111

План заходів щодо запобігання та протидії корупції у Оржицькій районній державній адміністрації на 2018 рік

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації

                                                                        30.03.2018                       № 114

                                                                         

 

План

 заходів щодо запобігання та протидії корупції у Оржицькій районній державній  адміністрації на 2018 рік

з/п

Назва заходу

Термін виконання

 

Відповідальні за виконання

 

Очікуваний результат

1

Забезпечення вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання, виявлення та усунення конфлікту інтересів в діях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і прирівняних до них осіб.

Постійно

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо усунення потенційного чи реального конфлікту інтересів, усунення наслідків вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

2

Забезпечення ефективного застосування законодавства про запобігання корупції та законодавства про державну службу у діяльності апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації шляхом участі працівників відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на семінарах, лекціях, круглих столах, які проводить Національне агентство з питань запобігання корупції, Полтавська обласна державна адміністрація.

Постійно

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Дотримання вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, недопущення порушення працівниками райдержадміністрації вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»

3

Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються районною державною адміністрацією з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Постійно

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Усунення корупціногенних чинників у діяльності райдержадміністрації, виявлення та усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

4

Забезпечення оновлення розділу "Запобігання проявам корупції" на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, висвітлення інформації про заходи щодо запобігання проявам корупції в райдержадміністрації

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації

Висвітлення інформації про заходи щодо запобігання проявам корупції в райдержадміністрації з метою інформування громадськості про діяльність у сфері запобігання та виявлення корупції

5

Забезпечувати ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у райдержадміністрації, із спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»

Постійно

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Активізації роботи з питань запобігання проявам корупції

6

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком

Постійно

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Недопущення зайняття посад особами, щодо яких за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначення на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посади з підвищеним корупційним ризиком

7

Своєчасно розміщувати інформацію про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та обов’язково відображати результати його проведення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Постійно

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Активізації роботи з питань запобігання проявам корупції. Підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади.

8

Проведення моніторингу щодо своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави шляхом пошуку та                     перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

 

До

 1 травня 2018

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Забезпечення контролю за додержанням суб’єктами декларування вимог ст..45 ЗУ «Про запобігання корупції» щодо обов’язку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та своєчасності її подання

9

Здійснення періодичного розгляду питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на засіданнях колегій, нарадах райдержадміністрації

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації,

структурні підрозділи райдержадміністрації

Активізації роботи з питань запобігання проявам корупції

10

Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання е-декларацій

До

 10 квітня 2018

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації

Забезпечення контролю за додержанням суб’єктами декларування вимог ст..49 ЗУ «Про запобігання корупції»

11

Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо порядку подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 ЗУ «Про запобігання корупції»

Постійно

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

 

Підвищення рівня правових знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, забезпечення вчасного та правильного заповнення форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів декларування

12

Послідовне впровадження системи електронного документообігу на всіх рівнях із запровадженням електронного цифрового підпису та інших систем аутентифікації.

Протягом року

Сектор документообігу і контролю апарату райдержадміністрації

Запровадження безпаперових технологій сприятиме прискоренню процесів інформаційного обміну, підвищенню надійності, оперативності та ефективності роботи органу влади.

13

Унеможливлювати зловживання при розгляді документів для підготовки земельних розпоряджень

Постійно

Юридичний сектор апарату

Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

14

Вжиття заходів щодо забезпечення належної реалізації ЗУ «Про публічні закупівлі», в тому числі щодо здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель , за умови що вартість предмета закупівлі не перевищує 200 (двісті) тисяч гривень.

Постійно

Відділ фінансово-господарського забезпечення,

 

 

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель, забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель , запобігання проявам корупції у цій сфері.

15

Вжиття заходів щодо забезпечення реалізації ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів», зокрема щодо оприлюднення достовірної, точної та повної інформації про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання коштів

 

Постійно

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Активізації роботи з питань запобігання проявам корупції.

16

Забезпечення розгляду пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять до районної державної адміністрації, стосовно порушення антикорупційного законодавства

Постійно

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Уповноважена особі з питань запобігання корупції райдержадміністрації

Підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади

17

Забезпечення доступу громадськості до розпоряджень районної державної адміністрації, районних цільових програм шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті райдержадміністрації

Постійно

Сектор документообігу і контролю апарату райдержадміністрації

Підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади

18

Забезпечення ведення та своєчасного оновлення розділу "Адміністративні послуги" на веб-сайті райдержадміністрації

Постійно

ЦНАП, структурні підрозділи райдержадміністрації

Інформування громадськості про порядок та умови надання адміністративних послуг, створення зручних та доступних умов для реалізації юридичними і фізичними особами права на одержання адміністративних послуг

19

Здійснення моніторингу змін, які відбуваються у антикорупційному законодавстві та пов’язаних з ними підзаконних актах, і у разі необхідності ініціювати проведення додаткових навчальних заходів у райдержадміністрації

Постійно

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст служби управління персоналом апарату райдержадміністрації

Підвищення рівня правових знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави

20

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань

Постійно

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Активізації роботи з питань запобігання проявам корупції. Підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади.

21

Забезпечення роботи Гарячої лінії з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації

Постійно

Відділ управління персоналом та організаційної роботи апарату

Уповноважена особі з питань запобігання корупції райдержадміністрації

Активізації роботи з питань запобігання проявам корупції. Підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади.

22

Забезпечення неухильного дотримання посадовими особами публічної служби загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування затверджених Національним агентством з питань запобігання корупції, а також розділу VI “Правила етичної поведінкиˮ Закону України “Про запобігання корупціїˮ

Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Зменшення

корупційних проявів

серед державних

службовців органу

23

Здійснення внутрішнього аудиту діяльності структурних підрозділів, райдержадміністрації у частині використання державних коштів і майна із залученням головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції райдержадміністрації.

 

Протягом року

 

Уповноважена особі з питань запобігання корупції райдержадміністрації

Виявлення фактів фінансових порушень та встановлення причин їх виникнення.

Попередження негативних наслідків проявів корупції

24

Формування антикорупційної правосвідомості учнівської молоді через поширення знань про антикорупційне законодавство шляхом проведення тематичних занять та лекцій з питань запобігання корупції у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування.

 

Постійно

Уповноважена особі з питань запобігання корупції райдержадміністрації

Формування антикорупційної свідомості у молоді

25

 

 

Забезпечити публічність та прозорість при формуванні бюджетних запитів головним розпорядником коштів

 

Постійно

 

Фінансове управління райдержадміністрації

Головні розпорядники коштів

Попередження негативних наслідків проявів корупції

 

26

Забезпечити публічність та прозорість при звітуванні по виконанню бюджетних програм головними розпорядниками коштів

Постійно

Фінансове управління райдержадміністрації

Головні розпорядники коштів

Попередження негативних наслідків проявів корупції

27

Проведення семінарів, тренінгів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за порушення цього законодавства. Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов’язків

Щоквартально

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Зменшення

корупційних проявів

серед державних

службовців органу

 

 

 

Наверх ↑