ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Версія для друкуВерсія для друку

Відділ економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації

Посада

ПІБ

Телефон

Начальник відділу економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації

Ванцак Віктор Володимирович

(05357)91244

Завідувач сектору економічного розвитку

Бичкова Ірина Василівна

(05357)91244

Головний спеціаліст сектору економічного розвитку

Маслак Юля Петрівна

(05357)91244

Завідувач сектору агропромислового розвитку

Лавренко Ліна Леонідівна

(05357)91244

Головний спеціаліст сектору агропромислового розвитку

Шерстньов Євген Миколайович

(05357)91244

 

 

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації та Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також положенням про відділ.  

Основним завданням відділу є участь у забезпеченні реалізації на території Оржицького району:

1) державної політики економічного і соціального розвитку;

2) державної цінової політики;

3) державної промислової політики;

4) державної регіональної політики;

5) державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державного-приватного партнерства;

6) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

7) державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та паливно-енергетичного комплексу;

8) державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

9) єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

10) державної аграрної політики, розроблення та виконання районних програм галузей агропромислового виробництва;

11) соціальної політики на селі;

12) організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;

13) заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних  та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації та Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, розпоряджень голови обласної і районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва;

6) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

7) при необхідності розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання в межах компетенції;

8) надає пропозиції департаментам облдержадміністрації щодо проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами на території району;

9) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми (у межах своїх повноважень) на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

10) забезпечує контроль за виконанням показників програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

11) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на ринку товарів і послуг району, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

12) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

13) готує пропозиції щодо:

- погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

- надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

- створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

14) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

15) готує та подає Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації та Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації пропозиції щодо включення інноваційних проектів за програмами, що реалізуються на території району до регіональних та державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

16) здійснює моніторинг виконання районної програми розвитку малого та середнього підприємництва, надає пропозиції щодо проектів регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва;

17) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

18) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

19) сприяє розвитку міжрайонного співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

20) забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та подає Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації інформацію щодо:

- фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління районної державної адміністрації;

- стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

- виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює районна державна адміністрація;

21) здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, надає відповідну інформацію Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації;

22) надає Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку;

23) бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики, подає Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації відповідні пропозиції;

24) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій Оржицького району у виставково-ярмаркових заходах;

25) інформує (в тому числі через засоби масової інформації та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», та подає Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації відповідну інформацію;

26) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

27) вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету;

28) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

29) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

30) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

31) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

32) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

33) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

34) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

35) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

36) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

39) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

40) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

41) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

42) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення;

43) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

44) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

44) забезпечує захист персональних даних;

46) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо популяризації економічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

47) у межах своїх повноважень бере участь у:

- розробленні прогнозів розвитку промислового виробництва;

- реалізації державної політики у сфері промислового комплексу;

48) забезпечує організацію прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

49) сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

         50) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, веде облік та звітує про використання коштів державного, місцевих бюджетів, що надходять до товаровиробників як учасників цільових програм державної підтримки сільського господарства;

         51) проводить заходи, спрямовані на залучення інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;

52) сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств, установ та організацій, проводить моніторинг агропродовольчих ринків, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

53) забезпечує перехід підприємств агропромислового виробництва на стандарти якості і безпеки аграрної сировини і продовольства, сприяє вирощуванню екологічно безпечної сільськогосподарської продукції;

54) сприяє забезпеченню сільськогосподарських  товаровиробників сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин;

55) сприяє освоєнню енергозберігаючих технологій та конкурентних систем ведення землеробства, тваринництва і кормовиробництва;

56) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;

57) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарської дорадчої служби, вносить пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

58) забезпечує дотримання підприємствами, установами і організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони і безпеки праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху;

59) формує районний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси;

60) розробляє пропозиції щодо дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів;

61) бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення  регіональних  та районних екологічних програм, впровадженні еконо­мічного механізму природокористування, раціонального викорис­тання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

62) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 

 

ДолученняРозмір
poryadok_vikoristannya_koshtiv_rayonnogo_byudzhetu_shcho_nadhodyat_u_poryadku_vidshkoduvannya_vtrat_sg.doc60.5 КБ
pro_programu_rozvitku_ovochivnictva_ta_kartoplyarstva_v_orzhickomu_rayoni_na_2016-2018_roki_v_noviy_redakciyi.doc85.5 КБ
programa_zalisnennya_zemelnih_ugid_orzhickogo_rayonu_na_2017-2025.doc92.5 КБ
programa_rozvitku_ta_pidtrimki_agrarnogo_kompleksu_orzhickogo_rayonu_za_prioritetnimi_napryamkami_na_period_do_2020_roku.doc1.39 MБ
programa_otrimannya_chastkovoyi_20_kompensaciyi_vartosti.doc35.5 КБ
Наверх ↑