Соціально-економічне становище Оржицького району за 2018 рік

Версія для друкуВерсія для друку

 

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-економічне
становище
Оржицького району

 

за 2018 рік

 

 

Статистичний бюлетень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ОРЖИЦЬКОГО району

 

 

Фактично
за 2018р.

У % до
відповідного періоду попереднього року

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника1, грн

6516

123,4

Заборгованість із виплати заробітної плати2,  тис.грн

Індекс споживчих цін по області

х

109,33

Обсяг реалізованої промислової продукції4, тис.грн

472200,6

х

Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах (крім тих, які не відповідають
визначеним статистичною методологією критеріям)5

 

 

м’ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), т

1839

55,9

молоко, т

17943

51,6

яйця, тис.шт

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям)6, голів

 

 

велика рогата худоба

6234

60,7

у т.ч. корови

2442

54,0

свині

...7

...7

птиця свійська, тис.голів

Капітальні інвестиції8, тис.грн

130787

х

Загальна площа нових житлових будівель, прийнятих в
експлуатацію8, м2

466

991,5

Експорт товарів4, тис.дол. США

...7

...7

Імпорт товарів4, тис.дол. США

288,7

...7

Сальдо (+, –)4

...7

х

Експорт послуг8, тис.дол. США

Імпорт послуг8, тис.дол. США

Сальдо (+, –)8

х

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців)8, тис.грн

50505,2

100,49

______________

1 Дані за IІІ квартал.

2 Станом на 1 грудня.

3 Грудень 2018р. до грудня 2017р.

4 Дані за січень–листопад.

5 Темпи зростання (зниження) розраховано як відношення показників у ц.

6 Станом на 1 січня 2019р.

7 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

8 Дані за січень–вересень.

9 У порівнянних цінах.

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою)
на 1 грудня 2018 року1

 

(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

 

 

 

Полтавська область

1401694

1393856

Оржицький

23175

23285

 

 

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
у січні
листопаді 2018 року1

 

 

Осіб

 

 

Полтавська область

12135

Оржицький

–329

 

 

Природний рух населення
у січні
листопаді 2018 року

 

(осіб)

 

Кількість
живонароджених

Кількість
померлих

Природний приріст, скорочення (–)

 

 

 

 

Полтавська область

9497

21525

12028

Оржицький

145

382

–237

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

Заборгованість із виплати заробітної плати
на 1 грудня 2018 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно
активні

підприємства-банкрути1

економічно
неактивні

усього

у % до
загаль-
ної суми

усього

у % до загаль-
ної суми

усього

у % до загаль-
ної суми

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

45746,2

34140,9

74,6

11077,3

24,2

528,0

1,2

Оржицький

 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати
на 1 грудня 2018 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Структура
боргу,
%

тис.грн

у % до
суми заборгованості на

1 листопада 2018р.

1 січня 2018р.

 

 

 

 

 

Полтавська область

45746,2

104,3

120,8

100,0

Оржицький

 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам
економічно активних підприємств (установ, організацій)
на 1 грудня 2018 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура
боргу,
%

усього

у тому числі нарахованої за

тис.
грн

у % до суми
заборгованості на

січень–жовтень 2018р.

попередні роки

1 листопада 2018р.

1 січня 2018р.

тис.
грн

у % до
загаль-ної суми заборго-ваності

тис.
грн

у % до
загаль-ної суми заборго-ваності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

34140,9

106,0

159,2

21750,9

63,7

12390,0

36,3

100,0

Оржицький

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

 

Виробництво продукції тваринництва
у сільськогосподарських підприємствах
1 у 2018 році2

 

 

М’ясо (реалізація
на забій сільськогос-подарських тварин у живій масі)

Молоко

Яйця

т

у % до
2017р.3

т

у % до
2017р.3

тис.шт

у % до
2017р.3

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

57944

88,6

373853

89,1

587311,6

109,4

Оржицький

1839

55,9

17943

51,6

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин
у сільськогосподарських підприємствах
1
на 1 січня 2019 року2

 

 

Велика рогата худоба

Свині

Птиця свійська

усього

у т.ч. корови

голів

у % до
1 січня 2018р.

голів

у % до
1 січня 2018р.

голів

у % до
1 січня 2018р.

тис.
голів

у % до
1 січня 2018р.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

131568

100,6

55462

103,4

226251

95,4

2636,2

102,3

Оржицький

6234

60,7

2442

54,0

...4

...4

 

 

ПРОМИСЛОВIСТЬ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції
у січні–листопаді 2018 року

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

 

 

 

Полтавська область

168177117,9

100,0

Оржицький

472200,6

0,3

 

 

 

БУДІВНИЦТВО

 

Обсяг виробленої будівельної продукції
у 2018 році

 

 

Вироблено будівельної продукції

тис.грн

у % до загального
обсягу

 

 

 

Полтавська область

6799665

100,0

Оржицький

 

 

 

ТРАНСПОРТ

 

Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів
автомобільним транспортом

у 2018 році1

 

 

Вантажооборот

Обсяг перевезених
вантажів

млн.ткм

у % до
2017р.

тис.т

у % до
2017р.

 

 

 

 

 

Полтавська область

860,5

99,8

3155,6

97,1

Оржицький

...2

...2

...2

...2

 

 

Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів

автомобільним транспортом

у 2018 році

 

 

Пасажирооборот

Кількість перевезених
пасажирів

млн.пас.км

у % до
2017р.

тис.

у % до
2017р.

 

 

 

 

 

Полтавська область

1093,9

104,7

49622,8

109,8

Оржицький

...1

...1

...1

...1

 

 

 

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

 

Кількість юридичних осіб

 

 

Станом на

01.04.2018

01.07.2018

01.10.2018

01.01.2019

 

 

 

 

 

Полтавська область

32279

32572

32761

32775

Оржицький

384

384

385

386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Зовнішня торгівля товарами

у січні–листопаді 2018 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до
січня–листопада
2017р.

тис.дол.

США

у % до
січня–листопада
2017р.

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

1735488,9

103,0

1239969,5

119,3

495519,4

Оржицький

...1

...1

288,7

...1

...1

  

.

 

 

.

 

Наверх ↑