Соціально-економічне становище Оржицького району за січень 2019 року

Версія для друкуВерсія для друку

 

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Полтавській області

 

 

 

 

 

 

 

 

соціально-економічне
становище
Оржицького району

 

за січень 2019 року

 

 

Статистичний бюлетень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ОРЖИЦЬКОГО району

 

 

Фактично
за січень 2019р.

У % до
відповідного періоду попереднього року

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата одного працівника1, грн

6806

111,3

Заборгованість із виплати заробітної плати2,  тис.грн

Індекс споживчих цін по області

х

101,03

Обсяг реалізованої промислової продукції4, тис.грн

485804,2

х

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах
(які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів)

 

 

м’ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), ц

504

х

молоко, ц

30014

х

яйця, тис.шт

х

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах
(які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець
та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів)5, голів

 

 

велика рогата худоба

11268

х

у т.ч. корови

5019

х

свині

к

х

птиця свійська, тис.голів

х

Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель4, м2

546

179,0

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців)6, тис.грн

50505,2

100,47

______________

1 Дані за IV квартал 2018р.

2 Станом на 1 січня.

3 Січень 2019р. до грудня 2018р.

4 Дані за 2018р.

5 Станом на 1 лютого.

6 Дані за січень–вересень 2018р.

7 У порівнянних цінах.

 

 

 

 

 

 

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність населення (за оцінкою)
на 1 січня 2019 року1

 

(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

 

 

 

Полтавська область

1400439

1392601

Оржицький

23139

23249

 

______________

 

Середньорічна чисельність населення (за оцінкою)
у 2018 році1

 

(осіб)

 

Наявне населення

Постійне населення

 

 

 

Полтавська область

1407134

1399296

Оржицький

23322

23432

 

______________

 

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення
у 2018 році1

 

 

Осіб

 

 

Полтавська область

–13390

Оржицький

–365

 

______________

 

Природний рух населення
у 2018 році1

 

(осіб)

 

Кількість
живонароджених

Кількість
померлих

Природний приріст, скорочення (–)

 

 

 

 

Полтавська область

10193

23659

13466

Оржицький

158

415

–257

 

______________

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників
у ІV кварталі 2018 року

 

 

Усього

осіб

% до підсумку

 

 

 

Полтавська область

297705

100,0

Оржицький

3181

1,1

 

______________

 

Рух кадрів
у ІV кварталі 2018 року

 

 

Прийнято,
осіб

Вибуло,
осіб

% до середньооблікової
кількості штатних працівників

прийнято

вибуло

 

 

 

 

 

Полтавська область

19791

30235

6,6

10,2

Оржицький

333

571

10,5

18,0

 

 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
у ІV кварталі 2018 року

 

 

Нараховано в середньому працівнику

грн

% до

IV кварталу
2017р.

середнього
рівня по
області

 

 

 

 

Полтавська область

9218

127,7

100,0

Оржицький

6806

111,3

73,8

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати
на 1 січня 2019 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно
активні

підприємства-банкрути1

економічно
неактивні

усього

% до
загаль-
ної суми

усього

% до
загаль-ної суми

усього

% до
загаль-ної суми

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

47576,7

35986,5

75,6

11062,2

23,3

528,0

1,1

Оржицький

 

 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати
на 1 січня 2019 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-
тура
боргу,
%

тис.грн

% до
суми заборгованості на

1 грудня 2018р.

1 січня 2018р.

 

 

 

 

 

Полтавська область

47576,7

104,0

125,7

100,0

Оржицький

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам
економічно активних підприємств (установ, організацій)
на 1 січня 2019 року

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура
боргу,
%

усього

у тому числі нарахованої за

тис.
грн

% до суми
заборгованості на

січень–листопад 2018р.

попередні роки

1 грудня 2018р.

1 січня 2018р.

тис.
грн

% до
загаль-ної суми заборго-ваності

тис.
грн

% до
загаль-ної суми заборго-ваності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

35986,5

105,4

167,8

23596,5

65,6

12390,0

34,4

100,0

Оржицький

 

 

 

 

Послуги

 

Діяльність підприємств сфери нефінансових

послуг у ІV кварталі 2018 року

 

 

Обсяг реалізованих послуг
(у ринкових цінах, тис.грн)

Частка послуг,
реалізованих
населенню,
у загальному
обсязі, %

усього

у тому числі
населенню

 

 

 

 

Полтавська область

5945093,3

858032,5

14,4

Оржицький

1422,1

720,0

50,6

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

 

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1
у січні 2019 року

 

 

М’ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), ц

Молоко,
ц

Яйця,
тис.шт

 

 

 

 

Полтавська область

44662

337428

52145,6

Оржицький

504

30014

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1
на 1 лютого 2019 року

 

 

Велика рогата худоба, голів

Свині,
голів

Птиця свійська, тис.голів

усього

у т.ч. корови

 

 

 

 

 

Полтавська область

140752

59749

232588

2658,0

Оржицький

11268

5019

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМИСЛОВIСТЬ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції
у 2018 році

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

 

 

 

Полтавська область

186416653,5

100,0

Оржицький

485804,2

0,3

 

______________

 

БУДІВНИЦТВО

 

Обсяг виробленої будівельної продукції
у січні 2019 року

 

 

Вироблено будівельної продукції

тис.грн

у % до загального
обсягу

 

 

 

Полтавська область

435472

100,0

Оржицький

 

 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель
(нове будівництво) у 2018 році

 

 

Загальна площа1

усього, м2

у % до 2017р.

 

 

 

Полтавська область

202547

98,5

Оржицький

546

179,0

 

 

______________ 

 

 

 

 

Наверх ↑