Звіт про виконання місцевих бюджетів Оржицького району за 2019 рік

Версія для друкуВерсія для друкуЗвітЗвіт
 про виконання місцевих бюджетів 
за 2019 рік
Оржицький Район/Смт Оржиця
(назва бюджету)
Періодичність:    річна 
Одиниця виміру:  грн. коп.  
Зведена форма
Найменування показника Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
затверджено  місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік)
 
затверджено  місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) затверджено  місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік)
усього у тому числі за коштами на рахунках   в установах  банків**** усього у тому числі за коштами на рахунках   в установах  банків****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
І. Доходи                                    
Податкові надходження       10000000 78 228 000,00 78 228 000,00   71 102 053,72           78 228 000,00 78 228 000,00   71 102 053,72  
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості         11000000 78 228 000,00 78 228 000,00   71 079 355,90           78 228 000,00 78 228 000,00   71 079 355,90  
Податок та збір на доходи фізичних осіб       11010000 78 228 000,00 78 228 000,00   71 079 355,90           78 228 000,00 78 228 000,00   71 079 355,90  
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати       11010100 50 028 000,00 50 028 000,00   45 997 279,92           50 028 000,00 50 028 000,00   45 997 279,92  
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами       11010200 800 000,00 800 000,00   1 108 484,17           800 000,00 800 000,00   1 108 484,17  
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата       11010400 26 500 000,00 26 500 000,00   22 611 750,69           26 500 000,00 26 500 000,00   22 611 750,69  
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування       11010500 900 000,00 900 000,00   1 361 841,12           900 000,00 900 000,00   1 361 841,12  
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів        13000000       22 697,82                 22 697,82  
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів        13010000       22 697,82                 22 697,82  
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування        13010100       22 697,82                 22 697,82  
Неподаткові надходження       20000000 72 000,00 72 000,00   27 099,46 1 565 000,00 1 565 000,00 4 376 236,98 4 293 703,21   1 637 000,00 1 637 000,00 4 376 236,98 4 320 802,67  
Доходи від власності та підприємницької діяльності       21000000       101,00       1 702,05         1 803,05  
Інші надходження         21080000       101,00                 101,00  
Адміністративні штрафи та інші санкції        21081100       101,00                 101,00  
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва         21110000               1 702,05         1 702,05  
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності        22000000 72 000,00 72 000,00   20 335,53           72 000,00 72 000,00   20 335,53  
Плата за надання адміністративних послуг       22010000 62 000,00 62 000,00   13 800,00           62 000,00 62 000,00   13 800,00  
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань       22010300 12 000,00 12 000,00   5 270,00           12 000,00 12 000,00   5 270,00  
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень        22012600 50 000,00 50 000,00   8 530,00           50 000,00 50 000,00   8 530,00  
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном         22080000 10 000,00 10 000,00   6 535,53           10 000,00 10 000,00   6 535,53  
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності        22080400 10 000,00 10 000,00   6 535,53           10 000,00 10 000,00   6 535,53  
Інші неподаткові надходження       24000000       6 662,93                 6 662,93  
Інші надходження         24060000       6 662,93                 6 662,93  
Інші надходження         24060300       6 662,93                 6 662,93  
Власні надходження бюджетних установ       25000000         1 565 000,00 1 565 000,00 4 376 236,98 4 292 001,16   1 565 000,00 1 565 000,00 4 376 236,98 4 292 001,16  
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством        25010000         1 565 000,00 1 565 000,00 1 482 119,59 1 351 452,30   1 565 000,00 1 565 000,00 1 482 119,59 1 351 452,30  
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю        25010100         1 417 000,00 1 417 000,00 1 201 206,03 1 078 317,93   1 417 000,00 1 417 000,00 1 201 206,03 1 078 317,93  
Плата за оренду майна бюджетних установ         25010300         139 010,00 139 010,00 244 561,00 246 160,37   139 010,00 139 010,00 244 561,00 246 160,37  
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)        25010400         8 990,00 8 990,00 36 352,56 26 974,00   8 990,00 8 990,00 36 352,56 26 974,00  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ         25020000             2 894 117,39 2 940 548,86       2 894 117,39 2 940 548,86  
Благодійні внески, гранти та дарунки        25020100             2 317 218,42 2 320 458,42       2 317 218,42 2 320 458,42  
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів        25020200             576 898,97 620 090,44       576 898,97 620 090,44  
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)       90010100 78 300 000,00 78 300 000,00   71 129 153,18 1 565 000,00 1 565 000,00 4 376 236,98 4 293 703,21   79 865 000,00 79 865 000,00 4 376 236,98 75 422 856,39  
Офіційні трансферти         40000000 56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00           56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00  
Від органів державного управління         41000000 56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00           56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00  
Субвенції        41030000 56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00           56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00  
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам       41033900 47 799 800,00 47 799 800,00   47 799 800,00           47 799 800,00 47 799 800,00   47 799 800,00  
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам        41034200 3 995 900,00 3 995 900,00   3 995 900,00           3 995 900,00 3 995 900,00   3 995 900,00  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій2       41034500 5 021 925,00 5 021 925,00   5 021 925,00           5 021 925,00 5 021 925,00   5 021 925,00  
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету        90010200 135 117 625,00 135 117 625,00   127 946 778,18 1 565 000,00 1 565 000,00 4 376 236,98 4 293 703,21   136 682 625,00 136 682 625,00 4 376 236,98 132 240 481,39  
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам       41040000 5 902 200,00 5 902 200,00   5 902 200,00           5 902 200,00 5 902 200,00   5 902 200,00  
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету       41040100 129 800,00 129 800,00   129 800,00           129 800,00 129 800,00   129 800,00  
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету       41040200 5 772 400,00 5 772 400,00   5 772 400,00           5 772 400,00 5 772 400,00   5 772 400,00  
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам       41050000 73 250 966,00 73 250 966,00   63 932 036,05 7 935 473,00 7 935 473,00   7 489 336,96   81 186 439,00 81 186 439,00   71 421 373,01  
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050100 17 359 700,00 17 359 700,00   17 260 665,12           17 359 700,00 17 359 700,00   17 260 665,12  
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050200 1 995 100,00 1 995 100,00   880 231,68           1 995 100,00 1 995 100,00   880 231,68  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050300 38 900 000,00 38 900 000,00   31 870 438,79           38 900 000,00 38 900 000,00   31 870 438,79  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення  зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050600         514 895,00 514 895,00   514 894,32   514 895,00 514 895,00   514 894,32  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050700 942 900,00 942 900,00   939 337,99           942 900,00 942 900,00   939 337,99  
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050900 326 616,00 326 616,00   326 616,00           326 616,00 326 616,00   326 616,00  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції       41051000 669 180,00 669 180,00   171 535,36           669 180,00 669 180,00   171 535,36  
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41051200 336 220,00 336 220,00   336 220,00           336 220,00 336 220,00   336 220,00  
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41051400 256 911,00 256 911,00   248 786,98           256 911,00 256 911,00   248 786,98  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції       41051500 1 089 817,00 1 089 817,00   1 089 817,00           1 089 817,00 1 089 817,00   1 089 817,00  
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41052000 119 100,00 119 100,00   116 278,58           119 100,00 119 100,00   116 278,58  
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41053000 199 800,00 199 800,00   199 714,36           199 800,00 199 800,00   199 714,36  
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування       41053300 175 500,00 175 500,00   175 480,49           175 500,00 175 500,00   175 480,49  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів       41053600         377 800,00 377 800,00   340 000,00   377 800,00 377 800,00   340 000,00  
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів       41053700         82 152,00 82 152,00   82 152,00   82 152,00 82 152,00   82 152,00  
Інші субвенції з місцевого бюджету       41053900 8 203 537,00 8 203 537,00   7 649 277,46 6 960 626,00 6 960 626,00   6 552 290,64   15 164 163,00 15 164 163,00   14 201 568,10  
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41054300 2 676 585,00 2 676 585,00   2 667 636,24           2 676 585,00 2 676 585,00   2 667 636,24  
Усього       90010300 214 270 791,00 214 270 791,00   197 781 014,23 9 500 473,00 9 500 473,00 4 376 236,98 11 783 040,17   223 771 264,00 223 771 264,00 4 376 236,98 209 564 054,40  
ІІ. Видатки                                    
Державне управління   0100     3 642 700,00 3 642 700,00 3 642 700,00 3 637 298,07 140 000,00 140 000,00 265 370,00 264 901,10   3 782 700,00 3 782 700,00 3 908 070,00 3 902 199,17  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0111 0150 0110150   3 465 800,00 3 465 800,00 3 465 800,00 3 460 417,58 140 000,00 140 000,00 265 370,00 264 901,10   3 605 800,00 3 605 800,00 3 731 170,00 3 725 318,68  
Інша діяльність у сфері державного управління 0133 0180 0110180   175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 480,49           175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 480,49  
Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим   0190     1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00           1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00  
Проведення місцевих виборів 0160 0191 0210191   1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00           1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00  
Освіта   1000     108 923 397,83 108 923 397,83 108 923 397,83 101 152 942,71 6 212 451,00 6 212 451,00 8 294 027,91 7 687 950,84   115 135 848,83 115 135 848,83 117 217 425,74 108 840 893,55  
Надання дошкільної освіти 0910 1010 0611010   23 112 656,00 23 112 656,00 23 112 656,00 21 248 408,28 1 275 170,00 1 275 170,00 1 203 228,20 798 819,39   24 387 826,00 24 387 826,00 24 315 884,20 22 047 227,67  
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 0921 1020 0611020   78 688 102,00 78 688 102,00 78 688 102,00 73 424 881,89 2 789 698,00 2 789 698,00 4 784 927,71 4 597 659,11   81 477 800,00 81 477 800,00 83 473 029,71 78 022 541,00  
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0960 1090 0611090   1 363 000,00 1 363 000,00 1 363 000,00 1 258 142,16           1 363 000,00 1 363 000,00 1 363 000,00 1 258 142,16  
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 0960 1100 1011100   1 583 349,83 1 583 349,83 1 583 349,83 1 573 658,18 80 000,00 80 000,00 99 439,00 95 097,34   1 663 349,83 1 663 349,83 1 682 788,83 1 668 755,52  
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 0990 1150 0611150   1 011 000,00 1 011 000,00 1 011 000,00 1 006 131,20           1 011 000,00 1 011 000,00 1 011 000,00 1 006 131,20  
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти   1160     2 476 800,00 2 476 800,00 2 476 800,00 2 453 851,43 1 854 250,00 1 854 250,00 1 854 250,00 1 844 720,00   4 331 050,00 4 331 050,00 4 331 050,00 4 298 571,43  
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0990 1161 0611161   2 467 700,00 2 467 700,00 2 467 700,00 2 444 801,43           2 467 700,00 2 467 700,00 2 467 700,00 2 444 801,43  
Інші програми та заходи у сфері освіти 0990 1162 0611162   9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 050,00 1 854 250,00 1 854 250,00 1 854 250,00 1 844 720,00   1 863 350,00 1 863 350,00 1 863 350,00 1 853 770,00  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 0990 1170 0611170   688 490,00 688 490,00 688 490,00 187 869,57 213 333,00 213 333,00 352 183,00 351 655,00   901 823,00 901 823,00 1 040 673,00 539 524,57  
Охорона здоров'я   2000     12 778 847,00 12 778 847,00 12 778 847,00 12 651 662,98 3 385 250,00 3 385 250,00 3 265 250,00 3 262 315,37   16 164 097,00 16 164 097,00 16 044 097,00 15 913 978,35  
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0731 2010 0212010   9 794 088,00 9 794 088,00 9 794 088,00 9 745 020,70 2 605 000,00 2 605 000,00 2 485 000,00 2 485 000,00   12 399 088,00 12 399 088,00 12 279 088,00 12 230 020,70  
Первинна медична допомога населенню   2110     1 863 642,00 1 863 642,00 1 863 642,00 1 788 346,70 780 250,00 780 250,00 780 250,00 777 315,37   2 643 892,00 2 643 892,00 2 643 892,00 2 565 662,07  
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 0726 2111 0212111   1 863 642,00 1 863 642,00 1 863 642,00 1 788 346,70 780 250,00 780 250,00 780 250,00 777 315,37   2 643 892,00 2 643 892,00 2 643 892,00 2 565 662,07  
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я   2140     1 121 117,00 1 121 117,00 1 121 117,00 1 118 295,58           1 121 117,00 1 121 117,00 1 121 117,00 1 118 295,58  
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 0763 2144 0212144   1 002 017,00 1 002 017,00 1 002 017,00 1 002 017,00           1 002 017,00 1 002 017,00 1 002 017,00 1 002 017,00  
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 0763 2146 0212146   119 100,00 119 100,00 119 100,00 116 278,58           119 100,00 119 100,00 119 100,00 116 278,58  
Соціальний захист та соціальне забезпечення   3000     70 811 016,00 70 811 016,00 70 811 016,00 62 364 935,37 1 319 895,00 1 319 895,00 2 137 502,68 2 062 148,61   72 130 911,00 72 130 911,00 72 948 518,68 64 427 083,98  
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами   3010     17 359 700,00 17 359 700,00 17 359 700,00 17 260 665,12           17 359 700,00 17 359 700,00 17 359 700,00 17 260 665,12  
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1030 3011 0813011   4 845 116,86 4 845 116,86 4 845 116,86 4 796 081,99           4 845 116,86 4 845 116,86 4 845 116,86 4 796 081,99  
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1060 3012 0813012   12 514 583,14 12 514 583,14 12 514 583,14 12 464 583,13           12 514 583,14 12 514 583,14 12 514 583,14 12 464 583,13  
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу   3020     1 995 100,00 1 995 100,00 1 995 100,00 880 231,68           1 995 100,00 1 995 100,00 1 995 100,00 880 231,68  
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1030 3021 0813021   150 000,00 150 000,00 150 000,00 143 070,00           150 000,00 150 000,00 150 000,00 143 070,00  
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1060 3022 0813022   1 845 100,00 1 845 100,00 1 845 100,00 737 161,68           1 845 100,00 1 845 100,00 1 845 100,00 737 161,68  
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян   3030     84 500,00 84 500,00 84 500,00 84 500,00           84 500,00 84 500,00 84 500,00 84 500,00  
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 1070 3032 0813032   64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00           64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00  
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 1070 3035 0813035   20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00           20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00  
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям   3040     24 805 000,00 24 805 000,00 24 805 000,00 19 719 828,72           24 805 000,00 24 805 000,00 24 805 000,00 19 719 828,72  
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1040 3041 0813041   300 000,00 300 000,00 300 000,00 225 512,15           300 000,00 300 000,00 300 000,00 225 512,15  
Надання допомоги при усиновленні дитини 1040 3042 0813042   55 200,00 55 200,00 55 200,00 43 860,00           55 200,00 55 200,00 55 200,00 43 860,00  
Надання допомоги при народженні дитини 1040 3043 0813043   8 800 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 7 146 920,60           8 800 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 7 146 920,60  
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1040 3044 0813044   1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 489 251,54           1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 489 251,54  
Надання допомоги на дітей одиноким матерям 1040 3045 0813045   4 309 800,00 4 309 800,00 4 309 800,00 3 552 439,64           4 309 800,00 4 309 800,00 4 309 800,00 3 552 439,64  
Надання тимчасової державної допомоги дітям 1040 3046 0813046   200 000,00 200 000,00 200 000,00 21 261,44           200 000,00 200 000,00 200 000,00 21 261,44  
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 1040 3047 0813047   9 420 000,00 9 420 000,00 9 420 000,00 7 217 656,75           9 420 000,00 9 420 000,00 9 420 000,00 7 217 656,75  
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" 1040 3049 0813049   120 000,00 120 000,00 120 000,00 22 926,60           120 000,00 120 000,00 120 000,00 22 926,60  
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1070 3050 0813050   73 840,00 73 840,00 73 840,00 73 746,41           73 840,00 73 840,00 73 840,00 73 746,41  
Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1070 3060 0813060   29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00           29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00  
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях   3080     14 095 000,00 14 095 000,00 14 095 000,00 12 150 610,07           14 095 000,00 14 095 000,00 14 095 000,00 12 150 610,07  
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 1010 3081 0813081   8 300 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00 7 724 981,35           8 300 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00 7 724 981,35  
Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1010 3082 0813082   1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00 1 257 874,30           1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00 1 257 874,30  
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 1010 3083 0813083   1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 728 964,77           1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 728 964,77  
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 1040 3084 0813084   210 000,00 210 000,00 210 000,00 108 068,77           210 000,00 210 000,00 210 000,00 108 068,77  
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 1010 3085 0813085   5 000,00 5 000,00 5 000,00 870,88           5 000,00 5 000,00 5 000,00 870,88  
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 1040 3087 0813087   2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 329 850,00           2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 329 850,00  
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 1030 3090 0813090   6 600,00 6 600,00 6 600,00 4 695,00           6 600,00 6 600,00 6 600,00 4 695,00  
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування   3100     10 053 900,00 10 053 900,00 10 053 900,00 10 012 969,79 805 000,00 805 000,00 1 622 607,68 1 547 254,29   10 858 900,00 10 858 900,00 11 676 507,68 11 560 224,08  
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1020 3104 0813104   10 053 900,00 10 053 900,00 10 053 900,00 10 012 969,79 805 000,00 805 000,00 1 622 607,68 1 547 254,29   10 858 900,00 10 858 900,00 11 676 507,68 11 560 224,08  
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення   3120     670 000,00 670 000,00 670 000,00 669 338,18           670 000,00 670 000,00 670 000,00 669 338,18  
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1040 3121 0213121   670 000,00 670 000,00 670 000,00 669 338,18           670 000,00 670 000,00 670 000,00 669 338,18  
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1040 3140 0213140   190 346,00 190 346,00 190 346,00 180 692,00           190 346,00 190 346,00 190 346,00 180 692,00  
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1010 3160 0813160   285 500,00 285 500,00 285 500,00 261 176,74           285 500,00 285 500,00 285 500,00 261 176,74  
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю   3170     430,00 430,00 430,00 84,00           430,00 430,00 430,00 84,00  
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп 1010 3172 0813172   430,00 430,00 430,00 84,00           430,00 430,00 430,00 84,00  
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 1060 3180 0813180   25 000,00 25 000,00 25 000,00 23 631,67           25 000,00 25 000,00 25 000,00 23 631,67  
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства   3220             514 895,00 514 895,00 514 895,00 514 894,32   514 895,00 514 895,00 514 895,00 514 894,32  
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов  1060 3222 0813222           514 895,00 514 895,00 514 895,00 514 894,32   514 895,00 514 895,00 514 895,00 514 894,32  
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім`ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 1040 3230 0813230   942 900,00 942 900,00 942 900,00 939 337,99           942 900,00 942 900,00 942 900,00 939 337,99  
Інші заклади та заходи   3240     194 000,00 194 000,00 194 000,00 74 228,00           194 000,00 194 000,00 194 000,00 74 228,00  
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1090 3242 0213242   144 000,00 144 000,00 144 000,00 24 228,00           144 000,00 144 000,00 144 000,00 24 228,00  
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1090 3242 0813242   50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00           50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00  
Культура і мистецтво   4000     9 717 942,17 9 717 942,17 9 717 942,17 9 624 537,42 3 182 400,00 3 182 400,00 3 357 818,49 3 145 180,08   12 900 342,17 12 900 342,17 13 075 760,66 12 769 717,50  
Забезпечення діяльності бібліотек 0824 4030 1014030   2 626 530,00 2 626 530,00 2 626 530,00 2 602 686,65 9 000,00 9 000,00 120 117,49 119 736,04   2 635 530,00 2 635 530,00 2 746 647,49 2 722 422,69  
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 0824 4040 1014040   231 600,00 231 600,00 231 600,00 231 099,91           231 600,00 231 600,00 231 600,00 231 099,91  
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 0828 4060 1014060   6 248 162,00 6 248 162,00 6 248 162,00 6 180 399,24 3 173 400,00 3 173 400,00 3 237 701,00 3 025 444,04   9 421 562,00 9 421 562,00 9 485 863,00 9 205 843,28  
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва   4080     611 650,17 611 650,17 611 650,17 610 351,62           611 650,17 611 650,17 611 650,17 610 351,62  
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 0829 4081 1014081   576 650,17 576 650,17 576 650,17 575 357,62           576 650,17 576 650,17 576 650,17 575 357,62  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0829 4082 1014082   35 000,00 35 000,00 35 000,00 34 994,00           35 000,00 35 000,00 35 000,00 34 994,00  
Фізична культура і спорт   5000     754 300,00 754 300,00 754 300,00 749 628,98           754 300,00 754 300,00 754 300,00 749 628,98  
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   5030     518 300,00 518 300,00 518 300,00 513 630,63           518 300,00 518 300,00 518 300,00 513 630,63  
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 0810 5031 0215031   518 300,00 518 300,00 518 300,00 513 630,63           518 300,00 518 300,00 518 300,00 513 630,63  
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури   5040     56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 498,41           56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 498,41  
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості 0810 5042 0215042   56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 498,41           56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 498,41  
Підтримка фізкультурно-спортивного руху   5050     179 500,00 179 500,00 179 500,00 179 499,94           179 500,00 179 500,00 179 500,00 179 499,94  
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 0810 5053 0215053   179 500,00 179 500,00 179 500,00 179 499,94           179 500,00 179 500,00 179 500,00 179 499,94  
Житлово-комунальне господарство   6000     34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00   360 616,00 360 616,00 360 616,00 360 616,00  
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства   6010     34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00           34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00  
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0620 6013 0216013   34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00           34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00  
Реалізація державних та місцевих житлових програм   6080             326 616,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00   326 616,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00  
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 0610 6083 0816083           326 616,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00   326 616,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00  
Економічна діяльність   7000     430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17   1 769 000,00 1 769 000,00 1 769 000,00 1 757 340,17  
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство   7100     225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00           225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00  
Реалізація програм в галузі сільського господарства 0421 7110 0217110   225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00           225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00  
Будівництво та регіональний розвиток   7300             1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17   1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17  
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення   7320             1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17   1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17  
Будівництво установ та закладів соціальної сфери 0443 7323 0817323           1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17   1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17  
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство   7400     205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00           205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00  
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом   7410     205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00           205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00  
Утримання та розвиток автотранспорту 0451 7411 0217411   205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00           205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00  
Інша діяльність   8000     178 100,00 178 100,00 162 573,50 162 451,90           178 100,00 178 100,00 162 573,50 162 451,90  
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру   8100     74 073,50 74 073,50 74 073,50 74 073,50           74 073,50 74 073,50 74 073,50 74 073,50  
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0320 8110 0218110   74 073,50 74 073,50 74 073,50 74 073,50           74 073,50 74 073,50 74 073,50 74 073,50  
Громадський порядок та безпека   8200     5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 878,40           5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 878,40  
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 0380 8220 0218220   5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 878,40           5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 878,40  
Засоби масової інформації   8400     83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00           83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00  
Фінансова підтримка засобів масової інформації 0830 8410 0218410   83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00           83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00  
Резервний фонд 0133 8700 3718700   15 526,50 15 526,50               15 526,50 15 526,50      
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів   900201     207 270 303,00 207 270 303,00 207 254 776,50 190 807 457,43 15 905 612,00 15 905 612,00 18 985 585,08 18 076 452,17   223 175 915,00 223 175 915,00 226 240 361,58 208 883 909,60  
Реверсна дотаціяя 0180 9110 3719110   559 000,00 559 000,00   559 000,00           559 000,00 559 000,00   559 000,00  
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0180 9800 0219800   79 500,00 79 500,00   79 499,26           79 500,00 79 500,00   79 499,26  
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету   900202     207 908 803,00 207 908 803,00 207 254 776,50 191 445 956,69 15 905 612,00 15 905 612,00 18 985 585,08 18 076 452,17   223 814 415,00 223 814 415,00 226 240 361,58 209 522 408,86  
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету   9500     1 359 925,00 1 359 925,00   1 359 925,00           1 359 925,00 1 359 925,00   1 359 925,00  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0180 9510 3719510   1 359 925,00 1 359 925,00   1 359 925,00           1 359 925,00 1 359 925,00   1 359 925,00  
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету   9600     198 400,00 198 400,00   198 314,36           198 400,00 198 400,00   198 314,36  
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0180 9620 3719620   198 400,00 198 400,00   198 314,36           198 400,00 198 400,00   198 314,36  
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів   9700     120 400,00 120 400,00   120 400,00 3 598 877,00 3 598 877,00   3 414 822,79   3 719 277,00 3 719 277,00   3 535 222,79  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 0180 9740 3719740           358 900,00 358 900,00   340 000,00   358 900,00 358 900,00   340 000,00  
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0180 9750 3719750           82 152,00 82 152,00   82 152,00   82 152,00 82 152,00   82 152,00  
Інші субвенції з місцевого бюджету 0180 9770 3719770   120 400,00 120 400,00   120 400,00 3 157 825,00 3 157 825,00   2 992 670,79   3 278 225,00 3 278 225,00   3 113 070,79  
Усього   900203     209 587 528,00 209 587 528,00 207 254 776,50 193 124 596,05 19 504 489,00 19 504 489,00 18 985 585,08 21 491 274,96   229 092 017,00 229 092 017,00 226 240 361,58 214 615 871,01  
ІІІ. Кредитування                                    
Інша діяльність   8000             4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00   4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00  
Кредитування   8800             4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00   4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00  
Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення   8830             4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00   4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00  
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі  1060 8831 0218831           29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00   29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00  
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі   1060 8832 0218832           -25 000,00 -25 000,00   -29 000,00   -25 000,00 -25 000,00   -29 000,00  
Усього   900201             4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00   4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00  
IV. Фінансування                                    
Дефіцит (-) /профіцит (+)*         4 683 263,00 4 683 263,00   4 656 418,18 -10 008 216,00 -10 008 216,00   -9 708 434,79   -5 324 953,00 -5 324 953,00   -5 052 016,61  
Дефіцит (-) /профіцит (+)**               -63 499 178,51       -13 782 948,96         -77 282 127,47  
Фінансування бюджету за типом кредитора                                     
Внутрішнє фінансування*       200000       -4 656 418,18       9 708 434,79         5 052 016,61  
Внутрішнє фінансування**       200000       63 499 178,51       13 782 948,96         77 282 127,47  
Фінансування за рахунок коштів  державних фондів       201000                            
Позики, одержані з державних фондів       201100                            
Одержано позик       201110                            
Погашено позик       201120                            
Фінансування за рахунок позик банківських установ       202000                            
Фінансування за рахунок позик Національного банку України       202100                            
Одержано позик       202110                            
Погашено позик       202120                            
Фінансування за рахунок інших банків        202200                            
Одержано позик       202210                            
Погашено позик       202220                            
Інше внутрішнє фінансування       203000                            
Позики інших фінансових установ       203100                            
Одержано позик       203110                            
Погашено позик       203120                            
Позики нефінансових державних підприємств       203200                            
Одержано позик       203210                            
Погашено позик       203220                            
Позики нефінансового приватного сектора       203300                            
Одержано позик       203310                            
Погашено позик       203320                            
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку       203400                            
Одержано       203410       8 443 806,00                 8 443 806,00  
Повернено       203420       -8 443 806,00                 -8 443 806,00  
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів       203500                            
Одержано позик       203510                            
Погашено позик       203520                            
Інше внутрішнє фінансування       203600                            
Одержано позик       203610                            
Погашено позик       203620                            
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*       205000               -80 917,66         -80 917,66  
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**       205000               -80 917,66         -80 917,66  
На початок періоду       205100               446 450,13         446 450,13  
На кінець періоду       205200               527 367,79         527 367,79  
Інші розрахунки*       205300                            
Інші розрахунки**       205300                            
Курсова різниця*       205310                            
Курсова різниця**       205310                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*       205330                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**       205330                            
Інші розрахунки*       205340                            
Інші розрахунки**       205340                            
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю       206000                            
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів       206100                            
Повернення бюджетних коштів з депозитів       206110                            
Надходження внаслідок продажу / пред’явлення цінних паперів       206120                            
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів       206200                            
Розміщення бюджетних коштів на депозитах       206210                            
Придбання цінних паперів       206220                            
Коригування*       207000                            
Коригування**       207000                            
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*       208000       -4 656 418,18       9 789 352,45         5 132 934,27  
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**        208000       63 499 178,51       13 863 866,62         77 363 045,13  
На початок періоду       208100       12 793 312,03       40 193,34         12 833 505,37  
На кінець періоду       208200       7 658 874,44       41 695,39         7 700 569,83  
Інші розрахунки*       208300       -1,27                 -1,27  
Інші розрахунки**       208300       68 155 595,42       4 074 514,17         72 230 109,59  
Курсова різниця*       208310                            
Курсова різниця**       208310                            
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*       208320                            
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**       208320                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*       208330                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**       208330                            
Інші розрахунки*       208340       -1,27                 -1,27  
Інші розрахунки**       208340       68 155 595,42       4 074 514,17         72 230 109,59  
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*       208350                            
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**       208350                            
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)        208400       -9 790 854,50       9 790 854,50            
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей       209000                            
На початок періоду       209100                            
На кінець періоду       209200                            
Зовнішнє фінансування       300000                            
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку       301000                            
Одержано позик       301100                            
Погашено позик       301200                            
Позики, надані органами управління іноземних держав       302000                            
Одержано позик       302100                            
Погашено позик       302200                            
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами       303000                            
Одержано позик       303100                            
Погашено позик       303200                            
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів       304000                            
Одержано позик       304100                            
Погашено позик       304200                            
Інше зовнішнє фінансування       305000                            
Одержано позик       305100                            
Погашено позик       305200                            
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю       306000                            
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів       306100                            
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів       306200                            
Коригування       307000                            
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *               -4 656 418,18       9 708 434,79         5 052 016,61  
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **               63 499 178,51       13 782 948,96         77 282 127,47  
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання                                    
Фінансування за борговими операціями       400000                            
Запозичення       401000                            
Внутрішні запозичення       401100                            
Довгострокові зобов'язання       401101                            
Середньострокові зобов'язання       401102                            
Короткострокові зобов'язання та векселі       401103                            
Інші зобов'язання       401104                            
Зовнішні запозичення       401200                            
Довгострокові зобов'язання       401201                            
Середньострокові зобов'язання       401202                            
Короткострокові зобов'язання та векселі       401203                            
Інші зобов'язання       401204                            
Погашення       402000                            
Внутрішні зобов'язання       402100                            
Довгострокові зобов'язання       402101                            
Середньострокові зобов'язання       402102                            
Короткострокові зобов'язання та векселі       402103                            
Інші зобов'язання       402104                            
Зовнішні зобов'язання       402200                            
Довгострокові зобов'язання       402201                            
Середньострокові зобов'язання       402202                            
Короткострокові зобов'язання та векселі       402203                            
Інші зобов'язання       402204                            
Коригування       403000                            
Внутрішні зобов’язання       403100                            
Зовнішні зобов’язання       403200                            
Фінансування за активними операціями*       600000 -4 683 263,00 -4 683 263,00   -4 656 418,18 10 008 216,00 10 008 216,00   9 708 434,79   5 324 953,00 5 324 953,00   5 052 016,61  
Фінансування за активними операціями**       600000       63 499 178,51       13 782 948,96         77 282 127,47  
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю       601000                            
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів       601100                            
Повернення бюджетних коштів з депозитів       601110                            
Надходження внаслідок продажу / пред’явлення цінних паперів       601120                            
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів       601200                            
Розміщення бюджетних коштів на депозитах       601210                            
Придбання цінних паперів       601220                            
Зміни обсягів бюджетних коштів*       602000 -4 683 263,00 -4 683 263,00   -4 656 418,18 10 008 216,00 10 008 216,00   9 708 434,79   5 324 953,00 5 324 953,00   5 052 016,61  
Зміни обсягів бюджетних коштів**       602000       63 499 178,51       13 782 948,96         77 282 127,47  
На початок періоду       602100 12 198 797,66 12 198 797,66   12 793 312,03 4 200,00 4 200,00   486 643,47   12 202 997,66 12 202 997,66   13 279 955,50  
На кінець періоду       602200 6 878 044,66 6 878 044,66   7 658 874,44       569 063,18   6 878 044,66 6 878 044,66   8 227 937,62  
Інші розрахунки*       602300       -1,27                 -1,27  
Інші розрахунки**       602300       68 155 595,42       4 074 514,17         72 230 109,59  
Курсова різниця*       602301                            
Курсова різниця**       602301                            
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*       602302                            
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**       602302                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*       602303                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**       602303                            
Інші розрахунки*       602304       -1,27                 -1,27  
Інші розрахунки**       602304       68 155 595,42       4 074 514,17         72 230 109,59  
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*       602305                            
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**       602305                            
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)        602400 -10 004 016,00 -10 004 016,00   -9 790 854,50 10 004 016,00 10 004 016,00   9 790 854,50            
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку       603000                            
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей       604000                            
На початок періоду       604100                            
На кінець періоду       604200                            
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*         -4 683 263,00 -4 683 263,00   -4 656 418,18 10 008 216,00 10 008 216,00   9 708 434,79   5 324 953,00 5 324 953,00   5 052 016,61  
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**               63 499 178,51       13 782 948,96         77 282 127,47  
       
     
Керівник органу Державної казначейської служби України     Цуп ВМ 
     
Керівник структурного підрозділу органу  Державної казначейської служби України                  Шинкаренко ЛВ 
     
     

 про виконання місцевих бюджетів 

за 2019 рік
Оржицький Район/Смт Оржиця
(назва бюджету)
Періодичність:    річна 
Одиниця виміру:  грн. коп.  
Зведена форма
Найменування показника Код бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
затверджено  місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік)
 
затверджено  місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік) затверджено  місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін*** затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін виконано за звітний період (рік)
усього у тому числі за коштами на рахунках   в установах  банків**** усього у тому числі за коштами на рахунках   в установах  банків****
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
І. Доходи                                    
Податкові надходження       10000000 78 228 000,00 78 228 000,00   71 102 053,72           78 228 000,00 78 228 000,00   71 102 053,72  
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості         11000000 78 228 000,00 78 228 000,00   71 079 355,90           78 228 000,00 78 228 000,00   71 079 355,90  
Податок та збір на доходи фізичних осіб       11010000 78 228 000,00 78 228 000,00   71 079 355,90           78 228 000,00 78 228 000,00   71 079 355,90  
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати       11010100 50 028 000,00 50 028 000,00   45 997 279,92           50 028 000,00 50 028 000,00   45 997 279,92  
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами       11010200 800 000,00 800 000,00   1 108 484,17           800 000,00 800 000,00   1 108 484,17  
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата       11010400 26 500 000,00 26 500 000,00   22 611 750,69           26 500 000,00 26 500 000,00   22 611 750,69  
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування       11010500 900 000,00 900 000,00   1 361 841,12           900 000,00 900 000,00   1 361 841,12  
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів        13000000       22 697,82                 22 697,82  
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів        13010000       22 697,82                 22 697,82  
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування        13010100       22 697,82                 22 697,82  
Неподаткові надходження       20000000 72 000,00 72 000,00   27 099,46 1 565 000,00 1 565 000,00 4 376 236,98 4 293 703,21   1 637 000,00 1 637 000,00 4 376 236,98 4 320 802,67  
Доходи від власності та підприємницької діяльності       21000000       101,00       1 702,05         1 803,05  
Інші надходження         21080000       101,00                 101,00  
Адміністративні штрафи та інші санкції        21081100       101,00                 101,00  
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва         21110000               1 702,05         1 702,05  
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності        22000000 72 000,00 72 000,00   20 335,53           72 000,00 72 000,00   20 335,53  
Плата за надання адміністративних послуг       22010000 62 000,00 62 000,00   13 800,00           62 000,00 62 000,00   13 800,00  
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань       22010300 12 000,00 12 000,00   5 270,00           12 000,00 12 000,00   5 270,00  
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень        22012600 50 000,00 50 000,00   8 530,00           50 000,00 50 000,00   8 530,00  
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном         22080000 10 000,00 10 000,00   6 535,53           10 000,00 10 000,00   6 535,53  
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності        22080400 10 000,00 10 000,00   6 535,53           10 000,00 10 000,00   6 535,53  
Інші неподаткові надходження       24000000       6 662,93                 6 662,93  
Інші надходження         24060000       6 662,93                 6 662,93  
Інші надходження         24060300       6 662,93                 6 662,93  
Власні надходження бюджетних установ       25000000         1 565 000,00 1 565 000,00 4 376 236,98 4 292 001,16   1 565 000,00 1 565 000,00 4 376 236,98 4 292 001,16  
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством        25010000         1 565 000,00 1 565 000,00 1 482 119,59 1 351 452,30   1 565 000,00 1 565 000,00 1 482 119,59 1 351 452,30  
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю        25010100         1 417 000,00 1 417 000,00 1 201 206,03 1 078 317,93   1 417 000,00 1 417 000,00 1 201 206,03 1 078 317,93  
Плата за оренду майна бюджетних установ         25010300         139 010,00 139 010,00 244 561,00 246 160,37   139 010,00 139 010,00 244 561,00 246 160,37  
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)        25010400         8 990,00 8 990,00 36 352,56 26 974,00   8 990,00 8 990,00 36 352,56 26 974,00  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ         25020000             2 894 117,39 2 940 548,86       2 894 117,39 2 940 548,86  
Благодійні внески, гранти та дарунки        25020100             2 317 218,42 2 320 458,42       2 317 218,42 2 320 458,42  
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів        25020200             576 898,97 620 090,44       576 898,97 620 090,44  
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)       90010100 78 300 000,00 78 300 000,00   71 129 153,18 1 565 000,00 1 565 000,00 4 376 236,98 4 293 703,21   79 865 000,00 79 865 000,00 4 376 236,98 75 422 856,39  
Офіційні трансферти         40000000 56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00           56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00  
Від органів державного управління         41000000 56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00           56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00  
Субвенції        41030000 56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00           56 817 625,00 56 817 625,00   56 817 625,00  
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам       41033900 47 799 800,00 47 799 800,00   47 799 800,00           47 799 800,00 47 799 800,00   47 799 800,00  
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам        41034200 3 995 900,00 3 995 900,00   3 995 900,00           3 995 900,00 3 995 900,00   3 995 900,00  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій2       41034500 5 021 925,00 5 021 925,00   5 021 925,00           5 021 925,00 5 021 925,00   5 021 925,00  
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету        90010200 135 117 625,00 135 117 625,00   127 946 778,18 1 565 000,00 1 565 000,00 4 376 236,98 4 293 703,21   136 682 625,00 136 682 625,00 4 376 236,98 132 240 481,39  
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам       41040000 5 902 200,00 5 902 200,00   5 902 200,00           5 902 200,00 5 902 200,00   5 902 200,00  
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету       41040100 129 800,00 129 800,00   129 800,00           129 800,00 129 800,00   129 800,00  
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету       41040200 5 772 400,00 5 772 400,00   5 772 400,00           5 772 400,00 5 772 400,00   5 772 400,00  
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам       41050000 73 250 966,00 73 250 966,00   63 932 036,05 7 935 473,00 7 935 473,00   7 489 336,96   81 186 439,00 81 186 439,00   71 421 373,01  
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050100 17 359 700,00 17 359 700,00   17 260 665,12           17 359 700,00 17 359 700,00   17 260 665,12  
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050200 1 995 100,00 1 995 100,00   880 231,68           1 995 100,00 1 995 100,00   880 231,68  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам,які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050300 38 900 000,00 38 900 000,00   31 870 438,79           38 900 000,00 38 900 000,00   31 870 438,79  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення  зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050600         514 895,00 514 895,00   514 894,32   514 895,00 514 895,00   514 894,32  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050700 942 900,00 942 900,00   939 337,99           942 900,00 942 900,00   939 337,99  
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41050900 326 616,00 326 616,00   326 616,00           326 616,00 326 616,00   326 616,00  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції       41051000 669 180,00 669 180,00   171 535,36           669 180,00 669 180,00   171 535,36  
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41051200 336 220,00 336 220,00   336 220,00           336 220,00 336 220,00   336 220,00  
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41051400 256 911,00 256 911,00   248 786,98           256 911,00 256 911,00   248 786,98  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції       41051500 1 089 817,00 1 089 817,00   1 089 817,00           1 089 817,00 1 089 817,00   1 089 817,00  
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41052000 119 100,00 119 100,00   116 278,58           119 100,00 119 100,00   116 278,58  
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41053000 199 800,00 199 800,00   199 714,36           199 800,00 199 800,00   199 714,36  
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування       41053300 175 500,00 175 500,00   175 480,49           175 500,00 175 500,00   175 480,49  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів       41053600         377 800,00 377 800,00   340 000,00   377 800,00 377 800,00   340 000,00  
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів       41053700         82 152,00 82 152,00   82 152,00   82 152,00 82 152,00   82 152,00  
Інші субвенції з місцевого бюджету       41053900 8 203 537,00 8 203 537,00   7 649 277,46 6 960 626,00 6 960 626,00   6 552 290,64   15 164 163,00 15 164 163,00   14 201 568,10  
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету       41054300 2 676 585,00 2 676 585,00   2 667 636,24           2 676 585,00 2 676 585,00   2 667 636,24  
Усього       90010300 214 270 791,00 214 270 791,00   197 781 014,23 9 500 473,00 9 500 473,00 4 376 236,98 11 783 040,17   223 771 264,00 223 771 264,00 4 376 236,98 209 564 054,40  
ІІ. Видатки                                    
Державне управління   0100     3 642 700,00 3 642 700,00 3 642 700,00 3 637 298,07 140 000,00 140 000,00 265 370,00 264 901,10   3 782 700,00 3 782 700,00 3 908 070,00 3 902 199,17  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0111 0150 0110150   3 465 800,00 3 465 800,00 3 465 800,00 3 460 417,58 140 000,00 140 000,00 265 370,00 264 901,10   3 605 800,00 3 605 800,00 3 731 170,00 3 725 318,68  
Інша діяльність у сфері державного управління 0133 0180 0110180   175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 480,49           175 500,00 175 500,00 175 500,00 175 480,49  
Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим   0190     1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00           1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00  
Проведення місцевих виборів 0160 0191 0210191   1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00           1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00  
Освіта   1000     108 923 397,83 108 923 397,83 108 923 397,83 101 152 942,71 6 212 451,00 6 212 451,00 8 294 027,91 7 687 950,84   115 135 848,83 115 135 848,83 117 217 425,74 108 840 893,55  
Надання дошкільної освіти 0910 1010 0611010   23 112 656,00 23 112 656,00 23 112 656,00 21 248 408,28 1 275 170,00 1 275 170,00 1 203 228,20 798 819,39   24 387 826,00 24 387 826,00 24 315 884,20 22 047 227,67  
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 0921 1020 0611020   78 688 102,00 78 688 102,00 78 688 102,00 73 424 881,89 2 789 698,00 2 789 698,00 4 784 927,71 4 597 659,11   81 477 800,00 81 477 800,00 83 473 029,71 78 022 541,00  
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0960 1090 0611090   1 363 000,00 1 363 000,00 1 363 000,00 1 258 142,16           1 363 000,00 1 363 000,00 1 363 000,00 1 258 142,16  
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 0960 1100 1011100   1 583 349,83 1 583 349,83 1 583 349,83 1 573 658,18 80 000,00 80 000,00 99 439,00 95 097,34   1 663 349,83 1 663 349,83 1 682 788,83 1 668 755,52  
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 0990 1150 0611150   1 011 000,00 1 011 000,00 1 011 000,00 1 006 131,20           1 011 000,00 1 011 000,00 1 011 000,00 1 006 131,20  
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти   1160     2 476 800,00 2 476 800,00 2 476 800,00 2 453 851,43 1 854 250,00 1 854 250,00 1 854 250,00 1 844 720,00   4 331 050,00 4 331 050,00 4 331 050,00 4 298 571,43  
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0990 1161 0611161   2 467 700,00 2 467 700,00 2 467 700,00 2 444 801,43           2 467 700,00 2 467 700,00 2 467 700,00 2 444 801,43  
Інші програми та заходи у сфері освіти 0990 1162 0611162   9 100,00 9 100,00 9 100,00 9 050,00 1 854 250,00 1 854 250,00 1 854 250,00 1 844 720,00   1 863 350,00 1 863 350,00 1 863 350,00 1 853 770,00  
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 0990 1170 0611170   688 490,00 688 490,00 688 490,00 187 869,57 213 333,00 213 333,00 352 183,00 351 655,00   901 823,00 901 823,00 1 040 673,00 539 524,57  
Охорона здоров'я   2000     12 778 847,00 12 778 847,00 12 778 847,00 12 651 662,98 3 385 250,00 3 385 250,00 3 265 250,00 3 262 315,37   16 164 097,00 16 164 097,00 16 044 097,00 15 913 978,35  
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0731 2010 0212010   9 794 088,00 9 794 088,00 9 794 088,00 9 745 020,70 2 605 000,00 2 605 000,00 2 485 000,00 2 485 000,00   12 399 088,00 12 399 088,00 12 279 088,00 12 230 020,70  
Первинна медична допомога населенню   2110     1 863 642,00 1 863 642,00 1 863 642,00 1 788 346,70 780 250,00 780 250,00 780 250,00 777 315,37   2 643 892,00 2 643 892,00 2 643 892,00 2 565 662,07  
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 0726 2111 0212111   1 863 642,00 1 863 642,00 1 863 642,00 1 788 346,70 780 250,00 780 250,00 780 250,00 777 315,37   2 643 892,00 2 643 892,00 2 643 892,00 2 565 662,07  
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я   2140     1 121 117,00 1 121 117,00 1 121 117,00 1 118 295,58           1 121 117,00 1 121 117,00 1 121 117,00 1 118 295,58  
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 0763 2144 0212144   1 002 017,00 1 002 017,00 1 002 017,00 1 002 017,00           1 002 017,00 1 002 017,00 1 002 017,00 1 002 017,00  
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 0763 2146 0212146   119 100,00 119 100,00 119 100,00 116 278,58           119 100,00 119 100,00 119 100,00 116 278,58  
Соціальний захист та соціальне забезпечення   3000     70 811 016,00 70 811 016,00 70 811 016,00 62 364 935,37 1 319 895,00 1 319 895,00 2 137 502,68 2 062 148,61   72 130 911,00 72 130 911,00 72 948 518,68 64 427 083,98  
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами   3010     17 359 700,00 17 359 700,00 17 359 700,00 17 260 665,12           17 359 700,00 17 359 700,00 17 359 700,00 17 260 665,12  
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1030 3011 0813011   4 845 116,86 4 845 116,86 4 845 116,86 4 796 081,99           4 845 116,86 4 845 116,86 4 845 116,86 4 796 081,99  
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1060 3012 0813012   12 514 583,14 12 514 583,14 12 514 583,14 12 464 583,13           12 514 583,14 12 514 583,14 12 514 583,14 12 464 583,13  
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу   3020     1 995 100,00 1 995 100,00 1 995 100,00 880 231,68           1 995 100,00 1 995 100,00 1 995 100,00 880 231,68  
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1030 3021 0813021   150 000,00 150 000,00 150 000,00 143 070,00           150 000,00 150 000,00 150 000,00 143 070,00  
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1060 3022 0813022   1 845 100,00 1 845 100,00 1 845 100,00 737 161,68           1 845 100,00 1 845 100,00 1 845 100,00 737 161,68  
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян   3030     84 500,00 84 500,00 84 500,00 84 500,00           84 500,00 84 500,00 84 500,00 84 500,00  
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 1070 3032 0813032   64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00           64 500,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00  
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 1070 3035 0813035   20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00           20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00  
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям   3040     24 805 000,00 24 805 000,00 24 805 000,00 19 719 828,72           24 805 000,00 24 805 000,00 24 805 000,00 19 719 828,72  
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1040 3041 0813041   300 000,00 300 000,00 300 000,00 225 512,15           300 000,00 300 000,00 300 000,00 225 512,15  
Надання допомоги при усиновленні дитини 1040 3042 0813042   55 200,00 55 200,00 55 200,00 43 860,00           55 200,00 55 200,00 55 200,00 43 860,00  
Надання допомоги при народженні дитини 1040 3043 0813043   8 800 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 7 146 920,60           8 800 000,00 8 800 000,00 8 800 000,00 7 146 920,60  
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1040 3044 0813044   1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 489 251,54           1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 489 251,54  
Надання допомоги на дітей одиноким матерям 1040 3045 0813045   4 309 800,00 4 309 800,00 4 309 800,00 3 552 439,64           4 309 800,00 4 309 800,00 4 309 800,00 3 552 439,64  
Надання тимчасової державної допомоги дітям 1040 3046 0813046   200 000,00 200 000,00 200 000,00 21 261,44           200 000,00 200 000,00 200 000,00 21 261,44  
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 1040 3047 0813047   9 420 000,00 9 420 000,00 9 420 000,00 7 217 656,75           9 420 000,00 9 420 000,00 9 420 000,00 7 217 656,75  
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" 1040 3049 0813049   120 000,00 120 000,00 120 000,00 22 926,60           120 000,00 120 000,00 120 000,00 22 926,60  
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1070 3050 0813050   73 840,00 73 840,00 73 840,00 73 746,41           73 840,00 73 840,00 73 840,00 73 746,41  
Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1070 3060 0813060   29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00           29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00  
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях   3080     14 095 000,00 14 095 000,00 14 095 000,00 12 150 610,07           14 095 000,00 14 095 000,00 14 095 000,00 12 150 610,07  
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 1010 3081 0813081   8 300 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00 7 724 981,35           8 300 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00 7 724 981,35  
Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1010 3082 0813082   1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00 1 257 874,30           1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00 1 257 874,30  
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 1010 3083 0813083   1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 728 964,77           1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 728 964,77  
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 1040 3084 0813084   210 000,00 210 000,00 210 000,00 108 068,77           210 000,00 210 000,00 210 000,00 108 068,77  
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 1010 3085 0813085   5 000,00 5 000,00 5 000,00 870,88           5 000,00 5 000,00 5 000,00 870,88  
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 1040 3087 0813087   2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 329 850,00           2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 329 850,00  
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 1030 3090 0813090   6 600,00 6 600,00 6 600,00 4 695,00           6 600,00 6 600,00 6 600,00 4 695,00  
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування   3100     10 053 900,00 10 053 900,00 10 053 900,00 10 012 969,79 805 000,00 805 000,00 1 622 607,68 1 547 254,29   10 858 900,00 10 858 900,00 11 676 507,68 11 560 224,08  
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1020 3104 0813104   10 053 900,00 10 053 900,00 10 053 900,00 10 012 969,79 805 000,00 805 000,00 1 622 607,68 1 547 254,29   10 858 900,00 10 858 900,00 11 676 507,68 11 560 224,08  
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення   3120     670 000,00 670 000,00 670 000,00 669 338,18           670 000,00 670 000,00 670 000,00 669 338,18  
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1040 3121 0213121   670 000,00 670 000,00 670 000,00 669 338,18           670 000,00 670 000,00 670 000,00 669 338,18  
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1040 3140 0213140   190 346,00 190 346,00 190 346,00 180 692,00           190 346,00 190 346,00 190 346,00 180 692,00  
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 1010 3160 0813160   285 500,00 285 500,00 285 500,00 261 176,74           285 500,00 285 500,00 285 500,00 261 176,74  
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю   3170     430,00 430,00 430,00 84,00           430,00 430,00 430,00 84,00  
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп 1010 3172 0813172   430,00 430,00 430,00 84,00           430,00 430,00 430,00 84,00  
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 1060 3180 0813180   25 000,00 25 000,00 25 000,00 23 631,67           25 000,00 25 000,00 25 000,00 23 631,67  
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства   3220             514 895,00 514 895,00 514 895,00 514 894,32   514 895,00 514 895,00 514 895,00 514 894,32  
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов  1060 3222 0813222           514 895,00 514 895,00 514 895,00 514 894,32   514 895,00 514 895,00 514 895,00 514 894,32  
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім`ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків 1040 3230 0813230   942 900,00 942 900,00 942 900,00 939 337,99           942 900,00 942 900,00 942 900,00 939 337,99  
Інші заклади та заходи   3240     194 000,00 194 000,00 194 000,00 74 228,00           194 000,00 194 000,00 194 000,00 74 228,00  
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1090 3242 0213242   144 000,00 144 000,00 144 000,00 24 228,00           144 000,00 144 000,00 144 000,00 24 228,00  
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1090 3242 0813242   50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00           50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00  
Культура і мистецтво   4000     9 717 942,17 9 717 942,17 9 717 942,17 9 624 537,42 3 182 400,00 3 182 400,00 3 357 818,49 3 145 180,08   12 900 342,17 12 900 342,17 13 075 760,66 12 769 717,50  
Забезпечення діяльності бібліотек 0824 4030 1014030   2 626 530,00 2 626 530,00 2 626 530,00 2 602 686,65 9 000,00 9 000,00 120 117,49 119 736,04   2 635 530,00 2 635 530,00 2 746 647,49 2 722 422,69  
Забезпечення діяльності музеїв і виставок 0824 4040 1014040   231 600,00 231 600,00 231 600,00 231 099,91           231 600,00 231 600,00 231 600,00 231 099,91  
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 0828 4060 1014060   6 248 162,00 6 248 162,00 6 248 162,00 6 180 399,24 3 173 400,00 3 173 400,00 3 237 701,00 3 025 444,04   9 421 562,00 9 421 562,00 9 485 863,00 9 205 843,28  
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва   4080     611 650,17 611 650,17 611 650,17 610 351,62           611 650,17 611 650,17 611 650,17 610 351,62  
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 0829 4081 1014081   576 650,17 576 650,17 576 650,17 575 357,62           576 650,17 576 650,17 576 650,17 575 357,62  
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0829 4082 1014082   35 000,00 35 000,00 35 000,00 34 994,00           35 000,00 35 000,00 35 000,00 34 994,00  
Фізична культура і спорт   5000     754 300,00 754 300,00 754 300,00 749 628,98           754 300,00 754 300,00 754 300,00 749 628,98  
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту   5030     518 300,00 518 300,00 518 300,00 513 630,63           518 300,00 518 300,00 518 300,00 513 630,63  
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 0810 5031 0215031   518 300,00 518 300,00 518 300,00 513 630,63           518 300,00 518 300,00 518 300,00 513 630,63  
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури   5040     56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 498,41           56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 498,41  
Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості 0810 5042 0215042   56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 498,41           56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 498,41  
Підтримка фізкультурно-спортивного руху   5050     179 500,00 179 500,00 179 500,00 179 499,94           179 500,00 179 500,00 179 500,00 179 499,94  
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 0810 5053 0215053   179 500,00 179 500,00 179 500,00 179 499,94           179 500,00 179 500,00 179 500,00 179 499,94  
Житлово-комунальне господарство   6000     34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00   360 616,00 360 616,00 360 616,00 360 616,00  
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства   6010     34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00           34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00  
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0620 6013 0216013   34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00           34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00  
Реалізація державних та місцевих житлових програм   6080             326 616,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00   326 616,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00  
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 0610 6083 0816083           326 616,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00   326 616,00 326 616,00 326 616,00 326 616,00  
Економічна діяльність   7000     430 000,00 430 000,00 430 000,00 430 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17   1 769 000,00 1 769 000,00 1 769 000,00 1 757 340,17  
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство   7100     225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00           225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00  
Реалізація програм в галузі сільського господарства 0421 7110 0217110   225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00           225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00  
Будівництво та регіональний розвиток   7300             1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17   1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17  
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення   7320             1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17   1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17  
Будівництво установ та закладів соціальної сфери 0443 7323 0817323           1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17   1 339 000,00 1 339 000,00 1 339 000,00 1 327 340,17  
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство   7400     205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00           205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00  
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом   7410     205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00           205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00  
Утримання та розвиток автотранспорту 0451 7411 0217411   205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00           205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00  
Інша діяльність   8000     178 100,00 178 100,00 162 573,50 162 451,90           178 100,00 178 100,00 162 573,50 162 451,90  
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру   8100     74 073,50 74 073,50 74 073,50 74 073,50           74 073,50 74 073,50 74 073,50 74 073,50  
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 0320 8110 0218110   74 073,50 74 073,50 74 073,50 74 073,50           74 073,50 74 073,50 74 073,50 74 073,50  
Громадський порядок та безпека   8200     5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 878,40           5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 878,40  
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 0380 8220 0218220   5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 878,40           5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 878,40  
Засоби масової інформації   8400     83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00           83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00  
Фінансова підтримка засобів масової інформації 0830 8410 0218410   83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00           83 500,00 83 500,00 83 500,00 83 500,00  
Резервний фонд 0133 8700 3718700   15 526,50 15 526,50               15 526,50 15 526,50      
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів   900201     207 270 303,00 207 270 303,00 207 254 776,50 190 807 457,43 15 905 612,00 15 905 612,00 18 985 585,08 18 076 452,17   223 175 915,00 223 175 915,00 226 240 361,58 208 883 909,60  
Реверсна дотаціяя 0180 9110 3719110   559 000,00 559 000,00   559 000,00           559 000,00 559 000,00   559 000,00  
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0180 9800 0219800   79 500,00 79 500,00   79 499,26           79 500,00 79 500,00   79 499,26  
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету   900202     207 908 803,00 207 908 803,00 207 254 776,50 191 445 956,69 15 905 612,00 15 905 612,00 18 985 585,08 18 076 452,17   223 814 415,00 223 814 415,00 226 240 361,58 209 522 408,86  
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету   9500     1 359 925,00 1 359 925,00   1 359 925,00           1 359 925,00 1 359 925,00   1 359 925,00  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0180 9510 3719510   1 359 925,00 1 359 925,00   1 359 925,00           1 359 925,00 1 359 925,00   1 359 925,00  
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету   9600     198 400,00 198 400,00   198 314,36           198 400,00 198 400,00   198 314,36  
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0180 9620 3719620   198 400,00 198 400,00   198 314,36           198 400,00 198 400,00   198 314,36  
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів   9700     120 400,00 120 400,00   120 400,00 3 598 877,00 3 598 877,00   3 414 822,79   3 719 277,00 3 719 277,00   3 535 222,79  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 0180 9740 3719740           358 900,00 358 900,00   340 000,00   358 900,00 358 900,00   340 000,00  
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0180 9750 3719750           82 152,00 82 152,00   82 152,00   82 152,00 82 152,00   82 152,00  
Інші субвенції з місцевого бюджету 0180 9770 3719770   120 400,00 120 400,00   120 400,00 3 157 825,00 3 157 825,00   2 992 670,79   3 278 225,00 3 278 225,00   3 113 070,79  
Усього   900203     209 587 528,00 209 587 528,00 207 254 776,50 193 124 596,05 19 504 489,00 19 504 489,00 18 985 585,08 21 491 274,96   229 092 017,00 229 092 017,00 226 240 361,58 214 615 871,01  
ІІІ. Кредитування                                    
Інша діяльність   8000             4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00   4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00  
Кредитування   8800             4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00   4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00  
Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення   8830             4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00   4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00  
Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі  1060 8831 0218831           29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00   29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00  
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі   1060 8832 0218832           -25 000,00 -25 000,00   -29 000,00   -25 000,00 -25 000,00   -29 000,00  
Усього   900201             4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00   4 200,00 4 200,00 29 200,00 200,00  
IV. Фінансування                                    
Дефіцит (-) /профіцит (+)*         4 683 263,00 4 683 263,00   4 656 418,18 -10 008 216,00 -10 008 216,00   -9 708 434,79   -5 324 953,00 -5 324 953,00   -5 052 016,61  
Дефіцит (-) /профіцит (+)**               -63 499 178,51       -13 782 948,96         -77 282 127,47  
Фінансування бюджету за типом кредитора                                     
Внутрішнє фінансування*       200000       -4 656 418,18       9 708 434,79         5 052 016,61  
Внутрішнє фінансування**       200000       63 499 178,51       13 782 948,96         77 282 127,47  
Фінансування за рахунок коштів  державних фондів       201000                            
Позики, одержані з державних фондів       201100                            
Одержано позик       201110                            
Погашено позик       201120                            
Фінансування за рахунок позик банківських установ       202000                            
Фінансування за рахунок позик Національного банку України       202100                            
Одержано позик       202110                            
Погашено позик       202120                            
Фінансування за рахунок інших банків        202200                            
Одержано позик       202210                            
Погашено позик       202220                            
Інше внутрішнє фінансування       203000                            
Позики інших фінансових установ       203100                            
Одержано позик       203110                            
Погашено позик       203120                            
Позики нефінансових державних підприємств       203200                            
Одержано позик       203210                            
Погашено позик       203220                            
Позики нефінансового приватного сектора       203300                            
Одержано позик       203310                            
Погашено позик       203320                            
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку       203400                            
Одержано       203410       8 443 806,00                 8 443 806,00  
Повернено       203420       -8 443 806,00                 -8 443 806,00  
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів       203500                            
Одержано позик       203510                            
Погашено позик       203520                            
Інше внутрішнє фінансування       203600                            
Одержано позик       203610                            
Погашено позик       203620                            
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*       205000               -80 917,66         -80 917,66  
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**       205000               -80 917,66         -80 917,66  
На початок періоду       205100               446 450,13         446 450,13  
На кінець періоду       205200               527 367,79         527 367,79  
Інші розрахунки*       205300                            
Інші розрахунки**       205300                            
Курсова різниця*       205310                            
Курсова різниця**       205310                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*       205330                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**       205330                            
Інші розрахунки*       205340                            
Інші розрахунки**       205340                            
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю       206000                            
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів       206100                            
Повернення бюджетних коштів з депозитів       206110                            
Надходження внаслідок продажу / пред’явлення цінних паперів       206120                            
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів       206200                            
Розміщення бюджетних коштів на депозитах       206210                            
Придбання цінних паперів       206220                            
Коригування*       207000                            
Коригування**       207000                            
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*       208000       -4 656 418,18       9 789 352,45         5 132 934,27  
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**        208000       63 499 178,51       13 863 866,62         77 363 045,13  
На початок періоду       208100       12 793 312,03       40 193,34         12 833 505,37  
На кінець періоду       208200       7 658 874,44       41 695,39         7 700 569,83  
Інші розрахунки*       208300       -1,27                 -1,27  
Інші розрахунки**       208300       68 155 595,42       4 074 514,17         72 230 109,59  
Курсова різниця*       208310                            
Курсова різниця**       208310                            
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*       208320                            
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**       208320                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*       208330                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**       208330                            
Інші розрахунки*       208340       -1,27                 -1,27  
Інші розрахунки**       208340       68 155 595,42       4 074 514,17         72 230 109,59  
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*       208350                            
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**       208350                            
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)        208400       -9 790 854,50       9 790 854,50            
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей       209000                            
На початок періоду       209100                            
На кінець періоду       209200                            
Зовнішнє фінансування       300000                            
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку       301000                            
Одержано позик       301100                            
Погашено позик       301200                            
Позики, надані органами управління іноземних держав       302000                            
Одержано позик       302100                            
Погашено позик       302200                            
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами       303000                            
Одержано позик       303100                            
Погашено позик       303200                            
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів       304000                            
Одержано позик       304100                            
Погашено позик       304200                            
Інше зовнішнє фінансування       305000                            
Одержано позик       305100                            
Погашено позик       305200                            
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю       306000                            
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів       306100                            
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів       306200                            
Коригування       307000                            
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *               -4 656 418,18       9 708 434,79         5 052 016,61  
Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **               63 499 178,51       13 782 948,96         77 282 127,47  
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання                                    
Фінансування за борговими операціями       400000                            
Запозичення       401000                            
Внутрішні запозичення       401100                            
Довгострокові зобов'язання       401101                            
Середньострокові зобов'язання       401102                            
Короткострокові зобов'язання та векселі       401103                            
Інші зобов'язання       401104                            
Зовнішні запозичення       401200                            
Довгострокові зобов'язання       401201                            
Середньострокові зобов'язання       401202                            
Короткострокові зобов'язання та векселі       401203                            
Інші зобов'язання       401204                            
Погашення       402000                            
Внутрішні зобов'язання       402100                            
Довгострокові зобов'язання       402101                            
Середньострокові зобов'язання       402102                            
Короткострокові зобов'язання та векселі       402103                            
Інші зобов'язання       402104                            
Зовнішні зобов'язання       402200                            
Довгострокові зобов'язання       402201                            
Середньострокові зобов'язання       402202                            
Короткострокові зобов'язання та векселі       402203                            
Інші зобов'язання       402204                            
Коригування       403000                            
Внутрішні зобов’язання       403100                            
Зовнішні зобов’язання       403200                            
Фінансування за активними операціями*       600000 -4 683 263,00 -4 683 263,00   -4 656 418,18 10 008 216,00 10 008 216,00   9 708 434,79   5 324 953,00 5 324 953,00   5 052 016,61  
Фінансування за активними операціями**       600000       63 499 178,51       13 782 948,96         77 282 127,47  
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю       601000                            
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів       601100                            
Повернення бюджетних коштів з депозитів       601110                            
Надходження внаслідок продажу / пред’явлення цінних паперів       601120                            
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів       601200                            
Розміщення бюджетних коштів на депозитах       601210                            
Придбання цінних паперів       601220                            
Зміни обсягів бюджетних коштів*       602000 -4 683 263,00 -4 683 263,00   -4 656 418,18 10 008 216,00 10 008 216,00   9 708 434,79   5 324 953,00 5 324 953,00   5 052 016,61  
Зміни обсягів бюджетних коштів**       602000       63 499 178,51       13 782 948,96         77 282 127,47  
На початок періоду       602100 12 198 797,66 12 198 797,66   12 793 312,03 4 200,00 4 200,00   486 643,47   12 202 997,66 12 202 997,66   13 279 955,50  
На кінець періоду       602200 6 878 044,66 6 878 044,66   7 658 874,44       569 063,18   6 878 044,66 6 878 044,66   8 227 937,62  
Інші розрахунки*       602300       -1,27                 -1,27  
Інші розрахунки**       602300       68 155 595,42       4 074 514,17         72 230 109,59  
Курсова різниця*       602301                            
Курсова різниця**       602301                            
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*       602302                            
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**       602302                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*       602303                            
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**       602303                            
Інші розрахунки*       602304       -1,27                 -1,27  
Інші розрахунки**       602304       68 155 595,42       4 074 514,17         72 230 109,59  
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*       602305                            
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**       602305                            
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)        602400 -10 004 016,00 -10 004 016,00   -9 790 854,50 10 004 016,00 10 004 016,00   9 790 854,50            
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку       603000                            
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей       604000                            
На початок періоду       604100                            
На кінець періоду       604200                            
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*         -4 683 263,00 -4 683 263,00   -4 656 418,18 10 008 216,00 10 008 216,00   9 708 434,79   5 324 953,00 5 324 953,00   5 052 016,61  
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**               63 499 178,51       13 782 948,96         77 282 127,47  
       
     
Керівник органу Державної казначейської служби України     Цуп ВМ 
     
Керівник структурного підрозділу органу  Державної казначейської служби України                  Шинкаренко ЛВ 
     
     

 

Наверх ↑