.Маяківка

Липень 2020

97.

с. Козаче

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Миру

Травень 2020р. листопад 2020

98.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1717246 (Оржиця-Чайківщина-Старий Іржавець), по всій ділянці

Липень 2021 - листопад 2021

99.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1717252 (Новооржицьке-Черевки), по всій ділянці

Липень 2021 - листопад 2021

100.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1717255 (/Оржиця-Хорол/-Великоселецьке), по всій ділянці

Липень 2021 - листопад 2021

101.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1717256 (/Оржиця-Круподеринці-Яблуневе/-Заріг), по всій ділянці

Липень 2021 - листопад 2021

102.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги О 1704049 (Гребінка-Рудка-Тимки-Загребелля), по всій ділянці

Липень 2021 - листопад 2021

103.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги С 171708 (/Гребінка-Оржиця/-Хоружівка), по всій ділянці

Липень 2021 - листопад 2021

104.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги С 171715 (Великоселецьке-Малоселецьке), по всій ділянці

Липень 2021 - листопад 2021

105.

Населені пункти району

Ремонт автомобільної дороги С 171717 (/Денисівка-Золотухи-Т-24-17/-Маяківка), по всій ділянці

Липень 2021 - листопад 2021

106.

с. Сазонівка

Ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна в с. Сазонівка Оржицького району Полтавської області

Червень 2021 – жовтень 2021

107.

смт Оржиця

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Дружби

Липень 2021

108.

с.Маяківка

Поточний ремонт щебеневого покриття вул. Шевченка в с.Маяківка

Серпень 2021

109.

с . Приймівщина

с. Котляревське

Поточний ремонт доріг комунальної власності по   вул. Степова та вул. Приймівщина

Травень 2021р. листопад 2021р.

110.

с. Воронинці

с.  Новоселівка

Поточний ремонт доріг комунальної власності по вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. Заріччя

 

Травень – листопад 2021р.

СІМ’Я, МОЛОДЬ, СПОРТ ТА ВІДПОЧИНОК

111.

с. Вишневе

Капітальний ремонт частини спортивно-оздоровчого комплексу в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області

Січень 2019 – грудень 2019

112.

с. Хоружівка

Облаштування дитячого майданчика в с. Хоружівка Вишнівської сільської ради Оржицького району Полтавської області

Травень 2019

113.

с. Несено-Іржавець

Облаштування дитячого майданчика с. Несено-Іржавець Вишнівської сільської ради Оржицького району Полтавської області

Червень 2019

114.

смт Оржиця

Благоустрій парку Перемоги у

смт. Оржиця Оржицького району

Квітень 2019 – листопад 2019

115.

с. Воронинці

Благоустрій парку відпочинку в с. Воронинці Оржицького району Полтавської області

Квітень 2019 – листопад 2019

116.

с. Великоселецьке

Будівництво спортивного майданчика в с. Великоселецьке Оржицького району Полтавської області

Квітень 2019 – листопад 2019

117.

с. Яблуневе

Придбання і встановлення спортивного майданчика

З серпня 2019 року по листопад 2019р.

118.

с. Воронинці

Встановлення дитячого ігрового комплексу

З травня 2019р по червень 2019р

119.

с. Воронинці

Встановлення і облаштування спортивних тренажерів

З травня 2019р по червень 2019р.

120.

смт Новооржицьке

Будівництво майданчика із штучним покриттям

Травень-листопад 2019

121.

смт Оржиця

Реконструкція районного стадіону «Колос» за адресою: вул. Мічуріна, 2 в смт Оржиця Полтавської обл.

Травень 2019 – грудень 2020

122.

с. Сазонівка

Закладання парку відпочинку в с. Сазонівка Оржицького району Полтавської області

Квітень 2020 – жовтень 2020

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

123.

с. Вишневе

Капітальний ремонт будинку культури в с. Вишневе Оржицького району Полтавської області

Січень 2019 – серпень 2019

124.

с. Сазонівка

Ремонт фойє будинку культури (перекриття даху, заміна віконних блоків) в с. Сазонівка Оржицького району Полтавської області

Травень 2019- вересень 2019

125.

с.Тарасенкове

Капітальний ремонт приміщення  будинку культури

Січень-вересень 2019 року

126.

с. Золотухи

Капітальний ремонт покрівлі Золотухівського сільського клубу

Червень-серпень 2019 року

127.

с. Золотухи

Реконструкція  стелі Золотухівського сільського клубу

Травень-вересень 2019 року

128.

с. Золотухи

Капітальний ремонт відмостки  і порогу приміщення Золотухівського сільського клубу

Червень-липень 2019 року

129.

с. Золотухи

Встановлення електричного опалення  в Золотухівському  сільському клубі

Травень-вересень 2019 року

130.

с. Золотухи

Придбання  музичної  апаратури  в Золотухівський сільський клуб

Червень-липень 2019 року

131.

смт. Оржиця

Капітальний ремонт частини приміщень та вимощення  районного будинку культури

з квітня 2019 по грудень 2019

132.

с. Заріг

Капітальний ремонт частини приміщень та вимощення Зарізького  сільського будинку культури

з квітня 2019 по грудень 2019

133.

смт. Оржиця

Капітальний ремонт частини приміщень та вимощення центральної районної  бібліотеки

з квітня 2019 по грудень 2019

134.

с. Онішки

Капітальний ремонт частини приміщень та вимощення сільського будинку культури

з квітня 2019 по грудень 2019

135.

с. Чутівка

Капітальний ремонт будівлі та вимощення сільського будинку культури

з квітня 2019 по грудень 2019

136.

с. Чайківщина

Капітальний ремонт будівлі та вимощення сільського будинку культури

з квітня 2019 по грудень 2019

137.

с. Вишневе

Капітальний ремонт частини приміщень та вимощення сільського будинку культури

з квітня 2019 по грудень 2019

138.

смт.Новооржицьке

Капітальний ремонт будівлі  будинку культури

з квітня 2019 по грудень 2019

139.

с. Хорошки

Капітальний ремонт будівлі  сільського будинку культури

з квітня 2019 по грудень 2019

140.

с.Чевельча

Капітальний ремонт будинку культури в с. Чевельча Оржицького району Полтавської області

Квітень 2019 – серпень 2020

141.

с. Воронинці

Воронинцівський СБК – проведення заходів з енергозбереження (заміна вікон , дверей на металопластикові )

2019- 2021 р.

142.

с. Сазонівка

Капітальний ремонт будівлі  сільського будинку культури

з квітня 2020 по грудень 2020

143.

с. Чевельча

Капітальний ремонт будівлі  сільського будинку культури

з квітня 2020 по грудень 2020

144.

с. Савинці

Капітальний ремонт будівлі  сільського будинку культури

з квітня 2020 по грудень 2020

145.

с. Плехів

Капітальний ремонт будівлі  сільського будинку культури

з квітня 2020 по грудень 2020

146.

с. Воронинці

Капітальний ремонт будівлі  сільського будинку культури

з квітня 2020 по грудень 2020

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

147.

с. Тарасенкове

Будівництво приміщення для утримання 214 голів корів дійного стада в СТОВ «АФ «Оржицька» Оржицького району Полтавської області

 

Березень 2019 – листопад 2019

148.

с.Чутівка

Капітальна реконструкція приміщення для утримання 200 голів корів основного стада в Відділку Чутівка ТОВ «Баришівська зернова компанія»

 

Березень 2021 – листопад 2021

149.

с. Чмихалове

Придбання обладнання для приготування кормів для сімейної ферми родин Шаповаленка та Сергієнка с. Чмихалове Динисівська сільська рада Оржицького району Полтавської області

Жовтень 2019

150.

с. Тарасенкове

Придбання зернозбирального комбайна СТОВ «АФ «Оржицька» Оржицького району Полтавської області

Квітень 2019

151.

смт Оржиця

Будівництво молоко товарної ферми потужністю 800 гол. в СФГ «Світанок» (ІІ черга)

Квітень 2019 – вересень 2020

152.

Населені пункти району

Придбання зернозбиральної та грунтооброблювальної техніки сільськогосподарськими підприємствами району

2019-2021 роки

 

 

 

 

Наверх ↑