Про Програму економічного і соціального розвитку ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

ОРЖИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Тридцять друга (позачергова) сесія районної ради сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня 2018 року                                                                № 565

 

 

 

Про Програму економічного і соціального розвитку

Оржицького району на 2019 рік

 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України                       „Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши і обговоривши подані районною  державною  адміністрацією  матеріали  з  даного  питання,

 

районна рада вирішила:

 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Оржицького району на 2019 рік (додається).

 

2. Рекомендувати управлінням, відділам та секторам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських і селищних рад в основу своєї діяльності покласти створення необхідних умов для ефективної роботи підприємств і організацій, підтримки вітчизняного товаровиробника, розвитку підприємництва та залучення інвестицій в економіку району і на цій основі здійснювати вирішення невідкладних соціальних проблем району.

 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на управління, відділи та сектори районної державної адміністрації.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради (голови постійних комісій районної ради – Холоша М.В.,                       Чепа М.М., Лантух О.І., Несен В.П., Закорецький В.М.).

 

 

Голова районної ради                                                             В.І. Козина

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Додаток

 

                                                                  до рішення  № 565 триддцять другої (позачергової)   

                                             сесії районної ради сьомого скликання                                        

                   від 21 грудня 2018 року

                      

 

 

 

      

ПРОГРАМА

 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ

НА 2019 РІК

 

Оржиччина-100%

 

 

 

ОРЖИЦЯ 2018 РІК

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ ……………………………………………………………………………..

5

Розділ І Аналіз економічного і соціального розвитку за 2018 рік ……….

6

Розділ ІІ Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку ……..

10

Розділ ІІІ Шляхи підвищення конкурентоспроможності Оржицького району та досягнення збалансованого розвитку: ………………………..

10

1. Розвиток місцевого самоврядування та децентралізація влади ……….

10

2. Фінансова самодостатність ………………………………………………

13

3. Розвиток реального сектору економіки: …………………………………

15

3.1. Промисловий комплекс …………………………………………………..

15

3.2. Агропромисловий комплекс ……………………………………………..

18

3.2.1. Модернізація агропромислового комплексу ……………………………

20

3.2.2. Впровадження сучасних форм кооперації ………………………………

21

3.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування …………………………………………………………...

21

4. Забезпечення умов для зростання конкурентоспроможності економіки: ……………………………………………………………………….

22

4.1 Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність ………………………...

22

4.2 Будівельна активність та житлова політика ……………………………….

25

4.3 Містобудівна діяльність …………………………………………………….

28

4.4 Розвиток інфраструктури …………………………………………………...

29

4.5 Розширення мережі ЦНАП та покращення якості надання адміністративних послуг ……………………………………………………….

32

4.6 Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва ………………

34

4.7 Формування конкурентного середовища на регіональних ринках …..

38

4.8 Управління об’єктами комунальної та державної власності …………….

41

4.9 Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти ……………………..

42

4.10 Розвиток туристичного потенціалу ………………………………………

43

5. Покращення якості життя населення: …………………………………

45

5.1 Охорона здоров’я ……………………………………………………………

45

5.2 Освіта ………………………………………………………………………...

52

5.2.1. Професійно-технічна освіта ……………………………………………..

60

5.3 Культура …………………………………………………………………….

61

5.4 Соціальний захист населення ………………………………………………

63

5.5 Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім’ї  ………………………

71

5.6 Фізична культура і спорт …………………………………………………..

80

5.7 Зайнятість населення та ринок праці ………………………………………

82

5.8 Грошові доходи населення …………………………………………………

84

5.9 Реформування житлово-комунального господарства ……………………

 

86

6. Забезпечення раціонального природокористування ……………………..

89

7. Енергозбереження та енергоефективність ……………………………...

93

8. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку  ……………………………………………………………………

96

9. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю  …………………………………………………………………

100

10. Пенсійне забезпечення …………………………………………………..

102

Додатки: …………………………………………………………………………

105

1. Основні показники економічного і соціального розвитку Оржицького  району на 2019 рік…………………………………………………………….

106

2. Бюджет розвитку Оржицького району на 2019 рік…………………………

116

3. Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в  2019 році………………………………………………

117

4. Перелік проектів розвитку Оржицького району, реалізація яких передбачається в 2019 році……………………………………………………..

120

5. Заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності Оржицького району в 2019 році…………………..

121

6. Забезпечення діяльності фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги та проживають на відповідній території села чи селища…………………………………………………………………………….

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Законодавчою та методичною основою розробки Програми економічного і соціального розвитку Оржицького району на 2019 рік (далі –  Програма-2019) є Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року                      № 1602-ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року                    № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного                 і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету”, постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 546 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки”, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385, а також Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затверджена рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16.01.2015 року.

В основу програми покладені ключові положення передвиборчої Програми Президента України П. Порошенка „Жити по-новому”, Закону України „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затверджена рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16.01.2015 року, а також аналітичну доповідь „Цілі сталого розвитку для Україна: регіональний вимір” підготовлену Інститутом регіональних досліджень М.І. Долішнього Національної академії наук України.

Основною метою Програми на 2019 рік є забезпечення підвищення добробуту населення району за рахунок розв’язання існуючих першочергових проблем соціально-економічного розвитку району, з урахуванням наявних матеріальних, фінансових, інтелектуальних ресурсів району.

Методичною основою розроблення районної Програми є Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385.

Програма розроблена на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, суб’єктів господарювання та із врахуванням пропозицій сільських (селищних) рад з використанням статистичних даних про розвиток району за попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій                                      на 2018-2019 роки.

Головним аспектом діяльності Оржицького району у 2019 році буде недопущення зменшення макроекономічнх показників та зростання тенденцій розвитку по відношенню до 2018 року.

Програма розроблена з метою втілення на рівні району єдиної державної політики розвитку України, забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, визначення головних цілей та пріоритетів розвитку району, конкретних завдань щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого                    і трудового потенціалів, забезпечення стабільного розвитку економіки                              та недопущення зниження рівня життя населення.

Розділ І

 

Аналіз економічного і соціального розвитку

за 2018 рік

 

Робота органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання району у звітному періоді спрямована на забезпечення виконання завдань та заходів Програми економічного та соціального розвитку району на 2018 рік та вирішення комплексу питань, пов’язаних                                      із забезпеченням соціального захисту та підвищення життєвого рівня населення району.

Важливим питанням для розвитку реального сектору економіки району                       є стабілізація роботи агропромислового комплексу.

У 2018 році в районі площа до збирання зернових по району становила 32,3 тис. га. Станом на 22.10.2018 року обмолочено 86% площ. Намолочено 165,8 тис. тонн зерна, в тому числі озимої пшениці – 41,8 тис. тонн, ячменю –                          4,6 тис. тонн, кукурудзи на зерно – 116,3 тис. тонн. Середня урожайність зернових становить  52  ц/га.

Станом на 1 жовтня цього року в сільськогосподарських підприємствах району налічувалось 11190 голів великої рогатої худоби, в тому числі                              4960 голів корів та 3657 голів свиней. До рівня минулого року поголів’я великої рогатої худоби збільшено на 88 голів, поголів’я корів залишилося на рівні минулого року та поголів'я свиней зменшено на 4786 голів.

За 9 місяців 2018 року вироблено 27 тис. тонн молока, 1,6 тис. тонн м’яса, реалізовано худоби в живій вазі 2 тис. тонн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року виробництво молока збільшилося на 901 тонну     (3,5%), виробництво м’яса зменшилося на 547 тонн (25,7%), реалізація худоби             в живій вазі зменшилася  на 508 тонн (19,7 %).

Найбільшим промисловим підприємством в районі є                                                   ТОВ „Новооржицький цукровий завод”. За період з січня по вересень 2018 року підприємство господарську  діяльність не здійснювало. Станом                                 на 22.10.2018 року підприємством перероблено 157 тис.тонн цукрової сировини. Вироблено 20,7 тис.тонн цукру та 121,5 тис. тонн жому сирого.

На території району функціонує ТОВ „ЦРМ”. Дане підприємство займається виробництвом покрівельних матеріалів – руберойду, євроруберойду та поліетилену. Підприємством за 9 місяців 2018 року вироблено близько                      110 тис. рулонів покрівельних матеріалів.

Обсяг реалізованої промислової продукції по району за січень-серпень 2018 року склав 221 млн. грн., що на 34% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

До бюджету району за 9 місяців 2018 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів (без трансфертів) відповідно                        до законодавства в сумі 84,1 млн. грн., у тому числі до загального фонду                   бюджету – 80,7 млн. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2017 року надходження збільшилися на 17,1 млн. грн. (26%).

План доходів загального фонду за 9 місяців 2018 року виконано                                на 107,5%. Надійшло на 5,6 млн.грн. більше плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 10,1 млн. грн. (25,3%).

Планові завдання із наповнення загального фонду місцевих бюджетів виконано по 19 із 22 бюджетів,що становить 87% загальної кількості.

Видатки бюджету району за 9 місяців 2018 року склали 21,5 млн. грн. Проти 9 місяців 2017 року їх обсяг збільшився на 5,2 млн. грн., або на 2,5%. 

Видатки загального фонду бюджету району освоєні в сумі 20,4 млн. грн., спеціального фонду – 11,7 млн. грн.

Середня заробітна плата одного штатного працівника за січень-червень 2018 року склала 7398 грн., що на 31,7 % більше в порівняні з минулим роком.

Заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 01.10.2018 року                    в районі відсутня.

Згідно статистичних даних за січень-червень 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 96,9 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 33,5% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. В розрахунку на одну особу припадає 4070 грн. капітальних інвестицій.

За 9 місяців 2018 року сільськогосподарськими господарствами району придбано 24 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 41,4 млн.грн.,                           що в 2,4 рази більше попереднього року. В розрізі техніки придбано 7 тракторів (13,5 млн. грн.), 3 комбайни (13,6 млн. грн.), 2 сівалки  (1,2 млн. грн.),                                3 агрегати для обробітку ґрунту  (0,4 млн. грн.) іншої техніки 9 одиниць на суму 12,7 млн. грн.

З метою формування інвестиційної привабливості району підготовлено інформацію щодо наявних в районі існуючих земельних ділянок, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам та розроблено два паспорти інвестиційних пропозицій.

Для залучення інвестицій на регіональному рівні район продовжує співпрацювати з різноманітними проектами та брати участь у обласних конкурсах. У 2018 році в рамках обласних та районних конкурсів проектів розвитку територіальних громад планується реалізувати 9 проектів загальною вартістю 1,3 млн. грн. із них кошти обласного бюджету – 283 тис. грн., кошти місцевих бюджетів 1,1 млн. грн., кошти залучені з інших джерел – 11 тис. грн.

Для залучення інвестицій відділом економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації проводилася робота по підготовці заявок для подання на конкурс проектів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів  Державного фонду регіонального розвитку. Крім того спільно з Вишневою сільською радою взято участь у розробці бізнес-плану та подано на конкурс „Горизонти Полтавщини”. Даний проект вийшов до фіналу конкурсу та буде  опублікований в довіднику який розповсюджується серед потенційних інвесторів.

За 9 місяців 2018 року на території району зареєстровано 74 підприємців - фізичних осіб. В галузевому розрізі малий бізнес розвивається переважно                            у сфері торгівлі та сільського господарства.

Станом на 01.10.18 року фіксований ринок праці незайнятих громадян порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 3,8 % і склав

 

763 особи. Рівень зареєстрованого безробіття становив на 1 жовтня 2018 року 5,1% середньорічної чисельності постійного населення працездатного віку. Навантаження на 1 вільне робоче місце становить 15 чоловік.

З початку року чисельність безробітних які отримали допомогу                         по безробіттю становить 1534 особи, допомога по безробіттю склала                           15,1 млн. грн. За 2018 рік одна особа отримала допомогу на започаткування власної справи в розмірі 37 тис. грн.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямів реалізації політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах у першому півріччі цього року становила 450 осіб.

Поруч з досягненнями району присутні і проблеми економічного                               і соціального розвитку, а саме:

 

 

№ п/п

Проблеми розвитку економіки і соціальної сфери

Шляхи їх розвязання та досягнення поставлених цілей

1.

Обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових ресурсів

(стартового капіталу,

власних виробничих площ

та устаткування) при відкритті власної справи

- створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових

та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва;

- розробка районної програми розвитку малого та середнього підприємництва.

2.

Легалізація робочих місць

на підприємствах торгівлі

- проведення нарад, семінарів, тренінгів із роботодавцями;

- здійснення рейдів районної робочої групи з координації роботи з легалізації виплати заробітної

плати та зайнятості населення

на підприємства торгівлі району.

3.

Недостатня підтримка держави

в реалізації програми „Власний дім” для мешканців сільських населених пунктів

- проведення роз’яснювальної кампанії серед жителів району, щодо можливості отримання кредитів на придбання, будівництво, добудову житла за рахунок коштів обласного фонду індивідуального будівництва     на селі;

- співфінансування за рахунок коштів районного бюджету.

4.

Недостатнє фінансування комунальних підприємств

- подання проектів на участь                        у конкурсах та грантах;

- реалізація районних програм розвитку комунального господарства.

 

5.

Обмеженість власних обігових коштів підприємств аграрного сектора, низька інвестиційна привабливість та у зв’язку

з цим недостатні обсяги інвестицій

- створення умов для залучення інвестицій з метою забезпечення технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі                      та перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний                               на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;

- реалізація державних, обласних                 та районних програм підтримки агропромислового сектора.

6.

Недостатній рівень оснащення лікувально-профілактичних закладів  необхідним лікувально-діагностичним обладнанням

- реалізація районних програм

в сфері медицини;

- залучення коштів субвенції                         з державного та обласного бюджетів.

7.

Відсутність житла для новоприбулих лікарів

та молодих спеціалістів закінчивших вуз

- придбання службового житла для лікарів за рахунок коштів районного бюджету;

- реалізація проекту „Реконструкція 16-ти квартирного житлового будинку Оржицької ЦРЛ в с. Заріг Оржицького району Полтавської області”.

8.

Переважна частина закладів культури не опалюється 

в осінньо-зимовий період

та потребує капітальних ремонтів

- переведення на опалення альтернативним паливом;

- придбання приладів для електричного обігріву СБК.

9.

Відсутність в достатній кількості техніки для забезпечення вивозу ТПВ

- впровадження механізмів муніципального співробітництва;

- придбання  сміттєзбиральної техніки із  залученням коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища .

10.

Реалізація заходів з енергозбереження в усіх сферах економіки та приватному секторі

- залучення коштів із різних джерел

на реалізацію проектів

з енергозбереження в комунальній

та бюджетних сферах;

- популяризація державної програми енергозбереження („Теплі кредити”);

- реалізація районної Програми часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Оржицького району та ОСББ (ЖБК) на впровадження енергозберігаючих заходів                       на 2017-2020 роки.

 

У сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури                               та спорту робота спрямована на виконання Програми економічного                                     і соціального розвитку, галузевих Програм та ведеться відповідно                                    до розроблених заходів.

 

Розділ ІІ

 

Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку

 

Цілями та завданнями районної програми є створення                                                 в середньостроковій перспективі підґрунтя для:

 

- досягнення стабільності у реальному секторі економіки та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;

-  пожвавлення інноваційних (інвестиційних) процесів;

- забезпечення недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності;

- сприяння забезпеченню зростання доходів працездатного населення,                      у тому числі шляхом збереження та створення нових робочих місць                                  та сприяння продуктивній зайнятості;

- посилення адресної соціальної допомоги соціально-незахищеним верствам населення;

- формування оптимальної мережі навчальних закладів з метою приведення у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей району;

- продовження реформування первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, в тому числі на селі та реформування медичної служби                           в районі;

- здійснення заходів направлених на відродження української національної культури, забезпечення ефективного функціонування культурно-освітніх закладів;

- сприяння розвитку фізичної культури та спорту, пропаганді серед громадян здорового способу життя.

 

Розділ ІІІ

 

Шляхи підвищення конкурентоспроможності Оржицького району та досягнення збалансованого розвитку

 

1. Розвиток місцевого самоврядування та децентралізація влади.

На території району об’єднані територіальні громади відсутні.

З метою запущення процесу створення ОТГ 16.01.2018 року голова райдержадміністрації провела зустріч з очільниками громад смт Новооржицьке, с. Лазірки, с. Воронинці, с.Черевки та с. Вишневе. Під час обговорення важливих аспектів реформування системи місцевого самоврядування обговорено переваги  об’єднаної територіальної громади, зокрема посилення                     її фінансової спроможності. Дискусійним залишається питання щодо визначення центру даної громади.

22 січня 2018 року в смт Новооржицьке та с. Лазірки відбулася зустріч                      з експертом Полтавського центру розвитку місцевого самоврядування                               О. Ісипом з питання створення об’єднаних територіальних громад.

26 лютого відбулася зустріч громадськості району з представниками „Центру розвитку місцевого самоврядування” в Полтавській області                             та керівниками Засульської та Шишацької об’єднаних територіальних громад. На зустрічі обговорено переваги, які громади отримали після об’єднання,                          не приховуючи  і проблем, що виникли в ході децентралізації, які, на їх думку, повинні вирішуватися на державному рівні. Після чого вони відповіли                              на запитання, що цікавили громадськість, що стосувалися створення нових робочих місць у громаді, залучення коштів інвесторів, якості надання освітніх, медичних, адміністративних послуг, взаємовідносин з місцевими підприємцями та сільгосптоваровиробниками, вирішення проблем транспортного сполучення.

4 липня 2018 року за сприяння райдержадміністрації проведено громадське обговорення перспектив формування об’єднаних територіальних громад на території району. В обговорені взяли участь голови сільських/селищних рад, депутати місцевих рад та активісти району. Підчас обговорення піднімалися питання джерел наповнення бюджетів майбутніх громад, майбутніх центрів громад, автомобільного сполучення та інші.

31.08.2018 року делегація Оржицького району взяла участь в семінарі „Куди рухається децентралізація”, що відбувався в м. Пирятин. Семінар проводив Олександр Солонтай – експерт Інституту політичної освіти.                                В семінарі обговорили питання впровадження в області та в Україні в цілому впровадження реформи децентралізації, ознайомлено присутніх з найближчими перспективами та прогнозами реформи.

19 вересня проведено розширену нараду з сільськими (селищними) головами та активом району. Одним із питань було розглянуто процес створення ОТГ в межах району.

23 жовтня 2018 року делегація  Оржицького району взяла участь                                 у дебатах організованих Швейцарсько-українським проектом „Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO на тему „Навіщо громадам об’єднуватись”. В складі делегації були представники адміністрації, районної ради, сільські голови, депутати районної ради. На зустрічі експерти роз’яснили переваги реформи децентралізації на прикладі існуючих об’єднань, поінформували                        про повноваження та відповідальність керівництва, відповіли на проблемні питання. Також представили приблизні розрахунки коштів, які громади втратили, не об’єднавшись.

Питання об’єднання громад піднімалося на засіданнях сесій районної ради 17.04.2018 року, 15.06.2018 року, 17.07.2018 року та 15.08.2018 року,                        на яких свої бачення виклали сільські голови, депутати обласної та районної ради.

З метою залучення до громадських слухань щодо створення ОТГ райдержадміністрацією налагоджена співпраця з Полтавським відокремленим підрозділом „Центр розвитку місцевого самоврядування”, громадським об’єднанням „Інститут розвитку територіальних громад Полтавщини”                           та Полтавським регіональним відділенням Асоціації міст України.

Оржицькою райдержадміністрацією розроблено два паспорти  потенційних об’єднаних громад. Дані паспорти доводилися населенню                            на громадських слуханнях, надавалися сільським/селищним радам, розміщено на сайті райдержадміністрації. Крім того відповідна інформація надавалася Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації.

Для інформування населення району, органів місцевого самоврядування про проведення реформ місцевого самоврядування та добровільного об’єднання територіальних громад на сайті райдержадміністрації розміщено інформаційні матеріали. Крім того проводиться вивчення громадської думки по створенню ОТГ. Інформація по проведенню громадських слухань, щодо створення громад, поновлюється на  сторінці райдержадміністрації в соціальній мережі Facebook за результатами проведених заходів.

Оржицька районна державна адміністрація спільно з приватним підприємством „Редакція районної газети „Оржицькі вісті”  започаткувала цикл роз’яснювальних статей щодо створення об’єднаних територіальних громад                    на території Полтавської області, історії успіху вже створених громад                               та про прийняті законодавчі акти в сфері децентралізації.

З метою переймання досвіду створення об’єднаних територіальних громад райдержадміністрацією спільно з районною радою організовано поїздку до Шишацької ОТГ. До делегацію входили: керівництво району, голови сільських та селищних рад, а також керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Однією із форм співпраці територіальних громад є міжмуніципальне співробітництво.

В 2018 році реалізовано 5 проектів міжмуніципального співробітництва.

Підписано наступні договори:

 

- 19.02.2018 року договір про співробітництво територіальних громад                        у формі реалізації спільного проекту „Спільна мета – чисте довкілля”, учасники: Новооржицька селищна рада, Лазірківська, Воронинцівська, Черевківська та Вишнева сільські ради;

- 04.05.2018 року договір про співробітництво територіальних громад                       у формі реалізації спільного проекту „Центр безпеки громади”, учасники: Новооржицька селищна рада, Лазірківська, Воронинцівська, Черевківська                         та Вишнева сільські ради;

- 04.05.2018 року договір про співробітництво територіальних громад                         у формі спільного фінансування (утримання) підприємств, установ                                      та організацій комунальної форми власності, учасники: Новооржицька селищна рада, Лазірківська, Воронинцівська, Черевківська та Вишнева сільські ради;

- 20.06.2018 року договір про співробітництво територіальних громад                        у формі реалізації спільного проекту „Центр безпеки громади”, учасники: Круподеринська, Денисівська, Савинська, Сазонівська, Чевельчанська                             та Яблунівська сільські ради;

- 20.06.2018 договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, учасники: Круподеринська, Денисівська, Савинська, Сазонівська, Чевельчанська та Яблунівська сільські ради.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- проведення нарад, круглих столів та семінарів щодо створення об’єднаних територіальних громад;

- надання консультацій громадським організаціям, щодо проходження процедури об’єднання;

- визначення можливих бюджетів об’єднаних територіальних громад.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- проведення нарад, круглих столів та семінарів з головами сільських                        та селищних рад, щодо створення об’єднаних територіальних громад – управління та відділи райдержадміністрації – протягом року;

- визначення фінансових можливостей громади в разі її створення (доходи, видатки) – фінансове управління райдержадміністрації – на протязі року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- створення двох спроможних об’єднаних громад.

 

2. Фінансова самодостатність

 

До бюджету району за 9 місяців 2018 року надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів (без трансфертів) відповідно                            до законодавства в сумі 84142,6 тис. грн., у тому числі до загального фонду бюджету – 80726,6 тис. грн.

          Порівняно з відповідним періодом 2017 року  надходження збільшилися на 17091,6 тис. грн. (26,0 відсотка).

План доходів загального фонду  за 9 місяців  2018 року виконано                            на 107,5 відсотка. Надійшло на  5648,5  тис. грн. більше плану, в порівняння                      з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися                                     на 10118,0 тис. грн. (25,3 %).

Основним податковим джерелом надходжень до місцевих бюджетів                         є податок на доходи  фізичних осіб, питома вага якого в загальному фонді становить 59,7 відсотка.  Фактичні надходження податку склали                                     46644,2 тис. грн., або 101,5 відсотка до плану. Порівняно з попереднім роком надходження збільшилися на 9940,7 тис. грн. (27,0 відсотка).

Видатки бюджету району за 9 місяців 2018 року склали 215384,9 тис. грн. Проти 9 місяців 2017 року їх обсяг збільшився на 5163,8 тис. грн., або на 2,5 %. 

Видатки загального фонду бюджету району освоєні в сумі                                     203652,6 тис. грн., спеціального фонду – 11732,3 тис. грн.

Захищені статті видатків загального фонду виконано в сумі                                    186551,9 тис. грн. (86,6 відсотка всіх видатків).

Касові видатки соціального спрямування здійснені в обсязі                                150474,5 тис. грн. –  на 869 тис. грн. більше показника 9 місяців 2017 року.

Капітальні видатки за 9 місяців 2018 року складають 9602,3 тис. грн.                 (за 9 місяці 2017 року – 23064,4 тис. грн.).

         На соціально-культурну сферу спрямовано 83,1 відсотка коштів загального фонду місцевих бюджетів,  що складає  169180,2 тис. грн., у тому числі на освіту – 59794,4 тис. грн., або 84,37 відсотка уточнених планових призначень, охорону здоров’я  – 23647,1 грн. (93,6 відсотка), соціальний  захист та соціальне забезпечення – 79147,7 тис. грн. (95,1 відсотка), культуру                             і мистецтво – 6070,3 тис. грн. (82,5 відсотка), фізичну культуру  і спорт –                    520,7 тис. грн. (86,8 відсотка).

 

Пріорітетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- підвищення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування;

- впровадження середньострокового бюджетного планування, програмно-цільвого методу в бюджетному процесі.

 

Ключові заходи на 2019 рік

 

- підготовка та направлення Міністерству фінансів України пропозицій щодо закріплення за місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування додаткових дохідних джерел – фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

- планування видаткової частини бюджетів за програмно-цільовим методом,запровадження проведення моніторингу виконання бюджетних програм – фінансове управління райдержадміністрації - при формуванні бюджетних запитів та проекту бюджету на 2019 рік.

 

Показники успішності у 2019 році

 

-  збільшення інвестиційної складової частини місцевих бюджетів

-  зменшення диспропорцій у ресурсній базі місцевих бюджетів;

-  підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів.

 

Показники виконання місцевих бюджетів Оржицького району

 

Показники

2017

звіт*

2018

очікуване*

2019

прогноз*

Обсяг, млн.грн.

у %

Обсяг, млн.грн.

у %

Обсяг, млн. грн.

у %

Доходи місцевих бюджетів - всього

321,6

100

320,8

100

330,3

100

Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету)

106,0

33

118,1

36,9

137,6

41,7

у тому числі по основних видах податків і зборів:

 

 

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

55,1

17,1

66,5

20,7

73,8

22,4

Податок на майно в частині плати за землю

17,7

5,5

18,4

5,7

18,6

5,7

Акцизний податок

4,1

1,3

4,3

1,3

4,2

1,3

Видатки місцевих бюджетів  - всього

318,9

100

337,8

100

330,3

100

Трансферти

221,8

69,0

202,7

63,1

192,7

61,3

Бюджет розвитку

36,6

11,5

20,2

6,0

2

0,6

 

3. Розвиток реального сектору економіки

 

 1. Промисловий комплекс

 

Промисловість району спеціалізується по виробництву як харчової продукції (цукру, олії, круп, хліба, молочних продуктів та інших товарів народного споживання) так і по виробництву будівельних матеріалів (покрівельні матеріали, плитка, цегла та інше).

Найбільшим промисловим підприємством в районі                                               є  ТОВ „Новооржицький цукровий завод”. За сезон завод здатний переробити близько 600 тис.тонн сировини, виробити понад 70 тис. тонн цукру. Цукровий завод був створений на базі ТОВ „Оржицький цукровий завод” після придбання його Агрохолдингом „Астарта-Київ” у групи компаній „Кернел”. Після тривалого простою проведено поточні ремонти приміщень та обладнання.                        З кінця вересня 2014 року підприємство почало приймати на свої бурякопункти сировину і жовтні місяці завод розпочав новий сезон цукроваріння. Станом                       на 22.10.2018 року підприємством перероблено 157 тис. тонн цукрової сировини. Вироблено 20,7 тис.тонн цукру та 121,5 тис. тонн жому сирого.

4 квітня 2013 року офіційно відкрито ТОВ „Маслозавод „Заріг”. Дане підприємство було організоване за кошти СФГ „Світанок”, яке виступило інвестором. Продукція заводу стала популярною не тільки на території району                    та області але і за межами – Київ, Черкаси, Суми та інші міста і селища. Наданий час на підприємстві працює близько 70 чоловік. У 2016 році підприємство перейменоване в ТОВ „Оржицький молокозавод”.

За 2017 рік підприємством вироблено: 90 тонни масла тваринного,                         4134 тонн молока обробленого, 281 тонн сиру кисломолочного                                             та 1646 кисломолочних продуктів. На даний час підприємство набирає обсяги виробництва та збільшує ринок реалізації продукції.

Переробкою сільськогосподарської продукції в районі займаються                             не лише суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, але і приватні підприємці. ПП Шамілов М.М. займається переробкою зерна на борошно.

Одним із важливих напрямків функціонування району є забезпечення населення хлібом та хлібобулочними виробами. У 2017 році в районі діяло                    4 міні-пекарень, якими випечено 400 тони хліба та хлібобулочних виробів.

Перспективною галуззю на території району можна розглядати галузь виробництва будівельних матеріалів та дешевих матеріалів для опалення осель.

На території району функціонує ТОВ „ЦРМ”. Дане підприємство займається виробництвом покрівельних матеріалів – руберойду, євроруберойду та поліетилену. Підприємством за 9 місяців 2018 року вироблено близько                       110 тис. рулонів покрівельних матеріалів.

Також в районі функціонують три цегельні заводи: ТОВ „Оксамит”,                   ТОВ „Будіндустрія-2003” та ТОВ „Тарасівський цегельний завод”.                      ТОВ „Тарасівський цегельний завод” на даний момент немає ліцензії                              на видобування корисних копалин. Цегельні заводи району можуть виробляти за сезон більше 7 млн. штук цегли паленої та сирцю. Після фінансової кризи 2008-2009 року підприємства значно знизили виробництво цегли. За 2017 рік цегельними заводами району вироблено 140 тис. шт. паленої цегли.

Популярності в будівництві тротуарів та різноманітних площадок                             в районі здобула тротуарна плитка вироблена в СФГ „Світанок”. Візитною карткою де застосовувався даний будівельний матеріал жителі та гості району можуть побачити в Зарізькому дендропарку. Паркові алеї, оглядова площадка, місток та гордість села – фонтан збудовані виключно з матеріалів власного виробництва.

Оржицький район розташований не тільки на родючих чорноземах,                  але має значні поклади дешевої сировини для опалювання житла та інших будівель, такої як торф. На території району зареєстроване дочірнє підприємство „Оржицяторф” Державного підприємства „Київторф”. На даний час підприємство не здійснює господарської діяльності у зв’язку                                             з призупиненням дії ліцензії на видобуток торфу та небажанням керівництва здійснювати економічну діяльність. На нарадах при голові райдержадміністрації, які відбувалися не одноразово, визначалися основні першочергові напрямки подальшої роботи спеціалістів управлінь та відділів райдержадміністрації та керівництва ДП „Оржицторф”. Першочерговими заходами, що дозволять відновити роботу торфопідприємства визначено: відновлення ліцензії на видобуток торфу; залучення приватних інвесторів                          з метою подальшого нарощування потужностей підприємства, а також вивчення питання, щодо передачі майна торфопідприємства у комунальну власність. Але байдужість керівництва торфопідприємства зводять до нуля відновлення роботи ДП „Оржицяторф”. Прикро, що держава не вбачає в цьому прибуткову галузь. Роботи по відновленню роботи ДП „Оржицяторф” тривають і далі.

Виходом із складної ситуації, що склалася в галузі торфовидобування,                      є передача потужностей ДП „Оржицяторф” у комунальну власність. Як показує політично-економічна ситуація країни – видобування торфу буде не тільки бюджетонаповнюючою галуззю але і дозволить наблизити Україну                                     до енергонезалежності. Тому райдержадміністрацією, районною радою                                         та депутатським корпусом направлені у вище стоячі інстанції пакети документів які дозволять передати ДП „Оржицяторф” у відання громад району.

Але завдяки малому бізнесу дана галузь починає розвивається в районі. На даний час зареєстровані та діють ТОВ „Еко-торф” і ТОВ „Ресурс-торф”.

Обсяг реалізованої промислової продукції по району за січень-серпень 2018 року склав 221 млн. грн., що на 34% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- нарощення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції;

- модернізація, реконструкція та розширення промислових потужностей                       з упровадженням нових технологій та збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції;

- оновлення та розширення основних виробничих фондів промислових підприємств;

- створення додаткових робочих місць у промисловій галузі;

- поліпшення інвестиційного клімату в промисловому комплексі району.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- активізація роботи в підборі та підготовці вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі інвесторам на конкурсних засадах під реалізацію інвестиційних проектів – відділ економічного                               та агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ в Оржицькому районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області  – протягом року;

- розширення виробничих приміщень з метою розширення асортименту продукції на ТОВ „Оржицький молокозавод” – ТОВ Оржицький молокозавод - протягом року;

- забезпечення пріоритетності енергозбереження – промислові підприємства району – на протязі року;

- розвиток торфовидобування в районі – відділ економічного                                         та агропромислового розвитку райдержадміністрації – на протязі року;

- підтримка розвитку промислових та переробних підприємств – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації –                              на протязі року;

- сприяння збільшенню обсягів виробництва промислової продукції – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно із промисловими підприємствами – на протязі року;

- розширення ринків збуту продукції промислових підприємств – суб’єкти господарювання району – впродовж року;

- сприяння залученню інвестиційних ресурсів, у тому числі кредитних,                         у зміцнення та розширення матеріально-технічної бази діючих промислових підприємств району – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, фінансово-кредитні установи, суб’єкти господарювання району – впродовж року;

- поліпшення забезпечення галузей промисловості району висококваліфікованими кадрами – Оржицька районна філія Полтавського обласного центру зайнятості  – впродовж року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- зростання обсягів реалізованої промислової продукції на 10,9 %;

- вироблення цегельними заводами паленої цегли в розмірі 200 тис. шт.;

- збільшення обсягів виробництва цукру на ТОВ „Новооржицький цукровий завод” на 5,1%;

- недопущення зменшення обсягів переробної промисловості (виробництво хліба, борошна, олії);

- отримання ліцензії ТОВ „Тарасівський цегельний завод”;

- відновлення роботи ДП „Оржицяторф”;

- розширення асортименту ТОВ „Оржицький молокозавод” та залучення іноземних інвестицій;

- збільшення обсягу виробництва руберойдних матеріалів до 250 тис. шт. в рік на ТОВ „ЦРМ”;

- залучення інвестицій у сферу видобування та переробки торфу.

 

3.2. Агропромисловий комплекс

 

У системі економіки району одним із найважливіших і територіально поширених є агропромисловий комплекс. В поточному році в структурі валового виробництва сільського господарства району рослинництво займає                   67 %, тваринництво – 33 %. По сільськогосподарських підприємствах                                   за 2017 рік індекс обсягів виробництва валової продукції сільського господарства, порівняно з 2016 роком склав 76,1 %. У цьому році в районі проводиться робота по нарощуванню обсягів виробництва продукції рослинництва шляхом удосконалення (оптимізації) структури та розширення посівних площ зернових та технічних культур, очікуваний індекс обсягів виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з минулим роком має скласти 132,9 %.

Агропромисловий комплекс району формують 39 суб’єктів сільського господарства, з них 20 діючих селянсько-фермерських господарств.

В поточному році посівна площа сільськогосподарських культур становить 52,4 тис. га, рівень використання ріллі складає 100 відсотків. Структурно зернові займають 63 %, технічні культури – 25 %, кормові  культури – 12 %. В цьому році відбулось суттєве зменшення групи технічних культур, площа яких становить 13,2 тис. га, що на 6,7 тис. га менше                          до 2017 року., в  т. ч. площа соняшнику складає 8 тис. га, або 62 % до минулого року. 

Внаслідок впровадження передових технологій виробництва, раціонального використання мінеральних і органічних добрив, поліпшення насінництва, впровадження у виробництво найбільш урожайних сортів                               і гібридів, здійснення системи заходів щодо захисту рослин від хвороб, шкідників і бур'янів, усунення втрат врожаю, вдосконалення структури посівних площ, освоєння правильних сівозмін, валовий збір зернових культур                         в цьому році має скласти 219 тис. тонн, що майже вдвічі більше в порівнянні                з 2017 роком, при середній врожайності 67,5 цт/га.      

На території району діє одне спеціалізоване насінницьке господарство ТОВ „Рост-Агро”, яке займається реалізацією насіння озимих та ярих зернових культур, гібридів соняшнику та кукурудзи. Завдяки цьому, сільгосппідприємства району мають змогу закуповувати насіння сортів                             та гібридів сільгоспкультур, які найбільш адаптовані до клімату нашого регіону.

Негативними факторами в тваринництві були висока витратність виробництва, низькі закупівельні ціни на продукцію домогосподарств,                             та складна епізоотична ситуація у свинарстві. Отже, в порівнянні                                     з минулорічними показниками, індекс виробництва валової продукції в галузі тваринництва зменшився на 25 %.   

  Складовою тваринництва району  є молочне скотарство. За результатами аналізу в сільськогосподарських підприємствах району станом                                           на 01.11.2018 року утримується 11111 голів великої рогатої худоби, що становить 101% до минулорічних показників, в тому числі корів 4960 голів. Очікуване валове виробництво молока становить  близько 36,2 тис. тонн                             (103 % до минулого року). Очікуване виробництво м’яса в живій вазі всіх видів 2310 тонн (70 %). Планується реалізувати на забій худоби всіх видів в живій вазі 2900 тонни (78 %). Продуктивність молочної череди в цьому році складе 7377 кг молока від однієї корови, що становить 103 % до минулого року.

         На сьогоднішній день тваринницьку галузь розвивають                                          9 сільськогосподарських підприємств, серед них свинарством займається – 1.

         Протягом 2017 року в агропромисловому комплексі району реалізовано один інвестиційний проект. А саме, на території СФГ „Світанок” завершено будівництво та введено в експлуатацію молочно – товарну ферму на 350 голів корів, вартістю 8 млн. грн., створено 25 робочих місць. В 2019 році планується розпочати інвестиційний проект вартістю 3,8 млн. грн. капітальна реконструкція приміщення для утримання 200 гол. корів основного стада                               в відділку Чутівка ТОВ „БЗК”.

В районі діє сільськогосподарський обслуговуючий кооператив „Веселка” по заготівлі та збуту молока від населення та сімейна ферма, в якій утримується 25 голів ВРХ, в тому числі 18 корів.

Вже третій рік успішно діє Програма розвитку та підтримки   аграрного  комплексу Полтавщини на період до 2020 року. Головною метою зазначеної програми є підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, поліпшення розвитку села та якості життя                        в сільській місцевості.

Модернізація сільськогосподарського виробництва є одним                                      з найважливіших напрямів підвищення техніко-економічних показників зростання ефективності виробництва. Використання застарілої енергоємної сільгосптехніки та обладнання, а також неефективних технологій виробництва, особливо в малих та середніх сільгосппідприємствах, фермерських                                   та особистих селянських господарствах, не дає змогу забезпечити стабільну якість та кількість сільгосппродукції. На протязі 2018 року сільгосппідприємствами району було придбано 7 тракторів, 1 зернозбиральний та 2 кормозбиральних комбайни, та іншу сільськогосподарську техніку                              на загальну суму 40,5 млн. грн..

Орендодавцям земельних часток (паїв) у 2018 році нараховано                             189 млн. грн., що на 14,1 млн. грн. більше ніж у 2017 році. Розмір плати                            за оренду земельних часток (паїв) за 2018 рік в середньому по району складає 12 % від вартості земельної ділянки.

Слід відмітити, що виконання прогнозних показників економічного                          і соціального розвитку району на 2019 рік буде, у першу чергу, досягнуто                           за рахунок використання новітніх технологій при виробництві сільськогосподарської продукції, використання якісного посівного матеріалу, який забезпечить збільшення урожайності сільгоспкультур. Також буде  проведено низку заходів у галузі тваринництва, що дасть змогу збільшити виробництво молока та м’яса і вийти на прогнозні показники. Після впровадження та реалізації інвестиційних проектів в галузі сільського господарства планується створити додаткові нові робочі місця, забезпечити збільшення поголів’я свиней, збільшення виробництва м’яса. У галузі рослинництва заплановано проведення низки заходів, направлених                                 на створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарських підприємств та ефективної їх діяльності. Відповідна робота буде проведена відносно оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур та доведення їх до науково-обґрунтованих.

 

3.2.1. Модернізація агропромислового комплексу

 

Основні цілі галузі на 2019 рік

 

- впровадження сучасних систем живлення сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень та забезпечення внесення мінеральних                          і органічних добрив на рівні, що забезпечує бездефіцитний баланс поживних речовин у ґрунті;

- залучення капітальних інвестицій у галузь тваринництва району шляхом запровадження державних та обласної програми підтримки агропромислового розвитку для аграрного бізнесу з різних джерел фінансування;

- розширення діяльності сільськогосподарських дорадчих служб, орієнтованих на безпосередню роботу з сільським населенням району,                             в тому числі у сфері сільськогосподарської діяльності домогосподарств,                       що сприятиме адаптації дрібних та середніх сільгосптоваровиробників                                  до конкурентних умов господарювання;

- використання високоврожайних сортів і гібридів культур, їх своєчасне оновлення;

- подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку, створення умов для розвитку мережі обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів                           із заготівлі сільськогосподарської продукції.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

 

- стабілізація обсягу виробництва валової продукції сільського господарства;

- доведення обсягів виробництва зернових культур у 2019 році                                 до 224 тис. тонн, олійних – 36,5 тис. тонн,  молока – 37,0 тис. тонн;

- встановлення розміру орендної плати на рівні не нижче 14 %                              від вартості земельного паю.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

- заохочення, шляхом впровадження на території району державних                    та обласної програм підтримки агропромислового комплексу,  власників ОСГ, фермерських господарств до збереження існуючого поголів’я худоби та його нарощення – відділ  економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення формування та ефективного використання сортових ресурсів сільськогосподарських культур – відділ економічного  агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – I півріччя 2018 року;

- продовжити активну роботу по оновленню і укріпленню матеріально-технічної бази підприємств АПК, впровадженню новітніх технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва – відділ економічного  агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року.

 

3.2.2. Впровадження сучасних форм кооперації

 

 Основні цілі галузі на 2019 рік

 

 - організація мережі збуту сільськогосподарської продукції від виробника до споживача, шляхом створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, з метою формування оптових партій продовольства та його реалізації через роздрібну торгівельну мережу, переробні підприємства та підприємства харчової промисловості, оптові ринки тощо;

- підвищення соціальної відповідальності аграрного бізнесу  шляхом запровадження прозорих механізмів  і застосування практики соціального партнерства між аграрним бізнесом та сільськими громадами з метою посилення позитивного впливу на створення робочих місць у сільській місцевості;

- налагодження взаємовигідних партнерських відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими операторами аграрного ринку.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

 

-  створення кооперативів;

- організація реалізації виробництва тваринницької продукції через заготівельні та переробні підприємства району.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

- просування сільськогосподарської продукції особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними особами –  сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний                    ринок – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські (селищні) ради – протягом року;

- сприяння залученню фермерських та особистих селянських господарств до участі в державних та місцевих цільових аграрних програмах з метою отримання фінансової підтримки для розвитку агропромислового                    виробництва –  відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські (селищні) ради – протягом року.

 

3.2.3. Розвиток органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчування

 

Основні цілі галузі на 2019 рік

 

- створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності населення, збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення;

- збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства Оржицького району;

- забезпечення населення продуктами харчування, що безпечні для здоров’я людини;

- виконання комплексу робіт, пов’язаних з відтворенням, підвищенням родючості та охороною земель сільськогосподарського призначення.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей

 

- забезпечення збереження та відтворення родючості ґрунтів, стійкості ґрунтів та біологічного розмаїття ґрунтів методами, які оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин для рослин;

- використання біологічних методів боротьби з шкідниками та хворобами.

 

Основні завдання та заходи на 2019 рік

 

- відтворення та підвищення родючості ґрунтів шляхом оптимізації обсягів застосування добрив –  відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

- нарощування обсягів виробництва органічної сільськогосподарської продукції  –  підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій утримання, годівлі тварин – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року.

 

4. Забезпечення умов для зростання конкурентоспроможності економіки

 

4.1 Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність

 

Згідно статистичних даних за січень-червень 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 96,9 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 33,5% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. В розрахунку на одну особу припадає 4070 грн. капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування інвестицій у основний капітал,                          як і раніше, залишаються власні кошти сільськогосподарських підприємств.

За 9 місяців 2018 року сільськогосподарськими господарствами району придбано 24 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 41,4 млн. грн.,                       що в 2,4 рази більше попереднього року. В розрізі техніки придбано 7 тракторів (13,5 млн. грн.), 3 комбайни (13,6 млн. грн.), 2 сівалки  (1,2 млн. грн.),                           3 агрегати для обробітку ґрунту  (0,4 млн. грн.) іншої техніки 9 одиниць на суму 12,7 млн. грн.

З метою формування інвестиційної привабливості району підготовлено інформацію щодо наявних в районі існуючих земельних ділянок, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам та розроблено два паспорти інвестиційних пропозицій. 

Крім того з метою залучення інвесторів на територію району райдержадміністрацією у 2018 році проводилась наступна робота: 1) оновлено базу даних інвестиційних проектів які потребують залучення коштів інвесторів (дана робота проводиться один раз на півроку); 2) оновлено базу даних вільних земельних ділянок придатних для реалізації інвестиційних проектів (дана база оновлюється по мірі появи вільних земельних ділянок); 3) у березні 2018 року проведена робота із поновлення Для залучення інвестицій на регіональному рівні район продовжує співпрацювати з різноманітними проектами та брати участь у обласних конкурсах. У 2018 році в рамках обласних та районних конкурсів проектів розвитку територіальних громад планується реалізувати                    9 проектів загальною вартістю 1,3 млн. грн. із них кошти обласного бюджету – 283 тис. грн., кошти місцевих бюджетів 1,1 млн. грн., кошти залучені з інших джерел – 11 тис. грн.

Для залучення інвестицій відділом економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації проводилася робота по підготовці заявок для подання на конкурс проектів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів  Державного фонду регіонального розвитку. Крім того спільно з Вишневою сільською радою взято участь у розробці бізнес-плану та подано на конкурс „Горизонти Полтавщини”. Даний проект вийшов до фіналу конкурсу та буде  опублікований в довіднику який розповсюджується серед потенційних інвесторів.

Крім того на протязі 2018 року в економіку району залучено близько                       16 млн. грн. коштів субвенції з державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам. За дані кошти було реалізовані проекти з енергозбереження –  заміна вікон та дверей в закладах освіти та ДНЗ, капітальний ремонт районного будинку культури. Крім того придбано обладнання для ЦРЛ та ЦПМСД.

 Протягом 2018 року в районі реалізовано 5 проектів міжмуніципального співробітництва.

У 2018 році підписано наступні договори:

 

- 19.02.2018 року договір про співробітництво територіальних громад                       у формі реалізації спільного проекту „Спільна мета – чисте довкілля”, учасники: Новооржицька селищна рада, Лазірківська, Воронинцівська, Черевківська та Вишнева сільські ради;

- 04.05.2018 року договір про співробітництво територіальних громад                     у формі реалізації спільного проекту „Центр безпеки громади”, учасники: Новооржицька селищна рада, Лазірківська, Воронинцівська, Черевківська                    та Вишнева сільські ради;

- 04.05.2018 року договір про співробітництво територіальних громад                     у формі спільного фінансування (утримання) підприємств, установ                                  та організацій комунальної форми власності, учасники: Новооржицька селищна рада, Лазірківська, Воронинцівська, Черевківська та Вишнева сільські ради;

- 20.06.2018 року договір про співробітництво територіальних громад                          у формі реалізації спільного проекту „Центр безпеки громади”, учасники: Круподеринська, Денисівська, Савинська, Сазонівська, Чевельчанська                               та Яблунівська сільські ради;

- 20.06.2018 року договір про співробітництво територіальних громад                      у формі спільного фінансування (утримання) підприємств, установ                                 та організацій комунальної форми власності, учасники: Круподеринська, Денисівська, Савинська, Сазонівська, Чевельчанська та Яблунівська сільські ради.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- залучення інвестицій в економіку району, насамперед в пріоритетні напрями: сільське господарство, промисловість, будівництво, інфраструктура, туристично-рекреаційна галузь та охорона довкілля;

- забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в районі;

- залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку району;

- нарощування обсягів виробленої продукції промисловими підприємствами.

- вихід  промислових підприємств на міжнародні ринки;

- зростання експортного потенціалу району, розширення міжрегіональних зв’язків, формування позитивного іміджу району;

- нарощування обсягів конкурентоспроможної експортоорієнтованої продукції, вивчення та застосування досвіду для підвищення конкурентоспроможності економіки району;

- розвиток туризму в районі: зелений, культурний та еко-туризм.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- моніторинг наявних вільних земельних ділянок                                            несільськогосподарського призначення, придатних для спорудження об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення та розміщення                                 їх на веб-сайті райдержадміністрації – відділ економічного                                              та агропромислового розвитку райдержадміністрації – впродовж року;

- участь у конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів),                            що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації – впродовж року;

- першочергове інвестування пріоритетних напрямків розвитку, зокрема галузі сільськогосподарського виробництва, розвитку малого і середнього бізнесу, соціальної сфери села і природоохоронних заходів – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- максимально сприяти залученню інвесторів з метою реалізації запланованих на 2019 рік інвестиційних проектів – відділ економічного                          та агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- залучення державних інвестицій, як засіб створення первинних умов для залучення приватних та іноземних інвестицій у розвиток пріоритетних галузей – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- поновлення бази даних інвестиційних проектів та вільних земельних ділянок для впровадження проектів на території району – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації – І квартал 2019 року;

- забезпечення доступності інформації щодо інвестиційної привабливості регіону і, зокрема – вільних земельних ділянок для будівництва об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення – відділ економічного                             та агропромислового розвитку райдержадміністрації – впродовж року;

- проведення роботи щодо залучення проектів міжнародної технічної допомоги та грантів для подальшого розвитку соціальної сфери району – Оржицька районна державна адміністрація, районний ресурсний центр, селищні, сільські ради – впродовж року;

- створення надійних гарантій для інвесторів з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- сприяння реалізації інвестиційних проектів, спрямованих                                        на запровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, селищні, сільські ради, суб’єкти господарювання – впродовж року.

- вихід продукції харчової промисловості на міжнародні ринки – промислові підприємства району – протягом року;

- участь підприємств у виставково-ярмаркових заходах на території України та за її межами –  підприємства району –  протягом року;

- інформування громадськості та інвесторів, щодо експертного потенціалу району – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення виконання заходів щодо підтримки і розвитку інвестиційно-привабливих об’єктів для створення позитивного туристичного іміджу Оржицького району – відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

- участі майстрів народних ремесел – відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- освоєння капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування                    в розмірі 120,8 млн. грн.;

- реалізація інвестиційних проектів в усіх галузях економіки району.

- реалізація продуктів харчової промисловості  за межами території України;

- розробка двох нових екскурсійно-туристичних маршрутів для учнів загальноосвітніх шкіл Оржицького району. „Центр безпеки громади”,

 

4.2 Будівельна активність та житлова політика

 

Державна програма „Власний дім” започаткована Указом Президента України  822/98 від 27 березня 1998 року „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, відповідних постанов Кабінету Міністрів України та розпоряджень голови облдержадміністрації діє                і в Оржицькому районі в складі обласної програми, за якою надається кредитна підтримка сільським забудовникам під 3 % річних.

Відповідно до районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2017-2021 роки, за якою для будівництва, добудови та реконструкції існуючого житла, придбання на вторинному ринку житлових будинків, інженерного облаштування житла, газопостачання                            і водопостачання садиб та розвитку підсобного господарства молодих сімей                       і молодих спеціалістів заплановані кошти на 2017-2021 роки за рахунок загального фонду бюджету району 500 тис. грн., в тому числі: 2017 рік –             100,0 тис. грн., 2018 рік – 100,0 тис. грн., 2019 рік – 100,0 тис. грн., 2020 рік – 100,0 тис. грн., 2021 рік – 100,0 тис. грн.

За І-ІІІ квартали 2018 року було надано 11 кредитів на загальну суму 1234,00 тис. грн. З початку 2018 року з районного бюджету було виділено                         із спеціального фонду 7,0 тис. грн. для обласного фонду „Власний дім”.

Станом на 01.10.2018 року видано 15 будівельних паспортів, введено                                    в експлуатацію 910 кв. м житла. У 2018 році було заплановано ввести                               в експлуатацію 650 кв. м. До кінця року очікується ввести 1100 кв. м житла.

До кінця 2018 році планується завершити роботи та ввести в експлуатацію слідуючі об’єкти (загальна кошторисна вартість становить 6925,60 тис. грн.):

 

1. Капітальний ремонт віконних заповнень Оржицького ДНЗ „Дзвіночок” по вулиці Центральна, 40 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області;

2. Капітальний ремонт по заміні віконних блоків філії „Хорошківська ЗОШ І-ІІ ступенів” опорного закладу „Новооржицька ЗОШ І-ІІІ ступенів”                      по вулиці Мухівська, 32, село Черевки Оржицького району Полтавської області;

3. Капітальний ремонт санвузлів та каналізаційної мережі Оржицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка по вулиці Центральна, 16 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області;

4. Капітальний ремонт приміщення будинку культури                                             по вулиці Центральна, 27, в с. Онішки Оржицького району Полтавської області;

5. Капітальний ремонт системи опалення із застосуванням енергозберігаючих технологій Круподеринської ЗОШ І-ІІІ ступенів                                     по вулиці Центральна, 61 в селі Круподеринці Оржицького району Полтавської області;

6. Капітальний ремонт покрівлі та віконних заповнень приміщення спортивного залу Денисівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.В. Лесевича, 31                       в селі Денисівка Оржицького району Полтавської області;

7. Капітальний ремонт покрівлі Оржицького ДНЗ „Дзвіночок”                              по вулиці Центральна, 40 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області;

8. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків Тарасенківської ЗОШ І-ІІ ступенів по вулиці Шкільна, 17 А село Тарасенкове Оржицького району Полтавської області;

9. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків Новооржицького ДНЗ „Дружба” по вулиці Освітня, 2 в смт Новооржицьке Оржицького району Полтавської області.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- збільшення обсягів уведення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, у тому числі за рахунок реконструкції та капітального ремонту наявного житлового фонду;

- залучення коштів громадян у житлове будівництво, як потенційних інвесторів, позабюджетних джерел, розвитку іпотечного кредитування;

- сприяння забезпеченню житлом соціально незахищених верств населення;

- забезпечення безбар’єрності середовища для осіб з інвалідністю.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- визначити прогнозні показники розвитку житлового будівництва                         на 2019 рік – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації –                                І півріччя 2019 року;

- ініціювати відновлення до проектних потужностей діючих підприємств по виробництву місцевих будівельних матеріалів – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства                             та будівництва райдержадміністрації – І півріччя 2019 року;

- посилити роль комітетів доступності в частині здійснення ними моніторингу й контролю у створенні доступності для осіб з інвалідністю                        до соціальної, транспортної інфраструктур, до об’єктів громадського призначення і сфери інформаційного середовища – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства                             та будівництва райдержадміністрації  – протягом року;

- забезпечити реалізацію Районної програми забезпечення безперешкодного доступу людей  з інвалідністю до об’єктів громадського призначення на 2018-2022 роки (вартістю 1200 тис. грн. із місцевих бюджетів                 у 2019 році) – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- продовжити контроль за врахуванням потреб маломобільних груп населення при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтах існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового                                       та громадського призначення відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 „Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення” – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства                             та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- налагодити механізм ефективної взаємодії державних, бізнесових                        та громадських структур у сфері „доступності” з організації спільних заходів, вкладення цільових інвестицій, з висвітленням результатів співпраці шляхом проведення  прес-конференцій,  „круглих  столів” – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства                            та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечити проведення навчань для осіб відповідальних за цивільний захист населення – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- продовжити проведення моніторингу щодо стану розвитку в районі житлового будівництва – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- сприяти будівництву житла за певними житловими програмами, зокрема за програмою підтримки індивідуального житлового будівництва                   на селі – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- сприяти збереженню об’єктів культурної спадщини у розрізі вимог Закону України „Про охорону культурної спадщини” – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства                         та будівництва райдержадміністрації  – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- здійснювати державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою „Власний дім”  в межах виділених асигнувань;

- збільшення обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування порівняно з введеним на 25 % більше, що складатиме                     1375 кв. м;

- забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та молодих сімей, виходячи із отриманих державних коштів;

- виділення асигнувань на будівництво (придбання) житла для військово­службовців (в міру надходження заяв);

- виділення асигнувань на будівництво (придбання) житла для молодих спеціалістів-лікарів (в міру надходження заяв);

- будівництво пандусів в 4 закладах торгівлі та 2 навчальних закладах;

- забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО                                              та військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції і яким встановлено І-ІІ групу інвалідності, за рахунок державних програм.

 

4.3 Містобудівна діяльність

 

Проводився моніторинг та аналіз стану розроблення містобудівної документації. Проводилась роз’яснювальна робота із сільськими та селищними радами щодо необхідності виготовлення містобудівної документації, надавались консультації. У 2018 році розроблено та затверджено 4 генеральних плани населених пунктів району (смт Оржиця, смт Новооржицьке, с. Черевки, с. Хорошки), 1 детальний план території, розроблений топографічний план                       с. Онішки. У розробці знаходяться 9 генеральних планів (с. Круподеринці,                 с. Великоселецьке, с. Мала Селецька, с. Воронинці, с. Новоселівка,                                      с. Приймівщина, с. Котляревське, с. Козаче, с. Максимівщина),                              1 план зонування (смт  Оржиця), 2 детальних плани території.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією;

- створення служби містобудівного кадастру.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- забезпечити реалізацію Програми розроблення містобудівної документації Оржицького  району (схема районного планування території району) Полтавської області вартістю 600,00 тис. грн., в тому числі                                 130,00 тис. грн. з місцевого бюджету та 470,00 тис. грн. з державного бюджету                     (з джерел не заборонених законодавством) – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства                            та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- продовжити роботу з органами місцевого самоврядування щодо забезпечення населених пунктів містобудівною документацією (генеральними планами, планами зонування) – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- організувати роботу з розроблення детальних планів територій, в першу чергу тих, що передбачені для надання учасникам АТО – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечити розроблення Програми містобудівного кадастру – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечити створення служби містобудівного кадастру – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- затвердження 12 генеральних планів населених пунктів, плану зонування смт Оржиця (вартість 900,00 тис. грн. у 2019 році);

- забезпечення служби містобудівного кадастру комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням (вартість 365,00 тис. грн. у 2019 році).

 

4.4 Розвиток інфраструктури

 

Діяльність райдержадміністрації в галузі транспорту, спрямована                            на збалансування попиту та пропозиції на послуги та удосконалення автобусної маршрутної мережі загального користування на території району. Постійно ведеться відповідна робота по забезпеченню автобусним сполученням населених пунктів району. На сьогодні, для задоволення потреб жителів району у сфері перевезень пасажирів автомобільним транспортом, через територію району проходить 21 автобусний маршрут, з них: 7 міжобласних,                                    12 міжрайонних, 2 районні.

В середньому щодня здійснюється до районного центру 27 рейсів,                        до обласного центру м. Полтава 6 рейсів.

Виконуються і зворотні рейси, які дають можливість пасажирам,                         що від’їжджають до районного центру в той же день повернутись до сільського населеного пункту.

По мірі надходжень пропозицій органів місцевого самоврядування, побажань та зауважень жителів району до обласного конкурсного комітету подаються пропозиції щодо відкриття нових маршрутів та внесення змін                           до діючих маршрутів.

Райдержадміністрацією проводиться робота щодо забезпечення організації перевезень та проведення конкурсів на маршрути, які не виходять               за межі району.

Відкриття нових маршрутів дасть змогу забезпечити населені пункти автобусним сполученням та зняти соціальну напругу. Але перепоною для відкриття нових маршрутів являється відсутність перевізників, бажаючих здійснювати перевезення на районних маршрутах, відсутність на території району АЗС для заправки автобусів метаном, а також не рентабельність маршрутів районного значення.

З метою усунення випадків невиконання вимог договору перевізниками на території Оржицького району та забезпечення дотримання ними норм законодавства райдержадміністрацією при потребі проводяться бесіди                               з перевізниками та надаються їм роз’яснення та консультації щодо застосування та виконання Законів України. Крім того проводиться моніторинг перевезень пасажирів і в разі виявлення порушень інформується обласна державна адміністрація та обласний конкурсний комітет по визначенню перевізників на маршрутах загального користування, якими вживаються відповідні заходи спрямовані на забезпечення виконання перевізниками зобов'язань по договору.

Головною метою організації роботи по забезпеченню пасажирських перевезень є більш якісне обслуговування, яке відповідало б попиту населення. Тому робота райдержадміністрації і надалі спрямована на удосконалення економічних відносин між „замовником” і „виконавцем”.

Також одним із напрямків покращення автобусного перевезення є стан автомобільних доріг району.

У 2018 році проведено середніх поточних ремонтів на загальну суму                                       14 152,2 тис. грн, аварійних та ямкових на загальну суму 1 723,1 тис. грн.

Роботи здійснювалися по 16 сільських (селищних) радах.

Забезпечення безпечного та безперебійного функціонування автомобільних шляхів району знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації.

Також у 2018 році проведена робота по благоустрою доріг загального користування, а саме: ліквідовані чагарники на небезпечних ділянках доріг (перехрестя, різкі повороти та ін.), приведені до норми дорожні знаки                              та розмітки на переходах, відремонтовані автобусні зупинки, ліквідовано                        18 несанкціонованих звалищ.

Звязок. Електрозв’язок і поштовий зв’язок в районі представляють                             і надають монопольні утворення відомств „Укртелеком” і ДППЗ.

Обсяги послуг обох видів зв’язку зростають в більшій мірі за рахунок підвищення тарифів, а не за рахунок розширення мережі підприємств зв’язку                         і їх підрозділів. На 01.11.2018 року налічувалось 3145 абонентів телефонного зв’язку, в тому числі 2835 – населення, 310 абонентів – це пільгові категорії громадян. Протягом 9 місяців 2018 року Оржицьким цехом телекомунікаційних послуг № 17.

Змінюється структура послуг зв’язку. Поступово зменшується обсяги                       по телеграфному, поштовому зв’язку, поступаючись перед більш сучасними                    та високотехнологічними послугами зв’язку – комп’ютерному, мобільному. Станом на 01.11.2018 року в районі нараховувалося 1023 абонентів мережі Інтернет, в тому числі 887 – в населення.

На території району розташовано 17 приймально-передавальні станції стільникового зв’язку.

 

Пріоритетні напрямки розвитку галузі у 2019 році

 

-  проведення робіт по ремонту та утриманню доріг в районі;

-  створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;

-  забезпечення споживачів безперебійним електропостачанням;

-  розширення мережі Інтернет;

-  модернізація діючих телефонних мереж загального користування.

 

Ключові заходи на 2019 рік

 

- підвищення рівня якості пасажирських перевезень –                                                         приватні та комунальні  перевізники   –  протягом 2019 року;

- удосконалення маршрутної мережі району –  відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства                             та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад – протягом 2019 року;

- за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів продовжити роботи по ремонту та утриманню доріг місцевого значення, вулиць та доріг населених пунктів – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва          райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних                                    та сільських рад - протягом року 2019 року;

- реалізація заходів районної Програми розвитку дорожнього господарства на 2017-2021 роки – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва          райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних                              та сільських рад – протягом року 2019 року;

- ремонт існуючого дорожнього покриття загального користування для збереження безперебійного руху автотранспорту – ДП Агенство місцевих доріг Полтавської області – протягом року 2019 року;

- видалення порослі та сухостійних дерев вздовж автомобільних доріг район  – ДП Агенство місцевих доріг Полтавської  області – протягом року 2019 року;

-  проведення ремонтів автозупинок – сільські (селищні) ради – протягом року 2019 року;

- підвищення рівня обслуговування та розширення переліку телекомунікаційних послуг, що надаються населенню – Цех обслуговування споживачів № 1 Оржиця Центр поштового зв’язку № 3 Лубни Полтавська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку Укрпошта” (далі ЦОС № 1) – протягом року 2019 року;

- задіяти всі порти широкосмугового доступу (Інтернет) з перспективою їх використання в 2019 році – цех телекомунікаційних послуг № 17 – протягом року 2019 року;

- встановлення основних телефонних апаратів в першу чергу пільговим категоріям населення – цех телекомунікаційних послуг № 17 – протягом року 2019 року;

- продовжити роботи по заміні повітряних абонентських ліній на підземні – цех телекомунікаційних послуг № 17 – протягом 2019 року;

- оновлення ліній проводового мовлення – цех телекомунікаційних послуг № 17 - протягом 2019 року;

- створення необхідних умов щодо подальшого розвитку мобільного зв’язку наступних поколінь та широкосмугового доступу до мережі Інтернет –  відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації  – протягом 2019 року;

             

Показники успішності у 2019 році

 

- забезпечення фінансування робіт по утриманню та ремонту доріг загального користування на території району;

- реалізація заходів районної Програми розвитку дорожнього господарства Оржицького району на 2017-2021 роки у 2019 році на суму 23644,5 тис. грн. (в т. ч. за рахунок коштів державного бюджету                                    17991,7 тис. грн. та місцевих бюджетів 4863,6 тис. грн.);

-   відкриття двох внутрішньорайонних автобусних маршрутів;

-  зростання чисельності абонентів широкосмугового доступу до мережі Інтернет – на 3%;

-  збільшення кількості встановлених телефонних апаратів на 10 одиниць.

 

4.5 Розширення мережі ЦНАП та покращення якості надання адміністративних послуг

 

Центр надання адміністративних послуг Оржицької районної державної адміністрації (далі – ЦНАП) це постійно діючий робочий орган в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна.

Центр надання адміністративних послуг Оржицької районної державної адміністрації офіційно створено розпорядженням голови райдержадміністрації № 197 від 18 квітня 2013 року.

Започаткування роботи Центру надання адміністративних послуг                             є результатом спільних зусиль працівників райдержадміністрації, спрямованих на спрощення та вдосконалення адміністративних процедур, щоб мешканці району могли зручно, швидко отримати адміністративні послуги, які надаються органами виконавчої влади та територіальними підрозділами.

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр було затверджено розпорядженнями голови райдержадміністрації № 93                                         від 2 квітня 2015 року „Про затвердження Переліку адміністративних послуг,        які надаються через центр надання адміністративних послуг Оржицької районної державної адміністрації”.

Таким чином, станом на 01.10.2018 року, до переліку входить 51 послуга адміністративного характеру. З повним переліком послуг, що надаються через Центр, отримувачі послуг можуть ознайомитись на сайті Оржицької райдержадміністрації в розділі „Адміністративні послуги”. Також на сайті розміщена інформація щодо переліку документів, необхідних для надання кожної послуги, терміни надання послуги. Є можливість завантажити бланк заяви та звертатись до Центру вже з повним пакетом документів.

Для Центру надання адміністративних послуг, виділено окремий кабінет в приміщені райдержадміністрації. Приміщення центру має зону очікування та зону обслуговування. Поряд з приміщення розташоване місце для паркування автомобілів. В Центрі розміщено 4 інформаційних стенда зі зразками заповнення заяв необхідних для отримання адміністративних послуг, переліком документів необхідних для отримання адмінпослуги, та інформаційними                           та технологічними картками адміністративних послуг.

На даний час з Центром тісно співпрацюють 6 суб’єктів надання адміністративних послуг, а саме: відділ в Оржицькому районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, Оржицький районний сектор УДМС України в Полтавській області, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства і будівництва райдержадміністрації, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації та два державних реєстратори.

На виконання статті 8 Закону України „Про адміністративні послуги”                      та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 44                                           від 30.01.2013 року „Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги” суб’єктами надання адміністративних послуг затверджені інформаційні та технологічні картки та надані для роботи адміністраторам ЦНАП.

Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону „Про адміністративні послуги”. Вимоги цього Закону поширюються на надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус.

З метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП створено відділ з питань надання адміністративних послуг. У Центрі надання адміністративних послуг облаштовано робочі місця, оснащено матеріально-технічним забезпеченням: комп’ютерами, принтерами та телефоном.

В Оржицькому ЦНАП працює 3 адміністратора. Основним завданням фахівців є прийняття та реєстрація звернень громадян та юридичних осіб щодо надання встановленого переліку адміністративних послуг, організація надання послуг в найкоротший термін, надання консультацій щодо переліку послуг                    та порядку їх надання, видача суб’єкту звернення відповідного рішення.

Адміністратори отримали ключі доступу для роботи з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

За 9 місяців 2018 року Центром надання адміністративних послуг Оржицької районної державної адміністрації надано 1253 адміністративних послуг.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- підвищення ефективності роботи центрів з надання адміністративних послуг;

- покращення якості та доступності надання адміністративних послуг.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- сприяння ефективному функціонуванню центру з надання адміністративних послуг – відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації – протягом року;

- оптимізація штатного розпису райдержадміністрації з метою збільшення кількості працівників Центру надання адміністративних послуг – відділ                                з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації – протягом року;

- вивчення питання збільшення кількості адміністративних послуг,                      які надаються в центрі – відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації  – на протязі року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- збільшення кількості наданих адміністративних послуг доведення                                 до 3000 в рік;

- відсутність скарг на суб’єктів надання адміністративних послуг;

- зменшення часу надання однієї адміністративної послуги.

 

4.6 Підтримка розвитку малого і середнього підприємництва

 

В районі закладено основи регіональної політики щодо створення умов для обмеження втручання у господарську діяльність суб’єктів підприємництва. Зокрема, забезпечено дотримання визначених процедур розроблення                               і затвердження регуляторних актів, які проходять обов’язкове попереднє оприлюднення.

В грудні 2017 року розроблено та затверджено План діяльності Оржицької районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. Відділом економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, в разі потреби, проводиться коригування (поновлення) реєстру діючих регуляторних актів.

Постійно ведеться контроль щодо відстеження регуляторних актів,                            що діють на території району.

Інформація щодо прийнятих і діючих актів щоквартально надаються Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації.

Для спрощення отримання інформації про регуляторні акти, дана інформація розміщена на сайті райдержадміністрації в розділі „Регуляторна політика”. Щоб спростити пошук потрібної інформації розділ розбитий                          на підрозділи: „Про засади державної регуляторної політики”, „Проекти регуляторних розпоряджень” та „Регуляторні акти”.

З метою покращення підприємницького середовища в районі рішенням  № 409 від 06.12.2017 року двадцять другою сесією районної ради сьомого скликання затверджено Програму  розвитку малого підприємництва                                  в Оржицькому районі на 2018-2021 роки. Виконання запланованих завдань сприяє збільшенню кількості суб'єктів підприємництва, в тому числі малого, зростанню надходжень податкових та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, створенню нових робочих місць.

На території району відсутні бізнес-інкубатори та інноваційні центри. Підтримкою підприємництва в районі займаються відділ економічного                                   та агропромислового розвитку райдержадміністрації, Інформаційно-консультативна установа, центр надання адміністративних послуг, Оржицька районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, Координаційна рада                         з питань підприємництва при райдержадміністрації та Спілка підприємців Оржиччини.

За 9 місяців 2018 року Інформаційно-консультативною установою, яка діє при відділі економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, надано 24 консультацій, в тому числі 14 –  з економічних питань, 4 – юридичних, 6 – організаційних. Крім того надано 1 електронну послугу.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 29.07.2010 року № 302 затверджено склад районної  конкурсної комісії з організації та  проведення конкурсного відбору  інвестиційних проектів з метою державної підтримки.

За 2018 рік від суб’єктів малого та середнього бізнесу                                              до райдержадміністрації не надходили пропозиції, щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами.

Також в районі проводиться робота по залученню населення до створення молочних кооперативів. Відділом економічного та агропромислового розвитку спільно з Полтавською обласною сільськогосподарською дорадчою  службою проведено два семінари для жителів с. Онішки (03.04.2018 року)                                            та Старий Іржавець (18.05.2018 року). Для власників особистих селянських господарств, які мають намір створити  молочний кооператив, було наведено покроковий механізм створення СОК та отримання підтримки з державного                           та місцевих бюджетів.

За 2018 рік адміністраторами центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) надано 1253 послуги. Вся інформація про діяльність ЦНАП, вимоги, щодо отримання адміністративних послуг та інша інформація, яка цікавить суб’єктів господарювання розміщена на веб-сайті райдержадміністрації                             та друкується в засобах масової інформації. Також для полегшення отримання адмінпослуг та інформування підприємницького середовища, розроблено інформаційні стенди. Для більш якісного надання адміністративних послуг створено відділ з питань надання адміністративних послуг.

Координаційною радою з питань підприємництва при райдержадміністрації та Спілкою підприємців Оржиччини при потребі

 

проводяться засідання на яких розглядаються проблеми розвитку підприємництва, які можна вирішити на районному рівні.

Райдержадміністрацією спільно з обласними Департаментами облдержадміністрації проводиться робота щодо підвищення ефективності діяльності підприємств району, проводиться роботу по вивченню міжнародного досвіду пенсійної реформи та економічної передумови запровадження накопичувальної системи пенсійної реформи.

В районі забезпечено рівні умови діяльності для суб’єктів господарювання всіх форм власності. Станом на 01.10.2018 року в районі 727 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 65 – малі підприємства,                               557 –  фізичні особи підприємці, 31 – приватні підприємства, 22 –  фермерські господарства, 40 – товариства з обмеженою відповідальністю, 1 – товариство             з додатковою відповідальністю, 1 – дочірнє підприємство, 1 – виробничий кооператив, 6 – товариств споживчої кооперації та 3 – колективні підприємства.

За 9 місяців 2018 року на території району зареєстровано 74 підприємців- фізичних осіб. В галузевому розрізі малий бізнес розвивається переважно                          у сфері торгівлі та сільського господарства.

На протязі року Оржицькою філією Полтавського обласного центру зайнятості проведено 62 навчальних семінари з питань започаткування власної справи. Участь в даних семінарах взяло 744 особи.  Також в 2018 році профінансовано 1 бізнес-проект на суму 37 тис. грн.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- забезпечення основних принципів державної регуляторної політики: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки;

- встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;

- збільшення частки надходжень до зведеного бюджету району                                   від діяльності малого підприємництва;

- збільшення чисельності зайнятих на малих підприємствах;

- активізація розвитку малого та середнього підприємництва в районі;

- збільшення кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва;

- надання адміністративних послуг, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р., виключно через Оржицький Центр надання адміністративних послуг;

- забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- оцінка економічних і соціальних результатів впровадження регуляторних актів – розробники регуляторних актів спільно з відділом економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації –                            на протязі року;

- розробка плану діяльності Оржицької райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік – відділ економічного                                         та агропромислового розвитку райдержадміністрації – січень 2019 року;

- проведення моніторингу діючих регуляторних актів – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації –                             на протязі року;

- публічне обговорення регуляторних актів, що матимуть позитивний вплив на ринкове середовище, розширення прав та інтересів підприємців – розробники регуляторних актів спільно з відділом економічного                                     та агропромислового розвитку райдержадміністрації та засобами масової інформації – на протязі року;

- забезпечення відповідності проектів регуляторних актів, підготовлених органами місцевого самоврядування району принципам державної регуляторної політики, додержання порядку громадського обговорення та оприлюднення регуляторних актів – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, селищні, сільські ради – впродовж року;

- систематичне оновлення інформації щодо регуляторної діяльності                           на веб-сайті райдержадміністрації – управління та відділи райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення безперебійного функціонування центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації – відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації – впродовж року;

- підвищення ефективності організаційної, ресурсної, інформаційно-консультативної та навчально-методичної підтримки розвитку підприємництва – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з Оржицькою районною філією Полтавського обласного центру зайнятості – на протязі року;

- сприяння реалізації державних та регіональних програм розвитку підприємництва – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, рада підприємців району – впродовж року;

- залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації  – протягом року;

- сприяння розвитку малого підприємництва в сфері промислового виробництва, переробної галузі, наданні побутових та туристичних послуг, виходячи з наявних виробничих потужностей та незадіяних трудових                      ресурсів  – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації – впродовж року;

- залучення до підприємницької діяльності непрацюючого населення                      та незахищених верств населення відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з Оржицькою районною філією Полтавського обласного центру зайнятості  та сільськими, селищними радами – на протязі року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

-  проведення моніторингу діючих регуляторних актів;

- відсутність випадків порушень при підготовці та прийнятті регуляторних актів;

- розробка плану діяльності Оржицької райдержадміністрації                                      з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік;

-  збільшення за підсумками року кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців у районі на 3 %.

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва на 5 %.

 

4.7 Формування конкурентного середовища на регіональних ринках

 

Роздрібний продаж товарів в районі здійснюється через спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, підприємства з універсальним асортиментом товарів, магазини системи споживчої кооперації, відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, стаціонарну дрібнороздрібну торговельну мережу (палатки, кіоски), пересувну торговельну мережу (автомашини, автопричепи, лотки), заклади (підприємства) ресторанного господарства.

Продаж продовольчих товарів здійснюється шляхом індивідуального обслуговування споживачів.

Торговельна діяльність регулюється Господарським і Цивільним кодексами України, Законом України „Про захист прав споживачів”, іншими актами законодавства, а також Постановою Кабінету Міністрів України                         „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”. 
Суб'єкти господарювання провадять торгівельну діяльність тільки після державної реєстрації, а у випадках, передбачених законодавчими актами,                         за наявності відповідних дозвільних документів (ліцензії, торговельного патенту тощо).
В районі заборонено продаж товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності                               не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема які засвідчують їх якість та безпеку. 

Торговельна мережа Оржицького району представлена колективними                        та приватними підприємствами торгівлі і ресторанного господарства.

Станом на 01.10.2018 року  діє 203 об’єкта торгівлі із загальною торговою площею 10668,51 кв. м. У своїй структурі магазини поділяються на: продовольчої та змішаної спеціалізації – 103 (5092,9 кв. м), непродовольчої спеціалізації – 60 (2595,8 кв. м), ресторанного господарства – 40 (2979,81 кв. м).

За січень-червень 2018 року роздрібний товарообіг склав 32159 тис. грн.                        В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг роздрібного товарообороту збільшився на 11,9 %.

Основну питому вагу в роздрібному товарообігу займають підприємства                    з приватною формою власності – 76 %, колективною – 24%.

Торгові підприємства споживчої кооперації в загальному товарообігу складають 8 %.

У сільській місцевості розташовано 66% усіх торгових підприємств, більшість з яких (71%) належать фізичним особам.

Ресторанне господарство району складається з 40 кафе, буфетів, барів. Таким чином на десять тисяч жителів припадає по 16,8 таких закладів                                       та по 68,8 підприємства роздрібної торгівлі.

Здійснюється продаж товарів і поза торговою мережею – це ще близько 100 лотків та палаток.

З метою забезпечення стабільної ці„нової ситуації та запобігання цінових сплесків на районному споживчому ринку при Оржицькій райдержадміністрації діє робоча група по забезпеченню стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку району, склад якої затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05.06.2008 року № 336. Членами робочої групи щотижнево, проводиться моніторинг цін на соціальні товари. Щомісячно результати моніторингу передаються на Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації.

На протязі 2018 року райдержадміністрацією проведена робота                           з сільгоспвиробниками та хлібопекарськими підприємствами району направлена на забезпечення населення якісними продуктами харчування                    за ціною виробника, зокрема, щодо систематичної участі виробників сільськогосподарської та пекарської продукції в ярмаркових заходах                    в смт Оржиця, співпраці товаровиробників з підприємствами торгівлі району              та укладання ними прямих договорів.

За для досягнення цієї ж мети на Оржицькому районному ринку щоп’ятниці проводяться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції                        за участі сільськогосподарських підприємств, фермерів та особистих селянських господарств району. На ярмарках представлено широкий асортимент сільськогосподарської продукції: м’ясо, хлібобулочні вироби, олія, крупи, молоко, овочі, фрукти та інше. Участь у ярмарках безкоштовна.

Крім того сільгосптоваровиробники Оржицького району систематично приймають участь в ярмаркових заходах в м. Києві та м. Лубни.

З метою задоволення потреб найбільш незахищених верств населення            та учасників антитерористичної операції на сході України райдержадміністрацією було рекомендовано приватним підприємцям району, які здійснюють торгівлю розмістити в магазинах „соціальні куточки”                       або «соціальні полички». Крім цього такі рекомендації були надіслані Раді підприємців Оржицького району при райдержадміністрації, спілці підприємців Оржичини та райспоживспілці.

Також рекомендовано сільським та селищним головам                                          на підпорядкованих їм територіях провести відповідну роботу безпосередньо                        з підприємцями.

Відповідні рекомендації були надані і через звернення в районних засобах масової інформації.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- сприяння у проведенні ярмарків за участю місцевих та вітчизняних товаровиробників;

-  підвищення якості та культури обслуговування споживачів;

 

- сприяння розвитку конкуренції у сфері торгівлі;

- забезпечення потреб населення району в продовольчих                                           та непродовольчих товарах та послугах;

- сприяння товарному насиченню споживчого ринку, розширення асортименту товарів та поліпшення їх якості з урахуванням попиту;

- відкриття „соціальних поличок” або  „соціальних куточків”                                          в торгівельній мережі;

- проведення щотижневих моніторингів на продукти харчування                                  та товари першої необхідності з подальшим інформуванням вищестоящих органів;

- забезпечення участі товаровиробників району у ярмарках, що будуть проходити у містах Київ, Полтава та Лубни.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- проведення ярмарків вихідного дня в райцентрі – відділ економічного        та агропромислового розвитку райдержадміністрації – на протязі року;

- проведення моніторингу на соціально значущі продукти харчування – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації  – щомісячно;

- забезпечення високого рівня торговельного обслуговування населення, сприяння товарному насиченню споживчого ринку, розширення асортименту товарів та поліпшення їх якості з урахуванням попиту – суб’єкти господарювання – впродовж року;

- сприяння розвитку підприємництва у сфері торгівлі та побутових послуг у віддалених населених пунктах – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з Оржицькою районною філією Полтавського обласного центру зайнятості та органами місцевого самоврядування – на протязі року;

- створення умов щодо виходу виробників харчової продукції                                 на споживчі ринки без залучення посередників – управління та відділи райдержадміністрації спільно з товаровиробниками – на протязі року;

- проведення поточних ремонтів приміщень магазинів в населених пунктах району – суб’єкти господарювання – на протязі року;

- забезпечення функціонування «соціальних полиць» в усіх населених пунктах району, де здійснюється торгівля продуктами харчування – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, селищні, сільські ради району, суб’єкти господарювання – впродовж року;

- розвиток дрібних, економічно доступних об’єктів побутового обслуговування по наданню послуг з виготовлення та ремонту взуття, одягу, ремонту телерадіоапаратури та побутової техніки, технічного обслуговування                       та ремонту автомобілів, поліпшення організації виїзного обслуговування населення в сільській місцевості – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з Оржицькою районною філією Полтавського обласного центру зайнятості та органами місцевого самоврядування – на протязі року;

 

 

- оптимізація роботи щодо ліквідації осередків стихійної торгівлі та місць несанкціонованої вуличної торгівлі – органи місцевого самоврядування спільно з контролюючими та правоохоронними органами – протягом року;

- проведення роботи щодо всебічного аналізу рівня цінової ситуації                    на споживчому ринку району та висвітлення його результатів  на сайті райдержадміністрації – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення проведення постійного діалогу влади і бізнесу з метою досягнення домовленостей щодо стабільних цін на основні товари і послуги – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації –  протягом року;

- сприяння насиченню споживчого ринку сільськогосподарською продукцією  місцевих виробників – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільські, селищні ради – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

-  збільшення кількості магазинів змішаної спеціалізації на 3 одиниці;

-  збільшення кількості закладів громадського харчування на 2 одиницю;

- збільшення обороту роздрібної торгівлі на 7,4 % порівняно                                         з 2018 роком;

-  відсутність різких цінових коливань на ринку продовольчих товарів;

-  підвищення рівня прав населення на споживання якісних та безпечних для життя товарів;

-  недопущення необґрунтованого підвищення цін на споживчому ринку;

- проведення на території району ярмарків „вихідного дня”, передсвяткових ярмарків із залученням товаровиробників району;

- посилення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо якості та безпеки товарів, захисту прав споживачів, вимог ветеринарного                і санітарного законодавства;

- укладання прямих договорів між товаровиробниками та суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.

 

4.8 Управління об’єктами комунальної та державної власності

 

Станом на 01.10.2018 налічується 97 підприємств, установ і організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад району, які передані                   в управління Оржицької районної ради.

Найбільша кількість суб’єктів спільної власності територіальних громад району нараховується по галузях: освіти – 49, охорони здоров’я – 21,                             культури – 4, соціального захисту населення – 4, молоді та спорту – 4,               житлово-комунального господарства – 3, інформаційної діяльності                               та комунікацій  з громадськістю –  2, сім’ї, інші сфери – 10.

Загальна площа приміщень, переданих в оренду фізичним особам-підприємцям становить  642,95 кв. м.  Договори оренди вчасно поновлюються, орендна плата сплачується вчасно.

 

 

У 2018 році між районною радою та підприємствами, установами, організаціями, майно яких є спільною власністю територіальних громад району, укладено 4 договорів оренди.

За оренду майна в 2018 році до спеціального фонду районної ради перераховано 130,8 тис.грн. Дані кошти використовуються на утримання комунального майна.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- забезпечення рентабельної діяльності підприємств спільної власності територіальних громад області;

- підвищення ефективності використання майна комунальної власності.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- сприяння ефективному плануванню діяльності підприємств, спрямованому на забезпечення їх рентабельної роботи – районна рада –                            на протязі року;

- підвищення рівня наповнення доходної частини районного бюджету                        від використання об’єктів спільної власності територіальних громад області – районна рада – на протязі року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

-  поновлення 20 договорів оренди;

-  переглянуто орендну плату по 20 договорах оренди.

 

4.9 Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти

 

Одним із ключових завдань регіональної політики є реформа державних закупівель, зокрема в частині електронізації закупівельного процесу.

Основна мета системи – це забезпечення прозорості процесу державних закупівель, підвищення довіри бізнесу та боротьба з корупцією.

Електронна система спрощує доступ малого і середнього бізнесу                            до державних торгів, дозволяє економніше витрачати бюджетні кошти                               та забезпечує громадський контроль за процесом торгів.

Тому в Україні запроваджено систему електронних закупівель на базі системи Prozorro. Відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” впродовж 2016-2018 років відбувався поступовий перехід на використання електронної системи для здійснення державних/публічних закупівель.

Райдержадміністрацією проводилася організаційна робота щодо впровадження системи Prozorro в районі та ознайомлення замовників з умовами електронних закупівель. Представники бюджетних установ беруть участь                           в різноманітних семінарах та тренінгах щодо застосування електронних закупівель. У 2018 році проведено 2 семінари-навчання, щодо роботи                              із майданчиками системи Prozorro. В семінарі взяли участь близько                                       40 учасників.

На електронних майданчиках системи електронних закупівель зареєстровані всі бюджетні установи та органи місцевого самоврядування району.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

-   підвищення довіри бізнесу до влади;

-  забезпечення громадського контролю за процесом публічних закупівель;

-  спрощення доступу малого і середнього бізнесу до державних торгів;

-  забезпечення економного витрачання бюджетних коштів.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- електронізація закупівельного процесу – розпорядники державних коштів – протягом року;

- проведення навчання/курсів підвищення кваліфікації для членів тендерних комітетів та відповідальних за ведення електронних закупівель – розпорядники державних коштів – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

-  забезпечення прозорості процесу державних закупівель.

 

4.10 Розвиток туристичного потенціалу

 

Робота щодо розвитку туристичного потенціалу на Оржиччині проводилася відповідно до основних цілей і напрямків районної Програми розвитку туризму в Оржицькому районі на 2016-2020 роки та на виконання плану роботи на 2018 рік.

Протягом року надавалася методична, інформаційна та практична допомога органам місцевого самоврядування, громадським організаціям                       та підприємцям району щодо розвитку інвестиційно-привабливих об’єктів                         та місць на території Оржиччини та створення позитивного іміджу краю.
Постійно ведеться співпраця з місцевими краєзнавцями, які займаються створенням туристичного продукту та популяризацією туристично-рекреаційного потенціалу району.

Здійснювалися заходи щодо впорядкування територій рекреаційного призначення, туристичних маршрутів, туристичних об’єктів, берегів водойм. Відділом культури і туризму райдержадміністрації налагоджено тісну співпрацю з головам місцевих рад щодо проведення відповідних робіт                            на берегах водойм для забезпечення належних умов для відпочинку.

Приділяється увага розвитку екологічного туризму, відбувається відповідна співпраця з Національним природним парком „Нижньосульський”, проводяться екскурсії нещодавно відкритою еколого-пізнавальною стежкою «Онішківська», що проходить уздовж урочища Романчик неподалік села Онішки.

Значна увага приділяється створенню поліграфічної продукції, виготовлено буклет „Обереги Оржицького краю”, туристичний путівник „Оржиччина запрошує” та однойменний буклет.

Постійно проводиться робота, що оновлення бази фото, відеоматеріалів тощо.

 

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

Розвиток рекреаційно-туристичної сфери є одним з пріоритетних напрямків економіки району. З метою визначення ефективних механізмів розвитку туризму  передбачається подальший аналіз та оцінка стану туристично-рекреаційної галузі району, продовжиться облік та паспортизація об’єктів туристичної інфраструктури (засобів розміщення, закладів харчування, об’єктів природо-заповідного фонду, об’єктів історико-культурної спадщини тощо). Відповідно вивчатимуться матеріали про туристично-рекреаційний потенціал району, які будуть використані для презентацій, видання туристичних путівників, брошур, буклетів.

Спільно з відділом освіти райдержадміністрації необхідно на належному рівні організувати туристично-краєзнавчу роботу  в загальноосвітніх навчальних закладах району, створити відповідні умови щодо підтримки організації туристично-оздоровчої та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків та молоді. 

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- забезпечення виконання заходів щодо підтримки і розвитку інвестиційно-привабливих об’єктів для створення позитивного туристичного іміджу Оржицького району  –   відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

- виготовлення поліграфічної продукції (альманахів, атласів, довідників, путівників, буклетів, флаєрів, карто-схем), сувенірів, відео-рекламно-презентаційних матеріалів про основні об’єкти туристичного показу – відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

- співпраця з краєзнавцями, громадськими організаціями                                      та об’єднаннями, фондами, общинами та земляцтвами, краєзнавцями,                           які займаються створенням туристичного продукту та популяризацією туристично-рекреаційного потенціалу району – відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

- здійснення заходів з впорядкування територій рекреаційного призначення, туристичних маршрутів, туристичних об’єктів, берегів водойм  – органи місцевого самоврядування – травень-серпень 2018 року;

- постійне оновлення і доповнення інформації про туристичний потенціал району в мережі Інтернет – відділ культури і туризму райдержадміністрації  – протягом року;

- поповнення бази фото та відео матеріалами туристично-привабливих місць та культурно-мистецьких заходів – відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

- підтримка народних промислів, проведення виставок-ярмарків, семінарів за участі майстрів народних ремесел – відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

- сприяння органам місцевого самоврядування та громадським організаціям у розробці інноваційних проектів, реалізація яких буде спрямована на розвиток туризму в районі – відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- розробка двох нових екскурсійно-туристичних маршрутів для учнів загальноосвітніх шкіл Оржицького району;

- поповнення бази фото- та відео- матеріалами туристично-привабливих місць та культурно-мистецьких заходів;

- розробка та видання інформаційно-рекламної продукції –   інформаційний буклет-довідник „Оржиччина запрошує гостей”;

- оновлення карти-схеми туристичних маршрутів Оржицького району.

 

5. Покращення якості життя населення

 

5.1 Охорона здоров’я

 

На території Оржицького району Полтавської області медичну допомогу населенню надають 2 заклади комунальної власності, які обслуговують                           51 населений пункт: Комунальний заклад „Оржицька центральна районна лікарня”, Комунальне неприбуткове підприємство „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги”.

На 24 сесії районної ради, 28.02.2018 року прийняте рішення про реорганізацію Комунального закладу  „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги” в Комунальне некомерційне підприємство „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги”.

Стан фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги” медичною субвенцією в 2018 році не відповідав потребам, в зв’язку з чим виникала постійна необхідність в фінансовій підтримці з районного бюджету, сільських, селищних рад та спонсорській допомозі господарств району.                   За 9 місяців 2018 року на 100% виплачена заробітна плата працівникам Комунального некомерційного підприємства „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги”.

На протязі 2018 року на сесіях сільських та селищних рад були прийняті рішення про надання субвенцій для Комунального некомерційного підприємства „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги”                на придбання медикаментів та медичного інструментарію  – 128,1 тис. грн.,             у т. ч. для проведення туберкудінодіагностики – 16,8 тис. грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин – 125,1 тис. грн.,                            на забезпечення пільговими медикаментами окремих категорій населення –           92,0 тис. грн., природний газ – 218,8 тис. грн., електроенергія – 45,7 тис. грн., теплопостачання – 24,8 тис.грн.

Встановлені та використовуються слідуючі ліцензійні програми: „Облік медичних кадрів”, „Медстат”, „Медок”, „Єдат”, а також електронна автоматизована інформаційно-аналітична програма „УкрВак-08”,                                       АС „Зарплата”.

В базу даних електронного реєстру листків непрацездатності вносяться щоденно видані листки непрацездатності.

За 9 місяців 2018 року Комунальним некомерційним підприємством „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги” використано –                      7868,0 тис. грн.

Медикаментів, перев’язувальних матеріалів та деззасобів придбано                               на суму 150,1 тис. грн. (в т. ч. туберкулін 16,8 тис. грн. за рахунок сільських рад).

Проводиться капітальний ремонт ФАП с. Тарасівка та с.Старий Іржавець.

На даний час діє районна „Комплексна програма розвитку Комунального некомерційного підприємства „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги” на 2018 рік” та проводяться заходи по Програмі протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки. Також в районі діє Програма соціально-економічного розвитку Оржицького району на 2018 рік, в якій окремий розділ належить галузі охорони здоров’я.

На виконання державної Програми „Доступні ліки” на 2018 рік виділено 468,8 тис.  грн., а саме: на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання – 437,9 тис. грн., цукровий діабет – 22,8 тис. грн. Використано за 9 місяців                       2018 року – 309,5 тис. грн.

Для покращення медичного забезпечення та якості надання первинної медичної допомоги населенню району було виділено коштів із районного бюджету в сумі - 1405,4 тис. грн.

В структуру Комунального некомерційного підприємства „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги” входять 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (показник забезпеченості сільськими амбулаторіями на 10 тис. населення становить 4,1 та 18 фельдшерсько-акушерських пунктів. Крім цього, при амбулаторно-поліклінічних закладах організовані денні стаціонари потужністю 65 ліжок.

Комунальний заклад „Оржицька центральна районна лікарня” надає вторинну спеціалізовану медичну допомогу жителям нашого району.

В структурі Комунального закладу „Оржицька центральна районна лікарня” є підрозділи з надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, стаціонарна медична допомога та діагностичні підрозділи.

В поліклінічному відділенні Комунального закладу „Оржицька центральна районна лікарня” надається вторинна спеціалізована допомога                  за наступними лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, наркологія, неврологія, онкологія, ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, хірургія, терапія, стоматологія, фтизіатрія, функціональна діагностика.

Лікарі Комунального закладу „Оржицька центральна районна лікарня” проводять як первинний прийом хворих, так і надають консуль-тативну допомогу за направленням Комунального некомерційного підприємства „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги”. Середня кількість відвідувань на 1 мешканця склала 3,6  проти 3,7 в минулому році.

В поліклініці Комунального закладу „Оржицька центральна районна лікарня” розгорнуто 10 ліжок денного стаціонару, що становить                                    4,1 на 10 тис. населення, де проліковано за 9 місяців 2018 року 247 хворих, ними проведено 1234 ліжко-днів, середній термін лікування на ліжку склав                   5,0 дня.

Крім того функціонує стаціонар вдома , де проліковано 105 хворих, ними проведено 540 ліжко-днів, середній ліжко день склав 5,1.

На диспансерному обліку у фахівців поліклініки перебуває 5407 чол.

Загальна захворюваність населення становить 7681, що становить                                320,1 на 1000, зменшення рівня захворюваності на 1,0.

В той же час зростає онкологічна захворюваність. Так на диспансерний облік до лікаря онколога тільки за перше півріччя цього року було взято                          50 хворих, із них 16 – в задавненому стані. При профоглядах було виявлено                  16 хворих.

У лікаря фтизіатра на даний час на диспансерному обліку перебуває                       285 хворих, вперше виявлено за звітний період 7 проти 13 за 9 місяців минулого року, в стадії деструкції виявлено 4 випадки туберкульозу. Всього при профоглядах було виявлено 6 випадків туберкульозу та відповідно                              8 випадків за 9 місяців 2017 року. То ж наявне покращення роботи фтизіатричної служби, зменшення як випадків туберкульозу так і зменшення декструктивних станів.

Основним методом обстеження та виявлення туберкульозу легень                          на початкових стадіях, онкологічних захворювань легень є флюорографія. Всього в Комунальному закладі „Оржицька центральна районна лікарня”  флюорографічно оглянуто 7670 осіб, що складає 37,7%. Кількість флюорографій значно зменшилась в порівнянні з 2017 роком на 3,8%.

Стаціонарний ліжковий фонд Комунального закладу „Оржицька центральна районна лікарня” становить 105 ліжок і має таку структуру:

 

-  терапевтичне відділення – 41 ліжок

-  із них неврологічні ліжка – 14

- хірургічне відділення – 33 ліжка;

- із них гінекологічні – 7 ліжок;

- пологове відділення – 9 ліжок;

- інфекційне відділення – 11ліжок;

- дитяче відділення – 11ліжок.

За звітний період в стаціонарних відділеннях Комунального закладу „Оржицька центральна районна лікарня”  було проліковано 2455 хворих, ними проведено 21215ліжко-днів, 25 хворих померли. Середній термін перебування хворого на ліжку 8,7 дня, і відповідають середньо обласним показникам                                 по відповідним нозологіям. Виконання плану ліжко днів становить 82,7 %                        в цілому по лікарні.

З перевантаженням працювало інфекційне відділення (108,6%), решта відділень не виконали плану ліжкоднів.

З числа пролікованих хворих: інвалідів війни – 8 осіб, пенсіонерів – 860, дітей до 17 років – 325.

В рамках субпроекту „Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонічну хворобу у Полтавській області”                  на протязі першого півріччя Комунальний заклад „Оржицька центральна районна лікарня”  отримав  від Департаменту охорони здоров’я новий                   УЗД апарат стаціонарний та портативний, що дає нам змогу значно розширити діапазон ультразвукових обстежень. Зокрема це обстеження судин, суглобів                  та інше. Також на початок вересня в межах даного субпроекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку заплановано поставку 2 біохімічних та одного гематологічного аналізатора для клінічної лабораторії.

Міністерством Фінансів України на початку року відповідно                                       до формульного розподілу на 2018 рік був запропонований бюджет в сумі 14838,6 тис. грн.

В межах чинного законодавства із районного бюджету виділено додаткові кошти в сумі 7 млн. 449,0 тис. грн.

В медичних закладах району працює лікарів – 51, середніх медичних працівників – 178.

Станом на 01.10.2018 року район забезпечений лікарями на 88,0%,                     при цьому кожний третій лікар в районі пенсійного віку, середнім медичним персоналом – на 98%.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- брати участь у спільному із Світовим банком проекті Міністерства охорони здоров’я України щодо „Поліпшення охорони здоров’я на службі                                  у людей”, а саме у відповідності до Cубпроекту „Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавської області”;

- основною ціллю Субпроекту є досягнення контролю за рівнем артеріального тиску у осіб віком від 40 до 60 років Оржицького району Полтавської області, виявлення усіх випадків артеріальної гіпертензії на ранніх стадіях захворювання та проведення корекції факторів ризику,                                     не медикаментозного та медикаментозного лікування;

- поліпшення медичного обслуговування населення району шляхом укомплектування посад завідувачів Вишневої АЗПСМ, Денисівської АЗПСМ, Чутівської АЗПСМ та Лукімської АЗПСМ, сімейного лікаря Оржицької АЗПСМ, та ряду лікарів Оржицької ЦРЛ (фтизіатр, інфекціоніст, отоларинголог, травматолог, та інші.);

-  поліпшення надання лікувально-профілактичної допомоги населенню за рахунок придбання сучасного медичного обладнання;

- поліпшення надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим дітям та населенню похилого віку;

-  посилення уваги за здоров’ям матері та дитини;

- забезпечити обсяг профілактичних щеплень дитячого населення                             не менше 95%;

- підтримка пільгових категорій населення;

- спрямування зусилля медичних працівників на виявлення захворювань на ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін та активізувати профілактичний напрям дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюванням населення на цукровий діабет, туберкульоз та СНІД;

-  забезпечення зниження рівня інвалідності населення працездатного віку на 5%;

-  збереження та забезпечення подальшого розвитку мережі лікувально-профілактичних закладів, особливу увагу приділити розвитку амбулаторій загальної практики сімейної медицини;

 

- подальше зміцнення матеріально-технічної бази лікувально- профілактичних закладів;

- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя через використання сучасних технологій та засобів масової інформації;

- забезпечення соціального захисту працівників закладів охорони здоров’я;

- забезпечити збільшення обсягу щеплень дорослого населення, згідно календаря щеплень, від дифтерії, правця, кору, краснухи та протиту, які були пропущені в дитячому віці.

 

 Ключові заходи  на 2019 рік

 

Завдання та заходи

Відповідальні

за виконання

Термін виконання

1

Ефективно та за призначенням використовувати бюджетні кошти, передбачені по загальному фонду

 бюджету

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД головні бухгалтери

Протягом року

2

Збільшити суми фінансування

та додатково залучити кошти за

рахунок фондів підприємств, установ

та організацій, спонсорської допомоги, платних послуг

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД

Протягом року

3

Залучення коштів районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, коштів Державного бюджету України, благодійних внесків підприємств,

установ та організацій, фізичних

осіб для проведення капітального ремонту інфекційного відділення, житлового фонду ЦРЛ, поточного ремонту амбулаторій та фапів

Оржицька РДА, Оржицька районна рада, фінансове управління Оржицької РДА, головний лікар ЦРЛ, ПСМД

Протягом року

4

Придбання для ЦРЛ та ЦПМСД сучасного лікувально-діагностичного медичного обладнання 2 одиниці транспортних засобів та житла для

лікарів

Оржицька РДА, Оржицька районна рада, Фінансове управління Оржицької РДА, головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД

Протягом року

5

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання населенню району всіх вікових груп первинної лікувально-профілактичної допомоги. Збереження доступності отримання лікувально-профілактичної допомоги населення

в повному обсязі на рівні первинної

ланки

Головний лікар ЦПМСД

Протягом року

 

 

 

 

 

 6

 

Забезпечення населення району кваліфікованою стаціонарною

медичною допомогою

Головний лікар ЦРЛ

Протягом року

7

Кваліфікований медичний нагляд

за перебігом вагітності, медична допомога при пологах, лікувально-профілактична допомога матерям

та новонародженим дітям

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД

Протягом року

8

Зниження стоматологічної захворюваності населення

шляхом удосконалення надання стоматологічної допомоги та впровадження профілактики стоматологічних захворювань

Головний лікар ЦРЛ

Протягом року

9

Забезпечення соціального захисту медичних працівників закладів

охорони здоров’я району відповідно

до Конституції України, Закону

України „Основи законодавства

України про охорону здоров’я”

та інших законодавчих актів про

оплату праці та соціальний захист

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД

Протягом року

10

Забезпечення в лікувально-профілактичних закладах району ефективного використання тепло-, енергоресурсів та інших комунальних послуг

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД

Протягом року

11

Забезпечення відповідно до

законодавства виконання соціальних гарантій особам пільгових категорій населення

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД

Протягом року

12

Забезпечення утримання будівель

та споруд, автотранспорту, обладнання медичного та немедичного призначення

в належному стані, оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів згідно табеля оснащення

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД

Протягом року

13

Зниження рівня захворюваності населення району та збільшення тривалості його життя

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД

Протягом року

14

Заповнення вакантних посад поліклінічного відділення (лікаря отоларинголога, лікаря-травматолога, лікаря-фтизіатра, лікаря-ендокринолога, лікаря-інфекціоніста, лікарів загальної практики сімейної медицини)

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД

Протягом року

15

Протиепідемічна робота шляхом імунізації дитячого населення

по календарю щеплень

Педіатри, лікарі ЗПСМ

 

16

Забезпечення пільгового зубного протезування пільгових категорій населення

Головний лікар ЦРЛ, Оржицька РДА

Протягом року

17

Забезпечення відпуску безкоштовних ліків, в т.ч. ін'єкційних препаратів інсуліну пільговій категорії населення

Головний лікар ЦРЛ, Оржицька РДА

Протягом року

 

18

Забезпечення безкоштовного лікувального харчування дітей та оздоровлення дітей пільгової категорії протягом 2019 року

Головний лікар ЦРЛ, Оржицька РДА

Протягом року

19

 Провести капітальний ремонт

житлового фонду ЦРЛ для

забезпечення житлом молодих спеціалістів, інфекційного відділення

Головний лікар ЦРЛ, Оржицька РДА

Протягом року

20

Провести енергозбереження

відділень, амбулаторій, фапів

(заміна вікон, дверей, труб

тепло та водо мережі, ремонт

покрівель).

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД, Оржицька РДА

Протягом року

21

Реорганізація Оржицької ЦРЛ

 в Комунальне некомерційне підприємство Оржицька центральна районна лікарня

Головні лікарі ЦРЛ, ЦПМСД, Оржицька РДА, Районна рада

На початку року

 

Показники успішності у 2019 році

 

- орієнтовними показниками, що дадуть змогу оцінити результати реалізації Субпроекту „Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавської області” та досягнення його цілей є:  зниження рівня смертності від гострого інфаркту міокарда та фатальних аритмій; у 90% випадках медична допомога населенню буде надаватися відповідно до локальних протоколів;  підвищення рівня задоволеності пацієнтів наданими медичними послугами за рахунок якості та безпеки; докорінно зміняться принципи та підходи в наданні медичної допомоги, спрямованої                      на профілактику захворювань, через систему економічних важелів, оптимізації та реструктуризації лікарень і амбулаторних послуг; відбудеться підвищення потенціалу системи охорони здоров'я області щодо запобігання, лікування                             і контролю за найбільш важливими захворюваннями, причинами смертності                       та інвалідності;

-  відсутність материнської смертності, смертності дітей до 1 року;

-  забезпечення рівня охоплення дітей профілактичними щепленнями 90%;

- забезпечення безкоштовного лікувального харчування дітей                                   та оздоровлення дітей пільгової категорії на рік;

- зниження рівня захворювання населення на соціально-небезпечні хвороби, цукровий діабет, туберкульоз, грип, серцево-судинні, СНІД та інші захворювання;

- зниження середнього терміну тимчасової непрацездатності працюючого населення на 10% шляхом якісного лікування та профілактичної роботи;

- придбання витратного матеріалу для діагностики туберкульозу                            та туберкуліну на загальну суму 86,0 тис.грн.;

- придбання вакцини проти грипу для щеплення медичних працівників                        та груп ризику на суму 35,8 тис. грн.;

- забезпечення пільгового зубного протезування пільгових категорій населення;

- забезпечення відпуску безкоштовних ліків, в  т. ч. ін’єкційних припаратів інсуліну пільговій категорії населення;

- заповнення вакантних посад поліклінічного відділення (лікаря отоларинголога, лікаря-травматолога, лікаря-фтизіатра та вакантних посад лікарів ЗПСМ );

- підвищення якості обслуговування громадян шляхом покращення матеріально-технічної бази та забезпечення оснащення необхідним медичним обладнанням поліклінічного, хірургічного та стоматологічного відділень,                    на загальну суму 265,2 тис.грн.;

- придбання двох легкових автомобілів вартістю 690,0 тис. грн. для Комунального зпеладу „Оржицька центральна районна лікарня”                                   та Комунального некомерційного підприємства „Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги”.

 

5.2 Освіта

 

У  Оржицькому районі функціонує 22 заклади дошкільної освіти,                              які відвідує 717 вихованців. Охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою в районі  становить 85 %.

На території району проживає 209 дітей 5(6)-річного віку, з них 197 осіб відвідує заклади дошкільної освіти. Соціально-педагогічним патронатом охоплено 12 дітей  5-річного віку. Загальний показник охоплення дітей п’ятирічного віку всіма формами дошкільної освіти становить 100 %.

Освітній процес забезпечують 88 педагогічних працівників,  з них мають вищу освіту 56 осіб.

У  2018-2019 навчальному році навчання та виховання у закладах  дошкільної освіти здійснюється відповідно до оновлених Програм  „Українське довкілля” та  „Впевнений старт”. У двох закладах дошкільної освіти  діє навчальна програма „Соняшник”.

 

Матеріально-технічна база закладів щорічно  поновлюється. Протягом 2018 року оновлено матеріальну базу  закладів дошкільної освіти району                                  на 142,4 тис. грн., з них використано коштів районного бюджету  1,2 тис. грн.,  місцевих рад – 104,9 тис. грн.,  спонсорських коштів  –  36,3 тис. грн.

Придбано меблі на  15,1  тис.грн., електротехніку  – на  58,0 тис. грн.,  ігрових майданчиків  –  на 44,5 тис. грн.

Протягом 2018 року у всіх закладах дошкільної освіти району проведені поточні та капітальні (Новооржицький та Оржицький ДНЗ) ремонти на загальну суму 1541,1 тис. грн., з них  кошти державного бюджету – 711,9 тис. грн,, обласного – 530,0 тис. грн.,  районного –  19,9 тис. грн.,  місцевого –                            167,2 тис. грн., спонсорські – 112,1 тис. грн..

У дошкільній галузі залишаються важливими та потребують вирішення питання :

 

-  забезпечення фахівцями із відповідною освітою;

-  впровадження новітніх  освітніх технологій;

-  проведення  інформатизації освітнього простору;

-  оновлення  матеріально-технічної бази.

У 2017-2018 навчальному році в закладах загальної середньої освіти району  навчалося  2053 учні, з 1 вересня 2018-2019 навчального  року –                        2026 учнів. Мережа зменшилася на 27 учнів. 

З 1 вересня 2018 року в районі функціонує 20 закладів загальної середньої освіти, з них: 13- І-ІІІ ступенів,  в  тому числі 2 опорні заклади:  опорний заклад „Новооржицька  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Оржицької районної ради Полтавської області”  з двома філіями „Воронинцівська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”,  „Хорошківська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”                   та опорний заклад „Оржицька  загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів                         імені І.Я. Франка Оржицької районної ради Полтавської області” з філією „Онішківська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”  та  7  закладів освіти                  І-ІІ ступенів.

Рішенням двадцять дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання                   від 17.10.2018 року № 528 „Про реорганізацію Райозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Оржицької районної ради Полтавської області” Райозерську ЗОШ І-ІІІ ступенів реорганізовано у  загальноосвітню школу                        І-ІІ ступенів.

13 закладів загальної середньої освіти (10- 50%) є малокомплектними. Приміщення шкіл використовуються на 34% від планової потужності, наповнюваність класів становить, в середньому 12 учнів. В 3-х закладах відсутні учні в 1-х класах. 153 учні навчається за індивідуальною формою                          ( до 5 учнів). Повністю відсутні 13 класів. В 10-х класах навчається 82 учні,                      що становить 43% від мережі 9-х класів 2017-2018 навчального року.                                       В 3-х школах (Плехівська, Золотухівська, Круподеринська)  створені класи                         з інклюзивною освітою, введено 3 ставки асистента вчителя.  

Відповідно перспективної мережі на 2019-2020 навчальний рік спостерігається стабілізація мережі учнів. В  школах району навчатиметься 2045 учнів.

 

На утримання закладів загальної середньої освіти бюджетом 2018 року передбачено  (із змінами)  67 млн.609 тис.грн., з яких 95% на захищені статті.

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти забезпечує                                   343 педагогічних працівників, із них 19 сумісників, прийняті на роботу з інших установ та організацій. В основному, заклади освіти забезпечені педагогічними кадрами.  Вищу освіту мають 93% вчителів. У закладах загальної середньої  освіти працює 51 пенсіонер. Разом з тим збільшується кількість учителів,                           які викладають 2 і більше  навчальних предмети не за фахом. Відсутні фахівці   з педагогічною освітою серед учителів музичного, образотворчого мистецтва, трудового навчання. 12  навчальних закладаів не укомплектовані  посадами практичних психологів (4 ставки).

У закладах загальної середньої освіти району встановлено                                   325 персональних комп’ютерів. Середнє навантаження на 1 ПК становить                         6 учнів  1-11 класів.

269 комп’ютерів (83 % від загальної кількості ПК) мають термін придбання понад 5 років. Дана комп’ютерна техніка є морально-застарілою                       і потребує оновлення.

До мережі Інтернет підключено 20 закладів загальної середньої освіти (100% від загальної кількості ЗЗСО). З них швидкісний доступ до Інтернету мають 7 шкіл (31%).

Під час організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти району ефективно використовуються 13 інтерактивних комплексів (комп’ютер + мультимедійний проектор + інтерактивна дошка).

Протягом 2018 року, з метою оновлення комп’ютерної техніки,                           для закладів  загальної середньої освіти придбано: 22 фабрики друку                   (ноутбук + багатофункціональний пристрій + ламінатор) та 4 інтерактивні комплекси (для опорних закладів „Новооржицька ЗОШ І-ІІІ ступенів”, „Оржицька ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка”, Яблунівської та Лазірківської  ЗОШ І-ІІІ ступенів) на загальну суму 912,2 тис. грн.

З метою підтримання закладів загальної середньої освіти в належному стані в районі забезпечується реалізація Програми економічного і соціального розвитку  Оржицького району на 2018 рік,  Комплексної  програми розвитку освітньої галузі Оржицького району  на 2017-2021 роки, Програми „Шкільний автобус” на 2017-2021 роки, Програми  подальшого розвитку та удосконалення організації харчування учнів  загальноосвітніх навчальних закладів                             на 2017-2021 роки.

Відповідні Програми розроблені та затверджені органами місцевого самоврядування (сільськими (селищними) радами, що дало змогу залучити кошти місцевих бюджетів  для потреб закладів освіти.

У рамках реалізації  Програми „Шкільний автобус” на 2017-2021 роки                        у 2018 році перевезення здійснюють 13 шкільних автобусів. Всього затверджено 21 спеціалізований транспортний маршрут. Загальна протяжність складає 712,4 км/день. Шкільними автобусами забезпечується підвезення                         413 учнів та 41 педагогічного працівника до 16  закладів освіти.

У 2018 році на утримання шкільних автобусів використано 1,2 млн. грн. Видатки на паливно-мастильні матеріали  становлять – 628,0 тис. грн.,                      на ремонт  автобусів використано 144,0 тис. грн., на проведення технічних оглядів автобусів використано 8,5 тис. грн., медичних оглядів водіїв –                          4,6 тис. грн., страхування транспортних засобів та водіїв – 11,4 тис. грн.

На виконання  Районної програми подальшого розвитку та удосконалення харчування учнів  у  2018 році безкоштовно харчується 838 учні 1-4 класів,                    34 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, 164 дітей                                            з малозабезпечених сімей. Вартість харчування становить 15,00 грн. Виконання норм харчування забезпечено  на 80%.

На  організацію харчування учнів з місцевих бюджетів виділено                                    2 млн. 358 тис. грн.

Харчується  702 учні 5-9 класів, що становить 70%, 113 учнів                                  10-11 класів – 61%.

У цілому по району процент охоплення гарячим харчуванням становить 82%,  всіма видами харчування  –  89%. Здешевлення харчування відбувається за рахунок заготівлі овочів та допомоги місцевих сільськогосподарських підприємств.

Протягом 2018 року, на виконання Програми  економічного і соціального розвитку Оржицького району, по закладах загальної середньої освіти  проведено     капітальних ремонтів на суму 1,1 млн. грн., з них:

 

- Денисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  –   капітальний ремонт  даху                                 та віконних заповнень спортивного залу на суму 593,0 тис. грн.;

- Тарасенківська ЗОШ І-ІІ ступенів – заміна віконних блоків на суму 116,0 тис. грн.;

- Круподеринська ЗОШ І-ІІІ ступенів  – капітальний ремонт системи опалення  на суму 662,2 тис. грн.;

- філія „Хорошківська ЗОШ І-ІІ ступенів” – заміна віконних блоків                    на суму 192,8 тис. грн.;

- опорний заклад „Оржицька ЗОШ І-ІІІ ступенів”  –  капітальний ремонт каналізаційної мережі на суму 148,6 тис. грн.

З метою проведення подальшої модернізації приміщень закладів загальної освіти виготовлена проектна документація на капітальний ремонт даху Вишнівської, Лазірківської шкіл,  даху спортивного залу  Оржицького опорного закладу та Денисівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У 2018 році забезпечено оновлення матеріально-технічної бази 1-х класів у рамках реалізації Концепції „Нова українська школа”. Придбано меблів                        на суму 776,8 тис. грн., унаочнення – 150,0 тис. грн., дошок аудиторних –                       78,7 тис. грн., комп’ютерної техніки – 566 тис. грн.

Виготовлено технічні паспорти  на будівлі для 5 закладів загальної середньої освіти   та 2  заклади дошкільної освіти  на суму 40,6 тис. грн.

Проводиться оформлення технічної документації із землеустрою                             4 земельних ділянок  на загальну суму 20,0  тис. грн.

У 2018 році забезпечено виконання статті 57 Закону України                               „Про освіту” в частині виплат.  В повному обсязі проводяться виплати надбавки за вислугу років, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, установлена та виплачується надбавка за престижність праці                                      з 01.01. по 31.08.2017 року у розмірі 5%,  а  з 01 вересня  2017 року                             по 01 січня 2018 року  –  у  розмірі 15% посадового окладу, з 1 січня 2018 року                       і по даний час  – 20%.

          Виплачені одноразові премії педагогічним працівникам  за підготовку переможців районних та обласних олімпіад та грошові винагороди учням згідно додатку 1 до Комплексної програми розвитку освітньої галузі                                          на 2017-2021 роки на загальну суму 13,35 тис. грн. (учителям – 5,60 тис. грн., учням – 7,75 тис. грн.).

Заробітна плата, відпускні та матеріальна допомога на оздоровлення виплачені в повному обсязі відповідно до перерахувань згідно графіків відпусток.

У районі функціонує  2 заклади позашкільної освіти. Станом                                   на 1 вересня 2018 року  роботою в 32  гуртках охоплено 569 вихованців (28%).  У 2018 році на утримання Будинків дитячої та юнацької творчості виділено 1174,0 тис. грн., що забезпечує покриття захищених статей (100%).

 
Основні проблеми функціонування закладів загальної середньої освіти:

 

- зростання кількості малокомплетних шкіл та збільшення вартості утримання 1 учня (2017 рік – 33,1 тис. грн.);

- забезпечення закладів дошкільної та загальної середньої освіти  кваліфікованими педагогічними працівниками з відповідною освітою;

- забезпечення  закладів дошкільної та  загальної середньої освіти посадами практичних психологів;

- труднощі при впровадженні нових Типових штатних нормативів через обмеженість фінансування  закладів освіти з місцевого бюджету;

- недостатні обсяги фінансування з місцевого  бюджету для розвитку матеріально-технічної бази закладів  дошкільної, загальної середньої                                 та  позашкільної освіти;

-  не належне забезпечення комп’ютерною технікою та  відсутність можливості підключення до швидкісного Інтернету закладів освіти району.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019  році:

 

-  забезпечення функціонування опорних шкіл;

-  забезпечення громадян рівним доступом до якісної освіти;

-  створення належних санітарно-гігієнічних умов утримання  закладів загальної середньої освіти ;

- проведення заходів з оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти;

-  інноваційний розвиток освіти, профілізація у  старшій школі;

-  соціальний захист учасників освітнього  процесу;

- забезпечення закладів загальної середньої освіти працівниками психологічної служби;

-  розвиток інклюзивної освіти в районі;

-  охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій  за рахунок місцевих бюджетів;

- забезпечення безперебійного підвезення учнів до місць навчання                           та додому за рахунок залучення коштів місцевих бюджетів;

-  якісне підвищення професійного рівня педагогічних кадрів;

-  впровадження нового Державного стандарту початкової школи;

- оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої  освіти.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

У загальній середній освіті:

 

- впровадження оновленого змісту навчальних програм у початковій школі –  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів  –   протягом року;

- створення інформаційно-навчального середовища системи початкової освіти  –  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів  –   протягом року;

- упровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти – відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів  –  протягом року;

- реалізація принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та профільним навчанням у старшій школі  –  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних                   закладів  – протягом року;

- продовження роботи з оптимізації мережі малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення функціонування освітніх округів – відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів  –  протягом року;

- продовження роботи по впровадженню інклюзивної освіти для підтримки дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення підготовки педагогічних працівників,                     які працюють в умовах інклюзивного класу, формування в шкільному середовищі позитивного ставлення до людей з обмеженими можливостями  –  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів  – протягом року;

- удосконалення системи моніторингового дослідження якості освіти                          на локальному рівні – відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів  –  протягом року;

- удосконалення системи роботи психологічної служби району через покращення кількісних та якісних показників її функціонування  –  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних                        закладів  – протягом року;

- забезпечення реалізації Програми „Шкільний автобус” з метою забезпечення  доступу до якісної освіти  –  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів  –  протягом року;

- забезпечення підвезення учнів і вчителів до місця навчання та роботи                     та в зворотному напрямі – відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів  –  протягом року;

- здійснення цільової підтримки сільських шкіл – забезпечити участь шкіл у реалізації програми „Заклади освіти в Інтернеті”, Всеукраїнському проекті

 

„Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості” –  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів  – протягом року;

- підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників шляхом залучення до фахових конкурсів, охоплення післядипломною педагогічною освітою – відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів – протягом року;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу – відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів – протягом року;

- забезпечення оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких розміщені загальноосвітні навчальні заклади – відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів –  протягом року;

- впровадження заходів з енергозбереження, забезпечення належної підготовки закладів  загальної середньої освіти до нового навчального року                        та роботи в осінньо-зимовий період: 1) заміна віконних блоків  Денисівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів –  450,0 тис. грн.,   Староіржавецької ЗОШ І-ІІІ ступенів  – 350,0 тис. грн., Тарасенківської ЗОШ І-ІІ ступенів  –  400,0 тис. грн.;                                 2) капітальний ремонт даху Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 1476 тис. грн., Лазірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 1430 тис. грн.; 3) даху спортивного залу Денисівської ЗОШ І-ІІІ ступенів –  900,0 тис. грн.; 4) капітальний ремонт другого поверху опорного закладу „Оржицька ЗОШ І-ІІІ ступенів                                імені І.Я. Франка” –  1350 тис. грн.; 5) капітальний ремонт каналізаційної мережі та внутрішніх санвузлів опорного закладу „Новооржицька ЗОШ І-ІІІ ступенів” –  650,0 тис. грн. –  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів – протягом року.

 

У дошкільній освіті:

 

- збереження мережі дошкільних закладів у сільській місцевості відповідно до потреб населення району –  відділ освіти райдержадміністрації, завідувачі дошкільних навчальних закладів – протягом року;

- забезпечення виконання Базового компоненту дошкільної освіти                        в Україні, програми „Впевнений старт”, „Українське дошкілля” –  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів –  протягом року;

- забезпечення наступності між дошкільною освітою та початковою школою – відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів –  протягом року;

- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільну освіту – відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів – протягом року;

- просвіта батьків та налагодження співпраці із родинами вихованців - відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів - протягом року;

 

 

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу – відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів – протягом року;

- впровадження заходів з енергозбереження, забезпечення належної підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи у осінньо-зимовий період:  1) заміна віконних блоків Новооржицького дошкільного навчального закладу   –  900,0 тис. грн., Лазірківського дошкільного навчального закладу  –   500,0 тис. грн.;  2) капітальний ремонт даху Оржицького дошкільного навчального закладу –  850,0 тис. грн. –  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів –  протягом року.

 

У позашкільній освіті:

 

- охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку до 32%  –  відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів –  протягом року;

- створення умов для роботи філій Будинків дитячої та юнацької творчості на базах загальноосвітніх навчальних закладів – відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів – протягом року;

- забезпечити збереження мережі гуртків при закладах освіти – відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів –  протягом року;

- забезпечити участь вихованців Будинків дитячої та юнацької творчості      у творчих конкурсах районного та обласного рівня – відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів –  протягом року;

- забезпечити проходження курсової перепідготовки керівниками                   гуртків – відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів – протягом року;

- підвищувати професійний рівень керівників гуртків шляхом залучення до участі у конкурсах фахової майстерності – відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів –  протягом року;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу – відділ освіти райдержадміністрації, директори позашкільних навчальних закладів – протягом року;

- проведення капітального ремонту приміщення Оржицького Будинку дитячої та юнацької творчості –  відділ освіти райдержадміністрації, директор позашкільного навчального закладу – березень-листопад 2018 року.

 

 

Показники успішності у 2019 році

 

-  чистий показник охоплення дошкільною освітою дітей – 87 %;

-  показник охоплення дошкільною освітою дітей 5 років  – 100 %;

- чистий показник охоплення початковою освітою дітей 6-9 років –                   99,9 %;

- чистий  показник охоплення  дітей  повною загальною середньою освітою – 99,6 %;

-  показник охоплення дітей позашкільною освітою – 30%;

- проведення поточного ремонту закладів загальної середньої освіти –  800,0 тис. грн.;

-  проведення капітального  ремонту – 5500 тис. грн.;

-  придбання обладнання для 1 класу  – 1200 тис. грн.

 

Ресурсне забезпечення. Заходи будуть фінансуватися за рахунок державного та місцевих бюджетів. Забезпечуватиметься участь у регіональних конкурсах-проектах з метою залучення інвестиційних коштів, виконання районних програм.

 

5.2.1. Професійно-технічна освіта

 

На території району розміщене одне професійно-технічне училище № 46 (с. Лазірки). Училище створене в 1963 році, як училище механізації. В даний час ПТУ-46 готує кваліфікованих робітників з інтегрованих професій: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, кухар-кондитер. Підготовка ведеться для сільськогосподарських підприємств Оржицького, Пирятинського, Гребінківського та Чорнухинського районів. За час існування училище підготувало більше 12 тисяч кваліфікованих робітників для сільського господарства.

Навчально-матеріальна база училища складається з необхідної кількості навчальних кабінетів для теоретичної підготовки, лабораторій, майстерень для проведення лабораторно-практичних занять і виробничого навчання, класу тренажерів, автотракторного полігону, автотракторного парку та навчального господарства.

Для підготовки механізаторських кадрів в училищі є автотракторний полігон площею 5 га, автотракторний парк, в якому нараховується 18 тракторів, з них 8 колісних, 6 автомобілів, 2 зернозбиральні і 1 спеціальний комбайни,                   до 50 одиниць іншої сільськогосподарської техніки і знарядь. Обладнані кабінети з предметів профтехциклу, лабораторії, слюсарну майстерню. Значна увага приділяється комплексно-методичному забезпеченню предметів                               та професій виконанню навчальних планів і програм з виробничого навчання.

З професії „кухар, кондитер” в училищі обладнано кабінети спецтехнології, а також 1 навчально-виробнича лабораторія.

У 2017-2018 навчальному році в профтехучилищі навчається 223 слухачі, у 2016 році підготовлено 101 кваліфікованих робітника.

                 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в професійно-технічній освіті.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- підвищення  престижу   профтехнавчання   –   орієнтувати    випускників

Загальноосвітніх  закладів  на  здобуття  професій,  які  є популярними на ринку

праці (тракторист, оператор котельні, кондитер, медик);

- підготовити 109 кваліфікованих робітника.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району – дирекція                              ПТУ № 46 – протягом року;

-  забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в училищі  –  дирекція                         ПТУ № 46 – протягом року;

-  здійснювати інформаційно-консультативну та профорієнтаційну роботу серед випускників щодо подальшого професійного навчання                                              і працевлаштування – Оржицька районна філія Полтавського обласного центру зайнятості – протягом року.

 

5.3  Культура

 

Діяльність  органів влади  та органів місцевого самоврядування  району                      в  галузі культури  в 2018 році  спрямована на забезпечення виконання вимог Закону України „Про культуру”, збереження мережі культурно-освітніх закладів району, покращення матеріально-технічної бази закладів культури району, забезпечення організації та проведення культурно-мистецьких заходів, розвиток бібліотечної, музейної справи, реалізацію заходів з охорони                                 та збереження культурної спадщини.

Мережа закладів культури Оржицького району об’єднує в собі                              31 клубний заклад, 30 бібліотек, дитячу музичну школу та районний історичний музей.

За  поточний рік при закладах культури району функціонувало                             137 клубних формувань, в яких було задіяно 1652 учасники. З початку року закладами культури району було забезпечено проведення організаційних             та культурно-мистецьких заходів з відзначенняпам’ятних дат, історичних подій, державних та народних свят, а саме:  проведено 210 концертів та організовано 28 виставок декоративно-прикладного мистецтва, проведено 58 екскурсій            в районному історичному музеї. Кращі аматорські колективи  району  взяли участь в  обласних та міжрегіональних оглядах-конкурсах виконавської майстерності, зокрема: огляді-конкурсі фольклорних ансамблів, народних музик,гармоністів та бандуристів „Чиста криниця” в рамках програми Сорочинського ярмарку, у відкритому регіональному конкурсі дуетів, тріо,квартетів та вокальних ансамблів на традиційному обласному святі „Осіннє золото” на відзначення дня народження Д.О. Луценка в с. Березова Рудка Пирятинського району, в регіональному фестивалі народної творчості „Барви Хорольщини”, де стали  призерами   та дипломантами.  Клубні заклади культури   практикують обмінні концертні програми в межах району                   та  закладами культури  сусідніх районів.

У роботі музеїв протягом року пріоритет надавався ознайомленню відвідувачів з етапами становлення та розвитку державності України, виховання молоді в дусі національної ідеї,  патріотизму. Всього з початку року проведено  57 екскурсій.

 

З початку року  бібліотеками району надано послуг   8,3 тис. читачам. Бібліотечним обслуговуванням охоплено більше 30 відсотків жителів району. Особлива увага, як і раніше, приділяється соціальнонезахищеним категоріям (ветеранам, інвалідам, людям похилого віку). Актуальною залишається така форма бібліотечного обслуговування населення, як книгоношення. Фонди бібліотек за рік поповнилися на 2652  примірники. З них книг –                                     1640 примірників, періодики  – 1012 примірників.

Протягом 2018 року на проведення поточних та капітальних ремонтів                          за рахунок коштів з  різних джерел фінансування передбачено 1 274,0 тис. грн.

На даний час ведеться капітальний ремонт чотирьох  закладів культури району.

Проблемними питаннями для галузі культури в районі залишається неповна зайнятість працюючих, недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення,  незадовільний технічний стан будівель закладів культури, паспортизація культурної спадщини району, що пов’язано з недостатнім фінансуванням галузі.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- підвищення рівня надання культурно-мистецьких послуг  населенню району;

- проведення поточних та капітальних ремонтів будівель закладів культури на суму 2,0 млн. грн.;

- поновлення матеріально-технічної бази закладів культури на суму                      400 тис. грн.

- поповнення книжкового фонду бібліотек, в тому числі і книгами місцевих авторів;

-  збільшення кількості осіб, залучених до культурно-мистецьких заходів.

- виготовлення облікових карток на  археологічні об’єкти культурної спадщини району для подальшого занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- проведення поточних та капітальних ремонтів будівель та приміщень  закладів   культури – відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом року;

- поновлення  матеріально-технічної  бази  закладів культури  району – відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом року;

- проведення культурно-мистецьких заходів згідно плану роботи                                на 2019 рік – відділ культури і туризму райдержадміністрації  –  протягом року;

- участь в регіональних  та  всеукраїнських оглядах-конкурсах, фестивалях,

- виставках з метою вдосконалення виконавської майстерності                                 та пропаганди кращих національних мистецьких традицій – відділ культури                     і туризму райдержадміністрації  – протягом року;

 

- забезпечення своєчасної передплати періодичних видань на 2019 рік – відділ культури і туризму райдержадміністрації – до 01.01.2019 року;

-  здійснення заходів з охорони праці та протипожежної безпеки закладів культури – відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські                              та селищні ради – протягом року;

- залучення органів місцевого самоврядування, територіальних громад                          та приватної ініціативи до збереження та охорони культурної спадщини  – відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом року;

- завершення роботи по виготовленню облікових карток та паспортів                          на об’єкти культурної спадщини для включення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України – відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом року;

- організація та  проведення творчих звітів та оглядів-конкурсів колективів художньої самодіяльності територіальних громад району – відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом року;

- організація в клубно-бібліотечних закладах району  та районному історичному музеї циклу заходів з національно-патріотичного виховання населення, присвячених національно-визвольній боротьбі за незалежність                  та територіальну цілісність України – відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські та селищні ради – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

-  поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району                       на 5%;

-  підвищення рівня надання культурно-освітніх послуг населенню району на 10%;

-  збільшення на 5 відсотків залучення жителів населених пунктів району до  участі в культурно-мистецькому житті району; 

-  збільшення кількості  користувачів в бібліотеках району на 5%;

-  збільшення обсягу книжкового фонду на 0.5 %.

 

5.4 Соціальний захист населення

 

Управлінням  соціального захисту населення райдержадміністрації забезпечено своєчасне призначення та виплату державних соціальних допомог та компенсацій.

Кількість отримувачів державних соціальних допомог складає 1587 сімей, яким нараховано і виплачено  26 986 262,51  тис. грн. Постійно здійснюється контроль цільового використання коштів по державних соціальних допомогах шляхом виїзду на місце проживання та обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Субсидією на житлово-комунальні послуги користувалося 6300 сімей:                     на придбання твердого палива та скрапленого газу звернулося – 714 сімей (призначено – 536, відмовлено – 178). Кількість сімей, яким здійснено перерахунок  субсидії на ЖКП – 30280.

Нараховано з початку року – 45 898,9 тис. грн., в т. ч.:

 

 • природній газ – 41919,4 тис. грн.;
 • електроенергія – 3446,5 тис. грн.;
 • водопостачання та водовідведення – 533,0 тис. грн.

Профінансовано з початку року – 62043,0  тис. грн., в  т. ч.:

 

 • природній газ – 57431,9 тис. грн.;
 • електроенергія – 4012,9 тис. грн.;
 • водопостачання та водовідведення – 598,2 тис. грн.

За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги  станом на 01.11.2018 року у Оржицькому районі перебуває 7977 осіб пільгових категорій, з них осіб, що мають право на житлово-комунальні  послуги  – 3685 особи. 

За 10 місяців  2018 року надано пільг на житлово-комунальні послуги окремим категоріям населення на суму  2976,1  тис.  грн .

Призначена пільга в готівковій формі на придбання твердого палива                     70 особам на загальну суму 101,0 тис. грн., 58 особи отримало  пільгу  готівкою на придбання скрапленого газу  на суму  7,9 тис. грн.

З початку 2018 року  видано особам з інвалідністю 230 одиниць технічних засобів реабілітації та протезно-ортопедичних виробів, з них 7 крісел колісних.

Станом на кінець вересня 2018 року видано 315 направлень для забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами.

За звітний період у санаторіях Мінсоцполітики оздоровлено 19 ветеранів війни та інвалідів усіх категорій, з них 3 учасники бойових дій, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції.

За 10 місяців 2018 року оздоровлено 4 осіб з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства  на суму 25 200 грн., 2 особи з інвалідністю спинального профілю  на суму  41370 грн., 1 постраждалий учасник антитерористичної операції на суму 7560 грн.  

В рамках районної Комплексної програми соціального захисту                                  і соціального забезпечення населення району на 2013-2020 роки в 2018 році фінансуються наступні заходи:

 

 1. забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб                     з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні                                                  до самообслуговування   і потребують сторонньої допомоги фізичними              особами ;

 

 

2)  надання  додаткової   пільги   (крім передбаченої  законодавством)                     на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції;

 

3) соціальна реабілітація дітей з інвалідністю, які проживають                          на території Оржицького району у Лубенському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів (бюджетні трансферти Лубенській міській раді,  перевезення дітей з інвалідністю  до центру реабілітації);

 

4)  надання пільг  окремим категоріям громадян з послуг зв’язку;

 

 

 

5)  надання  матеріальної допомоги мешканцям Оржицького району,                      які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин,                         за рахунок коштів районного бюджету .

В Оржицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) створено базу даних про потреби громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. У ній зареєстровано близько 2,8 тис. осіб, що відповідно до статті  6 Закону України „Про соціальні послуги” мають право на соціальне обслуговування.

Структура територіального центру включає чотири відділення. Всього         за 9 місяців обслуговано 2 286 громадян похилого віку та осіб з інвалідністю,            в тому числі 990 – на платній основі. Відповідно до Положення                              про територіальний центр здійснюється надання таких соціальних послуг: догляду вдома, стаціонарного догляду, соціальної адаптації, консультування відповідно до Державних стандартів.

У відділенні соціальної допомоги вдома надання соціальних послуг здійснюється відповідно до Державного стандарту догляду вдома, який затверджено наказом Міністерством соціальної політики від 13.11.2013 року              № 760. Проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг.  За 9 місяців обслужено  641 громадян похилого віку та осіб з інвалідністю,                       в тому числі 157 громадян на платній основі.

У відділенні денного перебування створено умови для проведення реабілітаційних заходів. З метою організації дозвілля, інтеграції громадян                 в суспільство діють клуби за інтересами, де громадяни похилого віку можуть реалізувати свої творчі здібності („Золотий передзвін”), пограти в шахи, шашки, скористатися бібліотекою. За 9 місяців 2018 року обслужено  518 осіб.

Відділення тісно співпрацює з закладами культури, громадськими організаціями. Продовжує роботу „Університет третього віку”.

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с. Козаче на даний час проживає 26 підопічних.

З 2017 року впроваджено Державний стандарт стаціонарного догляду.

Забезпечено комфортні та безпечні умови проживання для підопічних.                     З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років господарським способом проведено поточний ремонт (побілку та фарбування) житлового корпусу відділення. Підготовлено паспорт готовності до роботи                        в опалювальний період 2018-2019 років, проведено повірку димових каналів.

Підопічні відділення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем. У поточному році придбано 2 ширми медичні та 2 сидіння для ванни, тюлі, контейнери для харчових продуктів, 28 подушок, які піддаються пранню. Комфортні умови в палатах підопічних забезпечуються кондиціонерами, електрообігрівачами.

Здійснюється постійний контроль за неухильним дотриманням правил пожежної безпеки, вимог санітарного та протиепідемічного законодавства.

Житловий корпус стаціонарного відділення обладнано пожежною сигналізацією. Забезпечено безперебійне функціонування систем водопостачання, каналізації, душових.

На випадок виникнення надзвичайної ситуації з постачання електроенергії, відділення стаціонарного догляду забезпечено електрогенератором, 7 електрообігрівачами та ліхтариками.

Отримання на баланс котельні на газовому опаленні дає можливість вчасно розпочинати опалювальний сезон та  забезпечувати тепловий  режим                        в житловому корпусі відділення в зимовий період. Завершено роботи                                з підготовки котельної до опалювального сезону 2018-2019 років. Проведено технічне обслуговування газорозподільної системи та газового обладнання.

Підготовлено овочесховище до зберігання картоплі та овочів у зимовий період. Заготовлено  картоплю, овочі та консервацію відповідно до потреби                       та норм харчування.

Здійснено необхідний запас лікарських засобів для зміцнення імунітету, екстреної профілактики та лікування, дезінфікуючих засобів, мила, спиртових антисептиків. З метою упередження поширення гострих респіраторних інфекцій та грипу в осінньо-зимовий період проведено вакцинацію всіх підопічних відділення стаціонарного догляду.

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслуговано 1105 громадян, в тому числі 832 особи на платній основі. Для надання якісних послуг за місцем проживання  придбано бензопилу, електродриль, машинку для стрижки та фен.

У 2018 році впроваджено послугу з прання одягу в смт Оржиця, перевезення осіб з інвалідністю та значно обмеженими руховими можливостями спеціальним автомобілем, обладнаним пандусом та інвалідним візком. Продовжується надання соціальних послуг інноваційними формами: соціально-педагогічної послуги „Університету третього віку”, мультидисциплінарними командами.

 

Пріоритетні  напрямки розвитку на 2019 рік

 

- створення ефективної системи соціального захисту, яка повинна забезпечити відповідний рівень і якість життя громадян;

- удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості                            та ефективності, підтримка найуразливіших верств населення, створення умов для реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з інвалідністю;

- розвиток адресної допомоги та диференційованого підходу при запровадженні заходів соціального захисту;

-   реінтеграція та соціальна адаптація бездомних осіб та осіб, звільнених                         з місць позбавлення волі;

- соціальна підтримка учасників антитерористичної операції /ООС                        та членів сімей загиблих (померлих)  осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь                              у антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть участь                                у антитерористичній операції в районах її проведення, учасників Революції Гідності  та внутрішньо переміщених осіб;

- забезпечення надання додаткових соціальних гарантій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо надання матеріальної допомоги, надання пільг на медичне забезпечення, забезпечення санаторно-курортними путівками в санаторії Полтавської області;

- соціальна підтримка населення в умовах підвищення цін та тарифів                       на житлово-комунальні послуги шляхом надання пільг, компенсацій, субсидій відповідно до норм чинного законодавства;

- забезпечення 100% охоплення соціальними послугами громадян похилого віку та осіб з інвалідністю відповідно до потреби;

- залучення до навчання за різними напрямками через надання   соціально-педагогічної послуги „Університет третього віку”;

-  впровадження нових підходів в організації надання соціальних послуг шляхом удосконалення роботи  мультидисциплінарних команд;

-  соціальне обслуговування осіб з психічними розладами вдома;

- надання особам похилого віку та особам з інвалідністю послуг «соціального таксі» спеціальним автомобілем.

 

Ключові заходи  на 2019 рік

 

- забезпечення реалізації державних програм щодо надання громадянам житлових субсидій, пільг, компенсацій, державних соціальних допомог відповідно до вимог чинного законодавства  –   управління  соціального захисту населення райдержадміністрації  –  протягом року.

- забезпечення 100 % охоплення соціальними послугами громадян похилого віку та осіб з інвалідністю відповідно до потреби – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних                   послуг) – протягом року;

- звільнення від сплати за соціальне обслуговування громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, проте з певних об’єктивних причин не надають їм допомогу та яким встановлена диференційована плата відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) – Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) –  протягом року;

- забезпечити утримання двох соціальних ліжок у відділенні стаціонарного догляду Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); за необхідності надання допомоги у відновленні втрачених документів, придбання сухих пайків для бездомних громадян (6,0 тис. грн.); забезпечення умов реінтеграції                       та соціальної адаптації бездомних осіб і звільнених з місць позбавлення волі –  Оржицький районний територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  –  протягом року.

- капітальний ремонт приміщення відділення стаціонарного догляду  Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Миру, 4 а у с. Козаче Оржицького району Полтавської області (1,1 млн. грн.)  –  Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – протягом року;

- капітальний ремонт огорожі відділення стаціонарного догляду   Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Миру, 4 а у с. Козаче Оржицького району Полтавської області (120,0 тис. грн.)  –  Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – протягом року;

- реконструкція приміщення  під відділення денного перебування Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Центральна,  3  у смт Оржиця, Оржицького району, Полтавської області (1 498 тис. грн.) – Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних                      послуг) – протягом року;

- забезпечення соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома велосипедами (80,0 тис. грн.) – Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) –  протягом року;

- організація роботи із застосування інноваційних соціальних технологій, розширення спектру соціальних послуг, відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) – Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – протягом року;

- проведення реабілітації дітей з інвалідністю  у Лубенському міському  центрі  соціальної реабілітації дітей-інвалідів Полтавської облпсті відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації          – протягом року;

- виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) – управління соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідно до фактичної потреби (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України)  –  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації          – протягом року;

- забезпечення виплати надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу працівникам управлінь соціального захисту населення, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                                   від 9 листопада 2016 року № 811 „Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій” (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) – 450,0 тис. грн. –  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації –  протягом року;

- придбання витратних матеріалів (папір ксероксний, канцелярське приладдя, швидкозшивачі, витратні матеріали для комп’ютерної техніки                       та оргтехніки, поштові конверти, тощо) з метою забезпечення виконання функцій, покладених на органи соціального захисту щодо призначення населенню житлових субсидій (відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України) – 100,0 тис. грн. – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації  –  протягом року;

- забезпечення надання додаткових соціальних гарантій окремим пільговим категоріям громадян, визначених у розділах  2, 3 (п.п.3.1.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.3) та 4 обласної Комплексної програми соціального захисту                               і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки  –  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації  –  протягом року;

-  організація оплачуваних громадських робіт в управлінні соціального захисту населення  райдержадміністрації з інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, надання пільг окремим категоріям громадян та технічної підготовки документації з кур’єрською доставкою документів та запитів – 150,0 тис. грн. –  управління  соціального                     захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації  – протягом року

- забезпечення додатковими соціальними гарантіями громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в частині передбачення видатків на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дружинам (чоловікам) померлих  громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, сім’ям у складі яких є діти постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, допомоги на поховання учасників ліквідації наслідків аварії                      на Чорнобильській АЕС, надання пільг на медичне забезпечення, оздоровлення  осіб віднесених до 2 категорії та дітей постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, видатки на відшкодування вартості проїзду постраждалим 1 та 2 категорії – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації  – протягом року:

- забезпечення обліку внутрішньо переміщених осіб та внесення                          до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб відомостей про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у тому числі місце її фактичного перебування  – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації  –  протягом року;

- забезпечення надання державних соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам відповідно до чинного законодавства – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації  –  протягом року.

- забезпечення  виконання державних програм  щодо соціальної,  психологічної   реабілітації та професійної адаптації  учасників антитерористичної операції (відповідно до повноважень) – управління соціального захисту населення райдержадміністрації  –  протягом року;

- забезпечення реалізації державних програм щодо забезпечення осіб                  з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до норм чинного законодавства  –  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації  –  протягом року;

- забезпечення оформлення  компенсації вартості самостійного санаторно – курортного лікування учасникам бойових дій,  учасникам війни, особам,               на яких поширюється  чинність  Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, зазначеним у статтях 6­1, 6­3  і 6­4  Закону  України „Про жертви нацистських переслідувань”  та  ветеранам  праці  відповідно до Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, яка  виплачується за  їх  бажанням у розмірі  вартості  самостійного санаторно­курортного лікування на час проведення оздоровлення, але не більше ніж середня вартість  санаторно­курортної путівки – управління соціального захисту населення райдержадміністрації  – протягом року;

- організація санаторно-курортного оздоровлення осіб з інвалідністю, учасників АТО/ООС в межах повноважень відповідно до норм чинного законодавства – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

- надання фінансової   підтримки районній раді ветеранів війни і праці – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення придбання життєво необхідних технічних засобів реабілітації для окремих категорій населення пунктом прокату Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – Оржицький районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – протягом року;

- надання матеріальної допомоги мешканцям Оржицького району,                            які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин –                      220,0 тис. грн. – управління  соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року;

-  реалізація пілотного проекту  Міністерства соціальної політики України із надання  при народженні дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України                                   від 30.05.2018 року № 427 „Деякі питання реалізації пілотного проекту                                із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства” (зі змінами), від 20.06.2018 року № 512 „Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” – Оржицька центральна районна лікарня,  управління соціального захисту населення райдержадміністрації  –  протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- забезпечення належного рівня соціальної підтримки населення Оржицького району  шляхом надання  житлових субсидій, пільг, компенсацій, державних соціальних допомог відповідно до вимог чинного законодавства;

-  реалізація державних та місцевих програм щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності,  членів сімей загиблих (померлих)  учасників АТО /ООС, осіб , постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, інших пільгових категорій громадян;

- надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам                                з інвалідністю  за місцем їх проживання;

- створення комфортних та безпечних умов проживання підопічних відділення стаціонарного догляду Оржицького РТЦСО в с. Козаче;

- забезпечення впровадження в роботі затверджених державних соціальних стандартів та інформування населення стосовно їх змісту щодо порядку та умов отримання соціальних послуг;

- застосування інноваційних соціальних технологій, розширення спектру соціальних послуг, відповідно до фактичної потреби;

- забезпечення належної та ефективної роботи управління соціального захисту населення Оржицької райдержадміністрації.

ї

5.5  Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім’ї

 

У сфері сімейної політики та попередження насильства в сім’ї

 

Постійно здійснюється  робота щодо підтримки сімей, насамперед тих, які потребують особливої соціальної уваги. За оперативними даними,                                на території району проживає 187 багатодітних родин, у них виховується                        624 дітей.

Станом на 01.11.2018 року  видано 710  посвідчень дітей                                             та 357 посвідчення батьків  багатодітних родин.

Протягом серпня-вересня проведено обстеження умов проживання багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей. Під час обстеження визначено їх потреби, готовність дітей до нового навчального року, осінньо-зимового періоду.

Підтримка сімей, які потребують особливої соціальної уваги здійснювалася в рамках обласних акцій: „Великодній кошик”, „Школярик”, „Щастя в дитячих долонях”. 

Впродовж 9 місяців  2018 року проведено заходи, спрямовані                                 на популяризацію сімейних цінностей, піднесення ролі сім’ї у вихованні підростаючого покоління, попередження насильства в сім’ї. Серед них заходи                  з нагоди Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня Матері та інші.

 

У сфері ґендерної політики та протидії торгівлі людьми

 

Постійно здійснюються інформаційно-просвітницькі заходи. Зокрема                         в загальноосвітніх навчальних закладах проведено тренінгові заняття                             по профілактиці торгівлі людьми та насильства: „Станція призначення – життя”, „Успішна комунікація як засіб профілактики насилля у дитячому середовищі”, „Види насилля та шляхи виходу з конфлікту”; бесіди та виховні години „Толерантність та нетерпимість”, „Закон у моєму житті” та інші (охоплено 840 осіб).

Райдержадміністрацією постійно здійснюється ґендерний аналіз кадрового складу працюючих державних службовців. Під час формування кадрового резерву на керівні посади в органах виконавчої влади враховується показник пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі.

 

У сфері молодіжної політики

 

Основний акцент в реалізації районної Програми – утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей,  створення  умов  для  творчого  розвитку  молоді,   інтелектуального

самовдосконалення, формування здорового способу життя.

 

У сфері оздоровлення та відпочинку дітей

 

Різними формами  оздоровлення та відпочинку охоплено 913 дітей,                         що становить 37,5 % від загальної кількості дітей.

В рамках обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей                        на 2015-2019 роки в Полтавській області було запроваджено механізм часткової оплати вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів. Сектором у справах сім’ї, молоді та спорту була проведена відповідна  робота.   82 дітей оздоровилось відповідно до даної Програми.

Охоплення дітей відпочинком у пришкільних таборах становить 790 дітей. Оздоровленням впродовж 21 дня охоплено 123 дітей.

Фінансування оздоровчої кампанії здійснювалось з бюджетів різних рівнів.

Всього витрачено  кошти в сумі 615 тис. грн., з них  з місцевого бюджету 336,9 тис. грн.:  на відшкодування частини вартості путівки – 153 тис. грн, решта на роботу пришкільних таборів.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у  2019 році

 

- збереження сімейних цінностей, формування самодостатньої сім’ї,                          її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей. Подолання негативних проявів у функціонуванні інституту сім’ї;

- утвердження патріотизму, духовності, моральності,  здорового способу життя та формування загальнолюдських цінностей у молодіжному середовищі;
- досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності області;

- підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку;

- створення умов для творчого розвитку дітей і молоді, інтелектуального самовдосконалення та сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

 

Ключові  заходи на 2019 рік

 

Основні завдання

Перелік заходів, які планується реалізувати

у 2019  році

Виконавці

Термін виконання

І. У сфері реалізації державної сімейної політики

1. Здійснювати підтримку проведення інформаційно – просвітницьких та культурологічних заходів спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та родинних традицій,  виховання почуття батьківської відповідальності, в тому числі, з нагоди відзначення Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня батька

 

 

1. Районні заходи 

з нагоди Міжнародного дня сім’ї, Дня матері

 

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ культури, РЦССДМ

Травень

2. Забезпечити дотримання прав

сімей соціально вразливих категорій,

в першу чергу багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей учасників бойових дій та інших

1. Районна акція „Щастя  в дитячих долонях” для дітей, з сімей військовослужбовців,

які загинули під час виконання службових обов’язків, та дітей учасників бойових

дій в зоні АТО

2. Виготовлення посвідчень батьків

та дитини

з багатодітної сім’ї

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту,

РЦССДМ

Протягом року

3. Висвітлювати питання підтримки сімей та  забезпечення рівних прав

та можливостей жінок і чоловіків

в засобах масової інформації

Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо підтримки сімей та  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту

Протягом року

4. Здійснювати патронат соціально незахищених сімей, з метою надання необхідної допомоги. Проводити щорічно акції підтримки сімей,

що потребують особливої соціальної уваги, в тому числі сімей внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій з залученням підприємств, установ, організацій різних форм власності

1. Акція „Великодній кошик”  для сімей,

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2. Акція „Школярик” для дітей, які йдуть

до першого класу,

з сімей батьки яких загинули під час проведення АТО,

з багатодітних сімей внутрішньо переміщених осіб,

з сімей учасників бойових дій,

з багатодітних сімей

та ін. 

3. Проведення свята Головної Ялинки.

4. Акція „Подаруй радість дітям”

(для дітей з сімей,

які потребують особливої соціальної уваги  та підтримки) 

Сектор

 у справах сім'ї, молоді та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

Грудень

5. Здійснювати підтримку інформаційних кампаній  щодо державних соціальних гарантій соціально вразливим сім’ям

з дітьми

Забезпечення проведення  інформаційних кампаній  щодо державних соціальних гарантій соціально вразливим сім’ям                         з дітьми

 

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту

Протягом року

6. Проводити семінари-тренінги

для дільничних інспекторів УМВС, посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

з питань запобігання насильству

в сім’ї  та торгівлі людьми

Проведення семінару щодо міжвідомчої взаємодії з питань насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту

Протягом року

7. Забезпечити впровадження корекційних програм з особами,

що вчинили насильство в сім’ї

Організація проведення корекційних занять                       з особами, які зазнали насильство в сім’ї

та кривдниками

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту, РЦССДМ

Протягом року

8. Здійснювати підтримку заходів

у рамках Всеукраїнських акцій                „16 днів проти насильства” та інших інформаційних кампаній. Розробка, тиражування та розповсюдження буклетів, плакатів та іншої літератури, спрямованої на профілактику насильства в сім’ї, протидію торгівлі людьми, забезпечення рівних прав

та можливостей жінок та чоловіків

та популяризацію сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства та збереження рівня репродуктивного здоров’я

1. Інформаційна кампанія „Рівні права та можливості”

2. Обласна інформаційна  кампанія  «Ні рабству”

3. Тренінги на тему „Злість. Агресія. Насильство” для студентів вищих навчальних закладів

І-ІІ степені акредитації

4. Проведення районного конкурсу „Мить сімейного життя”, з метою популяризації

сімейних цінностей

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту

Протягом року

9. Забезпечити роботу телефонної „гарячої лінії” центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді району з питань подолання кризових ситуацій в сім’ї, в тому числі насильства в сім’ї,  протидії торгівлі людьми

Робота телефонної  „гарячої лінії” центру соціальних служб

для сім’ї, дітей

та молоді

РЦССДМ

Протягом року

ІІ. У сфері реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1. Здійснювати підтримку інформаційно-просвітницьких

та культурологічних заходів

з питань утвердження ґендерної рівності у суспільстві, формування нульової толерантності щодо гендерного насильства, торгівлі людьми і насильства в сім’ї

1. Районний конкурс „Жінка року” з метою відзначення жінок,

які своєю діяльністю сприяють державотворенню                       та є неформальними лідерами в різних галузях суспільства, впливають на громадське життя області

2. Проведення інформаційних акцій, шляхом розповсюдження буклетів, плакатів                        та брошур щодо гендерної рівності

та протидії торгівлі людьми

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

2. Сприяти дотриманню гендерного балансу та представництва осіб                            з обмеженими можливостями, національних меншин тощо при формуванні складу консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для різних груп населення

та роботодавців

з метою поширення інформації стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

та питань, які стосуються дискримінації,

зокрема, шляхом висвітлення в інформаційному просторі

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту

Протягом року

3. Здійснювати  висвітлення

в засобах масової інформації прикладів забезпечення рівних

прав та можливостей серед жінок

та чоловіків на території району,

в тому числі в питаннях запровадження європейських стандартів рівності співробітників

та співробітниць, впровадження альтернативних моделей організації процесу догляду та виховання дітей дошкільного віку, забезпечення черговості призначення у плановому порядку, у тому числі при підборі кандидатур центром зайнятості,

жінок і чоловіків на вакантні посади керівників підприємств та організацій усіх форм власності та їх структурних підрозділів тощо

Проведення інформаційно-просвітницької

роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок

і чоловіків у сім’ї

та суспільстві

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту

Протягом року

ІІІ. У сфері реалізації державної  молодіжної політики

1. Проведення  регіональних

заходів, спрямованих на розвиток творчих ініціатив молоді, інтелектуальний розвиток, залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади, відзначення

 Дня молоді

 1. Проведення молодіжного квесту

до Дня молоді

 

Сектор

у справах сім'ї, молоді

та спорту, відділ культури

Червень

2.  Здійснювати підтримку проведення регіональних заходів, спрямованих на патріотичне та військово-патріотичне виховання молоді.

1.Підтримка проведення чергового призову громадян області на строков

у військову службу

у 2019 році

2. Підтримка проведення

військово-патріотичного заходу  „Джура” („Сокіл”)

Оржицький РВК, сектор

у справах сім'ї, молоді

та спорту,

відділ освіти

Протягом року

3. Здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих

на формування здорового способу життя та профілактику негативних явищ в молодіжному середовищі

1.   Всеукраїнська благодійна акція

„Серце до серця”

 2. Районний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров’я”

3. Всекраїнська екологічна акція „Зробимо Україну чистою разом!”

Сектор

у справах сім'ї, молоді

та спорту, відділ освіти

Протягом року

4. Здійснювати підтримку проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходів, спрямованих на організацію первинної та вторинної зайнятості молоді, розвиток підприємницьких ініціатив, профорієнтаційну роботу з молоддю.

1. Районний проект „Школа волонтера”

 

Відділ освіти

Протягом року

ІV. У сфері реалізації державної політики з оздоровлення та відпочинку дітей

2. Забезпечити оздоровлення

та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги

та підтримки та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення,

а сааме:

 

1) з 100% оплатою путівок

з районного бюджету:

                               

 • діти-сироти та діти,                  позбавлені батьківського піклування;
 • діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти);
 • у районі проведення антитерористичних                операцій, бойових дій чи збройних конфліктів                    або помер внаслідок поранення, контузії                        чи каліцтва, одержаних                    у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також               внаслідок захворювання, одержаного у період участі             в антитерористичній операції;
 • діти, один із батьків яких загинув під час масових                       акцій громадянського                      протесту або помер                         внаслідок поранення,                  контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
 • діти, батьки яких загинули                       від нещасного випадку                             на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
 • діти які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
 •  діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;
 •   діти, зареєстровані                             як внутрішньо переміщені особи;
 •  діти, взяті на облік службами            у справах дітей як такі,                         що перебувають у складних життєвих обставинах;
 •  діти із багатодітних сімей;
 • діти із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

 

2)  з 90% оплатою путівок

з районного бюджету:

                                                                       

 • рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків,                        які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;
 • діти з інвалідністю                                (за відсутності медичних протипоказань).

 

 1. з 80% оплатою путівок                  з районного бюджету:

 

-  талановиті та обдаровані      діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

- дитячі творчі колективи                    та спортивні команди - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,   

  спартакіад;

-    відмінники навчання;

          -   діти, які є лідерами дитячих   

               громадських організацій.

                                                                    

          4)  з 70% оплатою путівок

          з районного бюджету:

 

          -   діти, які перебувають                             

               на диспансерному обліку;

           -   діти працівників бюджетної   

               сфери, діти працівників

               агропромислового комплексу

               та соціальної сфери села  

 

Оздоровлення

та відпочинок дітей,

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

у ДЗОВ області

та за її межами

Сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту

Протягом року

4.  Сприяти оздоровленню дітей району через  механізм часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей,                        які виховуються в сім’ях з дітьми

Впровадження механізму часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області                для оздоровлення        дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми

Сектор

у справах сім'ї, молоді

та спорту

Протягом року

         

 

 

Показники успішності у 2019 році

 

Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї, виховання дітей, формування ґендерної культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, реалізації державної молодіжної політики. Зокрема:

 

- збільшити на 10,0 % кількість молоді, залученої до участі у заходах, спрямованих на забезпечення розвитку творчих ініціатив;

- збільшити на 5 % кількість молоді, залученої до здійснення заходів, спрямованих на патріотичне виховання;

- збільшити на 2 % кількість молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу життя;

- забезпечити 95% батьків з багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей посвідченнями, у відношенні до загальної кількості багатодітних сімей;

- внести 100 % багатодітних сімей до реєстру для отримання пільг,                            у відношенні до загальної кількості багатодітних сімей, які мають право                          на пільги;

- підвищити рівень поінформованості населення району з проблем сімейного насилля, надання послуг потерпілим; забезпечити медичний                                 і правовий захист постраждалих від насильства, особливо в сільській місцевості;

- підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;

- зменшити на 1,5% кількості розлучень, порівняно з кількістю укладених шлюбів;

- збільшити на 10% кількість інформаційних заходів щодо подолання ґендерних стереотипів у ЗМІ, як бар'єрів для повноцінної участі чоловіків                         і жінок в усіх сферах економічного, політичного, культурного та сімейного життя;

- враховувати ґендерну складову при прийнятті довгострокових                                 та короткострокових  районних програм незалежно від напрямку та сфери реалізації;

- у сфері організації оздоровлення та відпочинку дітей:

 

Найменування завдань

Найменування показників

Одиниці виміру

Значення показників

факт

прогноз

2018

2019

економічні

обсяг  фінансування

оздоровчої кампанії

тис. грн.

612,4

625

питома вага фінансування оздоровчих кампаній

з інших джерел

% до загального обсягу фінансування оздоровчої кампанії

 

 

45

50

кількість пришкільних 

дитячих закладів оздоровлення

та відпочинку

заклади

21

 

     21

 

соціальні

кількість дітей,  охоплених організованими  формами відпочинку та оздоровлення

% до загальної кількості дітей шкільного віку

37,5

40,0

кількість дітей,  які потребують особливої соціальної уваги

та підтримки охоплених організованими  формами відпочинку та оздоровлення

 

% до кількості дітей,  охоплених організованими  формами відпочинку

та оздоровлення

37,5

40,0

кількість дітей, які забезпечені оздоровчими послугами

% до кількості дітей,  охоплених організованими  формами відпочинку

та оздоровлення

5,0

10,0

кількість дітей, які забезпечені відпочинковими послугами

% до кількості дітей,  охоплених організованими  формами відпочинку

та оздоровлення

32,5

40,0

 

5.6  Фізична культура і спорт

 

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту                           в районі  обумовлювалася виконанням Закону України „Про фізичну культуру                 і спорт”.

В районі реалізація цієї політики покладена на відділ освіти райдержадміністрації, місцевий осередок громадської організації                               ВФСТ „Колос” Оржицької районної ради Полтавської області, комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу Оржицького району, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. У напрямі розвитку та популяризації фізичної культури також працювали колективи фізкультури, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємницькі структури                                           та громадськість.

До фізкультурно-спортивної діяльності  залучались 23 навчальних заклади, 19 колективів фізкультури та осередків, 40 штатних працівників галузі, з яких 34 – учителів фізичного виховання, 20 громадських активістів діяльності колективів фізкультури та осередків, близько 85 прихильників спорту,                                які забезпечували суддівські послуги при проведенні заходів.

В навчально-виховній сфері фізкультурно-спортивна діяльність у цих роках  здійснювалась належним чином у відповідності з стандартами освіти,             до фізкультурно-спортивної діяльності залучалося 2432 особи учнівської молоді. Крім районних спортивних заходів постійно у кожній школі проводились змагання між класами з таких видів спорту як міні-футбол, баскетбол, шахи, атлетичні естафети.

Комплексна ДЮСШ  забезпечує розвиток здібностей вихованців                              в обраному виді спорту, що в установленому порядку створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

Фінансування позашкільного закладу здійснюється за кошти районного бюджету, в порядку передбаченому діючим законодавством України.

Відділення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи  працювали       в таких населених пунктах району:  (Оржиця, Заріг, Новооржицьке, Чутівка, Денисівка, Лазірки, Вишневе).

Вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи  захищали честь району в різних спортивних змаганнях як районного так і обласного рівнів.

Учні приймали активну участь  у  районних  спортивних змаганнях:

 

- весна-осінь: першість району із футболу (юнацькі склади);

- січень: кубок району по баскетболу серед дівчат;

- квітень: районний юнацький турнір по міні-футболу „Юність”;

- травень: районний юнацький турнір по футболу  героїв Оржиччини;

- вересень: районний дитячий турнір по міні-футболу присвячений до дня  фізичної культури і спорту в Україні.

Протягом року в районі  проведено 42  районних  спортивно-масових заходів з залученням  5,5 тисяч чоловік. Серед проведених заходів турніри                            з шашок, шахів, тенісу, баскетболу, волейболу, міні-футболу та футболу.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- збереження існуючої матеріально-технічної бази у місцях масового відпочинку населення;

- сприяння залученню до фізкультурно-оздоровчих заходів усіх верств населення.

 

Ключові  заходи  на 2019 рік

 

- сприяння поширенню клубної системи усіх форм власності у сфері фізичної культури і спорту – сектор у справах сім'ї, молоді та спорту  –  протягом року;

 

Основні завдання

Перелік заходів, які планується реалізувати у 2019  році

Виконавці

Термін виконання

 

Реалізація Районної програми розвитку фізичної культури

і спорту на 2017-2020 роки

 

Заходи згідно  Календарного плану проведення фізкультурно-спортивних заходів

у 2019 році

в Оржицькому районі

Сектор у справах сім'ї, молоді

та спорту райдержадміністрації,

комплесна ДЮСШ Оржицького району,

МО  ГО ВФСТ „Колос” Оржицької районної ради Полтавської області

Протягом року

Залучення різних груп населення  до фізкультурно-оздоровчої роботи 

на підприємствах, установах, організаціях у вільний

від роботи час

Заходи згідно  Календарного плану проведення фізкультурно-спортивних заходів

у 2019 році

в Оржицькому районі

МО  ГО ВФСТ „Колос” Оржицької районної ради Полтавської області

Протягом року

Забезпечення підготовки

та участі спортсменів району

у чемпіонатах області

з визнаних видів спорту

серед спортсменів різних вікових категорій

Забезпечити якісну підготовку збірних команд району

та участь окремих спортсменів

з не олімпійських, спортивно-технічних і прикладних видів спорту в обласних змаганнях

Сектор у справах сім'ї, молоді

та спорт

райдержадміністрації,  

комплесна ДЮСШ Оржицького району,

МО  ГО ВФСТ „Колос” Оржицької районної ради Полтавської області

Протягом року

Матеріально-технічне забезпечення, розбудова спортивної інфраструктури

Облаштування, будівництво спортивних майданчиків

зі штучним покриттям

та тренажерним обладнанням

Сектор у справах сім'ї, молоді

та спорт райдержадміністрації, 

виконавчі комітети сільських

та селищних рад

 

Протягом року

 

 

 

Показники успішності у 2019 році

 

- забезпечення відсотку загальної чисельності населення, кількості громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи порівняно з очікуваним у 2018 році на 0,7 %, в тому числі учнівської                                    та студентської молоді – на 1,5 %;

- збільшення кількості залучених  дітей до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі.

 

5.7 Зайнятість населення та ринок праці

 

В основу даного розділу програми ввійшли показники економічного                  та соціального розвитку району, прогнозні критерії формування економічної ситуації у 2019 році, враховано динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці району, результати моніторингу діяльності ринкоутворюючих  підприємств і організацій щодо перспективності  розвитку. Протягом 2018 року досягнуто певних позитивних тенденцій щодо розвитку трудового потенціалу та формування ринку праці. За 9 місяців 2018 року на території району зареєстровано 74 підприємців - фізичних осіб. В галузевому розрізі малий бізнес розвивається переважно у сфері торгівлі та сільського господарства.

Станом на 01.10.18 року фіксований ринок праці незайнятих громадян порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 3,8 % і склав 763 особи. Рівень зареєстрованого безробіття становив на 1 жовтня 2018 року 5,1% середньорічної чисельності постійного населення працездатного віку. Навантаження на 1 вільне робоче місце становить 15 чоловік.

З початку року чисельність безробітних які отримали допомогу                                  по безробіттю становить 1534 особи, допомога по безробіттю склала                              15,1 млн. грн. За 2018 рік одна особа отримала допомогу на започаткування власної справи в розмірі 37 тис. грн.

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі одним із напрямів реалізації політики зайнятості є організація громадських робіт. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах у першому півріччі цього року становила 450 осіб.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- розвиток підприємницьких ініціатив громадян та допомога                                       у започаткуванні власної справи безробітними громадянами;

- реалізація інвестиційних проектів та проектів розвитку району з метою створення нових робочих місць та підвищення якості існуючих;

- реалізація проектів та програм щодо підтримки розвитку підприємництва у сільськогосподарській сфері;

- підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили;

- сприяння зайнятості громадян , які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

- вжиття заходів щодо  сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб  відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб”;

- вжиття заходів щодо  сприяння працевлаштуванню учасників антитерористичної операції та їх професійної адаптації;

- організації тимчасової зайнятості у формі громадських робіт                                        з фінансуванням таких робіт на солідарній основі за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

Ключові заходи на 2019 рік

 

- забезпечення заходів щодо стимулювання розвитку підприємницьких ініціатив населення в напрямку задоволення потреб місцевих громад шляхом залучення коштів місцевих бюджетів на такі цілі, що забезпечить збільшення кількості приватних підприємців на 50 осіб – філія обласного центру зайнятості, керівники місцевих громад, фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечення реалізації інвестиційного проекту щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію молоко товарної ферми                                   в СФГ „Світанок” з перспективою створення 25 нових робочих місць – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники підприємств, установ, організацій – протягом року;

- забезпечення реалізації інвестиційного проекту щодо розширення виробничих потужностей ТОВ „Оржицький молокозавод” з перспективою створення 10 нових робочих місць – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники підприємств, установ,                       організацій – протягом року;

- забезпечення реалізації інвестиційного проекту щодо будівництва полігону ТВП для смт Оржиця та додаткове створення 1 робочого місця – фінансове управління, відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники підприємств, установ, організацій – протягом року;

- сприяти  вдосконаленню  системи  професійної  підготовки                                  і підвищення  кваліфікації  працівників  відповідно до потреб економіки району,   забезпечити  професійну підготовку, перепідготовку  та  підвищення  кваліфікації  не  менше  150 безробітних громадян, популяризації робітничих професій –  філія обласного центру зайнятості, керівники підприємств, установ, організацій – протягом року;   

- системна співпраця з роботодавцями, підвищення рівня взаємовідповідальності служби зайнятості та надавачів робочих місць; сприяти задоволенню потреб роботодавців у кваліфікованій робочій силі шляхом працевлаштування 710 осіб за направленням служби зайнятості – філія обласного центру зайнятості, керівники підприємств, установ, організацій  – протягом року;

- організувати оплачувані громадські та тимчасові роботи з метою забезпечення тимчасової зайнятості не менше ніж 470 громадян та передбачити на 2019 рік кошти в сумі не менше 540,0 тис. грн. для фінансування громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру – філія обласного

 

 

центру зайнятості, керівники підприємств, установ, організацій, фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;

- здійснення заходів щодо соціальної, трудової, професійної адаптації учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб,                                       що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – філія обласного центру зайнятості, керівники підприємств, установ, організацій – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- створення 45 нових робочих місць шляхом реалізації інвестиційних проектів та проектів розвитку району;

- створення 50 нових робочих місць шляхом підтримки підприємницьких ініціатив в напрямку задоволення потреб місцевих громад;

- чисельність працевлаштованих осіб за направленням центру зайнятості очікується на рівні 710 осіб;

- чисельність осіб, стосовно яких прийнято рішення про виплату компенсації витрат роботодавців у розмірі єдиного внеску становитиме 10 осіб;

- чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації складатиме 150 осіб;

- чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру становитиме 470 осіб.

 

5.8 Грошові доходи населення

 

Підвищення матеріального добробуту є однією з важливих якісних характеристик життєдіяльності суспільства. Одним з основних  напрямів  діяльності органів  виконавчої влади району є  реалізація державної політики                       у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці, соціального захисту населення.

За статистичними даними середньомісячна заробітна плата штатних працівників району за ІІ квартал 2018  року  порівняно з І кварталом зросла                      на 1 467  грн. і становила 7 398 грн.

Заборгованість із заробітної плати на підприємствах, установах                               та організаціях відсутня. Постійно проводиться  моніторинг стану виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності, з урахуванням виплати поточної заробітної плати.

З метою упередження виникнення зарплатних боргів щокварталу проводяться засідання районної  тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Регулярно здійснюється моніторинг укладення колективних договорів                    на підприємствах, установах, організаціях району. З початку року зареєстровано 12 колективних договорів та змін до них. При реєстрації колективних договорів відслідковується відповідність їх положень нормативно-правовим актам.

Зазначені заходи  сприяють  зростанню грошових доходів та підвищенню рівня життя населення.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- сприяння зростанню грошових доходів та підвищенню рівня життя населення;

- своєчасна виплата заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій та недопущення виникнення зарплатних боргів.

 

Ключові  заходи на 2019 рік

 

- забезпечення темпів зростання середньої заробітної плати в розмірах, визначених Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм  реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, галузеві відділи райдержадміністрації, управління соціального захисту  райдержадміністрації, керівники підприємств, установ, організацій – протягом року;

- дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління соціального захисту  райдержадміністрації, галузеві відділи райдержадміністрації, керівники підприємств, установ, організацій – протягом року;

- скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату                             у законодавчо визначеному мінімальному розмірі – Оржицький сектор Лубенського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, Оржицьке відділення Лубенської ОДПІ, Оржицька районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення   райдержадміністрації, керівники підприємств, установ, організацій протягом року;

- забезпечення дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати в закладах комунальної власності, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів – галузеві відділи райдержадміністрації, районна рада, сільські (селищні) ради – протягом року; 

- своєчасне та якісне проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах району(міста) з урахуванням виплати поточної заробітної плати за звітний період – управління соціального захисту населення   райдержадміністрації протягом року;

- здійснення заходів щодо забезпечення своєчасності виплати заробітної плати та недопущення виникнення нових підприємств-боржників – районна  тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, керівники підприємств, установ, організацій – протягом року;

- здійснення моніторингу укладення колективних договорів                                    на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю, з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам – управління соціального захисту Оржицької райдержадміністрації, виконкоми сільських (селищних) рад – протягом року;

-  реалізація пілотного проекту Міністерства соціальної політики України із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб „Рука допомоги” відповідно до вимог Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей                      та внутрішньо переміщених осіб , затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 року № 1154 (зі змінами) – Оржицька районна філія Полтавського обласного центру зайнятості, управління соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

-  зростання грошових доходів та підвищенню рівня життя населення.

 

5.9  Реформування житлово-комунального господарства

 

Протягом 2018 року по 12 сільських радах району  виготовлені право установчі документи на земельні ділянки під сміттєзвалищами, по 2 сільських радах відповідні документи знаходяться на стадії реєстрації, що становить 64% від загальної кількості сміттєзвалищ району по Оржицькому полігону                   ТПВ виготовлений паспорт та отриманий селищною радою протягом лютого поточного року. Оржицькою селищною радою придбано 50 індивідуальних контейнери для збору ТПВ на 200 літрів та 10 контейнерів для збору                               ТПВ на 1100 літрів.

Планується до кінця 2018 року придбати ще 1 сміттєвоз, який обслуговуватиме 5 сільських громад району та контейнери для збору ТПВ.

       З метою вжиття заходів по озелененню території району, покращення санітарного стану і благоустрою сіл та селищ, поліпшення санітарно-епідемічного благополуччя населення, прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 06.04.2018 року № 121 „Про проведення щорічної акції „За чисте довкілля” та дня благоустрою території району у 2018 році”,  згідно якого в період з 10.04.2018 року по 31.05.2018 року проводилася акція                         з благоустрою „За чисте довкілля” та день благоустрою 21 квітня 2018 року.

         Всього до акції було задіяно 50 населених пунктів району, залучено                        2820 осіб, в тому числі 1835 осіб учнівської та студентської молоді.

         Упорядковано 421 тис. кв. м прибудинкових територій, 403 тис. кв. м парків та скверів, 1582  тис. кв. м   вулиць та доріг та 88 кладовищ.                          На території населених пунктів району висаджено 0,734 тис. шт. дерев                                     та 0,520 тис. шт. кущів.

         Значна робота по залісенню проведена державним підприємством „Лубенське лісове господарство”. Роботи проводились на території Селецької сільської ради висаджено 20938 шт. саджанців сосни, 4950 саджанців берези, 1300 саджанців вільхи та 500 саджанців сосни „Кримської”, на території Савинської сільської ради висаджено 2700 шт. саджанців вільхи. В рамках проведення Дня благоустрою на території Чутівської сільської ради висаджено 97 шт. різних порід дерев. Також Оржицьким агролісництвом ДП ПДЛП „Полтаваоблагроліс” висаджено на площі 3 га 5000 шт. саджанців сосни                       та 8000 шт. дуба на території Онішківської сільської ради.

За період проведення акції ліквідовано 27 стихійних звалищ, вивезено                     на полігони і сміттєзвалища орієнтовно 400 куб. м  побутових відходів і сміття, упорядковано  20 меморіальних комплексів, 43 пам’ятники та 44 місця почесних поховань. 

         Благоустроєно на території 50 дитячих та 56 спортивних майданчиків.

Очищено  120 тис. кв. м  прибережних захисних смуг річок і водойм.

КП „Оржиця-водоканал” на поточний ремонт водяних насосів                    витрачено – 32 520 грн, придбано та встановлено 3 блоки управління погружними насосами на загальну суму 22 500 грн,  2 водяні насоси марки „Родник” на загальну суму  10 000 грн., проведено заміну водопровідної мережі в с Старий Іржавець протяжністю 800 метрів на загальну суму 80 000 грн.

КП „Лазірки-Добробут” на ремонт та заміну водопровідних труб було витрачено 7 270 грн. власних коштів  підприємства. Було також  відремонтовано 2 глибинних  насоси на суму 22 300 грн. за рахунок місцевого бюджету.

КП „Новооржицьке-благо” та Новооржицькою селищною радою в грудні 2018 року було розпочато реконструкцію водогінної мережі, а саме  укладено  632  метри труби по всьому населеному пункту на що витрачено 204 тис. грн. коштів місцевого бюджету. До кінця року планується придбати 2 водяні насоси на загальну суму (орієнтовно 60 тис. грн.).

 

Пріоритетні напрямки розвитку галузі у 2019 році

 

-   покращення якості питної води;

-   поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо позитивного досвіду створення та функціонування ОСББ;

- проведення заходів у сфері поводження з твердими побутовими відходами на території району в рамках виконання Комплексної Програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області                            на 2017-2021 роки;

-  реалізація заходів у сфері енергозбереження та надання кредитів населенню на проведення енергозберігаючих заходів в рамках виконання Районної програми часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Оржицького району та ОСББ (ЖБК) на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017-2021 роки.

 

Ключові заходи на 2019 рік

 

- модернізація систем водопостачання – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства                             та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад – протягом 2019 року;

- технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад – протягом                  2019 року;

- створення та сприяння діяльності асоціацій та об’єднань співвласників мешканців багатоквартирних будинків – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва, відділ

 

економіки райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад – протягом 2019 року;

- забезпечення підприємств житлово-комунального господарства машинами, механізмами та обладнанням на лізинговій основі – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад – протягом 2019 року;

- забезпечення формування економічно обґрунтованих тарифів                            на    житлово-комунальні послуги та широка роз’яснювальна робота щодо причин зміни тарифів – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад, комунальними підприємствами – протягом 2019 року;

- збільшення обсягів та підвищення якості комунальних послуг – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад, комунальними підприємствами – протягом 2019 року;

- подальша реконструкція мереж вуличного освітлення – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад – протягом 2019 року;

- всебічне впровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва, відділ економі комічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад, комунальними підприємствами – протягом 2019 року;

- проведення заходів у сфері поводження з твердими побутовими відходами на території району в рамках виконання Комплексної Програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області                        на 2017-2021 роки – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва, відділ економічного              та агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищних та сільських рад, комунальними підприємствами – протягом 2019 року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків з утримання та обслуговування житлового фонду:                              5 об’єднань;

- проведення капітального ремонту системи водопостачання                                        в   смт  Оржиця по вул. Центральна протяжністю  –  1000 м,  Дробницького – 200 м;

- проведення капітальних ремонтів водопровідної мережі                                      в смт Новооржицьке протяжністю – 500 м, с. Вишневе – 300 м, с. Лазірки –                        400 м, с. Райозеро – 500 м;

- придбання та встановлення  контейнерів для збирання побутових відходів 200 шт. на загальну суму 400,0 тис. грн;

-  розробка та коригування схем санітарної очистки 15 населених пунктів району на загальну суму 300,0 тис. грн.;

-  придбання сміттєвоза на загальну суму 2000,0 тис. грн.;

-  розроблення Паспортів місць видалення відходів 3 шт., на загальну суму 60,0 тис. грн;

- часткове відшкодування кредитів, взятих жителями Оржицького району та ОСББ (ЖБК) на впровадження енергозберігаючих заходів протягом                         2019 року на загальну суму 30,0 тис. грн.

 

6. Забезпечення раціонального природокористування

 

Керуючись пунктом 3 статті 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” райдержадміністрація здійснює контроль в межах своїх повноважень за дотриманням законів України по охороні довкілля, раціональному використанню природних ресурсів та стану санітарно-екологічного благополуччя в районі.

Оржицький район аграрний. Промисловість представлена підприємствами – ТОВ „Новооржицький цукровий завод” та ТОВ „Оржицький молокозавод”. Тому всі зусилля направлені на збереження та недопущення забруднення земельних ресурсів та надр.

Основним засобом виробництва в сільському господарстві є земля.

На жаль, в господарствах практично відсутні складські приміщення для тривалого зберігання мінеральних добрив, що призводить до втрат поживних речовин при зберіганні в пристосованих умовах, а також створює певні труднощі в попередженні забруднення вирощеної продукції та навколишнього середовища. Ще гірший стан в питанні застосування пестицидів. На жаль,                       в жодного сільськогосподарського товаровиробника немає спеціального паспортизованого складу. Адже інтенсивні сучасні технології пов’язані                               із значним використанням засобів захисту рослин.

Основними проблемами у галузі охорони і регулювання використання тваринного світу та рибних запасів є недостатня вивченість, погіршення природних умов для існування диких тварин і риби, та їх охорони                                від незаконного використання та знищення. В районі діє госпрозрахункове мисливсько-рибальське підприємство, за яким закріплено угіддя на площі                         71 тис. га. Але недостатнє фінансування та малочисельний склад працівників цього підприємства (всього 3 особи) не дозволяють в повному обсязі проводити роботи по збереженню і нарощенню як поголів’я диких тварин, так і запасів риби.

По цій же причині (недостатнє фінансування) не вирішено питання                           по винесенню в натуру прибережних захисних смуг річок і водоймищ.

Підземні води – основне джерело господарсько-питного водопостачання населених пунктів району. Тому охорона їх від забруднення є основою здоров’я людей.

Станом на сьогодні в Оржицькому районі знаходиться 27 водогонів:                       із них – 3 комунальних, 3 відомчих та 21 сільський, наповнення їх проводить                      78 артезіанських свердловин.

Протягом 2015-2018 років в районі не зареєстровано випадків інфекційних захворювань, які могли виникнути при вживанні питної води                          з водопровідної мережі. Не було таких випадків і при використанні води шахтних колодязів.

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають всі 18 підприємств, що забруднюють повітря стаціонарними джерелами.

Також одним із головних забруднювачів повітря є автомобільний транспорт.

Станом на 01.10.2018 року в районі налічувався 51 населений пункт                                та 22 звалища твердих побутових відходів, які займають площу 20,7 га. Обслуговуючий персонал для підтримання належного стану на сміттєзвалищах відсутній.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України                                  від 31.03.2010 року  № 777-р „Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою „За чисте довкілля”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.04.2018 року  № 317 „Про проведення щорічної всеукраїнської акції „За чисте довкілля” та Дня благоустрою території області”,  з метою забезпечення утримання територій населених пунктів                           у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення на території району щорічно приймається розпорядження голови райдержадміністрації про проведення акції „За чисте довкілля”. Всього до акції було задіяно 50 населених пунктів району, залучено 2820 осіб, в тому числі 1835 осіб учнівської та студентської молоді. Упорядковано 421 тис. кв. м прибудинкових територій, 403 тис.кв.  м  парків та скверів, 1582  тис. кв. м   вулиць та доріг та 88 кладовищ.  На території населених пунктів району висаджено 734 дерев та 520 кущів.  Значна робота по залісенню проведена державним підприємством „Лубенське лісове господарство”. Роботи проводились на території Селецької сільської ради висаджено 20938 шт. саджанців сосни, 4950 саджанців берези, 1300 саджанців вільхи                           та 500 саджанців сосни „Кримської”, на території Савинської сільської ради висаджено 2700 шт. саджанців вільхи. В рамках проведення Дня благоустрою на території Чутівської сільської ради висаджено 97 шт. різних порід дерев. Також Оржицьким агролісництвом ДП ПДЛП „Полтаваоблагроліс” висаджено на площі 3 га 5000 шт. саджанців сосни та 8000 шт. дуба на території Онішківської сільської ради.

За період проведення акції ліквідовано 27 стихійних звалищ, вивезено                     на полігони і сміттєзвалища 400 куб. м  побутових відходів і сміття, упорядковано  20 меморіальних комплексів, 43 пам’ятники та 44 місць масових поховань. Також благоустроєно території 50 дитячих та 56 спортивних майданчиків. Очищено  120 тис. кв. м  прибережних захисних смуг річок                            і водойм.

На балансі селищних та сільських рад спецтранспорту для вивезення твердих побутових відходів немає. В смт Оржиця вивіз твердих побутових відходів здійснюється спецтранспортом КП „Оржиця-комунсервіс”,                             в смт Новооржицьке здійснюється планово-поквартирна очистка спецавтотранспортом по узгодженому графіку. Вивезенням рідких нечистот                            в районі займається лише КП „Оржиця-водоканал”.

На території району у 2018 році діяли наступні  програми у сфері екології:

 

- Районна програма „Питна вода” на 2006-2020 роки (затверджена                           24 сесією 4 скликання від 22.07.2005 року);

- Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної  політики  в Оржицькому районі                                 на 2017-2021 роки (затверджена 15 сесією 7 скликання від 14.04.2017 року);

- Програма розвитку водного господарства в Оржицькому районі                                   на 2013-2021 роки (затверджена 19 сесією 6 скликання від 12.02.2013 року);

- Районна програма заліснення земельних угідь Оржицького району                          на 2017-2025 роки (затверджена 19 (позачерговою) сесією 7 скликання                              від 09.08.2017 року).

В останні роки в зв’язку із зміною кліматичних умов різко знизився рівень поверхневих та підґрунтових вод в заплаві річки Сула, що призвело             до виникнення ряду проблемних екологічних та техногенних ситуацій, а саме: торф’яні пожежі, зменшення місць гніздування водоплавних птиць та зниження рівня поверхневих вод. Для вирішення проблеми водонаповнення у 2016 році розроблено проект „Будівництво водорегулюючої споруди - шлюза-регулятора на р. Сула в районі с. Тарасівка Оржицького району Полтавської області”. Вартість проекту 21273,286 тис. грн. Розробник проектної документації – Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут „Дніпродіпроводгосп”  (м. Дніпро). 18.03.2016 року отримано Експертний звіт щодо розгляду проектної документації № 17-0050-16П(17-2254-15Н). Проектно-кошторисна документація затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.03.2016 року № 94. Розробленню документації                          на будівництво шлюза-регулятора передували неодноразові наради, щодо доцільності будівництва даного об’єкту. У нарадах брали участь представники Державного регіонального проектно-вишукувального інституту „Дніпродіпроводгосп”, Полтавського обласного управління водних ресурсів, Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій та районних рад Оржицького і Семенівського районів. Будівництво гідротехнічної споруди (шлюза-регулятора) визначено                         в „Регіональній цільовій програмі розвитку водного господарства                           та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області               на період до 2021 року”,  яка затверджена рішенням шістнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 23.05.2013 року.

Рішенням пленарного засідання п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 26.04.2017 року № 452 виділено кошти в сумі                 1700 тис. грн. (кошти фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області) для реалізації проекту „Будівництво водорегулюючої споруди – шлюза-регулятора на р. Сула в районі с.Тарасівка Оржицького району Полтавської області” та визначено розпорядником коштів Управління капітального будівництва облдержадміністрації. 3 травня 2017 року Оржицькою райдержадміністрацією передано проектно-кошторисну

 

документацію розпоряднику коштів – Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації. У зв’язку із змінами в законодавстві                    та будівельних нормах документація пройшла коригування Державним регіональним проектно-вишукувальним інститутом „Дніпродіпроводгосп”                  та отримано експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації. Крім того інфляційні процеси в державі збільшили вартість будівництва до 28334,592 тис. грн.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- вдосконалення системи управління та державного контролю                                      за природоохоронною діяльністю суб’єктів господарювання;

-  збереження біорізноманіття, формування екологічної мережі, створення нових і розширення меж існуючих територій природно-заповідного фонду;

- ліквідація існуючих та недопущення виникнення нових несанкціонованих звалищ.

 

Ключові заходи на 2019 рік

 

- приведення до екологічних норм території під полігон твердих побутових відходів для смт Оржиця – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

- проведення комплексу робіт по ліквідації існуючих та недопущенню виникнення нових несанкціонованих сміттєзвалищ – сільські (селищні) ради – протягом року;

- недопустити розміщення екологічно-небезпечних об’єктів на території району – управління та відділи райдержадміністрації – протягом року;

- проведення заходів з озеленення та благоустрою сіл району – сільські (селищні) ради – І півріччя 2019 року;

- створення захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів та полезахисних смуг – сільські (селищні) ради спільно                                 з ДП „Лубенське лісове господарство” – протягом року;

- сприяння розвитку екологічної освіти, виховання та пропаганда екологічних знань, громадська екологічна діяльність – управління та відділи райдержадміністрації – протягом року;

- забезпечити належні умови збереження біологічного та ландшафтного розмаїття на територіях природно-заповідного фонду – управління та відділи райдержадміністрації спільно з сільськими (селищними) радами                                        та Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації – протягом року;

- продовжити вивезення побутового сміття (на договірній основі)                                з індивідуальних домоволодінь, підприємств, установ та організацій –                                  КП Оржиця комунсервіс – протягом року;

- вишукання фінансових ресурсів для будівництва гідротехнічної споруди (шлюза-регулятора на р. Сула) – управління та відділи райдержадміністрації – протягом року;

 

- активізувати роботу адміністративних комісій при сільських радах                       по притягненню до адміністративної відповідальності порушників екологічного законодавства – сільські (селищні) ради – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- зменшення випадків забруднення природних ресурсів (землі, поверхневих та підземних вод) підприємствами та населенням району;

- зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 5%;

- мінімізація утворення твердих побутових відходів та зменшення                            їх негативного впливу на здоров’я людини, на навколишнє природне середовище;

-  удосконалення системи поводження з відходами від виробництва, розробка схем санітарної очистки всіх населених пунктів району;

-  збільшення лісистості та захист ріллі;

-  будівництво гідротехнічних споруд;

-  недопущення виникнення пожеж на торфовищах.

 

7. Енергозбереження та енергоефективність

 

Основним напрямом при плануванні та реалізації заходів енергоефективності в бюджетній сфері району є курс на покращення енергетичних характеристик будівель, що використовуються в соціальній сфері та фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Більшість будівель закладів охорони здоров’я, освіти та культури району побудовані у 60-80-х роках минулого століття цілеспрямовано під розміщення даних закладів. Щодо енергоощадливості, будівлі закладів бюджетної сфери мають цілий ряд недоліків, а саме: низький тепловий опір огороджуючих конструкцій; використання застарілого теплового обладнання; необхідність                        у додатковій теплоізоляції елементів конструкції даху та заміні                                           або капітальному ремонту покрівель; експлуатація старих дерев’яних вікон; невідповідність сучасним нормам конструкцій дверей та стану системи електричного освітлення та інші.

У 2018 році на виконання даного стратегічного напряму продовжують реалізуватися такі заходи:

 

- Капітальний ремонт системи опалення із застосуванням енергозберігаючих технологій в Круподеринській ЗОШ І-ІІІ ступенів                                за адресою: с. Круподеринці, вул. Центральна, 61, Оржицького району, Полтавської області – 938,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт частини спортивно-оздоровчого комплексу                         в с. Вишневе, Оржицького району, Полтавської області – 160,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт та термомодернізація приміщення районного будинку культури по вул. Центральна, 75 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області –  1400,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт Оржицької центральної районної бібліотеки                          по вулиці Центральній, 38 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області – 1200,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Миру, 4а у селі Козаче Оржицького району Полтавської                      області – 1076,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт будинку культури по вулиці Крупської, 30 в селі Вишневе (Куйбишеве) Оржицького району Полтавської області –                                 205,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт Онішківського СБК по вулиці Центральній, 27                         в с. Онішки Оржицького району Полтавської області – 250,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт віконних заповнень Оржицького ДНЗ „Дзвіночок” по вулиці Центральна, 40 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області – 43,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ „Дзвіночок” по вулиці Центральна, 40 в смт Оржиця Оржицького району Полтавської області – 1204,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків Тарасенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Шкільна, 17 а село Тарасенкове Оржицького району – 524,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт частини приміщення, заміна віконних блоків, вимощення будинку культури в с. Заріг по вул. Миру 162/а, Оржицького району Полтавської області – 420,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків Староіржавецького ФАПу по вул. Грушевського, 26 у с. Старий Іржавець Оржицького району – 70,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт Тарасівського ФАПу по вул. Миру, 51                                 у с. Тарасівка Оржицького району – 90,0 тис. грн.;

- Придбання обладнання для опалення спортивного оздоровчого комплексу у с. Вишневе Оржицького району – 270,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт покрівлі та віконних заповнень приміщення спортивного залу Денисівської ЗОШ I-III ступенів імені В.В. Лесевича                         по вул. Володимира Лесевича, 31 в селі Денисівка Оржицького району Полтавської області – 594,0 тис. грн.;

- Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків Новооржицького ДНЗ „Дружба” по вул. Освітня, 2 в смт Новооржицьке Оржицького району Полтавської області – 1418,0 тис. грн.

Загальна вартість проектів в галузі „Енергозбереження” складає орієнтовно 8658,0 тис. грн.

Проблемою реалізації заходів енергоефективності у бюджетній                                     та комунальній сферах є недостатнє фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Підвищення енергоефективності за рахунок енергозбереження залишається стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери району. Створення ефективної системи енергозбереження в усіх ланках суспільного господарства є питанням, яке необхідно вирішувати.

Суттєву економію енергоресурсів забезпечено чітким обліком                                      їх використання. Для цього кожна бюджетна організація і установа затвердила щомісячні ліміти споживання природного газу та електроенергії.

 

Для бюджетних установ одним із основних шляхів отримання економії паливо-енергетичних ресурсів та забезпечення їх ефективного використання                    є проведення енергоаудиту з подальшим впровадженням енергозберігаючих заходів.

 

Пріоритетні напрямки розвитку в 2019 році

 

- зменшення енергоспоживання в установах соціальної сфери                                   та бюджетних організаціях району ;

- впровадження постійно діючої системи динамічного моніторингу                             і отримання інформації щодо фактичного енергоспоживання та оптимальної температури повітря в приміщеннях бюджетних установ у режимі щоденного моніторингу за показниками приладів обліку енергетичних ресурсів                                          та температурних приладів;

-    оптимізація  споживання енергоносіїв домогосподарствами;

- запровадження новітніх підходів, інновацій щодо використання енергоресурсів на промислових підприємствах.

 

Ключові заходи на 2019 рік

 

- впровадження системи енергетичного менеджменту в районі – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з бюджетними установами району – протягом року;

- реконструкція та модернізація опалювальних систем в установах                             та організаціях району – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з бюджетними установами району – протягом року;

- подальша участь у різноманітних проектах та грантах „U-LEAD                                  з Європою” та  „GIZ”, з метою ширшого застосування енергозберігаючих технологій – відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з районним ресурсним центром –  протягом року;

- впровадження альтернативних видів палива в закладах бюджетної сфери – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно                           з бюджетними установами району –  протягом року;

- покращення енергетичних характеристик будівель,                                             що використовуються в соціальній сфері та фінансуються за рахунок бюджетних коштів – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з бюджетними установами району та органами місцевого самоврядування  – протягом року;

- проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з бюджетними установами району –  протягом року;

 

- впровадження енергоефективних технологій і матеріалів у реальному секторі економіки та домогосподарствах – суб’єкти господарювання                                   та домогосподарства –  протягом року;

- висвітлювати на шпальтах районної газети хід впровадження енергозберігаючих заходів, які реалізуються в районі – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства                                 та будівництва райдержадміністрації спільно із засобами масової інформації –  протягом року;

- популяризація надання «теплих» кредитів на придбання енергозберігаючих матеріалів в рамках Державної програми з відшкодуванням частини суми кредиту – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації –  протягом року.

проведення моніторингу впровадження в районі енергозберігаючих заходів – відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно                           з бюджетними установами району – щоквартально.

 

Показники успішності в 2019 році

 

- збільшення заходів із встановленням котлів опалення,                                                які використовують альтернативні види палива на1%;

-  недопущення виникнення заборгованості за спожиті енергоресурси;

-  збільшення забезпечення приладами обліку енергоресурсів населення району на 3% від поточної кількості вже встановлених приладів обліку;

- оптимізація районного паливно-енергетичного балансу, насамперед збільшення в ньому частки альтернативних, відновлюваних та місцевих видів енергоресурсів на 2%;

-  зменшення загального енергоспоживання у бюджетній сфері на 5%                        за рахунок установлення енергоефективного обладнання та постійного моніторингу споживання енергоресурсів;

- популяризація державної програми з утеплення будинків та заміну газових котлів на альтернативних видах палива.

 

8. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності                  і правопорядку

 

Протягом 9 місяців 2018 року працівниками Оржицького відділення поліції Лубенського відділу ГУНП в Полтавській області вживались заходи щодо розкриття та профілактики злочинів та правопорушень. У відповідності                       з вказаним систематично проводились профілактичні відпрацювання території Оржицького району та патрулювання території обслуговування.

Протягом 9 місяців 2018 року Оржицьким відділенням поліції обліковано 150 кримінальних правопорушень, що на 16,2% менше в порівнянні                                        з аналогічним періодом минулого року (2017 – 179), з них 43 тяжких і особливо тяжких, що на 18,9% менше в порівнянні з минулим роком (2017 – 53).

Із зареєстрованих злочинів спостерігається зменшення кількості крадіжок на 36,3% (80 – 51) (область -0,6%). Внаслідок вжитих працівниками заходів встановлено осіб за 27 злочинами вказаної категорії, що становить 52,94%.

 

Проводилась робота щодо розкриття та профілактики дрібних крадіжок.                           Так,  протягом  звітного  періоду розкрито 3 факти дрібного викрадення чужого

майна. Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності                             за статтею 51 КУпАП.

Кількість незаконних заволодінь автотранспортними засобами                                      в порівнянні з 2017 роком збільшилась на 100 % (1 – 2). За 1 злочином вказаної категорії злочинця встановлено та кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

У 2018 році не допущено вчинення розбійних нападів та пограбувань                          на території Оржицького району (у 2017 році:розбоїв – 0, пограбувань – 6).

Збільшилась кількість шахрайств на 33,3% (9 – 12). 8 злочинів вказаної категорії розкрито та злочинцям повідомлено про підзору. Серед шахрайств,                      що вчинені на території Оржицького району, характерними є шахрайства                               з банківськими картками та при купівлі товарів через мережу Інтернет.

Протягом 9 місяців 2018 року за вчинення кримінальних правопорушень особам оголошено про підозру за 105 кримінальними провадженнями                             (2017 рік  – 112,  - 6,3%), з них по тяжким та особливо тяжким – 29 (2017 рік – 30, - 3,3%). Направлено до суду 127 кримінальних проваджень (2017 рік  –                      89, +42,7%). Закінчено 37 тяжких та особливо тяжких кримінальних проваджень (2017 рік – 25, + 48%).

З числа зареєстрованих кримінальних проваджень протягом 9 місяців 2018 року встановлено осіб за 99 кримінальними провадженнями (питома вага складає 66%), з них встановлено осіб за тяжкими та особливо тяжкими злочинами – 27 (питома вага складає 64,3%).

З метою недопущення вчинення злочинів із застосуванням вогнепальної зброї працівниками поліції вживались заходи щодо виявлення фактів незаконного зберігання зброї. З цією метою працівниками Оржицького відділення поліції проведено 18 санкціонованих обшуків. За 7 обшуками виявлено зброю та боєприпаси, за 1 – наркотичні речовини. Протягом 9 місяців 2018 року оголошено про підозру за 7 злочинами вказаної категорії                                (2017 рік – 7).

Працівниками Оржицького відділення поліції протягом 9 місяців                          2018 року проводились заходи, направлені на виявлення та встановлення осіб, які займаються незаконним зберіганням та розповсюдженням наркотичних засобів. Проведено 20 обшуків, у 12 з яких виявлено та вилучено наркотичні засоби, у 1 – вогнепальну зброю. В ході проведення обшуків виявлено 4 факти незаконного посіву нарковмісних рослин.

Задокументовано 3 факти надання приміщення для незаконного вживання наркотичних засобів.

Всього протягом 9 місяців 2018 року повідомлено про підозру                                за 20 КП (2017 рік – 16, + 25%), з них по факту незаконного зберігання наркотиків – 14, незаконний посів нарковмісних рослин – 2, надання приміщення для незаконного вживання наркотиків – 3, схиляння до вживання наркотиків – 1.

До адміністративної відповідальності за невжиття заходів щодо знищення насаджень нарковмісних рослин притягнуто 2 осіб.

 

Здійснювалась робота щодо виявлення фактів незаконної порубки лісу. Так, протягом 9 місяців 2018 року працівниками підрозділу виявлено 3 злочини вказаної категорії. Винних осіб притягнуто до кримінальної відповідальності   за статтею 246 КК України.

Здійснювалась робота щодо виявлення фактів браконьєрства на території обслуговування. Так, в ході проведення операції „Нерест” працівниками підрозділу виявлено 3 факти незаконного вилову риби. За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 249 КК України. Наразі кримінальні провадження з обвинувальним актом направлено до суду. Також                   в серпні цього року спільно з працівниками рибоохоронного патруля задокументовано незаконний вилов риби забороненим знаряддям лову „Електровудкою” в р. Сула неподалік с. Малоселецьке. Наразі призначено експертизу, за результатами якої буде вирішено питання щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за статтею 249 КК України.

Здійснювались перевірки використання бюджетних коштів. Наразі виявлено 1 факт привласнення бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт на території Оржицького району. Фігуранту справи повідомлено                                про підзору.

Протягом звітного періоду 2018 року працівниками поліції виявлено                         та припинено 1258 адміністративних правопорушень. До адміністративної відповідальності за появу та розпиття алкогольних напоїв у громадському місці (стаття 178 КУпАП) притягнуто 210 осіб, за вчинення дрібного хуліганства –                    5 осіб, за вчинення домашнього насильства – 15 осіб.

Також, з метою попередження рецидивної злочинності працівниками поліції здійснювались систематичні перевірки раніше судимих осіб, а також осіб, які засуджені до покарань не повʼязаних з позбавленням волі. Так,                              до адміністративної відповідальності за порушення адміністративного нагляду за 9 місяців 2018 року складено 18 адміністративних протоколів. Проте, кількість кримінальних правопорушень, скоєних особами, які раніше вчиняли злочини збільшилась з 35 у 2017 році до 36 – у 2018 році. Це також пояснюється тим, що кількість направлених до суду кримінальних проваджень протягом звітного періоду у порівнянні з минулим роком збільшилась на 42,7%.

Здійснювались заходи щодо профілактики вчинення злочинів                                    та правопорушень неповнолітніми. З цією метою в навчальних закладах району працівниками поліції проводились профілактичні бесіди на правову тематику щодо пропаганди здорового способу життя та недопущення скоєння неповнолітніми правопорушень. Всього проведено 8 тематичних виступів. Проводилась робота щодо виявлення осіб, які неналежно виконують обов’язки по вихованню дітей. Так, протягом звітного періоду за невиконання батьками обов’язків по вихованню своїх дітей 34 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Так, кількість злочинів, вчинених неповнолітніми протягом звітного періоду 2018року зменшилась з трьох у минулому році до двох – у 2018 році.

Здійснювались заходи щодо профілактики аварійності на території Оржицького району. Так, протягом 9 місяців 2018 року кількість ДТП                                 на  території  смт  Оржиця  та  Оржицького  району в порівнянні із аналогічним

періодом минулого року зменшилась на 11,7% (2017 рік  – 17, 2018 рік  – 15),                         в тому числі ДТП з потерпілими на 66,7% (2017 рік  – 9, 2018 рік – 3).                                  В результаті ДТП загинуло 3 особи (2017 рік – 2). В ході нагляду за дорожнім рухом працівниками підрозділу виявлено 768 адміністративних правопорушень, в  т. ч.  40 фактів керування транспортними засобами                              (далі – ТЗ) в стані алкогольного сп’яніння, 13 – порушення правил перевезення небезпечного вантажу та проїзду великогабаритних ТЗ, 5 – керування ТЗ,                         що не пройшли обов’язковий технічний контроль, 24 факти керування ТЗ,                                що не зареєстровані у відповідності з чинним законодавством.

Основним критерієм оцінки якості діяльності поліції є рівень довіри населення. Тому серед пріоритетних напрямів діяльності поліції є взаємодія                          з населенням на засадах партнерства.

Отже, забезпечення охорони прав і свобод людини, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку – основні завдання поліції.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

-  взаємодія з населенням на засадах партнерства;

-  забезпечення охорони прав і свобод людини;

-  протидія злочинам та правопорушенням;

-  підтримання публічної безпеки і порядку.

                                                                                                                                                                                        

Ключові заходи на 2019 рік

 

- продовжити здійснення заходів щодо боротьби зі злочинністю                                на території Оржицького району, в тому числі щодо розкриття злочинів майнової спрямованості, наркозлочинів та злочинів, пов’язаних з незаконним обігом зброї. З цією метою необхідно активізувати здійснення перевірок раніше судимих осіб, осіб, схильних до вчинення злочинів та правопорушень, здійснити перевірку осіб, що пересуваються територією обслуговування                            на підозрілих транспортних засобах    Оржицьке відділення поліції – протягом року;

- з метою недопущення розкрадання державних коштів здійснити заходи щодо виявлення злочинів в бюджетній системі, сфері земельних відносин, заходи, спрямовані на документування корупційних діянь службових осіб органів влади і управління – Оржицьке відділення поліції спільно                                       з Оржицьким відділом Лубенської місцевої прокуратури  –  протягом року;

- здійснювати профілактичні заходи з протидії злочинності на території Оржицького району, зокрема шляхом патрулювання місць концентрації вчинення правопорушень, в тому числі із залучення громадськості. Результати висвітлювати в місцевих засобах масової інформації     Оржицьке відділення поліції – протягом року;

- активізувати здійснення заходів щодо виявлення фактів продажу неповнолітнім тютюнових виробів та алкогольних напоїв Оржицьке відділення поліції спільно з органами місцевого самоврядування  – протягом року;

- здійснити заходи щодо профілактики та виявлення фактів незаконної вирубки лісу – Оржицьке відділення поліції спільно з органами місцевого самоврядування  – протягом року;

- у зв’язку з вступом в дію нового законодавства з протидії домашньому насильству  здійснити заходи щодо його профілактики, виявлення сімей, у яких вчиняється насильство та жорстокість відносно її членів, насамперед дітей. Винних осіб притягувати до юридичної відповідальності, в тому числі кримінальної Оржицьке відділення поліції спільно з органами місцевого самоврядування  –  протягом року;

- з метою профілактики ДТП на території Оржицького району здійснювати заходи щодо виявлення фактів керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, інших грубих порушень правил дорожнього руху - Оржицьке відділення поліції – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

- зниження рівня злочинності, недопущення вчинення вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі із застосування зброї;

- зменшення кількості корисливих злочинів, насамперед розбійних нападів та грабежів, збільшення кількості  встановлених осіб за злочинами вказаної категорії;

-  зменшення вчинення правопорушень на побутовому ґрунті;

-  зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

-  підвищення рівня довіри населення до діяльності правоохоронних органів.

 

9. Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

 

Робота по висвітленню актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного  життя району  є важливою складовою  діяльності райдержадміністрації. Протягом 9 місяців 2018 року  проводилися засідання та наради  з актуальних питань, зустрічі з громадськістю. У районній комунальній газеті „Оржицькі вісті” публікуються матеріали про роботу центральних органів  влади та райдержадміністрації, висвітлюються актуальні питання сьогодення та впровадження реформ. Крім того, через засоби масової інформації голова райдержадміністрації та голова районної ради вітають жителів району з професійними святами. 

 Не менш важливим є спілкування з громадськістю через громадський актив району. Громадська  рада при райдержадміністрації об’єднує                                     10  представників з різних інститутів громадянського суспільства. Засідання Громадської ради при райдержадміністрації проводиться один раз на квартал. Обговорення питань, винесених Громадською радою на засідання,  проходить за безпосередньої участі голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів. Отримані рекомендації допомагають  владі більш  чітко і дієво  працювати спираючись  на підтримку і розуміння широкого загалу.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

- забезпечення прозорості і публічності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час прийняття управлінських рішень, зокрема впровадження демократичних принципів їх взаємовідносин із засобами масової інформації.

- активне залучення засобів масової інформації до обговорення соціально значущих проблем, ідей та проектів з метою підготовки громадськості                                до сприйняття нових явищ суспільного життя;

- сприяння удосконаленню порядку надання освітніх, навчально-виховних та інших послуг в інформаційній сфері з метою підвищення культурно-освітнього рівня українського суспільства;

- підвищення ефективності використання інформаційної продукції для пропаганди культурних і духовних цінностей України, їх популяризації                                  за кордоном;

- створення конкурентоспроможної національної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури;

- забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості;

- захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності інформації, захисту інформації про особу, підтримки демократичних інститутів та мінімізації ризику „інформаційної нерівності”.

 

Ключові заходи на 2019 рік

 

- забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики – сектор інформаційної діяльності та зв’язків                               з громадськістю райдержадміністрації   – протягом року;

- створення на місцевому рівні сприятливого правового середовища для діяльності ІГС через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального значення – сектор інформаційної діяльності та зв’язків                                    з громадськістю райдержадміністрації   – протягом року;

- вироблення прозорих механізмів підтримки органами місцевого самоврядування суспільно-корисної діяльності ІГС через впровадження механізму соціального замовлення – сектор інформаційної діяльності                                 та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації  – протягом року;

- стимулювання громадської активності населення району сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації  – протягом року;

- підтримка ініціатив громадських організацій щодо розвитку громадянського суспільства – сектор інформаційної діяльності та зв’язків                         з громадськістю райдержадміністрації   – протягом року;

- розширення нових форм взаємодії з громадськістю сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації   – протягом року;

- проведення моніторингу громадської думки щодо ефективності взаємодії органів влади з неурядовими організаціями та громадянами – сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації  – протягом року;

- постійне надання об’єктивної, достовірної інформації про діяльність установи, її досягнення та плани  – сектор інформаційної діяльності                             та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації  – протягом року;

- організація постійних зустрічей, „круглих столів”, конференцій                                 з керівниками органів виконавчої влади, лідерами політичних партій для обговорення і розв'язання питань розвитку району – сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації   –  протягом року;

- участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, зокрема обов’язкового проведення консультацій з громадськістю з важливих питань державного і соціально-економічного життя, функціонування при органах виконавчої влади консультативно-дорадчих органів - громадської ради, сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади – сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації   – протягом року; 

- забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває                                   у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації – сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації  – протягом року. 

 

Показники успішності у 2019 році

 

- проведення публічних консультацій органів влади з громадськістю (відкритих дверей, засідань за „круглим столом” тощо);

- всебічне висвітлення діяльності місцевої влади на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та сторінці Facebook та в засобах масової інформації;

- оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації проетів нормативно-правових актів райдержадміністрації;

- запровадження ІКТ у бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури, що сприятиме забезпеченню повного і постійного доступу населення до надбань культури, писемності, традицій та звичаїв усіх корінних народів                     і національних меншин України;

- поліпшиння рівеня комп’ютерної та інформаційної грамотності державних службовців, проводити їх періодичну атестацію і заохочувати працівників, які активно використовують ІКТ у професійній діяльності.

 

10. Пенсійне забезпечення

 

Робота управління спрямована на дотримання законодавчих                                     та нормативно- правових актів щодо надходження платежів до бюджету Фонду, ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, призначення та перерахунку пенсій, дотримання фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни.

Станом на 1 жовтня 2018 року управлінням проводилась виплата пенсій 43848  пенсіонерам, в тому числі по Оржицькому району – 541 особі.

Середня пенсія по  району становить 2112,50 грн.

До бюджету управління за 9 місяців 2018 року надійшло коштів                            на загальну суму  852570,3 тис. грн., в т.ч. згідно Закону України                                   „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”  –  2793,8 тис. грн.

Пріоритетним завданням, що стоїть перед управлінням, є виконання планових показників по надходженню власних коштів. План 9 місяців                      2018 року становив 2137,4  тис. грн.,  фактично надійшло 2793,8 тис. грн., тобто доведений план виконано на 130,7 %. По  району фактично надійшло                        88,6 тис. грн.

Фінансування та виплата пенсій і допомоги проводилася своєчасно                               та в повному обсязі.

Спеціалістами пенсійної служби дотримуються терміни призначення/перерахунку пенсій, проводиться правова експертиза поданих документів.

 

Пріоритетні напрямки розвитку у 2019 році

 

-  підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного забезпечення, впровадження та надання електронних послуг;

-  розширення мережі агентських пунктів;

-  вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду;

-  впровадження новітніх технологій адміністрування в Пенсійному фонді, зміцнення та модернізація його інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи управління, перехід на електронний документообіг;

-  підвищення рівня довіри населення до органів Пенсійного фонду;

- забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи, пов’язаної                          із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування з  2019 року;

- забезпечення скорочення строків розгляду заяв про призначення пенсій шляхом  використання централізованої підсистеми „Призначення та виплата    пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи ПФУ та оптимізації дій користувачів.

 

Ключові заходи на 2019 рік

 

- забезпечення стабільного фінансування пенсійних виплат  –  Лубенське  об'єднане управління ПФУ, банківські установи, підприємства поштового зв’язку – протягом року;

- з метою виявлення ознак тіньової зайнятості (оплата праці) на базі реєстру застрахованих осіб забезпечити щомісячний моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату, співставлення  її з визначеними індикативними показниками  та даними про фінансово-економічну діяльність роботодавців тощо –  Лубенське   об’єднане управління ПФУ – протягом року;

- з метою зменшення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України економічно-активними платниками приймати активну участь                       в роботі комісій з питань погашення заборгованості пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Подавати матеріали на   засідання робочої групи щодо дотримання законодавства про працю та підвищення рівня оплати праці                       та ініціювати розгляд  із залученням боржників – Лубенське   об’єднане управління ПФУ, міськвиконком – протягом року;  

-  використовувати превентивні заходи з метою попередження порушення вимог законодавства про оплату праці на ранніх етапах, у тому числі                                з використанням веб-технологій та засобів масової інформації – Лубенське  обєднане управління ПФУ – протягом року;

- запровадження контролю призначення пенсій одночасно                                         із впровадженням централізованої технології призначення пенсій (запобігання переплатам) – Лубенське  обєднане управління ПФУ – протягом року;

- обслуговування громадян з наданням адміністративних та соціальних послуг через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України – Лубенське   об'єднане управління ПФУ – протягом року;

- впровадження електронних пенсійних справ і системи централізованого призначення/перерахунку та виплати пенсій на їх основі;

- проведення інвентаризації пенсійних справ та підготовка                                           до їх сканування –  Лубенське обєднане управління ПФУ – протягом року;

- створення реєстру електронних пенсійних справ і систем їх технічної підтримки, резервного центру обробки даних, комплексної системи захисту інформації – Лубенське   об'єднане управління ПФУ – протягом року;

- створення агентських пунктів обслуговування громадян органами Пенсійного фонду із залученням національного оператора поштового зв’язку, банків та інших осіб – Лубенське обєднане управління ПФУ, банки                              та оператор поштового зв'язку, які виявили бажання виконувати функції агентського пункту – протягом року;

- забезпечення прозорості та відкритості діяльності Пенсійного фонду шляхом оперативного висвітлення питань діяльності Пенсійного фонду                            в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, інформаційних                стендах –  Лубенське обєднане управління ПФУ – протягом року.

 

Показники успішності у 2019 році

 

-  впровадження заходів обслуговування громадян незалежно від місця                      їх реєстрації  – 100 % ;

-  вдосконалення впроваджених єдиних стандартів і сучасної технології обслуговування громадян за принципом „єдиного вікна” та забезпечення надання консультативної допомоги громадянам щодо умов призначення/перерахунку пенсій  – 100 % ;

-  впровадження електронних пенсійних справ і системи централізованого призначення/перерахунку та виплати пенсій на їх основі  – 100 % ;

-  забезпечення наповнення бюджету Пенсійного фонду України з метою сталого своєчасного фінансування пенсійних виплат  – 100 % ;

-  завершення процедур адміністрування єдиного соціального внеску                      в частині стягнення заборгованості за виконавчими документами;

-  зменшення заборгованості зі сплати страхових внесків на 20 %.

 

 

Заступник голови районної ради                                          В.І. Яковенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток 1

        до Програми

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК

 

Показники

Один.

виміру

2017 рік звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн. грн.

665,4

730,1

786,5

107,7

у порівняних цінах, до попереднього року

%

64,1

98,9

100,3

*

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету

млн.грн.

137,53

139,4

143,6

103,0

Доходи місцевих бюджетів

(без трансфертів)

млн.грн.

106,0

118,1

137,6

116,5

Видатки місцевих бюджетів

млн.грн.

318,9

337,8

330,3

97,8

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування, всього

млн.грн.

223,9

235,1

242,2

103,0

Питома вага прибуткових підприємств

%

100

100

100

*

Індекс промислової продукції

%

-

110,3

110,1

*

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

млн. грн.

406,6

439,2

487,0

110,9

Індекс сільськогосподарської продукції

%

76,1

127,0

101,1

*

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах                           2010 року до попереднього року

%

76

127,0

101,1

*

Оборот роздрібної торгівлі

млн. грн.

63,6

66,8

71,8

107,4

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах)

%

93,7

94,7

100,1

*

Зовнішньоторговельний оборот товарів

млн.дол.

США

-

-

-

-

Експорт товарів

млн.дол.

США

-

*

*

*

Імпорт товарів

млн.дол.

США

-

0,41

0,47

114,6

Сальдо (+, –)

млн.дол.

США

*

*

*

*

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

млн. грн.

211,86

198,0

220,2

111,2

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

8561,6

9568

10794

112,8

Індекс капітальних інвестицій

%

102,1

84,7

101,0

*

 

Обсяг прямих інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього

млн. дол. США

0,06

0,07

0,07

100,0

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

2,7

2,9

3,0

103,4

у % до попереднього року

%

96,4

107,4

103,4

*

Обсяг виконаних будівельних робіт

млн.грн

-

-

-

-

Індекс будівельної продукції

%

-

-

-

*

Середньомісячна номінальна заробітна плата

грн.

5422

7854

9093

117,0

Індекс реальної заробітної плати

%

127,0

130,5

107,8

*

Заборгованість із виплати заробітної плати

тис.грн

-

-

-

-

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду

осіб

1085

1170

1150

98,3

Індекс споживчих цін до грудня попереднього року

%

113,1

111,0

107,1

*

 

 

* розрахунково

 

 

РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ

ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

 

Показник

2017 рік звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік

у %

до

2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу,                           млн. грн.

406,6

439,2

487,0

110,9

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу                                 у розрахунку на одиницю населення, грн.

17161

18849

21291

112,9

Індекс промислової продукції, %

-

110,3

110,1

*

Виробництво основних видів промислової продукції:

 

 

 

 

Масло тваринне, тонн

90

98

105

107,1

Молоко оброблене рідке, тонн

4134

4618

5002

108,3

Сир свіжий неферментований                           та сир кисломолочний, тонн

281

321

330

102,8

Продукти кисломолочні, тонн

1646

1892

2153

113,8

Цукор, тис. тонн

47,1

43,0

45,2

105,1

Жом сирий, тис. тонн

240,4

236,1

247,6

104,9

Жом гранульований, тис. тонн

8,2

8,1

8,5

104,9

 

 

 

 

 

 

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ

 

Показник

2017 рік звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік

у %

до

2018 року

 Індекс сільськогосподарської продукції              

 в усіх категоріях домогосподарств, %

76,1

127,0

101,1

*

 у тому числі: рослинництво

69,3

143,9

106,0

*

                        тваринництво

94,4

93,1

98,4

*

 Валова продукція сільського господарства                        

 в порівняльних цінах

 2010 року, млн. грн.

359,1

455,9

460,4

101,1

 у % до попереднього року

76

127,0

101,1

*

 у тому числі: рослинництво, млн. грн.

239,2

344,3

350,6

*

                         тваринництво, млн. грн.

119,9

111,6

109,8

*

 Виробництво основних видів  

 сільськогосподарської продукції,

 тис. тонн

 

 

 

 

 зернові культури

113

219

224

102,3

 цукрові буряки

2

8

8

100,0

 олійні культури - всього:

40

36,3

36,5

100,6

 у т.ч. соняшник

29

24,5

25

102,0

 картопля

0,03

0,1

0,2

200,0

 овочі

0,02

0,03

0,05

166,7

 баштанні культури

-

-

-

-

 плоди та ягоди

-

-

-

-

 реалізація худоби та птиці:

 

 

 

 

      у живій вазі

3,3

2,0

1,6

80

      у забійній вазі

2,1

1,4

1,1

78,6

 молоко

35,1

36,2

37

102,2

 яйця, млн.шт

-

-

-

-

 вовна, у фізичній масі, тонн

-

-

-

-

 Обсяг експорту продукції сільського  господарства та продуктів його переробки,  млн. дол.США

-

-

-

-

 Питома вага експорту продукції сільського    

 господарства в загальних обсягах експорту    

 товарів області, %

-

-

-

-

 Виплачено орендної плати за земельні  

 частки (паї), млн.грн.

174,9

189

220

116,4

 Розмір орендної плати за земельні частки  

 (паї), %

 

11

12

14

116,7

Оформлено аграрних розписок всього, штук

-

-

-

-

в тому числі: фінансових

-

-

-

-

                       товарних

-

-

-

-

Загальна сума, на яку оформлено аграрні розписки, тис. грн.

-

-

-

-

Кількість сімейних ферм (міні-ферм)                                та сільськогосподарських заготівельно-збутових кооперативів, одиниць

2

2

2

100,0

Кількість впроваджених інвестиційних проектів, одиниць

1

-

-

-

На загальну суму, тис. грн.

8000

-

-

-

Кількість сільськогосподарських підприємств всього, одиниць

39

39

39

100,0

в тому числі: фермерських господарств

26

26

26

100,0

Кількість господарств, що мають сертифікат      з органічного виробництва, одиниць

-

-

-

-

 

 

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ      

тис. тонн

Показники

2017 рік звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Цукор-пісок з цукрових буряків

60,9

58,5

69,9

119,5

Олія соняшникова нерафінована

0,09

0,09

0,1

111,1

Кондитерські вироби цукрові

0,1

0,1

0,1

100,0

Макаронні вироби

-

-

-

-

Борошно

0,2

0,2

0,2

100,0

Крупи

0,02

0,02

0,02

100,0

Масло тваринне (вершкове)

0,09

0,1

0,1

100,0

Молоко оброблене рідке

4,1

5,0

6,0

120,0

Сир свіжий неферментований                          та сир кисломолочний

0,3

0,3

0,4

133,3

Йогурт та інші ферментовані                                  чи сквашені молоко та вершки

1,7

2,0

2,5

125,0

М’ясо ВРХ, свиней та птиці свійської свіже чи охолоджене

-

-

-

-

Ковбасні вироби

-

-

-

-

Хліб і хлібобулочні вироби нетривалого зберігання

0,4

0,4

0,4

100,0

Сири жирні

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗНИКИ

РОБОТИ ТРАНСПОРТУ ТА ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ,

СФЕРИ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Показники

2017 рік факт

2018 рік

очікуване

2019 рік

прогноз

Темп росту обсягів перевезень вантажів, %

*

*

*

у тому числі:

 

 

 

автомобільним транспортом

*

*

*

водним транспортом

-

-

-

авіаційним транспортом

-

-

-

залізничним транспортом

*

*

*

Темп росту обсягів перевезень пасажирів, %

*

*

*

у тому числі:

 

 

 

залізничним транспортом

*

*

*

автомобільним транспортом

*

*

*

водним транспортом

-

-

-

авіаційним транспортом

-

-

-

Обсяг наданих послуг зв’язку, млн.гривень

-

-

-

Підключення до мережі Інтернет соціально-значущих об’єктів області, %

65

70

80

Обсяг виконаних дорожніх робіт, млн. гривень

5 152,4

15 875,3

23 644,5

у тому числі:

 

 

 

будівництво, реконструкція

-

-

-

ремонт та експлуатаційне утримання

5 152,4

15 875,3

23 644,5

Протяжність відремонтованих доріг загального користування місцевого значення, км.

14

56

80

 

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Показник

2017 рік

звіт

 

2018 рік

очікуване

2019 рік

прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Кількість малих та середніх підприємств, одиниць

64

64

64

100

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств, млн. грн.

74,8

81,2

89,6

110,3

Питома вага реалізованої продукції малих підприємств від загального обсягу реалізованої продукції суб’єктами господарювання області, %

17,4

17,6

17,8

*

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб

645

657

665

101,2

Питома вага зайнятих на малих підприємствах

від загальної кількості зайнятих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності області, %

12

12,1

12,2

*

Кількість малих підприємств у розрахунку

на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

27

27

27

100

 

ПОКАЗНИКИ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЕКТІВ

 ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА, СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

ЗА РАХУНОК УСІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

 

Перелік об’єктів

2018 рік очікуване*

2019

 прогноз*

Загальна площа житла, зданого в експлуатацію, всього (тис. кв. метрів загальної площі)

1100

1375

Заклади загальної середньої освіти, всього (уч. місць)

2020

-**

          Капітальні ремонти 5 закладів середньої освіти

2020

-

Заклади дошкільної освіти, всього (місць)

543

-**

          Капітальні ремонти 3 закладів дошкільної

          освіти

543

-

Амбулаторно-поліклінічні заклади, всього (відв./зміну)

-

30

           Будівництво амбулаторії в смт. Новооржицьке

-

30

Спортивні заклади, всього (відв./добу)

-

-

 

* показники введення в експлуатацію об’єктів наведені при умові необхідного фінансування і можуть бути додатково уточнені;

** перелік об’єктів буде визначатись протягом 2019 року за наявності розробленої проектно-кошторисної документації та наявності необхідних коштів.

 

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

 

Показник

2017/2018

звіт

2018/2019

очікуване

2019/2020

прогноз

2019 рік

у % до 2018 року

Кількість закладів – всього, одиниць

20

20

20

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

20

20

20

100

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів у закладах – всього, тис. осіб

2053

2026

2045

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

2053

2026

2045

100

в ОТГ

 

 

 

 

Середня наповнюваність класів – всього, учнів

12

11

11

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

12

11

11

100

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість педпрацівників (з сумісниками) – всього, тис. осіб/відсоток від потреби

357

362

365

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

357

362

365

100

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів на одного учителя – всього

6

6

6

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

6

6

6

100

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість малокомплектних шкіл

10

10

10

100

у тому числі:

 

 

 

 

в містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

10

10

10

100

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість опорних шкіл

2

2

2

100

у тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість філій опорних закладів

3

3

3

100

у тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів в опорних закладах

695

685

690

100

У тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість шкільних автобусів       (% від загальної потреби)

13/15%

13/15%

13/15%

 

у тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів, що довозяться шкільними автобусами

354

413

420

100

у тому числі в ОТГ

 

 

 

 

Кількість класів з інклюзивним навчанням

2

3

3

100

у тому числі :

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

2

3

3

100

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість учнів з інклюзивною формою навчання

2

3

3

100

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

2

3

3

100

в ОТГ

 

 

 

 

Кількість створених інклюзивно-ресурсних центрів

-

-

-

 

у тому числі:

 

 

 

 

у містах обласного значення

 

 

 

 

в районах

-

-

-

-

в ОТГ

 

 

 

 

 

ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Показник

2017/2018

звіт

2018/2019

очікуване

2019/2020

прогноз

2019 рік

у %

до 2018 року

Кількість випускників 11 класів

111

102

82

80

Кількість випускників 9 класів

191

184

176

96

     у тому числі:

 

 

 

 

Продовжують навчання у 10 класах закладів загальної середньої освіти

82

114

105

92

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

 

Показник

2017/2018

звіт

2018/2019

очікуване

2019/2020

прогноз

2019 рік

у % до 2018 року

Кількість закладів – всього, одиниць

1

1

1

100

Кількість учнів, слухачів – всього,                   тис. осіб

224

215

231

107

Прийнято учнів, слухачів – всього,                  тис. осіб

112

93

120

129

у тому числі за рахунок державного                 та регіонального замовлення, тис. осіб

-

-

-

-

Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників – всього,         тис. осіб

98

104

109

105

 

 

МЕРЕЖА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

 

Показник

2017 рік

звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік

прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,                             які працювали влітку, одиниць

23

21

21

100

У них місць, одиниць

940

790

790

100

Кількість дітей, які перебували                              у закладах, осіб

940

790

790

100

Стадіони, одиниць

1

1

1

100

Спортивні зали площею не менш                       як 162 кв. м, одиниць

20

20

20

100

Плавальні басейни, одиниць

-

-

-

-

Спортивні майданчики всього, одиниць

104

105

106

101

в тому числі зі штучним покриттям, одиниць

2

3

4

133

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводяться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

19

19

19

100

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів                          за місцем проживання населення, одиниць

-

-

-

-

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

1

1

100

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

 

                           

                     Показник

2017 рік

звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік

прогноз

2019 рік

у % до 2018 року

Масові та універсальні бібліотеки, одиниць

30

30

30

100

Книжковий фонд бібліотеки,

 тис. примірників

292910

260390

234300

90

Кількість читачів,тис. чоловік

9839

9900

9700

98

Заклади культури клубного типу, одиниць

31

31

31

100

Кіноустановки з платним показом, тис. одиниць

0

0

0

0

Відвідуваність населенням кіносеансів з платним показом, тис. чоловік

0

0

0

0

Музеї, одиниць

7

7

7

100

Відвідуваність музеїв населенням,         тис. чоловік

900

885

900

101,7

Театри, одиниць

0

0

0

0

Відвідуваність театрів населенням, чоловік

0

0

0

0

Школи естетичного виховання
(дитячі музичні школи,мистецтв, художні, хореографічні), одиниць

1

1

1

100

у них учнів, тис. чоловік

0,140

0,140

0,140

100

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та тур агентами усього, осіб

0

0

0

0

Питома вага кількості внутрішніх туристів у загальній кількості туристів, %

0

0

0

0

Питома вага  кількості іноземних туристів у загальній кількості туристів, %

0

0

0

0

 

 

ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я

 

Показник

2017 рік

звіт

2018 рік очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік у % до 2018 року

Захворюваність населення                                на 1 тисячу населення (первинна), всього

405,6

406,0

400,0

98,5

у тому числі:

 

 

 

 

Хвороби системи кровообігу

33,3

34,0

33,9

99,7

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

18,9

18,5

18,4

99,4

Злоякісні новоутворення

2,6

2,5

2,5

100,0

Активний туберкульоз

0,6

0,8

0,8

100,0

Хвороби органів дихання

230,9

231,0

230,8

99,9

Хвороби органів травлення

11,9

12,0

12,1

 

100,8

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

19,5

19,8

18,6

93,9

у тому числі:

 

 

 

 

Хвороби системи кровообігу

13,1

13,2

13,1

99,2

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

0,7

0,8

0,7

87,5

Новоутворення

2,3

2,4

2,3

95,8

Материнська смертність                                  на 1 тисячу живонароджених

-

-

-

-

Смертність дітей до 1 року                            життя на 1 тисячу живонароджених

-

-

-

-

Кількість центрів ПМСД, всього                         по району (місту)

1

1

1

1

в тому числі в ОТГ

-

-

-

-

Відсоток закладів первинної ланки,       які стали комунальними некомерційними підприємствами, всього по району (місту)

-

100

100

*

в тому числі в ОТГ

-

-

-

*

Відсоток закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу,                   які стали комунальними некомерційними підприємствами, всього по району (місту)

-

100

100

*

в тому числі в ОТГ

-

-

-

*

Відсоток охоплення населення наглядом лікарів первинної ланки

100

100

100

*

Кількість декларацій, укладених                           з лікарями первинної ланки, шт.

-

20156

3840

19%

Відсоток населення, що підписали декларації з лікарями первинної ланки

-

84

16

*

Сума коштів місцевих бюджетів, освоєних на ремонт та будівництво закладів медицини, млн. грн

1,2

0,5

1,4

 

Кількість відремонтованих (побудованих, реконструйованих) медичних установ, шт.

3

1

3

 

Кількість придбаних автомобілів (автомобільних пересувних комплексів), шт.

2

 

2

 

 

 

Заступник голови районної ради                                  В.І. Яковенко

 

                                                                                                                                                                                                           Додаток 2

                                                                                                                                                                                                         до Програми

Бюджет розвитку Оржицького району на 2019 рік

 

№ з/п

 

Найменування об’єктів

Загальний обсяг фінансування

у 2019 році,

 тис. грн.

Джерела фінансування у 2019 році,

тис. грн.

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємств

Інші

1

2

3

4

5

6

7

1.

Будівництво житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених  до сімейних за адресою: вул. Широка, 33, с. Чутівка, Оржицького району, Полтавської області

9300,0

8300,0

1000,0

-

-

2.

Амбулаторія по проспекту Миру                           в смт Новооржицьке Оржицького                району – будівництво

4900,0

3600,0

1300,0

-

-

3.

Капітальний ремонт будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного

або тимчасового проживання Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  по вул. Миру, 4 а

у селі Козаче Оржицького району Полтавської області

1109,0

1074,0

35,0

-

-

4.

Реконструкція приміщення фізкабінету

під відділення денного перебування Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)                          по вул. Центральній, буд 3, у смт Оржиця Оржицького району Полтавської області

1498,0

1412,0

86,0

-

-

5.

Капітальний ремонт частини спортивно-оздоровчого комплексу в с. Вишневе, Оржицького району, Полтавської області

1500,0

1300,0

200,0

-

-

 

                        Заступник голови районної ради                                                                                                В.І. Яковенко

 

                                                                                                                                                                                                         Додаток 3

                                                                                                                                                                                                         до Програми

 

ПЕРЕЛІК

територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2018 році

 

 

 

п/п

 

 

Назва цільової Програми

 

Коли і яким документом затверджена

 

 

Відповідальні за реалізацію програми

 
 
 

1

2

4

3

 

1.

Районна програма „Питна вода”» на 2006-2020 роки

 

11.07.2005 рік

Розпорядження голови райдержадміністрації № 269

22.07.2005 рік

24 сесія 4 скликання

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

 

2.

Комплексна програма мобілізаційної, допризовної

підготовки та призову на строкову військову службу

в Оржицькому районі на 2017-2020 роки

18.10.2017 рік

20 сесія 7 скликання

Оржицька райдержадміністрація

 

3.

Районна комплексна програма соціального захисту

і соціального забезпечення населення на 2013-2020 роки

11.12.2015 рік

3 сесія 7 скликання

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

4.

Районна програма з реалізації молодіжної політики,

підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей

жінок та чоловіківна 2016-2019 роки

23.02.2016 рік

6 сесія 7 скликання

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

5.

Програма поліпшення сервісу обслуговування платників

податків Оржицького району на 2016-2020 роки

24.12.2015 рік

4 сесія 7 скликання

Оржицьке відділення Лубенської ОДПІ

 

6.

Районна Комплекса програма профілактики правопорушень                               на 2016-2020 роки

06.04.2016 рік

7 сесія 7скликання

Оржицька райдержадміністрація

 

7.

Районна програма подальшого розвитку та удосконалення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів                              на 2017-2021 роки

23.12.2016 рік

13 сесія 7 скликання

Відділ освіти райдержадміністрації

 

8.

Програма розвитку туризму в Оржицькому районі                                             на 2016-2020 роки

23.02.2016 рік

6 сесія 7 скликання

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

9.

Районна програма „Шкільний автобус” на 2017-2021 роки

23.12.2016 рік

13 сесія 7 скликання

Відділ освіти райдержадміністрації

 

10.

Програма заходів по створенню районного матеріального

резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків

на 2015-2019 роки

21.11.2014 рік

30 сесія 6 скликання

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

 

11.

Районна програма розвитку культури на 2016-2020 роки

06.04.2016 рік

7 сесія 7 скликання     

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

12.

Районна програма забезпечення транспортними засобами            Оржицької центральної районної лікарні та комунального                    закладу „Оржицький центр первинної медико-санітарної                 допомоги” на 2017-2019 роки

15.02.2017 рік

14 сесія 7 скликання

Оржицька ЦРЛ,

КЗ „Оржицький ЦПМСД”

 

13.

Програма розвитку водного господарства в Оржицькому

районі на 2013-2021 роки

12.02.2013 рік

19 сесія 6 скликання

Відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

14.

Районна програма кадрового забезпечення лікарями закладів охорони здоров’я району на 2013-2021 роки

12.02.2013 рік

19 сесія 6 скликання

Оржицька ЦРЛ

 

15.

Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу

Оржицького району за пріоритетними напрямками

на період до 2020 року

03.06.2016 рік

8 сесія 7 скликання

Відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

16.

Комплексна програма мобілізаційної підготовки молоді

Оржицького району до призову та військової служби

у Збройних Силах  України на 2014-2020  роки

12.09.2014 рік

29 сесія 6 скликання

Сектор інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю райдержадміністрації

 

17.

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Оржицького                  району на 2017-2021 роки

15.02.2017 рік

14 сесія 7 скликання

Відділ освіти райдержадміністрації

 

18.

Програма правової освіти населення району

на 2017-2020 роки

15.02.2017 рік

14 сесія 7 скликання

Юридичний сектор райдержадміністрації

 

19.

Районна програма розвитку фізичної культури та спорту                            на 2017-2020 роки

15.02.2017 рік

14 сесія 7 скликання

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

20.

Районна програма „Територіальна оборона”

на 2017-2019 роки

15.02.2017 рік

14 сесія 7 скликання

Оржицька райдержадміністрація

 

21.

Районна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2017-2021 роки

15.02.2017 рік

14 сесія 7 скликання

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

 

22.

Програма інформатизації Оржицького району

на 2017-2019 роки

14.04.2017 рік

15 сесія 7 скликання

Оржицька райдержадміністрація

 

 

 

23.

Програма охорони довкілля, рацонального використання                  природних ресурсів та забезпечення екологічної політики                          в Оржицькорму районі на 2017-2020 роки

14.04.2017 рік

15 сесія 7 скликання

Відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

24.

Районна програма національно-патріотичного виховання

дітей та молоді на 2017-2020 роки

19.07.2017 рік

18 сесія 7 скликання

Відділ освіти райдержадміністрації

 

25.

Програма часткового відшкодування кредитів, взятих жителями Оржицького району та ОСББ (ЖБК) на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017-2020 роки

19.07.2017 рік

18 сесія 7 скликання

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

 

26.

Програма забезпечення пожежної безпеки на території                  Оржицького району на 2017-2021 роки

19.07.2017 рік

18 сесія 7 скликання

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

 

27.

Програма удосконалення надання адміністративних послуг                               в Оржицькому районі на 2017-2019 роки

19.07.2017 рік

18 сесія 7 скликання

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

28.

Програма розвитку дорожнього господарства Оржицького

району на 2017-2021 роки

19.07.2017 рік

18 сесія 7 скликання

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

 

29.

Районна програма заліснення земельних угідь Оржицького

району на 2017-2025 роки

09.08.2017 рік

19 сесія 7 скликання

Відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

 

 

                     

                        Заступник голови районної ради                                                                                     В.І. Яковенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Додаток  4

                                                                                                                                                                                                         до Програми

ПЕРЕЛІК

проектів розвитку Оржицького району, реалізація яких передбачається у 2019 році

 

 

 

№ з/п

 

 

Назва проекту

Загальний обсяг фінансу-ван­ня

у 2019 р.,

 тис. грн.

Джерела фінансування у 2019 році, тис. грн.

 

 

Економічний (соціальний)

ефект від реалізації проекту

 

Держав-ний бюджет

Обласний бюджет

Бюджети міст, районів, селищ, сіл тощо

Інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

1.1

-

-

-

-

-

-

-

2. Проекти реалізація яких передбачається за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги

2.1

-

-

-

-

-

-

-

3. Проекти обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області

3.1

Комп’ютерний клас для учнів

початкових класів та дітей

з особливими освітніми потребами (Плехівська сільська рада

Оржицького району)

120,0

-

60,0

50,0

10,0

Придбання ноутбуків ASUS -12 од.

3.2.

Без минулого немає майбутнього

(благоустрій парку Перемоги

у смт Оржиця Оржицького району)

710,288

-

300,0

326,238

84,05

Благоустрій паркової зони селища

(вирубка дерев, обрізання сухих

гілок, видалення самоцвіту,

корчування пнів, влаштування

квітників та газонів, встановлення

малих архітектурних споруд, ремонт п’єдесталу Невідомому солдату

4. Інші проекти

4.1

„Село моє в красі та відпочинку”,       

 с. Воронинці, Оржицький район,

Полтавська область

150,0

-

100,0

50,0

-

Створення міць відпочинку

4.2

„Здоров’я - це не все, але все інше без нього нічого не варте”, с. Великоселецьке, Оржицький район, Полтавська область

150,0

-

100,0

50,0

-

Створення міць відпочинку

та занять спортом

 

                            Заступник голови районної ради                                                                                     В.І. Яковенко

                    

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                         Додаток 5

до Програми

 

Заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності

Оржицького району в 2019 році

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

 

 

 

Назва заходу (проекту)

 

 

 

Термін початку

та закін-чення реалізації проекту

 

 

 

Загальний

обсяг

фінансу-вання

проекту,

тис. грн.

 

 

 

 

Загальний

обсяг

фінансу-вання

у 2019 р.,

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Джерела фінансування у 2019 році, тис грн.

Вплив реалізації

проекту (економічні, соціальні, екологічні наслідки)

Буде створено

нових

робочих

місць за рахунок

впровад-ження

інвести-ційного

проекту

у 2019 році

Держав-ний

бюджет

Місце-вий

бюд-

жет

Кошти підпри-

ємств

Кошти

інозем-

ного

інвестора,

тис. грн.

(дол.

США)

 

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Будівництво молоко товарної ферми потужністю 800 гол.                        в СФГ „Світанок”                          (ІІ черга)

2015-2019

8000,0

8000,0

-

-

8000,0

-

-

Нарощування потужностей господарства

25

2.

Капітальний ремонт централізованої водопровідної мережі по вул. Незалежності                     та вул. Бумажкова                        в смт Оржиця

2019-2020

1000,0

1000,0

400,0

600,0

-

-

-

Покращення якості питної води

-

3.

Капітальний ремонт водопровідної мережі                  в смт  Новооржицьке

2019

600,0

600,0

-

600,0

-

-

-

Покращення якості питної води

-

4.

Капітальний ремонт водопровідної мережі                      в с. Лазірки

2019

260,1

260,1

-

260,1

-

-

-

Покращення якості питної води

-

5.

Капітальний ремонт  системи водопостачання                    по вул. Центральна                   в смт Оржиця

2019

588,0

588,0

-

588,0

-

-

-

Покращення якості питної води

-

6.

Капітальний ремонт                та реконструкція системи водопостачання                 по вул. Грушевського         у с. Старий Іржавець

2019

190,0

190,0

-

190,0

-

-

-

Покращення якості питної води

-

7.

Капітальний ремонт водопровідної мережі                в с. Вишневе

2019

215,5

215,5

-

215,5

-

-

-

Покращення якості питної води

-

8.

Капітальний ремонт  системи водопостачання                     по вул. Дробницького         в смт Оржиця

2019

135,0

135,0

-

135,0

-

-

-

Покращення якості питної води

-

9.

Капітальний ремонт водопровідної мережі                  в с. Райозеро Оржицького району

2019

294,0

294,0

-

294,0

-

-

-

Покращення якості питної води

-

10.

Капітальний ремонт частини спортивно-оздоровчого комплексу в с. Вишневе, Оржицького району, Полтавської області

2019

1500,0

1500,0

1300,0

200,0

-

-

-

Розвиток спорту в районі

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Капітальний ремонт водної свердловини

 № 1 с. Заріг Оржицького району Полтавської області

2019

803,0

803,0

-

803,0

В т.ч.

522 тис. грн. – кошти обласного бюджету;

281 тис. грн. – кошти сілького бюджету

-

-

-

Забезпечення безперебійного водопостачання

-

12.

Капітальний ремонт водної свердловини

 № 3 с. Заріг Оржицького району Полтавської області

2019

778,0

778,0

-

778,0

В т.ч.

506 тис. грн. – кошти обласного бюджету;

272 тис. грн. – кошти сілького бюджету

-

-

-

Забезпечення безперебійного водопостачання

-

13.

Будівництво водо- регулюючої споруди – шлюза-регулятора          на р. Сула в районі                    с. Тарасівка Оржицького району Полтавської області

2019

28334,592

28334,592

27334,592

1000,0

-

-

-

Збільшення водоносності                   р. Сула                             та будівництво автомобільного мосту

-

14.

Придбання контейнерів для збирання побутових відходів

(залучення коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища)

2019

1200,0

1200,0

-

1200,0

-

-

-

Забезпечення належного санітарного стану в районі, покращення екологічної ситуації

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Придбання сучасних засобів обліку і регулювання води

2019

50,0

50,0

-

50,0

-

-

-

Забезпечення обліку використання води

-

16.

Будівництво полігону ТПВ для смт Оржиця Полтавської області

2007-2019

2524,8

2324,8

2208,6

116,2

-

-

-

Забезпечення належного санітарного стану в районі, покращення екологічної ситуації

 

5

17.

Реконструкція районного стадіону „Колос” за адресою:                             вул. Мічуріна, 2                          в смт Оржиця Полтавської області

 

 

2017-2019

900,0

900,0

-

900,0

(в т.ч.                    500,0

 тис. грн. - кошти обласного бюджету,           400,0

 тис. грн. -  кошти районного  бюджету)

-

-

-

Розвиток спорту                  в районі

-

18.

Придбання  для

потреб водопровідно-каналізаційного господарства електрогенератора  потужністю 10 кВт.

2019

250,0

250,0

-

250,0

-

-

-

Недопущення виникнення надзвичайних ситуацій

в водопровідно-каналізаційному господарстві

-

19.

Придбання запасних частин  для комунальної техніки КП „Оржиця-водоканал”

2019

100,0

100,0

-

100,0

-

-

-

Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства

-

20.

Проведення ремонтних робіт в приміщені готелю „Оржиця”                     та придбання нових меблів

2019

200,0

200,0

-

200,0

-

-

-

Надання послуг готелю

-

 

 

 

 

 

 

 

21.

Придбання спеціалізованого автомобіля для вивезення рідких побутових відходів

2019

1200,0

1200,0

-

1200,0

-

-

-

Надання послуг населенню

-

22.

Придбання сміттєвоза (залучення коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища)

2019

2000,0

2000,0

-

2000,0

-

-

-

Централізоване вивезення твердих побутових відходів

1

23.

Придбання засобів знезараження питної води „Жавель Клейд”

2019

10,0

10,0

-

10,0

-

-

-

Покращення якості питної води

-

24.

Капітальний ремонт будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного

або тимчасового проживання Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по вул. Миру, 4а у селі Козаче Оржицького району Полтавської області

 

 

 

 

 

 

 

2019

1467,1

1109,0

1074,0

35,0

-

-

-

Поліпшення якості надання послуг

в соціальній сфері

-

25.

Реконструкція приміщення фізкабінету під відділення денного перебування Оржицького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

по вул. Центральній, буд 3,  у смт Оржиця Оржицького району Полтавської області

2018-2019

1498,0

1498,0

1412,0

86,0

-

-

-

Поліпшення якості надання послуг

в соціальній сфері

-

26.

Будівництво житла                 та приміщень для розвитку сімейних                     та інших форм виховання наближених до сімейних за адресою: вул. Широка, 33, с. Чутівка, Оржицького району, Полтавської області

2019

9300,0

9300,0

8300,0

1000,0

-

-

-

Будівництво закладу соціального захисту

4

27.

Амбулаторія по проспекту Миру                     в смт Новооржицьке Оржицького району - будівництво

2019

4900,0

4900,0

3600,0

1300,0

-

-

-

Покращення медичного обслуговування

-

28.

Придбання бензинового генератора для КП „Оржиця-водоканал”

2019

70,0

70,0

-

70,0

-

-

-

Недопущення виникнення надзвичайних ситуацій в водопровідно-каналізаційному господарстві

 

 

-

29.

Буріння нової артезіанської свердловини                          в смт Оржиця

 

2019

1500,0

1500,0

550,0

950,0

-

-

-

Покращення надання послуг з водопостачання

-

30.

Капітальний ремонт системи водопостачання с. Заріг Оржицького району Полтавської області

2019

2700,0

2700,0

-

2700,0

-

-

-

Покращення надання послуг з водопостачання

-

31.

Фінансова підтримка КП „Оржиця- водоканал”

2019

200,0

200,0

-

200,0

-

-

-

Підтримка комунального підприємства

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

*

72768,092

72209,992

46179,192

18030,8

8000

0

0

*

30

 

 

                               Заступник голови районної ради                                                                                     В.І. Яковенко

 

Додаток 6

 

Забезпечення  діяльності  фахівців із соціальної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, соціального супроводу сімей, дітей                      та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах                                       і   потребують   сторонньої   допомоги   та   проживають  на  відповідній   

                                    території села чи селища

 

 

 

Сільська рада

 

Розмір ставки

 

Сума субвенції з сільського бюджету районному, грн. на 2019 рік

Оржицька

1

59047,00

Новооржицька

1

59047,00

Воронинцівська

1

59047,00

Денисівська

1

59047,00

Зарізька

1

59047,00

Золотухинська

1

59047,00

Круподеринська

1

59047,00

Куйбишевська

1

59047,00

Лазірківська

1

61200,00

Лукімська

1

59047,00

Онішківська

1

59047,00

Плехівська

1

59047,00

Райозерська

1

59047,00

Савинська

1

59047,00

Сазонівська

1

59047,00

Селецька

1

59047,00

Староіржавецька

1

59047,00

Чевельчанська

1

59047,00

Черевківська

1

59047,00

Чутівська

1

59047,00

Яблунівська

1

59047,00

 

 

                 Заступник голови районної ради                               В.І. Яковенко

 

 

 

 

Наверх ↑