Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Версія для друкуВерсія для друку

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

адреса:

37700, Полтавська область, Оржицький район,

смт Оржиця,

вул. Незалежності, 35.

 

 

тел./факс

(05357) 9-22-10

е-mail 

orzhicater@ukr.net

Директор

Чепа Микола Миколайович

 

Бура Надія Павлівна – заступник директора ОРТЦСО (05357) 9-12-35

Макаренко Марта Миколаївна – завідувач відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання (05357) 9-83-38

Олійник Аліна Володимирівна – завідувач відділення соціальної  допомоги вдома (05357) 9-22-10

Парасоцький Сергій Вікторович - завідувач відділення адресної  натуральної  та грошової допомоги. (05357) 9-11-35

Коханська Тетяна Василівна – завідувач відділення денного перебування        (05357) 9-12-35.

 

Територіальний центр утворений для здійснення соціального обслуговування та надання соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, інформаційних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

          Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,   а також цим Положенням.

          Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних    та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

          На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:

  громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

 громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

         

         Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє       із структурними підрозділами Оржицької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами                         та організаціями всіх форм власності.

Основними завданнями територіального центру є:

         виявлення громадян відповідно до  Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання)                          їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

         забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

         установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам відповідно до Положення.

          До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:

1) відділення соціальної допомоги вдома;

2) відділення денного перебування;

 3) відділення організації надання адресної натуральної та грошової

допомоги;

           4) відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

5)інші підрозділи, діяльність яких спрямована на здійснення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті 4  Положення. Ці підрозділи можуть створюватися за рішенням сесії Оржицької районної ради.

Наверх ↑