Відділ освіти Оржицької райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Відділ освіти Оржицької райдержадміністрації

адреса                                                       37700 cелище Оржиця, вул. Центральна, 24.

телефон                                                    91-3-37

сайт                                                          orgviddilosvitu.ho.ua

е-mail                                                         orgzvo@adm-pl.gov.ua

Начальник                                                Стасенко Наталія Іванівна

Головний спеціаліст                                Кривобок Світлана Володимирівна

Головний спеціаліст                                Шкода Таміла Михайлівна

 

 

    Відділ освіти є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Його робота спрямована на забезпечення якісної організації основних завдань державної політики в системі освіти відповідно до чинного законодавства України. Освітня стратегія  спрямована на забезпечення  функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації  відповідно до вимог громад району.

      Основними завданнями відділу є:

          1.Забезпечення доступної та якісної освіти через оптимізацію мережі навчальних закладів відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави й району.

        2.Забезпечення якісного науково-методичного супроводу впровадження нових Державних стандартів дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми  потребами  в загальноосвітніх навчальних закладах регіону.

        3.Спрямування діяльності відділу освіти, методичної служби  на підвищення рівня природничо-математичної освіти та якості уроку як основної форми навчально-виховного процессу,  формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, реалізація принципів справедливого оцінювання навчальних досягнень .

        4.Здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів  із неухильним дотриманням періодичності, що відповідає ступеням ризику, до яких віднесені навчальні заклади.

        5.Реалізація принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та профільним навчанням у старшій школі.

        6.Забезпечення підвезення учнів і вчителів до місця навчання та роботи й у зворотному напрямі.

        7.Створення опорних шкіл та  освітніх округів з метою забезпечення якісної освіти дітей сільської місцевості, підвищення рівня допрофільного та профільного навчання.

         8.Забезпечення своєчасного та повного виконання заходів щодо підготовки та організованого проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

         9.Продовження обраних напрямків методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку.

         10.Забезпечення архітектурної доступності до будівель навчальних закладів для маломобільних груп населення.

         11.Реалізація ІІ етапу впровадження Концепції розвитку методичної служби Полтавської області на 2015-2020  роки.

        12.Здійснення організаційно-методичних заходів щодо впровадження Концепції  виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки, приділивши особливу увагу патріотичному вихованню.

         13.Забезпечення якісної підготовки учнів  до Всеукраїнських інтелектуальних, спортивних та творчих  конкурсів, змагань.

         14.Удосконалення системи моніторингових досліджень якості освіти на локальному рівні.

          15.Продовжити роботу щодо комплексної інформатизації освіти району, запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, автоматизації управління.

          16.Формування здоров'язберігаючої компетентності педагогів, вихованців,  учнів та їх батьків, збагачення духовного потенціалу учнівської  молоді, подальший розвиток фізичної культури і спорту.

           17.Формування дієвого кадрового резерву на керівні посади в системі освіти району та надання науково-методичної допомоги новопризначеним керівникам дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, молодим педагогам через  школи молодого вчителя, молодого керівника.

          18.Удосконалення діяльності психологічної служби району через урізноманітнення форм психологічного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

           19.Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків.

           20. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, організацію оздоровлення та відпочинку дітей; координація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

 

Наверх ↑