Сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Сектор інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації

 

адреса

3700, вул.Центральна, 24

 

каб.15

е-пошта

indi@adm-pl.gov.ua

сайт

http://orjyca.adm-pl.gov.ua

Завідувач

 Масенко Лариса Іванівна

   

Головний спеціаліст

Вакансія

 

Основні завдання сектору  інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації відповідно до Положення:

 

 •  аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в районі, розглядає питання, пов’язані з реалізацією внутрішньої політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

 • забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також інших питань; узагальнює висновки, пропозиції, зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

 • аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань району;

 •  здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської ради при райдержадміністрації;

 •  надає методичну, організаційну, консультативну та практичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищних рад, місцевим засобам масової інформації з питань, що належать до компетенції сектору;

 •  готує матеріали для засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції сектору;

 •  проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району;

 • сприяє реалізації державної політики у сфері інформації з метою доступу громадян до інформації;

 • сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

 •  організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

 • сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

 • сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова, вживає у межах своєї компетенції заходів для задоволення потреб громадян в інформації;

 • аналізує оприлюднення в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз’яснення або спростування;

 •  організовує проведення прес-конференцій, прямих ефірів, інших виступів в засобах масової інформації голови та заступників голови райдержадміністрації;

 •  приймає участь у підготовці та проведенні обласних та районних заходів, урочистостей з нагоди державних свят;

 • організовує і забезпечує проведення щомісячних днів інформування населення району про основні напрями державної політики;

 •  бере в установленому порядку участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку району та районних галузевих програм;

 • відповідає за інформаційне та технічне наповнення веб-сайту райдержадміністрації;

 •   забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 • організовує захист законних прав щодо безпеки інформації райдержадміністрації, персоналу в процесі інформаційної діяльності та взаємодії між собою;

 • здійснює організацію та координацію робіт, пов’язаних з захистом інформації в автоматизованих системах, необхідність захисту якої визначається чинним законодавством, підтримку необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій;

 • забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 • розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань галузевих повноважень;

 • бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні  матеріали для подання голові райдержадміністрації;

 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 • розглядає в установленому порядку звернення громадян;

 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 • надає органам місцевого самоврядування методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

             

Наверх ↑