Про затвердження Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики в Оржицькому районі на 2017-2021 роки

Версія для друкуВерсія для друку

 

 

ОРЖИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П’ятнадцята сесія районної ради сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 14 квітня 2017 року                                                                 № 302

 

 

Про затвердження Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної

політики  в Оржицькому районі на 2017-2021 роки

 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу економічного                            та агропромислового розвитку райдержадміністрації Ванцака В.В.                          про затвердження Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики  в Оржицькому районі на 2017-2021 роки, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 19  Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”                               та розглянувши й обговоривши подані районною державною адміністрацією матеріали  з даного питання,

 

районна рада вирішила:

 

1. Інформацію начальника відділу економічного та агропромислового  розвитку райдержадміністрації Ванцака В.В. про затвердження Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів                          та забезпечення екологічної політики в Оржицькому районі                                   на 2017-2021 роки взяти до відома.

 

2. Затвердити Програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики                        в Оржицькому районі на 2017-2021 роки (далі Програма) (додається).

 

3. Рекомендувати сільським, селищним радам розробити                                  та затвердити відповідні місцеві програми та передбачити кошти                               у бюджетах сільських, селищних рад на їх фінансування.

 

          4. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити координацію дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою.

 

 

 

 

 

 

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, підприємництва, бюджету та управління майном спільної власності територіальних громад району, з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села, екології                                  та  природокористування, з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, забезпечення законності, правопорядку, охорони свобод                    і законних інтересів громадян та інформаційної сфери (голови постійних комісій районної ради  –  Холоша М.В., Несен В.П., Чепа М.М.).

 

 

Голова районної ради                                                             В.І. Козина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Додаток

 

                                                                                          до рішення № 302 п’ятнадцятої сесії                    

                                                                                          районної ради сьомого скликання

                                                                                          від 14 квітня 2017 року

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ОРЖИЦЬКОМУ РАЙОНІ

 НА 2017-2021 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

ОРЖИЦЯ  2017 РІК

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. Загальна характеристика району

 

2. Загальні положення

 

3. Мета Програми

 

4. Необхідність розроблення Програми та визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

 

5. Основні пріоритетні завдання охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів

 

6. Екологічна освіта та інформування громадськості

 

7. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

 

8. Строки та етапи виконання Програми

 

9. Контроль за ходом виконання програми

 

10. Загальні висновки

 

11. Ресурсне забезпечення Програми

 

12. Розвиток мінерально-сировинної бази району

 

13. Заходи до Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики в Оржицькому районі на 2017-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальна характеристика району

 

Оржицький район розташований на північному заході Полтавщини,                 у лісостеповій фізико–географічній зоні,  має площу території близько                    1 тис. кв. км, що становить 3,5 % від території області. Район утворений                  7 березня 1923 року, межує з Гребінківським, Лубенським, Хорольським, Семенівським районами Полтавської області, Чорнобаївським, Драбівським районами Черкаської області.

На території району протікає 8 річок. Найбільші: Сула,  протяжність русла 22 км., її притоки  –  річки Оржиця та Сліпорід. Водний простір району складає 1068 гектарів. У районі є 22 ставки загальною площею водного дзеркала понад 240 гектарів та загальним об’ємом 4900 тис. куб. метрів зарегульованої води.

Рівнинна територія, помірний континентальний клімат з достатньою кількістю тепла та вологи, чорноземні ґрунти, річкова мережа обумовили врівноважену динаміку природних процесів. Середньорічні температури: літня +20,3 градусів Цельсія, зимова –6,3 градусів Цельсія. Середня кількість опадів 450-470 мм.

Селище міського типу Оржиця (цей статус має з 1968 р.) є районним центром району Полтавської області. Відстань від Оржиці до Полтави шосейними дорогами 167 км., до сусідніх райцентрів: Чорнобая – 17, Драбова  –  47, Гребінки  –  52, Лубен  – 42, Хорола  –  48, Семенівки  –  62.

Оржицький район – це аграрний район по виробництву сільськогосподарської продукції. Відсоток промислової продукції незначний – найбільше промислове підприємство ТОВ «Новооржицький цукрозавод».

Земля – це найбільше багатство держави. Оржицький район має значний потенціал земельних ресурсів, у структурі яких переважають чорноземні ґрунти. До позитивних характеристик чорноземних ґрунтів слід віднести: добру водопроникність, високий вміст органічних речовин, грудочкувато-зернисту структуру. Разом із тим чорноземи легко піддаються механічному руйнуванню – водою, вітром, сільськогосподарською технікою.

Розподіл земель по угіддях (га): рілля – 71370; сіножаті – 5795; пасовища – 3582; болота – 5427; вода – 1091 (в т.ч. річки – 168,                         канали – 234, озера – 245, ставки – 444);  ліси та інші лісовкриті                               площі  –  3599; забудовані землі  –  3155; інші землі  – 3949.

Вci ліси віднесені до I групи.  Осушених земель в районі нараховується 5699 га.

 

2. Загальні положення

 

Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики в Оржицькому районі                        на 2017-2021 роки (далі – Програма) спрямована на:

 

- покращення екологічної ситуації на території району, зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення;

 

 

-  концентрацію коштів і цільового фінансування природоохоронних                  та ресурсозберігаючих заходів;

-  реалізацію державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища, забезпечення ефективності державного управління на районному рівні з урахуванням екологічних, демографічних особливостей району, забезпечення сталого розвитку;

- розробку та впровадження комплексу заходів, спрямованих                             на підтримку цілісності природних систем та їх життєзабезпечуючих функцій.

Програма визначає пріоритети екологічної політики в районі                             та передбачає поліпшення охорони довкілля за рахунок вдосконалення регулювання у використанні природних ресурсів, посиленням державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, додаткового залучення коштів з різних джерел на здійснення заходів щодо охорони довкілля, координацію дій органів державної виконавчої влади в районі                      та органів місцевого самоврядування.

 

3. Мета Програми

 

Основною метою Програми є покращення екологічної ситуації                           та соціально-екологічних умов життєдіяльності мешканців Оржицького району, координація та активізація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб’єктів господарювання, населення для забезпечення реалізації законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”,                       „Про природно-заповідний фонд України”, „Про благоустрій населених пунктів” та проведення комплексу  заходів щодо покращення екологічного стану території району, мінімізації та запобігання викидам і скидам  забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення відходів.

Виконання Програми передбачає:

 

-  використання і відтворення природних ресурсів;

- створення умов для очищення населених пунктів району                              та їх околиць від забруднення побутовими відходами і запобігання                           їх шкідливому впливу на навколишнє середовище;

-  захист території населених пунктів району від підтоплення;

-  зменшення викидів в атмосферне повітря;

-  збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій                             та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною;

- підвищення рівня екологічної свідомості та освіти населення, інформування громадськості про екологічні проблеми.

 

4. Необхідність розроблення Програми та визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

 

Необхідність розроблення Програми зумовлена пошуком шляхів зниження негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище,  забезпечення екологічно безпечного середовища для

 

 

життя, діяльності і здоров’я людей, збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об’єктів і комплексів.

Головними проблемами є:

 

-  утворення та знешкодження  промислових та побутових відходів;

-  збільшення площі природно-заповідних територій району;

-  збільшення проценту лісистості району;

-  не якісне водопостачання населенню Оржицького району.

 

5. Основні  пріоритетні  завдання  охорони  довкілля

та раціонального використання природних ресурсів

 

Основними пріоритетними завданнями охорони довкілля                              та раціонального використання природних ресурсів є:

 

-  збереження та відновлення природних систем, їх біорізноманіття           та здатності до саморегуляції, як необхідної умови суспільного розвитку;

-  забезпечення сталого природокористування та рівного доступу                до природних ресурсів нинішнього і майбутніх поколінь;

- забезпечення сприятливого стану навколишнього середовища                       як необхідної умови гідної якості життя та здоров’я населення;

- зменшення деградації ґрунтів, проведення комплексу робіт                        по припиненню їх ерозії, збереження біологічного різноманіття, доведення до оптимальних вимог лісопокривних площ, розширення природно-заповідного фонду;

- скорочення обсягів скидів та викидів забруднюючих речовин                        в навколишнє середовище;

- розв’язання проблем збереження, знешкодження та утилізації промислових та побутових відходів;

- посилення ролі державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;

- вишукання стабільних джерел фінансування для будівництва об’єктів природоохоронного значення;

-  створення системи екологічної освіти, виховання та інформування;

- забезпечення участі громадськості в прийнятті рішень щодо навколишнього середовища.

 

6. Екологічна освіта та інформування громадськості

 

Принципово важливим моментом є  інформованість мешканців району на даний момент часу і в перспективі. Планується надавати через  засоби масової інформації громадськості району об’єктивну своєчасну інформацію про діяльність  державних структур  і промислових підприємств в галузі  охорони навколишнього природного середовища.

 

7. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

 

Розв’язання визначених проблем стану навколишнього середовища Оржицького району здійснюється за рахунок реалізації заходів районних  Програм: „Програми поводження з твердими побутовими відходами                        на 2012-2018 роки”, „Районної програми „Питна вода» на 2006-2020 роки”,

 

 

 

„Програми розвитку водного господарства в Оржицькому районі                              на  2013-2021 роки”,  „Програми  по локалізації  та  ліквідації  регульованих

шкідливих організмів на території Оржицького району на 2014-2018 роки”.

Проте, заходи даних програм не забезпечують вирішення всіх аспектів екологічних проблем району. Для цього необхідний комплексний підхід,                   а саме головне: концентрація фінансових ресурсів з різних джерел фінансування, зусиль органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, що здійснюють негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Реалізація програмно-цільового підходу, зважаючи на масштабність завдань і одночасно обмеженість фінансових ресурсів з боку держави, обумовлює встановлення відповідних пріоритетів та послідовності здійснення заходів. Саме такий підхід дозволяє реалізувати встановлення стратегії поетапного зниження рівня техногенного навантаження                                на довкілля з метою досягнення нормативів екологічної безпеки. Перелік заходів формується на підставі пропозицій органів виконавчої влади. органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, підприємств, установ та організацій району, які повинні враховувати зобов’язання щодо термінів та обсягів виконання заходів.

 

8. Строки та етапи виконання Програми

 

Здійснення заходів Програми планується розпочати в 2017 році                         та завершити в 2021 році.

Кожен захід має конкретні терміни виконання, виконавців                               та фінансування, які наведені у додатку до програми.

У процесі реалізації заходів Програми, при необхідності, буде робитись їх коригування з метою конкретизації змісту і черговості виконання робіт, запобігання неефективним витратам, своєчасне виявлення проектів, реалізація яких недоцільна та включення нових перспективних проектів.

 

9. Контроль за ходом виконання програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснює Оржицька районна державна адміністрація, яка координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, виконавчих комітетів сільських рад, підприємств, установ та організацій в забезпеченні виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою.

 

10. Загальні висновки

 

Пріоритетними напрямками екологічної політики в Оржицькому районі на  2017-2021роки мають бути:

 

- поліпшення екологічного стану повітряного і водного басейнів, земельних ресурсів в районі та якості питної води;

-  вирішення питання утилізації побутових і промислових відходів;

-  збереження біологічного та ландшафтного розмаїття;

 

 

 

-  благоустрій і озеленення сіл та селищ району;

-  екологічна освіта і виховання;

- формування збалансованої системи природокористування                              та структурної перебудови виробничого потенціалу економіки.

За умови виконання передбачених Програмою заходів стане можливим:

 

- ефективне загальне та спеціальне використання природних рослинних ресурсів, впровадження екосистемного підходу                                          в лісокористуванні;

- створення реальних можливостей для формування регіональної екомережі, що забезпечить збереження і відновлення ключових екосистем та середовищ існування багатого різноманіття видів рослин та тварин;

- досягнення умов екологічно безпечного поводження з відходами, розширення їх використання як вторинної сировини у господарській діяльності;

-  системне дотримання нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря;

-  наближення екологічної освіти і виховання до вироблення у людей навичок гармонійних взаємовідносин з природою для забезпечення здорового і стабільного довкілля.

У результаті виконання запропонованих заходів, район стане більш привабливим для інвестицій у виробничу та соціальну сферу, зокрема                          в індустрію туризму, відпочинку та оздоровлення людей, у виробництво                       і реалізацію екологічно чистих продуктів харчування.

 

11. Ресурсне забезпечення Програми

 

Для реалізації заходів Програми передбачається залучення коштів бюджетів різного рівня: державного, обласного, районного, бюджетів міських та сільських рад, відповідно до чинного законодавства, а також інших джерел, у тому числі власних коштів підприємств, установ, організацій та інвесторів.

Показники вартості заходів наведено за пропозиціями виконавців.                 По деяких заходах обсяг фінансування буде відкориговано після розробки проектної документації.

 

12. Розвиток мінерально-сировинної бази району

 

Великі запаси сировини в надрах Оржицького району,                                   їх багатогалузеве використання і підпорядкування ставлять на порядку денному проблему їх дбайливого використання.

Необхідно провести:

 

-  оцінку ресурсного потенціалу надр;

-  впорядкувати розробку корисних копалин, їх нормування в районі                з цінними геологічними, ландшафтними пам’ятками природи, заповідних територій.

 

 

 

Метою розвитку мінерально-сировинної бази району є:

 

- забезпечення раціонального, комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів району;

- проведення моніторингу стану мінерально-сировинної бази родовищ будівельних матеріалів та створення їх комп’ютерної бази;

-   відкриття і освоєння перспективних родовищ корисних копалин;

-  ініціювання залучення інвестицій в економіку району для освоєння родовищ корисних копалин, з метою організації нових робочих місць;

- раціональне, комплексне використання надр, збільшення бюджетних надходжень від експлуатації родовищ корисних копалин;

- недопущення порушень норм експлуатації родовищ корисних копалин, дотримання вимог законодавства в галузі охорони використання надр, земельних і водних ресурсів.

Аналіз стану мінерально-сировинної бази району свідчить про те, що найбільш актуальними роботами з її нарощування є роботи з розробки родовищ сировини для промисловості будівельних матеріалів.

Необхідно звернути увагу на те, що значна частина розвіданих родовищ і перспективних площ не експлуатується і потрібно вжити заходів, щоб вони не були забудовані. Для цього необхідно провести роботу                         з внесення їх меж на земельні і фотографічні плани. Ці матеріали можуть бути використані при оцінці земельних ділянок, створенні мінерально-сировинної бази.

Необхідно впорядкувати видобуток корисних копалин, сконцентрувати зусилля на найбільш перспективних родовищах для раціонального використання земель, використовуючи нові види корисних копалин.

Фінансування заходів розвитку мінерально-сировинної бази району здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інвестицій.

Реалізація заходів із розвитку мінерально-сировинної бази району дозволить:

 

1. Забезпечити геологічне вивчення надр, зокрема проведення робіт     із вивчення покладів торфу з метою залучення інвестора на територію району.

2.  Недопущення самовільного користування надрами.

3. Збільшити обсяги добування сировини для виробництва будівельних матеріалів, що стане базою для нарощування будівельної галузі.

4. Забезпечити охорону родовищ від забудови площ залягання корисних копалин.

5. Віднайти шляхи залучення інвестицій для організації видобутку                  та виробництва нових видів матеріалів із місцевої сировини.

6. Посилити роль органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади щодо раціонального використання природних ресурсів.

 

 

 

 

13. ЗАХОДИ

ДО ПРОГРАМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ОРЖИЦЬКОМУ РАЙОНІ НА 2017-2021 РОКИ

 

 

 

 

№ п/п

 

 

 

Назва заходу

 

 

 

Виконавці

 

 

 

Рік виконання

 

 

 

Вартість заходу,

тис. грн

Джерела фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет,

в т.ч. кошти обласного природоохоронного фонду

Місцеві бюджети

Інші джерела

1. Охорона та раціональне використання земельних, лісових ресурсів та підвищення відтворення живої природи

 

1.1.

 

Запровадження щорічних екологічних навчань для керівників і спеціалістів установ, організацій

та підприємств з питань раціонального використання земель та охорони довкілля

 

Відділ в Оржицькому районі Головного управління Держгеокадастру

в Полтавській області, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

2017-2021

 

В межах потреби

 

-

 

-

 

-

 

-

1.2.

Завершення оформлення правовстановчих документів

на землю по всіх землекористувачах району

Відділ в Оржицькому районі Головного управління Держгеокадастру

в Полтавській області

2017-2021

В межах потреби

-

-

-

-

1.3.

Завершення роботи

по закріпленню лісів

за постійними користувачами

Відділ в Оржицькому районі Головного управління Держгеокадастру

в Полтавській області

2017-2021

В межах потреби

-

-

-

-

 

1.4.

Надання практичної допомоги місцевим органам самоврядування району

у вирішенні екологічних питань

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, відділи райдержадміністрації

2017-2021

В межах потреби

-

-

-

-

2. Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання та будівництво гідроспоруд

 

2.1.

 

Встановлення зони суворого  санітарного режиму артсвердловини підприємствами

та господарствами району

 

Власники артсвердловин, сільські (селищні) ради

 

2017-2021

 

В межах потреби

 

-

 

-

 

-

 

-

2.2.

Будівництво водорегулюючої споруди - шлюза-регулятора

на річці Сула в районі

с. Тарасівка Оржицького району Полтавської області

Оржицька райдержадміністрація, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

2017-2021

21273,286

 

18000

1700

1573,286

(кошти районного бюджету Оржицького та Семенівського району)

-

2.3.

Будівництво водорегулюючих споруд (перекатів)

на річці Оржиця в с. Онішки Оржицького району Полтавської області

Оржицька райдержадміністрація, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

2017-2021

345,5

-

250,0

95,5

(кошти районного бюджету)

-

3. Дотримання повітроохоронного законодавства

3.1.

Контролювати здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферу при наявності дозволу та в обсягах. визначеним цим дозволом

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

2017-2021

Фінансування не потребує

-

-

-

-

3.2.

Організувати контроль за веденням первинної облікової документації щодо охорони атмосферного повітря

на підприємствах району

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

2017-2021

Фінансування не потребує

-

-

-

-

4. Облаштування сміттєзвалищ в районі

4.1.

Будівництво полігону твердих побутових відходів для

смт Оржиця

Оржицька селищна рада

2017-2021

6972,0

4872,0

1000,0

1000,0

100,0

4.2.

Придбання спеціалізованих транспортних засобів для вивезення ТПВ

Оржицька селищна рада, Зарізька сільська рада, Онішківська сільська рада.

КП „Оржиця комунсервіс”

2017-2021

1200,0

-

740,0

360,0

(в т.ч.: Оржицька селищна рада – 200 тис.грн.;

Зарізька сільська рада – 80,0 тис.грн.; Онішківська сільська рада – 80,0 тис.грн.)

100,0

(КП «Оржиця комунсервіс»)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

 

Придбання контейнерів

та облаштування місць збору для ТПВ

 

Оржицька селищна рада, Зарізька сільська рада, Онішківська сільська рада,

КП „Оржиця комунсервіс”

 

2017-2021

 

767,974

 

-

 

383,987

 

313,987

(в т.ч.: Оржицька селищна рада  – 213,987 тис. грн.;

Зарізька сільська рада  –                         50,0 тис. грн.; Онішківська сільська рада  – 50,0 тис. грн.)

 

70,0

(КП «Оржиця комунсервіс»)

4.4.

Виконання схем санітарної очистки населених пунктів.

Органи місцевого самоврядування

2017-2021

В межах кошторисних призначень

-

-

-

-

4.5.

Придбання спеціалізованої техніки для збору, переробки та складування побутових, сільськогосподарських та промислових відходів

Новооржицька селищна рада, Лазірківська сільська рада, Воронинцівська сільська рада, Черевківська сільська рада, Вишнева сільська рада

2018-2021

2600,0

-

1300,0

1300,0

(в т.ч.: Новооржицька селищна рада – 260 тис.грн.;

Лазірківська сільська рада – 260,0 тис.грн.; Воронинцівська сільська рада – 260,0 тис.грн., Черевківська сільська рада – 260,0 тис.грн., Вишнева сільська рада – 260,0 тис.грн.)

-

4.6

Придбання контейнерів та облаштування місць для збору ТПВ

Новооржицька селищна рада, Лазірківська сільська рада, Воронинцівська сільська рада, Черевківська сільська рада, Вишнева сільська рада

2018-2021

1200,0

-

600,0

600,0

(в т.ч.: Новооржицька селищна рада – 120,0 тис.грн.;

Лазірківська сільська рада – 120,0 тис.грн.;

 

Воронинцівська сільська рада – 120,0 тис.грн., Черевківська сільська рада – 120,0 тис.грн., Вишнева сільська рада – 120,0 тис.грн.)

-

4.7.

Придбання сортувальної лінії для переробки ТПВ

Оржицька райдержадміністрація, Органи місцевого самоврядування

2018-2021

2000,0

-

1000,0

1000,0

-

5. Меліорація земель

5.1.

Виділити з місцевих бюджетів кошти на чистку допоміжних водостоків

Органи місцевого самоврядування

2017-2021

Згідно кошторисної документації

-

-

-

-

5.2.

Вивчити питання щодо можливості зрошення полів

у посушливий період

 

 

Сільськогосподарські товаровиробники

2017-2021

В межах потреби

-

-

-

-

6. Відтворення та збереження флори та фауни

6.1.

Закупівля фазанів (500 шт.)

Оржицьке ГМРП

2017

70,0

-

-

50,0

(кошти районного бюджету)

20,0

(кошти Оржицького ГМРП)

6.2.

Закупівля оленя плямистого (12 гол.)

Оржицьке ГМРП

2017

80,0

-

-

60,0

(кошти районного бюджету)

20,0

(кошти Оржицького ГМРП)

6.3.

 

 

 

Закупівля лані (12 гол.)

Оржицьке ГМРП

2018

80,0

-

-

50,0

(кошти районного бюджету)

30,0

(кошти Оржицького ГМРП)

6.4.

Закупівля муфлонів (12 гол.)

Оржицьке ГМРП

2019

80,0

-

-

60,0

(кошти районного бюджету)

20,0

(кошти Оржицького ГМРП)

6.5.

Придбання мотопомпи HONDA WB30XT (2шт.) для недопущення заморних явищ риби та боротьби

з пожежами

НПП „Нижньосульський”

2018

33,9

-

-

33,9

(кошти районного бюджету)

-

 

 

 

7. Екологічна освіта та інформування громадськості

 

7.1.

 

Організація і здійснення робіт

з екологічної освіти змалку (діти дошкільного та шкільного віку)

 

Відділ освіти райдержадміністрації

 

2017-2021

 

В межах потреби

 

-

 

-

 

-

 

-

7.2.

Проведення заходів

з пропаганди екологічних знань

Оржицька райдержадміністрація

2017-2021

В межах потреби

-

-

-

-

7.3.

Виготовлення прикордонних знаків

Оржицьке ГМРП

2020

50,0

-

-

30,0

(кошти районного бюджету)

20,0

(кошти Оржицького ГМРП)

7.4.

Облаштування екологічної стежки в межах Селецької сільської ради

НПП „Нижньосульський”

2019

54,0

-

-

54,0

(кошти районного бюджету)

-

7.5.

Облаштування ентомологічного заказника «Тарасенківський»

НПП „Нижньосульський”

2019

26,0

-

-

26,0

(кошти районного бюджету)

-

7.6.

Виготовлення інформаційно-охоронних знаків

НПП „Нижньосульський”

2017

12,5

-

-

12,5

(кошти районного бюджету)

-

7.7.

Виготовлення інформаційних щитів

НПП „Нижньосульський”

2017

15,0

-

-

15,0

(кошти районного бюджету)

-

7.8.

Виготовлення протипожежних аншлагів

НПП „Нижньосульський”

2017

10,0

-

-

10,0

(кошти районного бюджету)

-

7.9.

 

Виготовлення шлагбаумів

НПП „Нижньосульський”

2017

1,5

-

-

1,5

(кошти районного бюджету)

-

7.10.

Облаштування водного туристичного маршруту

НПП „Нижньосульський”

2019

12,0

-

-

12,0

(кошти районного бюджету)

-

7.11.

Облаштування наметових містечок

НПП „Нижньосульський”

2018

38,0

-

-

38,0

(кошти районного бюджету)

-

 

 

 

7.12.

 

Облаштування місць короткострокового відпочинку

 

НПП „Нижньосульський”

 

2018

 

11,0

 

-

 

-

 

11,0

(кошти районного бюджету)

 

-

7.13.

Розробка та видання рекламно-інформаційної продукції

НПП „Нижньосульський”

2018

6,0

-

-

6,0

(кошти районного бюджету)

-

8. Вивезення, перезатарення та знищення шкідливих та непридатних для використання пестицидів

8.1.

Перезатарення шкідливих

та непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин

Оржицька райдержадміністрація

2017-2021

100,0

-

-

100,0

(кошти районного бюджету)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

37038,66

22872

6973,987

6812,673

380,0

            Заступник голови районної ради                                                                                                 В.І. Яковенко

 

Наверх ↑