Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва Оржицької райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва Оржицької райдержадміністрації

адреса

37700, Полтавська область, Оржицький район, смт. Оржиця, вул. Центральна, 24, к. 31

тел

(05357)91136

сайт

http://orjyca.adm-pl.gov.ua

е-mail  

orzhitsya_jkg @i.ua

Начальник

Сільченко Сергій Борисович

Головний спеціаліст

Михайленко Олександр Євгенійович

Головний спеціаліст

Орловський Олександр Олександрович

 

            Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації є спеціально уповноваженим органом будівництва та архітектури  районної державної адміністрації, є її структурним  підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства, Управління інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації.

           Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства інфраструктури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, начальника Управління інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Відділ, відповідно до визначених повноважень, виконує такі завдання:

1) організовує виконання  Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

8) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

10) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він являється;

15) здійснює контроль діяльності виконавчих органів сільських, селищної рад з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статей 30, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

16) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

17) забезпечує захист персональних даних;

18) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

У сфері житлово-комунального господарства та будівництва відділ виконує такі завдання:

          1) реалізовує державну  політику з  питань
формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

2) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції,  заміни житлового фонду;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

4) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно до завдань галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві;

5) інформує   населення   про   здійснення   заходів    з благоустрою населених пунктів;

6) забезпечує  ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих   звалищ  відходів  за  рішенням уповноважених  на те органів;

7) сприяння  роз'ясненню  законодавства  про  відходи   серед населення;

8) погоджує пропозиції органів місцевого самоврядування щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

У сфері містобудування та архітектури відділ виконує такі завдання:

1) готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

2) вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

3) здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій); забудова та інше використання територій ;

4) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

5) вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

6) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

7) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

8) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

9) координує діяльність:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

10) надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

11) надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

12) надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

13) оформлює паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

14) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

15) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

16) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

17) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

18) інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

19) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

У сфері інфраструктури виконує такі завдання:

1) забезпечує реалізацію державної політики у сферах транспорту, дорожнього господарства;

2) організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сферах транспорту, дорожнього господарства;

3) організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту;

4) організовує роботу щодо міжрегіональних економічних зв’язків та взаємодії між підприємствами галузей транспорту та споживачами їх послуг;

5) організовує роботу з надання пропозицій, розроблення та виконання програм економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період, державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у сферах транспорту, дорожнього господарства;

6) організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;

7) здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства регіону, приймає участі у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

8) здійснює спільно з відповідними організаціями заходів, спрямованих на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

9) здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог  законодавства України;

10) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту;

11) сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності.

 

 

Усфері цивільного захисту відділ виконує такі завдання:

 

1) здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій регіону, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення готовності пунктів управління місцевих органів виконавчої влади;

2) створює, накопичує, зберігає, розподіляє матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги;

3) здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організовує роботи відповідної евакуаційної комісії в регіоні;

4) бере участь в:

організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

5) приймає участь у роботі дорадчих та консультативних органів, створених при райдержадміністрації у сфері цивільного захисту.

 

 

Наверх ↑