Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

УПРАВЛІННЯ    СОЦІАЛЬНОГО    ЗАХИСТУ    НАСЕЛЕННЯ

ОРЖИЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

вул. Центральна,22  смт Оржиця Полтавської обл., 37 700

 

uszn1621@adm-pl.gov.ua

 

Начальник управління                                              МАТВІЄНКО

                                                                          Лідія             Миколаївна

                                                                                (05357) 92388      

 

Заступник начальника управління-                          ШЕВЧЕНКО

начальник відділу грошових виплат                  Оксана   Григорівна

і компенсацій                                                             (05357) 91338                                                            

 

Начальник відділу пільг та                                         ДЗЮБЕНКО

персоніфікованого обліку                                  Тамара         Петрівна

пільгових категорій громадян                                   ( 05357) 91241

 

Начальник відділу бухгалтерського                             ШУЛЬГА

обліку та звітності                                                  Лариса  Вікторівна    

                                                                                      (05357) 92388      

 

             Управління  соціального захисту населення Оржицької районної державної адміністрації (далі - управління)  є структурним підрозділом районної державної адміністрації,утворюється головою районної  державної адміністраці  і в межах Оржицького району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

          Управління підпорядковане голові районної  державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту  соціального захисту населення обласної  державної адміністрації.

             Управління у своїй діяльності керується Конституцією  та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоцполітики), розпорядженнями голів обласної та районної  державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад , а також Положенням про управління    соціального захисту населення    Оржицької  районної  державної адміністрації .

             Управління забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України:

у сфері соціально – трудових відносин;

соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з  інвалідністю , сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення;

захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, інших категорій громадян, які мають право на пільги та отримання житлових субсидій;

підтримки сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності.

          Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на  території Оржицького району у сфері соціального захисту населення, що включає:   

         1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин,  організацію ефективного співробітництва  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

         2) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій та пільг  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

         3) організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

         4) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

         5) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

         6) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України на території району; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.   

          Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

         1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

         2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

         3) надає адміністративні послуги;

         4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

         5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Оржицького району;

         6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

         7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

         8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

         9) розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

         10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної  державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

         11) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

         12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

         13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

         14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

         15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

         16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

         17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

         18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

         19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

         20)  організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

         21) контролює в межах повноважень органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

         22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

         23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

         24) забезпечує захист персональних даних;

         25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

         26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

         27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України в районі; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

         28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

         забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

         здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів та забезпечує зберігання їх  копій;

         здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;

         здійснює контроль за дотримання графіків  проведення атестації робочих місць за умовами праці;

         бере участь у розробленні та реалізації  районної  програми зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

         забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби);

         вивчає стан трудової міграції в районі, готує пропозиції щодо регулювання міграційних процесів.

         29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

         організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення, тощо;

         здійснює призначення та виплату:

         державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

          державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

          щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

         одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";

         бере участь у роботі комісій, утворених при районних радах та державних адміністраціях, з питань соціального захисту населення;

         сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

         проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

         здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

         визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

         проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

         організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом "єдиного вікна" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

         надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи "мобільних соціальних офісів";

         здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

         організовує роботу   державних соціальних інспекторів;

         30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

         організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

         здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

         організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

         подає пропозиції до проектів місцевих  програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

         організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

         аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної   держадміністрації пропозиції з цих питань;

         видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

         організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

         забезпечує координацію роботи щодо реалізації заходів з психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції;

         забезпечує  взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, внесення даних до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, надання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

         31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

         організовує роботу з визначення потреби  Оржицького району  у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній  держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

         забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

         подає пропозиції районній держадміністрації  та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

         забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

         сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

         забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

         бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

         сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

         сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

         у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

         сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

         сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

         сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

         32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

         здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

         здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

         координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

         здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

         здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

         визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту праці та  соціального захисту населення обласної  держадміністрації;

         подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

         інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

         інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

         бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

         33) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

         34) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

         35)  забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

         36) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Наверх ↑