ЕЛЕКТРОННИЙ ВИПУСК ЩОМІСЯЧНОЇ ЮРИДИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ГАЗЕТИ «ПРАВОВИЙ ВІСНИК»