Про затвердження Програми розвитку водного господарства в Оржицькому районі на 2013-2021 роки

Версія для друкуВерсія для друку

 

У К Р А Ї Н А

 

ОРЖИЦЬКА   РАЙОННА   РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(Девятнадцята  сесія районної ради шостого скликання)

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   12  лютого  2013  року                   смт Оржиця

 

 

Про затвердження Програми розвитку водного господарства

в Оржицькому районі на 2013-2021 роки

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України           „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 Закону України        „Про затвердження  Загальнодержавної цільової програми розвитку           водного господарства    та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”  та розглянувши і обговоривши подані районною  державною  адміністрацією  матеріали  з  даного  питання  районна рада

вирішила:

 

 1. Затвердити Програму розвитку водного господарства                       в Оржицькому районі на 2013-2021 роки  (додається).

 

2.          Дозволити районній державній адміністрації вносити               відповідні зміни до основних показників та заходів Програми розвитку       водного господарства  в Оржицькому районі на 2013-2021 роки.

 

3. Рекомендувати районній державній адміністрації забезпечити     координацію дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого       самоврядування, підприємств, установ і організацій з виконання заходів, передбачених Програмою.

 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, підприємництва,  бюджету, фінансів і цін (голова постійної комісії районної ради – Бас В.В.).

 

Голова районної ради                                                                     В.М. Карлов

                                                                                            Додаток

                                                                        до   рішення  дев’ятнадцятої   сесії

                                                                районної ради шостого скликання

                                                                                    від 12 лютого 2013 року

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА В ОРЖИЦЬКОМУ РАЙОНІ

НА 2013-2021 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Р Ж И Ц Я  -  2 0 1 3

 

 

 

 

 

Зміст

 

І.Загальні положення    ................................................................. 3

 

ІІ. Сучасний стан водних об'єкт  ................................................ 3

 

ІІІ. Мета програми   ....................................................................... 5

 

ІV. Етапи виконання заходів програми .................................... 6

 

V. Комплекс заходів за основними напрямками дій щодо

 відродження річок району  …...................................................... 7

 

VІ. Проблемні питання екологічного стану  річок району ... 8

 

VІI.   Механізми забезпечення виконання Програми  ............ 9

 

VІІІ. Очікувані результати виконання Програми  ................  9

 

ІХ. Додатки  ......................................................................................10

 

Х. Додаток 1. Заходи із реалізації районної програми

     розвитку водних об’єктів в Оржицькому районі

     на 2013 – 2021 роки  ……………….......................................... 11

 

ХІ. Додаток 2. Обсяги фінансування заходів Програми  в

       розрізі  джерел фінансування ............................................... 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

Районна програма розвитку водного господарства в Оржицькому        районі на 2013-2021 роки (далі – Програма) розроблена на виконання       пункту 4 Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення    басейну річки Дніпро на період до 2021 року» та з метою покращення стану водних об’єктів району.

Програма розроблялась управлінням економіки райдержадміністрації  спільно з відділом Держкомзему в Оржицькому районі та ДЗ «Оржицькою санітарно-епідеміологічною станцією».

 

ІІ. Сучасний стан водних об'єктів

 

Відкриті водойми

 

На території Оржицького району протікає 8 річок, а саме: Оржиця, Сула, Сліпорід, Чумгак, Суха Оржиця, Чевельча, Іржавець, Ржавець.

11 населених пунктів (с. Лукім’я, Великоселецьке, Мала Селецька, Онішки, Оржиця, Плехів, Тарасівка, Маяківка, Золотухи, Денисівка)         розміщені в 3 – х кілометровій зоні від рік.

Всього на території району знаходиться 23 водоймища, із них 2 тимчасові, в смт. Оржиця та с. Онішки (пересихають в літній період). Паспортів на водоймища оформлено 23.

На ставках та річках визначені водоохоронні зони та прибережні       захисні смуги. Площа встановлених прибережних смуг річок та інших      водоймищ становить – 3523 га., в т. ч. залужена – 3399 га., залісена –          124  га.

По догляду за водними об’єктами в районі спеціальних служб не має. Господарська та інша діяльність на територіях водоохоронних зон               та  прибережних смуг відсутня.

Води річок та ставків промисловими та стічними водами                     не забруднюються. Забір води з відкритих водойм для питних потреб        населення не проводиться.

На території Оржицького району знаходиться 1 постійний створ          та виділені точки відбору проб води для постійного моніторингу за якістю води відкритих водойм.

Станом на 13.11.2012 р. було досліджено 78 зразків води з відкритих водоймищ, із них на бакпоказники – 63 зразки (відхилень не має),                  на санхімпоказники – 15 зразків (відхилень не має).

В районі в 2009 р. рішеннями виконкомів сільських та селищних рад населених пунктів виділені 15 місць масового відпочинку населення            на водних об’єктах. Станом на 13.11.2012 року місцевими органами влади не приймалися рішення щодо надання їм офіційного статусу (всіх вище      перерахованих  місць відведених для масового відпочинку населення          на водних об’єктах). 

Всі місця відведені для купання не паспортизовані, на даних місцях обладнання (згідно санітарних правил)  не встановлювалося, заміна піску, боронування, обстеження акваторії пляжу з оформленням Акту водолазного обстеження не проводилося, особи для постійного прибирання пляжів         не виділялись.  Для забезпечення заходів щодо паспортизації потрібні       кошти, які в сільських та селищних радах в кошторисах не передбачені.

 

Об’єкти водопостачання населення

 

Оржицька райСЕС здійснює контроль за виконанням Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ст. 18, Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»,             постановою головного держсанлікаря України від 11.08.1994 р.                     «Про посилення держсанепіднагляду за водозабезпечення населення».

На поточний період 2012 р. в Оржицькому районі знаходиться            27 водогонів, із них - 3 комунальних, 3 відомчих та 21 сільський. Джерел водопостачання: 80 артезіанських свердловин, із них 12 комунальних,      3 відомчих, 65 сільських. Станом на 01.11.2012 р. на території району      знаходиться – 2034 шахтних колодязів, із них – 1979 індивідуального       користування та 55 громадського користування.

Протягом  поточного періоду 2012 р. в Оржицькому районі                 не вводилися в експлуатацію водопроводи централізованого                       водопостачання без відповідного забезпечення каналізаційних систем         та очисних споруд.

Відкриті водойми, які знаходяться на території району                         не використовуються в якості джерел централізованого питного                 водопостачання та рекреаційного водокористування.

Питання забезпечення населення доброякісною водою неодноразово заслухувалось на апаратних нарадах у голови райдержадміністрації.            Направлялись інформації  та доповідні голові райдержадміністрації, голові районної ради про стан та недоліки по питанню водозабезпечення.             По матеріалам перевірок направлялись санітарні приписи з заходами           та термінами виконання по ліквідації порушень. 

Протягом 2012 року  було проведено перевірку 13 водогінних мереж, під час перевірок на 7 об’єктах було виявлено порушення,                             до   адміністративної відповідальності притягнено 7 осіб на суму 1434 грн.

Протягом поточного періоду 2012 р.  було винесено 2 постанови       про припинення експлуатації об’єктів, а саме:

- за № 11 від 08.05.2012 р. про тимчасове припинення експлуатації    артезіанської свердловини в полі в с. Чутівка;

- за №14 від 18.05.2012 р. про тимчасове припинення експлуатації     водогону їдальні СТОВ «Україна» в с. Чутівка.

Протягом 2012 року було винесено 13 постанов про заборону             використання води шахтних колодязів.

Лабораторний контроль.  Протягом поточного періоду 2012 року було досліджено всього  506 проб води, відхилення  - 35 проб (6,9%) з них:   

          - на   бактеріологічні   показники  –  268 проб,   відхилення   – 1 проби

  (0,4%), з них:

- комунальні водогони – 62 проби,  відхилення - 0;

- сільські водогони – 161 проба,  відхилення – 1 проба (0,6%);

- відомчі водогони – 44 проби, відхилення – 0;

- шахтні колодязі – 1 проба, відхилення – 0;

- на санітарно-гігієнічні показники –  238  проб,   відхилення –  34   

  проби  (14,3%), з них:

- комунальні водогони – 34 проби, відхилення – 17 проб (50%);

- сільські водогони – 149 проб, відхилення – 5 проб (3,4%);

- відомчі водогони – 23 проби, відхилення – 0;

- шахтні колодязі – 32 проби, відхилення – 12 проб (37,5%).

 

ІІІ. Мета програми

 

Метою Програми є визначення основних напрямів державної            політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження                     і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого     управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.

Проблеми, які виникають у розвитку водного господарства,               передбачається розв’язати шляхом:

- впровадження ефективного, обґрунтованого та збалансованого       механізму використання, охорони та відтворення водних ресурсів,             забезпечення сталого розвитку державної системи моніторингу вод згідно       з міжнародними нормами;

- впровадження системи інтегрованого управління водними               ресурсами за басейновим принципом, розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів;

- підвищення технологічного рівня водокористування, будівництва, реконструкції та модернізації систем водопостачання і водовідведення;

- виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок,    будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб,        протипаводкових об’єктів, розчищення русел річок, упорядкування           водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, розроблення схем      комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої дії вод, удосконалення методів і технічних приладів для проведення                       гідрометеорологічних спостережень, прогнозування паводків;

- забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь.

 

ІV. Етапи виконання заходів програми

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2013-2016 роки) передбачається:

1)  визначити межі прибережних захисних смуг згідно з проектами землеустрою, насамперед на водних об’єктах;

2) здійснити першочергові заходи щодо:

- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму      та екологічного стану річок;

- будівництва гідротехнічної  споруди (водозатримуючого                  валу-перекату) на   річці Оржиця (с. Онішки);

- будівництва гідротехнічної  споруди (шлюза-регулятора)                  на   річці Сула (с. Тарасівка) та реконструкції вже існуючих;

- ліквідації наслідків шкідливої дії вод, захисту населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь;

3) забезпечити централізованим питним водопостачанням сільські    населені пункти та здійснювати подальший  пошук джерел підземних вод для питного водопостачання;

4) відновити функціонування меліоративних систем, здійснити         реконструкцію і модернізацію їх інженерної інфраструктури, поліпшити екологічний стан осушених земель;

5) удосконалити:

- прямий водооблік і технології розподілу води на водогосподарських системах;

- моніторинг поверхневих вод та меліорованих земель, зокрема       шляхом розвитку автоматизованих спостережних мереж;

На другому етапі (2017-2021 роки) передбачається:

1) впровадити систему інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом шляхом розроблення та виконання планів     управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад річок,      а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових        управлінь водних ресурсів;

2) реалізувати водо- та енергозберігаючі технології, які забезпечують підвищення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу;

3) удосконалити стандарти і нормативи щодо використання водних ресурсів та лімітів забору води і скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

4) удосконалити систему державного управління водними ресурсами.

Впродовж реалізації Програми передбачається здійснювати               інформування громадськості, водокористувачів, місцевих органів влади       та самоврядування щодо виконання заходів Програми.

 

V. Комплекс заходів за основними напрямками дій      

щодо відродження річок району

 

Програмою передбачено здійснення організаційних заходів щодо     поліпшення екологічного стану річок, ставків та заходів на перспективу.

Для досягнення основної мети Програми передбачається розробити     і реалізувати проекти і заходи  за такими пріоритетними напрямками:

1) Екологічне покращення, розчищення, регулювання русел                 та поліпшення санітарного стану річок та водойм і їх благоустрій

Реалізація заходів даного напрямку передбачає відновлення                та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів,       зокрема розчищення та поліпшення санітарного стану річок Оржиця           та Чумгак. 

2) Будівництво та реконструкція гідротехнічних споруд

Реалізація заходів даного напрямку передбачає відновлення                та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів,        зокрема будівництва гідротехнічної  споруди (водо затримуючого            валу-перекату) на річці Оржиця (с. Онішки), будівництва гідротехнічної  споруди (шлюза-регулятора) на річці Сула (с. Тарасівка) та реконструкції вже існуючих.

3) Інвентаризація та паспортизація водойм та річок

Реалізація заходів даного напрямку передбачає підвищення              екологічної надійності ставків, зокрема проведення паспортизації ставків    на території району з розробкою правил технічної експлуатації водойм      для забезпечення їх екологічно-безпечного функціонування та забезпечення можливості встановлення відповідних режимів роботи згідно ст.76-78       Водного кодексу України.

4) Створення (встановлення) водоохоронних зон та прибережних    захисних смуг

Реалізація заходів даного напрямку передбачає забезпечення              виконання робіт, пов'язаних із визначенням, встановленням та винесенням  в натуру меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг всіх річок району згідно відповідно до  ст.9,87 Водного кодексу  України.

5) Упорядкування прибережних захисних смуг

Реалізація заходів даного напрямку передбачає  забезпечення            виконання робіт з метою створення сприятливого режиму річок,                 попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо водних рослин і тварин,  а також зменшення коливань стоку створення      водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річок відповідно             до ст. 10, 87  Водного Кодексу України, а саме:

- забезпечення виконання робіт, пов'язаних із облаштуванням             та упорядкування прибережних захисних смуг всіх річок району;

- відновлення рослинного покрову на берегах водних об'єктів;

- підтримання встановленого режиму на територіях водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

6) Догляд за річками та природними джерелами

Реалізація заходів даного напрямку передбачає забезпечення              виконання робіт з метою відродження малих річок, збільшення їх водності, а саме:

- відродження (розчищення та упорядкування) русел річок,                природних джерел водонаповнення, їх паспортизація;

- догляд за руслами річок та їх джерелами.

 

  VІ. Проблемні питання екологічного стану  річок району

 

Річки та їх басейни несуть найбільше антропогенне навантаження      за ступенем використання водних і земельних ресурсів.

Висока розораність земель, порушення агротехніки обробітку ґрунтів, недостатня лісистість водозборів посилюють ерозійні процеси. Ерозія       ґрунтів призводить до замулення, забруднення та заростання річок                 і водойм, і є одним із основних дестабілізуючих чинників.

За даними обстежень практично всі річки району потребують            виконання робіт з розчищення і поліпшення санітарного стану                      та екологічного покращення. Стан території прибережних захисних смуг річок та водойм в більшості випадків визначений як незадовільний,             та такий, що потребує покращення. Наявні випадки улаштування               несанкціонованих сміттєзвалищ, розорювання в межах прибережних        захисних смуг, миття транспортних засобів та техніки і т.д.

На річках району функціонують водорегулюючі гідротехнічні         споруди збудовані як у складі гідротехнічних систем, так і для реалізації протиерозійних заходів. Більшість гідротехнічних споруд збудованих           в 50-60 роках минулого століття вже відпрацювали свій ресурс                       і потребують реконструкції або будівництва більш досконалих. Руйнування гідротехнічних споруд може призвести до обміління річок, активізації      ерозійних процесів, погіршення санітарно-епідемічного стану в населених пунктах та басейнах річок, відсутності зон відпочинку місцевого населення.

Такий стан справ зумовлений відсутністю спеціалізованих служб        по догляду за річками при місцевих органах самоврядування, відсутністю ефективної організації роботи на рівні району по винесенню в натуру         та влаштуванню прибережних захисних смуг.

За екологічними характеристиками води річок Полтавської області відносяться до ІІ-ІІІ категорії якості і характеризуються як добрі                   та задовільні.

 

VІI.   Механізми забезпечення виконання Програми

 

1. Нормативно-правове забезпечення Програми

Для забезпечення реалізації Програми приймаються відповідні          рішення обласною радою, обласною державною адміністрацією, районними радами, райдержадміністраціями, виконкомами сільських рад з питань:

схвалення Програми на обласному рівні;

схвалення місцевих Програм на районному  рівні;

забезпечення щорічних видатків місцевих бюджетів на виконання     заходів програми;

координації та контролю за виконанням заходів програми, тощо.

2. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів       Державного бюджету України, місцевих бюджетів (в частині надходження цільових субвенцій), а також із залученням інших джерел фінансування (орендарів водних об’єктів, водокористувачів, благодійних внесків, тощо).

Основні види робіт передбачені Програмою та їх розрахункова        вартість з розбивкою по роках та обсяги фінансування до 2021 року            наведені  в  додатку 1.

Формування планів фінансування Програми йде під час формування бюджетів на наступний рік.

Внесення змін та доповнень до Програми покладається                        на райдержадміністрацію.

Контроль за виконанням бюджетних коштів, спрямованих                   на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством

 

VІІІ. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація Програми забезпечить вирішення найбільш гострих питань  щодо відродження та поліпшення екологічного стану річок району              та водойм.

В процесі реалізації Програми передбачається забезпечити здійснення паспортизації водойм та продовження роботи по паспортизації річок         для встановлення їх основних характеристик та розробки детальних заходів щодо покращення їх стану, створення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річок, реалізацію заходів  щодо розчищення                            та упорядкування русел річок, будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, облаштування та упорядкування прибережних захисних смуг,      проведення агротехнічних протиерозійних заходів, догляду за річками          і джерелами водонаповнення.

 

ІХ. Додатки

 

Програма має додаток 1 - «Заходи із реалізації районної програми розвитку водних об’єктів в Оржицькому районі на 2013 – 2021 роки».       Даний додаток є невід’ємною частиною Програми та є безпосередньою пропозицією для фінансування зазначених заходів за рахунок різних       джерел.

В додатку 2 «Обсяги фінансування заходів Програми  в розрізі джерел фінансування» наведено узагальнені дані фінансування заходів Програми.

 

 

                                                                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                                                                                          до Програми

 

Х. Заходи із реалізації районної програми розвитку водних об’єктів в Оржицькому районі

на 2013 – 2021 роки

 

Зміст заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Фінансування заходу,  тис. грн.

Перший етап

Другий етап

Всього

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1. Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання

1.1.Виконання робіт з тампонажу та консервації непрацюючих водних

свердловин первинними

водокористувачами

Власники

артсведловин,

КП «Оржиця-водоканал»,

райСЕС

Державний

бюджет

180

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Місцевий

бюджет

45

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

225

25

25

25

25

25

25

25

25

25

1.2.Своєчасне продовження термінів дії дозволів на спецводокористування  та виконання умов дозволів

Власники

артсвердловин

Державний

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

1080

225

210

45

30

60

30

225

210

45

Всього

1080

225

210

45

30

60

30

225

210

45

1.3.Втановлення зони суворого 

санітарного режиму артсвердловини

підприємствами та господарствами району

Власники

артсведловин,

сільські (селищні) ради,  райСЕС

Державний

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

1050

105

135

105

150

105

120

90

150

90

Інші джерела

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Всього

1050

105

135

105

150

105

120

90

150

90

1.4.Проведення екологічної оцінки стану поверхневих та підземних вод для використання у централізованому питному водопостачанню

РайСЕС

Державний

бюджет

90

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

90

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1.5.Ремонт або заміна конструкцій

водозабірних свердловин, фільтрів,

підйомного обладнання.

Контрольно-вимірювальної

апаратури

Власники

артсведловин

Державний

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

550

50

25

75

50

50

75

75

75

75

Всього

550

50

25

75

50

50

75

75

75

75

1.6.Оформлення договорів на право користування ставками на умовах

оренди

Райдержадміністрація, орендарі

ставків

Державний

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

33

5

3

2

4

5

5

2

4

3

Всього

33

5

3

2

4

5

5

2

4

3

 

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ:

3028

420

408

262

269

255

265

427

474

248

2. Меліорація земель та очистка русел річок

2.1.Виділити з місцевих бюджетів кошти на чистку допоміжних

водостоків (каналів)

Сільські (селищні)

 ради

Державний

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

 

Місцевий

бюджет

720

60

60

60

80

80

80

100

100

100

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

Всього

720

60

60

60

80

80

80

100

100

100

 

2.2.Вивчити питання щодо можливості зрошення полів у  посушливий період

Сільськогосподарські

товаровиробники

Державний

бюджет

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

Інші джерела

50

 

50

 

 

 

-

-

-

-

 

Всього

50

 

50

 

 

 

-

-

-

-

 

2.3. Очистка русла річки Оржиця

Хорольське міжрайонне управління водного господарства, райдержадміністрація,

сільські (селищні) ради

 

Державний

бюджет

14100

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2500

2600

-

 

Місцевий

бюджет

900

1100

100

100

100

100

100

100

200

-

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

Всього

15000

1600

1600

1600

1600

1600

1600

2600

2800

-

 

2.4. Очистка русла річки Чумгак

Хорольське міжрайонне управління водного господарства,

райдержжадміністрація, сільські (селищні) ради

Державний

бюджет

1500

 

 

 

 

 

-

-

-

1500

 

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

Всього

1500

 

 

 

 

 

-

-

-

1500

 

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ:

17270

1660

1710

1660

1680

1680

1680

2700

2900

1600

 

3. Будівництво та реконструкція гідротехнічних споруд

3.1. Будівництво гідротехнічної 

споруди - шлюза-регулятора на

р. Сула в районі с. Тарасівка Оржицького району Полтавської області

Оржицька рай-держадмінірація, Семенівська райдержадміністрація, Плехівська сільська  рада

Державний

бюджет

18000

 

 

 

 

 

18000

-

-

-

-

Місцевий

бюджет

787,286

 

 

 

 

787,286

-

-

-

-

Інші джерела

2786

 

 

300

 

2486*

-

-

-

-

Всього

21 573,286

 

 

300

 

21 273,286

-

-

-

-

3.2. Будівництво водорегулюючої гідротехнічної споруди (перекату) на річці Оржиця в с. Онішки з виготовленням ПКД

Райдержадмінірація,

Онішківська сільська

рада

Державний

бюджет

356,275

 

 

44

312,275

 

-

-

-

-

Місцевий

бюджет

133,5106

 

73,5106

60

 

 

-

-

-

-

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Всього

489,7856

 

73,5106

104

312,275

 

-

-

-

-

3.2.1. Будівництво водорегулюючих гідротехнічних споруд (перекатів) на р. Оржиця в с. Онішки Оржицького району Полтавської області

Райдержадмінірація,

Онішківська сільська

рада

Державний

бюджет

312,275

 

 

 

312,275

 

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

60

 

 

60

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

372,275

 

 

60

312,275

 

 

 

 

 

3.2.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водорегулюючої гідротехнічної споруди (перекату) на річці Оржиця в с. Онішки

Райдержадмінірація,

Онішківська сільська

рада

Державний

бюджет

44

 

 

44

 

 

 

 

 

 

Районний

бюджет

73,5106

 

73,5106

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

117,5106

 

73,5106

44

 

 

 

 

 

 

3.3. Капітальний ремонт вже існучих гідротехнічних споруд (шлюзів-регуляторів) на річці Оржиця в

кількості 4 штуки

Сільські (селищні)

ради,

райдержадміністрація

Державний

бюджет

400

100

100

100

1100

 

-

-

-

-

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Всього

400

100

100

100

100

 

-

-

-

-

 

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ:

22463,0716

100

173,5106

504

412,275

21273,286

-

-

-

-

4. Оздоровлення водних об’єктів на території району

4.1. Встановлення в натурі меж

прибережних захисних смуг водних об’єктів з виготовленням відповідної

землевпорядної документації

Сільські (селищні)

ради,

райдержаміністрація,

орендарі водних

об’єктів

Державний

бюджет

 

80

20

20

20

20

 

-

-

-

-

Місцевий

бюджет

40

10

10

10

10

 

-

-

-

-

Інші джерела

40

10

10

10

10

 

-

-

-

-

Всього

160

40

40

40

40

 

-

-

-

-

4.2.Розчищення русла річки Сула в районі с. Тарасівка

Райдержадмінірація, Плехівська сільська рада

Державний

бюджет

350

50

100

100

100

 

-

-

-

-

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Всього

350

50

100

100

100

 

-

-

-

-

4.3. Розчищення русла річки Оржиця в районі с. Плехів

Райдержадміністрація, Плехівська сільська рада

Державний

бюджет

350

50

100

100

100

 

-

-

-

-

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

Всього

350

50

100

100

100

 

-

-

-

-

 

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ:

860

140

240

240

240

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:

43621,0716

2320

2531,5106

2666

2601,275

23208,286

1945

3127

3374

1848

                             

* - п.3.1. Інші джерела – кошти Семенівського районного бюджету – 786 тис.грн., кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області – 1700 тис.грн.

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       Додаток 2

                                                                                                                                                                                              до Програми

 

 

ХІ. Обсяги фінансування заходів Програми  в розрізі джерел фінансування

 

тис. грн.

 

Всього

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Державний бюджет

18750

1750

2750

2650

1850

1530

1530

2530

2630

1530

Місцевий бюджет

2915

440

310

280

345

290

305

295

455

195

Інші джерела

1753

290

298

132

94

115

110

302

289

123

Всього

23418

2480

3358

3062

2289

1935

1945

3127

3374

1848

 

 

 

Наверх ↑